10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Виховний захід "Толерантність врядує світ"

Про матеріал

Розкрити поняття «толерантність», показати певні рівні толерантної людини; розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, обирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей; виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки; виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість.

Перегляд файлу

Тема.  «Толерантність врятує світ»

 

Meта: розкрити поняття «толерантність», показати певні рівні толерантної людини; розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, обирати правильну позицію; виховувати спостережливість, уважність до інших людей; виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки; виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість. 

Обладнання: аркуші паперу з зошита для виконання вправ,  роздатковий матеріал з висловами видатних людей про толерантність, кілограм картоплі,  пам’ятка толерантної людини.

 

  «Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я стаю на коліна»                   (Гете),

 «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого сусіда»

               (Емерсон);

«Усі люди мають недоліки - хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпимості»

Г. Гвіччардінііталійський історик,філософ-гуманіст

 

Хід заходу

Викладач. Добрий день!

«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини», - сказав один уче­ний. Навіть на самоті вона подумки звертається до інших людей. Наприклад, коли приміряєш новий одяг або робиш зачіску, думаєш, що ска­жуть твої друзі, чи не вважатимуть вони тебе відсталим або занадто «крутим». Попри все людські стосунки нерідко спричиняють про­блеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба навчитися ладна­ти з різними людьми. Тому тема нашого заходу «Толерантність».

Толерантність ( від лат. tolerance) – терпіння, прийняття іншої людини такою, якою  вона є, зі всіма її достоїнствами і недоліками. Толерантність – це поступливість, це активна позиція, викликана визнанням прав і свобод людства.

Толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей. Толерантність – це терпимість до думок, поведінки та поглядів інших.

     

 

Всі ми несхожі один на одного і, щоб, мирно співіснувати, нам треба миритися з цим розмаїттям. Давайте з вами всі виконаємо вправу.

Вправа 1.

Візьмемо однакові аркуші паперу (роздати приготовлені аркуші з зошита). Усі одночасно виконайте наступні дії:

*    Складіть аркуш навпіл.

*    Відірвіть верхній правий кут.

*    Знову складіть навпіл.

*    Відірвіть правий верхній кут.

*    Знову складіть.

*    Знову відірвіть верхній правий кут.

*    Складіть аркуш надвоє.

*    Якщо можна, відірвіть правий кут.

*    Розгорніть аркуш і покажіть іншим.

Чи можемо сказати, що хтось виконав ро­боту неправильно? Чому аркуші відірвані так по-різному? Чи можете ви сказати, що всі, хто відірвав аркуші інакше, ніж ви, є гіршими за вас? Чи буває так, що ми оцінюємо людину тільки з огляду на те, чи робить вона щось не так  само, як ми?

Дуже важливо сприймати людей такими, якими вони є, навіть коли їх уподобання відмінні від твоїх. Але інколи ми стаємо сліпими і не хочемо прислухатися до чужої думки і вважаємо свою думку правильною.

Усі люди різняться між собою. Одні мають білий колір шкіри, інші – чорний або жовтий. Одні люди високі, інші – невисокі на зріст. Одні стрункі, інші – повні. Люди зверта­ють увагу на відмінності, але це не означає, що хтось є кращим за інших. Хоча в історії були випадки, коли люди лише через колір шкіри чи соціальне походження принижували інших лю­дей, вважали їх гіршими за себе. Згадаємо такі випадки. Чому виникають сварки, бійки, війни?

Війни виникали тому, що виникав розлад між людьми, не було між ними злагоди, кожен хотів слави або за­здрив іншому, хотів довести, що він кращий або прагнув помсти.

Історичні факти війн такі: стародавній світ – Троянська  війна – після  викрадення Єлени ахейці почали війну з троян­цями, щоб повернути дружину своєму цареві.

Середньовіччя – війни  виникали на релігій­ній підставі. Хрестові походи підняли Європу на війну проти іновірців-мусульман, за визво­лення «гроба господнього» в Єрусалимі і продо­вжувались майже 200 років. Ці походи забрали життя сотень тисяч людей та принесли коло­сальні збитки.

Друга світова війна – Гітлер  вважав арій­ську расу кращу за інші. Основний план Гітлера полягав у тому, щоб встановити пануван­ня над усім світом, перетворивши населення інших країн на рабів. Для світу це стало тра­гедією й призвело до смерті десятки мільйонів людей.

Згадайте про трагедію у Бабиному Яру в Києві, коли було за один день розстріляно 35 тисяч жінок, дітей і чоловіків тільки за те, що вони народилися представниками єврейської національності. 11 вересня 2001 року пролунали вибухи в США, і забрали життя тисячі людей тільки тому, що комусь не подобалися американський спосіб життя та політика американського уряду. На жаль, крім таких найжахливіших прикладів нетерпимості, які люди виявляють один до одного, ми можемо часто стикатися з її проявами у своє власному житті.

Згадайте подумки, а чи стикалися ви в своєму житті з випадками нетерпимого ставлення до себе? (Ведучий робить паузу, щоб дати дітям можливість пригадати).

Поняття «толерантність» с сино­німом слова «терпимість», саме так воно звучить латинською. Толерантність людей є най­важливішою умовою миру і злагоди в сім'ї, колективі та суспільстві. Адже соціальні вза­ємовідносини постійно змінюються, породжу­ючи то гармонію, то однобічну перевагу, а то й зіткнення безпосередніх інтересів. У різних людей - різні погляди на життя, працю, кохання  тощо. Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших? Як треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина сприй­мала ваші погляди? Проявляти нетерпимість чи бути толерантним?

Притча про аксакала

Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й го­ворять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдало­ся тобі створити такий порядок у сім’ї, що усі сини і невістки, дочки і зяті жили разом у мирі та злагоді». Не може вже говорити старий — по­дають йому папір і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі – там  100 разів було написане одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було написано слово - терпимість!

Вправа 2. «Що таке толерантність?»

За роздатковим матеріалом пояснити вислови видатних людей про толерантність (робота в групах).

   Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її ображає.

                                               (Марк Аврелій)

  Нам потрібні реформи, а не революції. Нам потрібне толерантне, досконаліше суспільство.

                                               (А.Сахаров)

  Щаслива людина та, яка дарує щастя багатьом людям.

                                               (Дені Дідро, французький філософ)

Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати.

                                               (Мольєр, французький драматург)

Підняти слабкого – цього замало: треба ще потім його підтримати.

                                               (Вільям Шекспір, англійський драматург і поет)

 

             http://irl51.kiev.ua/wp-content/uploads/2010/11/tolerance.gif

 

Вправа 3. « Асоціативний ряд»

Давайте спробуємо на кожну літеру слова толерантність назвати рису характеру, притаманну толерантній людині.

 (На дошці записане у стовпчик слово толерантність, учні по черзі називають риси характеру, виходять та записують їх)

 Т – терплячий, товариський, тактовний.

 О – обережний, об'єктивний, оригінальний, особливий.

 Л – лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні.

 Е – енергійний, елегантний, ефективний.

 Р – рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний.

 А – активний, акуратний, авторитетний.

 Н – надійний, найдорожчий.

 Т – терплячий.

 Н – необхідний людям, ніжний, незалежний.

 І – інтелігентний, ідеальний, ідейний.

 С – співпереживаючий, співчуваючий, страждаючий.

 Т – тактовний, товариський.

 Ь – душевність, м’якість.

Вправа 4. «Чим ми схожі?»

Учасники сідають по колу. Ведучий вибирає одного з учасників за якоюсь реальною чи уяв­ною схожою зі своєю рисою та запрошує його у центр кола. Обраний звертається до кого набудь з учасників у такий же спосіб, але за іншим чинником. Так продовжується доти, доки усі учасники не опиняться у колі.

Викладач. Часто буває так, що ми сприймаємо яку-небудь групу, наприклад, етнічну, як ціле і не замислюємося про те, що кожний її представник – зовсім  унікальний і неповторний. Наприклад, нам може здаватися, що «всі китайці на одне лице», що всі німці страшні педанти, а фіни – мовчазні.  Однак, якщо ми ближче познайомимося з конкретною людиною з цієї групи, більше дізнаємося про нього та його індивідуальність, неповторність буде очевидною.

Вправа 5. «Картопля»

Давайте спробуємо проілюструвати унікальність всього існуючого на практиці, Навряд чи хто-небудь вважає, що кілограм картоплі напов­нений індивідуальністю. Візьміть кожний собі по картоплині. Роздивіться її якомога уважніше, з’ясуйте «особливі прикмети», На це даєть­ся 1 хв. Потім картопля змішується. Кожний повинен знайти свою картоплю і описати її.

Викладач. Кожна людина неповторна. Світ тому і цікавий, що ми всі різні.

 

      

 

Вправа 6. «Я і мій друг»

У групі у вас, напевно, є друг або подруга. Сядьте поруч і складіть таблицю «Я і мій друг (моя подруга)». (викладач малює шапку таблиці на дошці)

Чим ми схожі?

Чим ми різні?

 

 

Учні складають таблицю, після чого відповідають на такі запитання викладача:

 Чи заважають вашому спілкуванню відмінні риси характеру? Якщо так, то які? Якщо ні, то чому?

 Викладач. Іноді риси характеру товариша або подруги вас нервують, іноді, навпаки, вам допомагають прийняти певне рішення. І незважаючи на відмінності у характерах, ви є друзями, вам цікаво разом. Чому ж терпимість потрібно проявляти до всіх.

Притча

 Жив собі хлопець із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок із цвяхами і сказав по одному забивати у паркан щоразу, коли хлопець втратить терпець і посвариться з кимось. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів. Згодом він навчився себе опановувати, і кількість забитих цвяхів щодня зменшувалася. Хлопець зрозумів, що легше навчитися стримувати свої емоції, ніж забивати цвяхи.

 Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це. Тоді батько наказав синові витягти з паркана по цвяху у ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться.

 Минали дні, і згодом син міг сказати батькові, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів  сина до огорожі та сказав: « Ти добре поводишся, синку, але подивися, скільки дірок залишилося… Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись…»

Коли ви з кимось сваритеся і кажете йому щось неприємне, ви залишаєте в іншій людині такі рани, як ці діри. І рани зостаються, попри те, скільки разів потім ви просите вибачення. Словесні рани заподіюють такий самий біль, як фізичні. Діти, не забиваймо цвяхів ворожості, нерозуміння і жорстокості в душі людей. Будьмо толерантними, а, отже, розуміймо одне одного.

 

      

 

Вправа7. «Як проявляти толерантність?»

Проаналізуйте ситуацію, оберіть свій варіант відповіді й поясніть його. Дайте визначення по­няттю «межа терпимості».

Ситуація 1.

Дмитро має не типову для хлопця зачіску – занадто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається.

 

* Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі рекомендувати змінити  зачіску.

*  Виходити з того, що людина має право на са­мовираження, і може робити будь-що зі своїм власним волоссям.

*   Вимагати слідувати загальному стилю одягу та зачіски на заняттях у школі.

Ситуація 2.

Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього?

*   Засуджувати ці вчинки учениці.

*   Вважати, що це - особиста справа Оксани і не втручатися.

*  3 розумінням ставитися до проблеми Оксани, поступово заохочувати її до навчання.

Ситуація 3.

Вадим постійно виявляє неповагу до інших, грубість до своїх товаришів Як бути?

*   Прагнути уникати спілкування а Вадимом.

*   Відповідати грубістю на грубість

*  «Ковтати» образи і проводити з учнями і роз'яснювальну роботу.

 

           

 

Викладач. Моральні цінності людства здавна становили основу законів. Сучасні закони найвищою цінністю визначають життя. Закони ґрунтуються на таких цінностях, як свобода, рівність, справедливість, толерантність.

Пам’ятка толерантної людини.

  1.                     Навчися поважати тих, хто відрізняється від тебе, і ти навчишся поважати себе.
  2.                     Людина повинна бути освіченою, відчувати потребу в знаннях, брати у кожного народу його найкращі надбання.
  3.                     Людство пройшло довгий шлях, доки зро­зуміло істину – усі  люди від народження рівні.
  4.                     Найбільше надбання суспільства – соціальна  справедливість і верховенство закону.
  5.                     Закон — це принципи і положення, які обов'язково треба виконувати.
  6.                     Тільки мир, злагода і порозуміння між людьми можуть зробити державу сильною і могутньою.
  7.                     Шкільна дисципліна повинна ґрунтуватися на принципах взаємоповаги, справедливос­ті і виключати приниження честі і гідності дитини.

 

Толерантність врятує світ

Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод.

Розрубає мотлох павутини,

Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледіть перемогу,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний Всесвіт побудуй!

Заключне слово викладача.

 Я хочу закінчити годину нашого спілкування слова німецького поета Гете: «Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я стаю на коліна». (Учитель звертає увагу учнів на плакат із цим висловом, що висить на дошці.)

        

 

 

 

docx
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
1716
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку