Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Використання методу проектів на уроці інформатики

Про матеріал
Методичні рекомендації для створення уроків інформатики з використанням методу проектів. Приклади наведені у документі орієнтовані на 5-6 клас.
Перегляд файлу

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.

 

1.1.          Розробка проекту з інформатики. Планування навчального проекту.

На початку етапу планування слід обрати тему майбутнього проекту. Наприклад, обрана тема – «Види алгоритмів». Варто визначити основні, проблемні та навчальні питання у процесі розробки даного етапу.

 •                 Основне питання

Як вирішити будь-яке завдання за мінімальну кількість кроків?

 •                 Проблемні питання

Як використовувати алгоритми?

Як комп’ютер пов'язаний з алгоритмами?

Які задачі потребують використання алгоритмів у процесі розв’язання?

 •                 Навчальні питання

Що таке алгоритм?

Які види алгоритмів існують?

Якими властивостями має володіти алгоритм?

 

У процесі розробки будь-якого проекту потрібно визначити усі перелічені питання. Вони обов’язково мають бути взаємопов’язані. Для зручності, учні на початку роботи можуть обрати будь-яке із запропонованих питань.

Після розробки питань, вчитель має підготувати матеріли уроку, наприклад, презентацію з основними відомостями по темі. У презентації вчитель мусить ознайомити учнів з планом навчального проекту, виставити дедлайн здачі роботи.

Коли всі питання (основі та проблемні) обговорені, вчитель знайомить учнів з різними видами алгоритмів та способами їх використання, за допомогою раніше розробленої презентації.

Щоб учні краще ознайомилися з темою проекту, вчитель дає на вибір питання для самостійного дослідження, наприклад:

 • Історія терміну «алгоритм»
 • Алгоритми у житті людини
 • Способи та методи розробки алгоритмів

Завершуючи даний етап, слід провести практичну роботу:

 • Створення електронних папок і створення візитної картки проекту

Коли учні визначилися з темою, вони мають розділити між собою обов’язки у проекті та створити електронні папки. Не буде зайвим нагадати учням правила створення папок: використовуються лише малі латинські літери без пробілів, але з можливими підкресленнями, дефісами та цифрами.

Учні, у процесі виконання завдань проекту, заносять імена файлів до переліку, наведеного нижче.

Ім’я, шлях до файлу

Вміст

1.

D:\мої документи\проект\група А\презентація.ppt

Презентація на захист проекту

2.

D:\мої документи\проект\група А\doc1.xls

Приклад моделі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.          Електронні ресурси для навчального проекту.

Цей етап має на меті публікацію вчителем завчасно відібраних навчальних матеріалів та літератури вчителем у локальній мережі або на електронному курсі.

Після ретельного ознайомлення учні повинні заповнити список використаних ресурсів в процесі підготовки до виконання проекту.

 

1.3.          Створення презентації учня

До початку даного етапу вчителю варто пояснити учням вимоги та загальні правила створення презентації. Також варто обговорити її структуру. Вона має виглядати наступним чином:

1-й слайд: Питання для дослідження учня/Тема дослідження учня, автор(и).

2-й слайд: Запитання навчальної теми (як об’єкт дослідження).

3-й слайд: Мета дослідження, завдання і гіпотеза дослідження (що я поетапно і конкретно зробив, щоб досягти мети).

4-й слайд – 5-й слайд: Коротке / тезове подання вирішених задач (або, іншими словами, уявлення ходу дослідження).

Важливо пояснити учням, що презентація – це візуальне представлення результатів роботи, а візуальна інформація, як відомо, краще сприймається при наявності ілюстрацій, що пов’язані з текстовим наповненням. Для цього доцільно використовувати малюнки, схеми, діаграми, таблиці та інші інструменти візуального подання інформації.

Наступні слайди мають бути використані для висновків по роботі та переліку використаних джерел у процесі виконання проекту.

Важливо, щоб усі слайди мали однакове оформлення шрифтів та стилів.

Після ознайомлення з порядком виконання роботи та пояснення вимог до презентації учні починають розробляти свої презентації у програмі Microsoft PowerPoint. Якщо усі вимоги до оформлення та структури презентації дотримані, вчитель має перевірити роботу за своїм розробленим критерієм оцінювання.

1.4.          Створення публікації учня

На цьому етапі учням запропоновано створити буклет або інший вид друкованого видання (за бажанням та з дозволом вчителя). Як і з презентацією, структура створення публікації теж дуже важливий момент який вчителю варто обговорити завчасно. Вона має виглядати наступним чином:

 •                 Невеликий опис проблеми дослідження;
 •                 Хто займався її дослідженням;
 •                 Різні точки зору на проблему дослідження;
 •                 Перелік етапів дослідження;
 •                 Найважливіші отримані результати дослідження;
 •                 Які можна зробити висновки за результатами дослідження. [3]

Як і в випадку з презентаціями, публікації учнів оцінюються за розробленим критерієм вчителя.

1.5.          Електронні таблиці у проектній роботі

Цей етап має на меті використання електронних таблиць у роботі над проектом. Вчитель має змогу таким чином розробляти дидактичні матеріали, а учні – представляти результати своїх досліджень.

1.6.          Створення дидактичних та методичних матеріалів

Для створення дидактичних матеріалів можна використати різноманітні інструменти компанії Microsoft, такі як Word, Office Publisher, Excel. Деякі з них вже були розглянуті раніше, залишився тільки текстовий редактор Microsoft Word.

Microsoft Word вміщує у собі величезну кількість засобів що можуть бути використані у процесі розробки дидактичних матеріалів.

Створення структури документа. Дуже важливо надати учням інформацію щодо різноманітних інструментів та засобів цього сервісу, щоб вони сфокусувалися в першу чергу на зміст документа. Режим Структури дозволяє швидко та легко змінити структуру документа. Можна дуже просто змінювати порядок тексту та заголовків, переміщати їх, знижувати чи підвищувати рівень основного тексту або заголовка.

Рецензування документа. Функція рецензування необхідна учням для того, щоб відправлять свої роботи на рецензію, вносити виправлення або вставляти необхідні коментарі.

Перевірка правопису. Для учнів ця функція може стати дуже корисною, адже вона дозволяє перевіряти граматику та орфографію, що дозволяє запобігти зайвих помилок при написанні роботи.

Графіка. У будь-який момент Microsoft Word можна включати малюнки, об’єкти WordArt, анімований текст і т. п., щоб робота виглядала більш-менш професійною. [3]

1.7.          Розробка плану проведення проекту в школі

Так, планування освітньої діяльності це доволі стандартна робота будь-якого педагога. Але планування саме проектної діяльності доволі нове і незнайоме заняття для середньостатистичного вчителя інформатики. Тому тут варто продумати все заздалегідь та дуже ретельно підготуватися. Необхідно створити план для ефективного проведення проектної діяльності та отримання потрібного результату.

На цьому етапі проводиться:

 •                   Аналіз створення програмних продуктів проекту;
 •                   Організація проведення проекту в школі;
 •                   Огляд та корегування матеріалів до проекту;
 •                   Пошук додаткових ресурсів на грантову (призову) підтримку проекту;
 •                   Підготовка до захисту проекту.  [4]

Рекомендується оформити план проекту у вигляді таблиці, де будуть зазначені основні пункти.

1.8.          Контроль знань перед захистом проекту

На даному етапі, перед безпосереднім захистом робіт, потрібно здійснити додатковий контроль знань учнів. Цей етап доволі важливий, адже переслідує одразу декілька цілей. Контроль знань надає учням можливість отримати додаткові бали за роботу, а також краще підготуватися до її захисту. Для себе ж педагог може почерпнути рівень підготовки учнів, визначити їх рівень набутих знань у процесі виконання проектної діяльності.

Найбільш зручний спосіб перевірки знань для обох сторін – це тестування. Наприклад, тестування по темі «Алгоритми» може виглядати наступним чином:

 1. Алгоритм – це…
 1. вказівка на виконання дій;
 2. послідовність дій;
 3. система правил.
 1. Алгоритм обчислюваної задачі –
 1. скінченна послідовність команд, яка перетворює вихідні дані у вхідні;
 2. скінченна послідовність команд, яка перетворює вхідні дані у вихідні;
 3. нескінченна послідовність команд.

 

1.9.          Захист навчальних проектів

В першу чергу потрібно звернути увагу на вимоги виконаного проекту.

Пропонований матеріал повинен бути структурований відповідно до логіки авторського викладу, поданий, представлений користувачеві відповідно до цієї структуризації. Користувач повинен вільно орієнтуватися в програмі, для чого його слід ознайомити зі стратегією освоєння пропонованої інформації. [6]

 Важливо щоб матеріал був цікавим слухачеві та інтерактивним. Вмілий підбір кольорів та шрифтів разом з правильним розміщенням зображень обов’язково мають бути забезпечені. «Читабельність» тексту та правильне заповнення екранного простору також грають велику роль.

Таким чином, учні повинні заздалегідь продумати усі деталі свого виступу. Оцінювання варто проводити як с точки зору дотримання дидактичної авторської ідеї, її успішного втілення, так і з точки зору глядачів, присутніх на презентації.

Можна виділити зовнішню оцінку проекту і створити підсумкову оцінну таблицю проекту:

 • значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність їх досліджуваній тематиці;
 • коректність використовуваних методів дослідження та методів обробки отриманих результатів;
 • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;
 • колективний характер прийнятих рішень (при груповому проекті);
 • характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту (при груповому проекті);
 • необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей;
 • доказовість прийнятих рішень, вміння аргументувати свої висновки;
 • естетика оформлення результатів проведеного проекту;
 • вміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи (при груповому проекті).

Вимоги до доповідача.

Основні характеристики, якими повинен володіти:

 • гнучкість;
 • настрій на аудиторію;
 • організованість;
 • хороший словниковий запас;
 • ентузіазм;
 • різноманітність тону голосу;
 • правильна мова жестів;
 • настрій на досягнення мети.

Коли усі учні завершили свої виступи, вчитель повинен справедливо оцінити старання усіх своїх підопічних. Під час оцінювання педагог має аргументувати кожну поставлену оцінку та кожен бал, доданий чи віднятий. Також важливо вказати помилки для уникнення їх у майбутньому.

 

docx
Додано
24 січня 2020
Переглядів
746
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку