26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Водний голод- міф чи реальність.

Про матеріал

формувати в учнів вміння працювати з текстом, знаходити релевантну інформацію, формувати навички порівняльного аналізу, публічного виступу, складання таблиць;

формувати навички критичного оцінювання та використання інформаційно-комунікаційних технологій;

дослідити стан водних ресурсів, розглянути можливі шляхи розв'язання проблеми;

виявити джерела забрудненя води, ознайомитися з елементарними технологіями заощадження води вдома;

осмислити вплив людини на водні ресурси та зміни у водному балансі планети;

розвивати комунікативні навички, ініціативність, лідерські якості, вміння самостійно робити висновки.

Перегляд файлу

Тема уроку : «Водний голод – міф чи реальність?»

(гра критерійний покер)

 

Цільова група:  учні 10 класу (25 осіб)

Мета:

 • формувати в учнів вміння працювати з текстом, знаходити релевантну інформацію, формувати навички порівняльного аналізу, публічного виступу, складання таблиць;
 • формувати навички критичного оцінювання та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
 • дослідити стан водних ресурсів, розглянути можливі шляхи розв’язання проблеми;
 • виявити джерела забрудненя води, ознайомитися з елементарними технологіями заощадження води вдома;
 • осмислити вплив людини на водні ресурси та  зміни у водному балансі планети;
 • розвивати комунікативні навички, ініціативність, лідерські якості, вміння самостійно робити  висновки.

Методи і техніки: критерійний покер,  робота з документами, дискусія в групах, тренінгові вправи, експерименти та дослідження.

Базові поняття і терміни: водні ресурси, водозабезпечення, водний кодекс, водне господарство, біоочистка, забруднення води, очисні споруди.

Тривалість: 1,5 год.

Хід уроку:

І. Мотивація проведення уроку.

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАБАТ 

 • Понад 1 мільярд людей не мають доступу до чистої, питної води.
 • Понад 2,4 мільярда людей живуть у незадовільних санітарних умовах.
 • До 2025 року більше 2,8 мільярдів людей 48 країн світу буде відчувати нестачу води. До 2050 року кількість людей, які постійно зазнають нестачу води, досягне 7 млрд.
 • Щодня  помирає внаслідок вживання забрудненої питної води приблизно 25 тисяч людей, більшість з як их — діти.
 • Підраховано, що на земній кулі щорічно втрачається прісної води 3500 км3.
 • Жінки та діти більшості регіонів, що розвиваються, навіть зараз долають у пошуках води приблизно10-15 км щодня.
 • Пересічна родина в Канаді споживає 350 л води щодня, в Європі –165 л,
 • в Африці – 20 л.
 • Один літр брудної води  забруднює 100 літрів чистої води.

ІІ. Вчитель  повідомляє  учням мету уроку  залишити водні ресурси чистими і корисними майбутнім поколінням.

Водні ресурси в реалії сьогодення.

    Вода є унікальним елементом земної поверхні, і саме через наявність великої кількості води нашу Землю також називають «блакитною планетою». Незважаючи на таку кількість води, більша її частина  важкодоступна. Якщо говорити про прісну воду, то саме так. Адже з 1,4 млрд км3 вод земної кулі 96,5 % припадає на води Світового океану, ще близько 1 % - на солоні підземні води. Щодо прісних вод, то майже 70 % їх сконцентровано в льодовиках Антарктиди, Гренландії та інших приполярних і гірських областях.

        Для сільськогосподарського, комунального та промислового водопостачання використовують переважно річкові і ґрунтові води. Ресурси їх становлять близько 60 тис. км3 у рік або приблизно 10 тис. м3 на людину. За максимальних сучасних потреб близько 2 тис. м3 води на людину в рік цих ресурсів має бути цілком достатньо. Однак води розподіляються дуже нерівномірно, а велика частка річкових вод  забруднена.

      У багатьох країнах, що розвиваються, через відсутність коштів для попередньої очистки населення споживає недоброякісну воду з річок чи озер, що є причиною багатьох захворювань.

       Унікальні водні ресурси окремих країн дають їм змогу вже зараз концентрувати на своїй території водомісткі виробництва, а ряду країн Північної Європи і Канади навіть експортувати чисту питну воду. Найкраще забезпечена водними ресурсами Латинська Америка, відносно непогано - Північна Америка і Європа. В Азії і Африці за високої середньої водозабезпеченості є дуже багато територій з посушливим кліматом, на яких проживає понад 800 млн осіб. Наявні тут водні ресурси вже тепер не забезпечують мінімальних потреб населення у прісній воді.

ІІІ. Прийом «Камеральний тренажер»

Обробити статистичні дані про об’єм води в гідросфері та її розподіл. Результати подати у вигляді діаграм(орієнтовні відповіді).

ІV. Рольова гра "Аргументи науковців"

Дійові особи:  науковці гідрологічної організації при ООН; науковці Міжурядової групи з питань водних ресурсів; журналіст журналу "ЕКО".

Журналіст:  Сьогодні багато розмов про те, що із збільшенням числа жителів на планеті зростає забір води, темпи якого підвищуються дуже швидко в останні роки. На основі досліджень вчені прогнозують таке явище як водний голод.

- Розкрийте зміст проблеми «водного голоду»?

Науковець гідрологічної організації при ООН:    

За роки існування людства води на Землі не ста­ло менше. Зростає потреба людей у воді. Споживаючи дедалі більше чистої води, людина повертає при­роді забруднені стоки промислового виробництва, комунальних служб, сільськогосподарського комп­лексу. Людина забирає з річок, озер і підземних дже­рел так багато прісної води, що пояснити це можна тільки божевільним марнотратством. Однак над­мірне використання прісної води не є причиною ви­никнення водного голоду на планеті. Головна не­безпека — повсюдне забруднення води. Річ у тім, що прісної води на нашій планеті лише 2 %. Саме ця вода потрібна людям, тваринам, рослинам, саме вона необхідна для багатьох виробництв і зрошення полів. Виходить, що води багато, але тієї, котра потрібна, уже сьогодні не вистачає.

 Журналіст: В наш час нераціональне використання та забруднення води є достатньо серйозною проблемою, що може привести до катастрофи.

-Як врегулювати проблему водного дефіциту та знайти раціональні шляхи її вирішення? Ви можете навести прикла­ди таких дій?

Науковці Міжурядової групи з питань водних ресурсів:

 Людство намагається вирішити проблему нестачі води. Шлях до раціонального використання водних ресурсів шукають дослідники, конструктори, технологи…

Нові технології  транспортування та одержання води:

1.У другій половині ХХ ст. побудовано багато систем, які «перекидали» стік із басейну однієї річки в басейн іншої, при цьому об’єм «перекидання» в окремій системі наближався до 10 км. за рік.

2.Розробляються проекти транспортування айсбергів від берега Антарктиди і Гренландії.

3.Ще один із способів транспортування – це перевезення прісної води в спеціальних ємностях із великих річищ річок потужними буксирами, наприклад, ємкостями так повинні перевозити воду з річки Амазонки в Африку.

4.Використання природної води у вигляді пари, а саме: штучний вплив на хмарові системи для одержання додаткових опадів – ще один із способів одержання прісної води.

5.Можна використовувати і воду, що знаходиться в атмосфері. Загальновідомо, що частина водяної пари випадає у вигляді роси вранці і ввечері, тож вчені пропонують «примусити» випадати росу і вдень, як це робили люди за допомогою кам’яних пірамід. Колись давно спочатку воду брали не з рік і озер, а в купках дрібних камінців, складених на найвищих провітрюваних місцях. Вітер, проходячи через купки камінців, залишав на них мільярди крапель води. Фахівці підрахували, що в кам’яних пірамідах щоденно осідало до 700 тисяч літрів води.

6.Уже нині опріснюють морську воду в країнах Перської затоки, проте це доступно лише для дуже багатих держав з надлишком енергетичних ресурсів.

7. В Єгипті й Судані обговорюється проект будівництва каналу, що з’єднає річку Бор з гирлом річки Сабат в обхід гігантських боліт, де витрачається велика кількість води на випаровування.

   Однак головним напрямком вирішення проблеми водного дефіциту є максимальна економія води. Щоб захистити наше природне оточення від руйнівного натиску екологічно неосвічених людей одних тільки знань замало, варто ще з дитинства оволодівати практичними навичками, щоб стати справжніми захисниками довкілля.

Журналіст: Які може мати наслідки загострення водної кризи в світі?

Науковець Міжурядової групи з питань водних ресурсів

 Більше мільярда людей на Планеті не мають доступу до чистої питної води і ще 2.6 мільярда відчувають нестачу води для потреб гігієни. Більшість з них мешкають у найбідніших країнах. У Африці, наприклад, більше половини населення страждають від 6 серйозних хвороб, пов’язаних з водою. Через ці хвороби гинуть мільйони дітей по всьому світу. На думку експертів політичні конфлікти наступного століття будуть пов’язані зі скороченням запасів питної води. Отже, ставитись до води потрібно  заощадливо, з пошаною, розуміти, що «рахунок у банку водних ресурсів» кожної людини суворо обмежений.

V. Тренінгова  вправа «Досліджуй та експериментуй »

Завдання: Дослідити види забруднення води та виявити джерела її забруднення.

VІ. Вправа «Водний Експериментаріум».

Господарська діяльність людини впливає на забруднення водних об’єктів.

Поясніть класу, що людство скидало відходи та закопувало їх досить тривалий час. Більшість цих місць складування та захоронення відходів можуть стати «джерелами точкового забруднення» підземних та поверхневих вод.

 Проведіть наведену нижче демонстрацію для ілюстрації цього впливу:

• Насипте у пластиковий піддон 2-3 см сухого піску.

• Зробіть отвір у піску на одній стороні піддона та заповніть його невеликою кількістю кристаликів марганцівки. Поясніть, що ви імітуєте поверхневе захоронення відходів. Таке місце називається джерелом забруднення.

• Підніміть піддон з того боку, де знаходяться «відходи», та поясніть, що вода не завжди переміщується прямо вниз.

• Щоб імітувати дощ, почніть бризкати водою на «точку складування відходів».

Попросіть учнів спостерігати за тим, як змінюється колір води.

- Які висновки можна зробити?

 Зазначте, що забруднення довкілля поширюється у подібний спосіб. Забруднювальні речовини підхоплюються водою, переміщуються через ґрунті досягають підземних вод, колодязів, річок, озер та інших місць, з яких ми беремо воду.

 Наш експертний висновок, що основні джерела забруднення водних ресурсів:   

 • Побутові стоки комунального господарства;
 • Стічні води сільського господарства;
 • Води шахт, рудників;
 • Скиди водного і залізничного транспорту;
 • Нафта, нафтопродукти;
 • Стічні води промислових підприємств.

VІІ. Гра «Критерійний покер»    (тривалість 20 хв.)

1. Зміст гри - оцінка шляхів раціонального та нераціонального використання водних ресурсів та надання пропозиціїй щодо  вирішення проблеми водного голоду.

2. Критерійний покер як форма упорядкованої дискусії завдяки використанню карт до гри і планшету насамперед оцінює вплив різних факторів на явище або процес.

Фактори/аргументи виписуємо на окремих картках, так званих картах до гри. Учасники повинні покласти карти на планшеті згідно з критерієм значущості.

3.Діти об’єднуються в чотири групи по 4 гравці. Гравці розміщуються за столами, а решта присутніх сідають навколо, щоб слідкувати за ходом дискусії та обговорення. Дві групи учнів будуть оцінювати шляхи раціонального використання водних ресурсів, а інші дві - зосередяться на нераціональних шляхах.

     Одна особа з команди роздає картки таким чином, аби сторінка з записом була повернута вниз. Учасники повинні тримати картки так, щоб ніхто, в тому числі вони, не могли побачити, що на них написано до моменту оголошення змісту картки.

        Перший учасник гри розкриває свою картку і голосно читає критерій. Після чого кладе на місце, яке обере сам. Необхідно, аби відкритий критерій добре бачили всі гравці. Після чого учасники гри по черзі розкривають свої картки (але – по одній), голосно їх читають і кладуть на місця, які самі виберуть. Якщо на певному етапі хтось із учасників забажає покласти свою картку на місце, що вже зайняте, то починається дискусія. Адже він повинен провести переговори з власником попередньої картки щодо того, який критерій значніший і чому. Дискусія повинна спиратися на виважені аргументи, а не на силу переконань. Якщо двоє не можуть прийти до згоди, то рішення ухвалює команда більшістю голосів. 

 Перший етап завершується, коли всі учасники приходять до порозуміння щодо місця розташування карт на планшетці. Надалі треба виписати на блокноті фліп-чарту перші п’ять аргументів кожної групи і порівняти їх між собою, за необхідності підкресливши подібні критерії та звернути увагу на якому вони місці.

Другий етап – це групові переговори. Групи, які проводили оцінку раціональних шляхів використання водних ресурсів, домовляються між собою стосовно тих аргументів, де їхні думки розійшлися. Те саме між собою роблять групи, які вивчали нераціональні шляхи. Гра завершиться, коли групи приймуть спільне рішення про порядок першочергових аргументів. Вони презентуються представниками обох груп як результат колективної роботи.

          Запишіть на дошці результати переговорів, а учні повинні записати їх до зошитів.

Підведіть підсумок  гри, запитайте учнів, що виявилося для них найскладнішим, а що було приємним. Заохочуйте їх, щоб вони поділилися своїми думками.

Висновок  ставитись до води потрібно заощадливо, з пошаною, розуміти, що «рахунок у банку водних ресурсів» кожної людини суворо обмежений.

VІІІ. Групова робота "Екодетективне дослідження"

Замислися, як твоє життя впливає на забруднення планети? Чи можуть повсякденні дії, наприклад, чищення зубів, сприяти забрудненню води?

Запропонувати учням дієву методику заходів економії води на основі доступних розрахунків, ознайомити з елементарними технологіями заощадження води вдома.

Х. Домашнє завдання

1. Опрацювати  документально-нормативні матеріали:використовуючи Водний Кодекс України, знайдіть і ознайомтесь з Розділом, Главою та Статею щодо охорони водних ресурсів України (Р. IV, Г.20, Ст. 95- 106).

2. Створити соціальну рекламу як один із засобів привернення уваги суспільства до проблеми питної води у світі (учні готують фото- та відеоматеріали).

Карти для гри в критерійний покер    «Нераціональне використання водних ресурсів»

Органічні пестициди, гербіциди і добрива, розчинені у водах, дренуючих сугіддя, поступають в річки.

В середньому на кожного жителя Землі на рік припадає близько 11 тис. м3 прісної води.

На виробництво 1 кг шоколаду необхідно 24 000 літрів води, 1 кг м'яса - 15 500 л, 1 кг маслин - 4 400 л, 1 кг цукру - 1500 л, 1 чашки кави – 140 л.

Нині у всьому світі зрошується 260 млн. га землі і 70-80% світового водозабору витрачається на зрошення сільськогосподарських угідь.

Сплав деревини по річках.

Використовувати дешевий річковий транспорт.

Створювати системи величезних гідротехнічних споруд, що включають дамби, водосховища, потужні насосні станції, каскади гідроелектростанцій  для регулювання річного стоку.

Накопичення токсичних  речовин на стихійних сміттєзвалищах, що призводить до забруднення підземних вод.

Вчені підрахували: при звичайному вмиванні даремно витрачається 80% води.

Втрачається вода і при транспортуванні водогонами та каналами.

Вплив токсичних металів, що потрапляють у річки зі стічними водами з промислових об’єктів.

Розливи нафти від морських нафтових свердловин і з танкерів забруднюють води і пляжі.

Картка  «Раціональне використання водних ресурсів»

Застосовувати крапельний метод зрошення для збільшення ефективності

використання води завдяки мінімізації втрат внаслідок випаровування.

Ремонтувати водопровідні труби для зменшення втрат води при доставці.

Насаджувати лісополоси для затримання підземних вод.

Удосконалювати та впроваджувати нові технології водопідготовки та

очищення стічних вод.

Запровадити на промислових підприємствах зворотній режим  водопостачання.

Прийняти ефективне законодавство по використанню та охороні водних об’єктів, встановити податок на забруднення довкілля.

Здійснювати перехід на більш прогресивні технології виробництва, на застосування газоповітряних систем охолодження.

 

Стабілізувати витрати води на 1 людину і розпочати роботу з удосконалення нормативних потреб при умові, що це не викличе негативних санітарно – гігієнічних наслідків та погіршення побутових умов.

Поставити лічильник.

Переходити на безводневі технологічні лінії.

Повідомляти у відповідні установи про будь-які  ознаки забруднення води або втрати води.

У сільському господарстві створювати зрошувальні системи з механізованим і автоматизованим розподілом води.

 

Планшет для гри в критерійний покер

 

 

 

 

 

Допоміжний матеріал

1.V=  8,6 3 л. - об'єм води, яку  використовують, щоб почистити зуби.

2.Найекономніший спосіб-використовувати воду під час чищення зубів завжди  в  спеціальному  стакані,  який на початку потрібно заповнити водою об'ємом Ve= 0,25л

Ve= 0.25 (л) - найекономніший об'єм для чищення зубів.

3.V-Ve=V3                                V3 =  8,63- 0.25=  8,38 (л)- води ми зберегли.

4.V3 x 2 x 30=V3.M.                V3.m = 8,38 х 2 х ЗО = 502,8(л)- води  зберегли за місяць, якщо чистили 2 рази на день.

             5.  V3.p=V3м x 12                        V3p= 502,8 x 12 =  6033,6 (л)-  води ми зберегли за рік.

6. п - кількість членів сім'ї  
Vn3M. = n x V3.M.                     Vn3M =  3 х 502,8 = 1508,4 (л) - води зберегла наша сім'я за місяць.

Vn3.p=V3.p x n                         Vn3.p=  6033,6 x 3 =  18 100,8 (л) - води зберегла ваша сім'я за рік.

7.  Розказали про свої підрахунки родичам.
   18100,8л  = 18м3               1 м3 = 28 грн.

  18  х 28 =  504 (грн.) - сума, яку моя сім'я економить за рік при чищенні зубів економним способом.

Висновок: рекомендуємо використовувати під час чищення зубів завжди спеціальний стакан з об’ємом води 0, 25 л. Його вмісту вистачить для полоскання зубів, а також зубної щітки. Так ми зберігаємо природні ресурси і власні гроші.

doc
Пов’язані теми
Географія, Сценарії
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку