18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Виступ "Шляхи мотивації"

Про матеріал
Коли учень отримує завдання та відповідь від викладача для чого -успіх гарантовано!Кажуть обізнаний-значить-озброєний,я би добавила-вмотивований.
Перегляд файлу

Шляхи формування мотивації до вивчення іноземної мови в учнів закладів професійно-технічної освіти

Автор: Ганна Бут, ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ»,

м. Мелітополь, Україна

 

Іншомовна компетенція є однією з характеристик, що позначають конкурентоспроможного фахівця на ринку праці. Окрім цього, у контексті активних процесів євроінтеграції України, активізувалися міжнародні зв’язки, що зумовлює необхідність вивчення іноземної мови у навчальних закладах різних видів акредитації. Мотивація – це запорука результативності у процесі опанування будь-якого предмета, про що свідчить значна кількість публікацій освітньої тематики. Утім, часто питанню мотивації під час вивчення іноземних мов приділяється недостатня кількість уваги на практиці, через що нівелюються всі зусилля учнів і викладачів. До того ж, специфіка викладання іноземних мов у професійно-технічній освіті досі є недостатньо досліджуваною, що становить перешкоду на шляху самоосвіти та підвищення кваліфікації викладачів ПТНЗ. Саме це і зумовлює актуальність дослідження.

Мотивація та специфіка викладання іноземних мов у ПТНЗ стала предметом дослідження викладачів Г. Абрамович, І. Бараховича, Т. Варянко, Л. Іванченко, Л. Купчик, Н. Тоцької, Л. Яременко.

Метою роботи є дослідження мотивування учнів закладів професійно-технічної освіти до вивчення іноземної мови.

Для глибшого розуміння поняття мотивації вважаємо доцільним навести приклади кількох визначень. Ю. Ушакова розглядає мотивацію як «…сукупність потреб, відносин, інтересів, задоволеності від навчальної діяльності та забезпечує хорошого професіонала у майбутньому» [6]. У. Мамарасулов, звертаючись до німецького дослідника К. Бундшу, вказує, що мотивація – це «причина, що викликає конкретну людську діяльність, направлену на позитивні результати та таку, що уникає негативних за уявленням суб’єкта» [3].

Згідно з результатами аналізу досліджених джерел і власним педагогічним досвідом, можна стверджувати, що підвищення мотивації в учнів ПТНЗ досягається такими засобами:

1. Використанням гри у навчанні. Вибір гри залежить від навчальної, виховної та розвивальної мети заняття. З прикладу власного досвіду можна згадати гру «Снігова куля», яка зазвичай є складовою вивчення теми «Різдво у німецькомовних країнах». Викладач дає початкове речення (наприклад, «Різдво у Німеччині відоме такими складовими…»), а учні по черзі підіймають руку і відповідають. Така гра сприяє розвиткові уяви та перевірці існуючих знань. У контексті розвитку мотивації учнів ефективними є настільні ігри. До прикладу, в якості складової інструментарію до теми «Життєвий та творчий шлях І. Гете» розроблено гру «Стежками Гете», яка допомагає активізувати пізнавальну діяльність, підвищити інтерес до вивчення біографії письменника.

2. Застосуванням інтерактивних технологій. До прикладу, впровадження методу «Мікрофон», про який згадує Л. Бабенко, вказуючи, що він «…надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію; <…> інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця» [1]. Цей метод має вплив на мотивацію учнів, оскільки створює сприятливий психологічний клімат. Метод case-study, за думкою О. Слатвінської та Л. Романенко, дієвий у ключі розвитку мотивації: «Використання цього методу дозволяє підвищити пізнавальний інтерес до навчальних дисциплін, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних і творчих навичок учнів» [5]. У роботі «Використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі» згадується окрема група мотиваційних інтерактивних методів, зокрема, «Мої очікування»; «Лист до самого себе» (як свідчить практика, учні високо оцінюють цей метод і він викликає у них підвищений інтерес); «Самооцінка»; «Інтерв’ю» (ефективний з точки зору перевірки теоретичного багажу та рівня зацікавленості у самоосвіті учнів) [2].

3. Мультимедійними засобами навчання. До цієї групи засобів належать презентації, проектори, інтерактивні дошки, комп’ютери, спеціальні програми тощо. С. Мішуровська зазначає, що їх застосування «…дозволяє створити відповідне мотиваційне середовище, за допомогою якого значно підвищується інтерес учнів до вивчення іноземної мови, скорочує час на освоєння матеріалу, підвищує глибину й міцність знань, <…> знімає напругу, індивідуалізує й диференціює процес навчання, стимулює пізнавальну активність і самостійність» [4]. Підкреслимо, що в умовах ПТНЗ деякі з технологій є важкодоступними, тому будувати на них стратегію формування мотивації ліцеїстів є некоректним. Ця складова буде дієвою лише у комплексі з застосуванням інших методів.

Отже, до доступних шляхів формування мотивації до вивчення іноземної мови у ПТНЗ можна віднести ігри у навчанні, застосування інтерактивних технологій і деяких мультимедійних засобів навчання. Зазначена тема потребує подальших глибинних досліджень.

Література

1. Бабенко Л. Використання інтерактивних форм і методів роботи у навчанні педагогів. Білопілля, 2014. 60 с.

2. Ковирягіна Н. Класифікація інтерактивних методів // Використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі / Д. Безносов, І. Гусь, О. Нечитайло та ін. Харків, 2010. С. 8–13

3. Мамарасулов У. Мотивация – ключ к успеху в процессе обучения иностранному языку (на примере немецкого языка) // Молодой ученый. Казань, 2012. № 4. С. 432-434.

4. Мішуровська С. Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови мультимедійними засобами навчання // Таврійський вісник освіти. Херсон, 2016. Вип. № 4 (56). С. 130–134.

5. Слатвінська О., Романенко Л. Використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів. URL:  https://bit.ly/2GjjpIX

6. Ушакова Ю. В. Формування мотивації до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у диспетчерів аеронавігаційного забезпечення як складова безпеки польотів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. Кіровоград, 2017. Вип. 156. С. 226-229.

 

docx
До підручника
Німецька мова (академічний рівень) 11 клас (Савчук І.Г.)
Додано
28 березня 2019
Переглядів
393
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку