Заняття "Специфіка італійського Відродження. Данте Аліґ’єрі. «Божественна комедія»"

Про матеріал

Конспект заняття може бути корисним викладачам коледжів, вчителям.

Студенти повинні мати на занятті гаджети (1 на парті), де встановлена програма зчитування QR-кодів, щоб не витрачати час на її пошуки. Також повинен бути доступ до інтернету з гаджетів.

Домашнє завдання є двох видів: обов"язкове для всіх студентів та творчого характеру (із зірочкою) для тих, хто хоче отримати високий бал.

Перегляд файлу

Тема заняття: Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Данте Аліґ’єрі. «Божественна комедія» (Пекло, І, V). Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

 Мета:

 •    дати студентам інформацію про особливості літератури Відродження, про видатних представників ренесенсної культури та їх вплив на українську літературу й світовий літературний процес, про відомих українських перекладачів творів Відродження;
 •    розвивати уміння аналізувати ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції, проблематику поеми «Божественна комедія», обговорювати філософсько-етичні проблеми, порушені у творі; навички роботи з цифровими технологіями та створення електронної продукції для популяризації прочитаних творів;
 •    виховувати сприйняття прочитаного твору в контексті доби Відрожєення й сучасної культурної ситуації, усвідомлення ролі Відродження в розвитку української і світової культури.

Вид заняття: практичне заняття.

МТЗ: Комп'ютер, проектор, посібник Горобченко І.В. «Цікаві завдання із QR-кодами. 10 клас» для студентів (1 на парту), зображення для гри «Асоціації».

Джерела та література

 1. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / [голова авт. кол. Юлдашева Л.П.]. 2017. 63 с.
 2. Ісаєва О.О. Зарубіжна література. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 288 с.
 3. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навч. посібник / Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 248 с.
 4. Горобченко І.В. Цікаві завдання із QR-кодами. 10 клас (за новою програмою) / І.В. Горобченко. — 2018. — 30 с.
 5. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність : посібник для вчителя / А.О. Гін. — Х. : ВГ «Основа», 2015. — 112 с. — (Серія «Нові формати освіти»).
 6.   Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи - новий підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод. посіб. / К.А. Дмитренко, М.В. Коновалова, О.П. Семиволос, С.В. Бекетова. — Х. : ВГ «Основа», 2018. — 119 с. — (Серія «Нові формати освіти»).
 7. 10 клас. Зарубіжна література (за програмою 2018). Матеріали для проекту-гри «Чимборасо» [Електронний ресурс] : електронна дошка Padlet / Оксана Єрьоміна // Режим доступу : https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817. — Назва з екрана.
 8. Encyclopedia channel. Мікеланджело. Відеоролик.
 9. Encyclopedia channel. Леонардо да Вінчі. Відеоролик.

 

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 

II. Мотивація навчальної діяльності.

2.1. Гра «Асоціації».

- Уважно розгляньте запропоновані зображення. Чи є щось спільне між ними? Поясніть свої асоціації.

(Додаток)

 • Фенікс згорає і відроджується з попелу.
 • Скульптура Мікеланджело (період Відродження).
 • Картина «Джоконда» Леонардо да Вінчі (митець епохи Відродження).
 • Водолазний костюм Леонардо да Вінчі (період Відродження).

 

2.2. Перегляд відеороликів Encyclopedia channel про Леонардо да Вінчі та Мікеланджело.

 

- Що з розповідей про Леонардо до Вінчі та Мікеланджело вас вразило?

- Опираючись на матеріали відео та здобутих раніше знань, розкажіть про особливості мистецтва епохи Відродження.

- Яким чином вплинула культура та література Відродження на творчість митців наступних періодів? Обґрунтуйте вашу думку.

 

III. Оголошення теми й мети заняття.

3.1. Слово викладача.

Сьогодні ми продовжимо мандрувати золотими сторінками далеких епох, поринемо у незвичайний та барвистий період Відродження, Ренесансу. Обговоримо роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Звичайно ж проаналізуємо поему «Божественна комедія», особливості її композиції, жанрову своєрідність твору. Зробимо висновки про вплив та звязки цього твору з іншими шедеврами світової літератури.

 

IV. Актуалізація опорних знань.

4.1. Метод  «Асоціативний кущ».

 

 

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу.

5.1. Повідомлення викладача про епоху Відродження. Складання опорного конспекта студентами.

Наш «Асоціативний кущ» продемонстрував, що ви небайдужі до ренесансного мистецтва. І я хочу розповісти вам невелику історію про цей період для того, щоб ви пригадали більше і дізналися нові відомості. Протягом цього часу додавайте нові асоціації до куща або складайте опорний конспект.

Батьківщиною Відродження є Італія. А саме слово «Ренесанс» уперше вжив італієць Джорджо Візарі в книзі «Життєопис великих італійців, скульпторів і зодчих». Даний термін вживався у двох значеннях: вузькому і широкому. Вузьке значення – відродження античного мистецтва. Широке – відроження людської особистості. Доба Відродження охоплювала період з ХV по XVІІ ст. А вже науковці-просвітителі XVІІІ ст. осмислили роль ренесансного періоду.

Хоча просвітителі протиставляли добу Відродження середнім вікам, проте вона мала і спільні ознаки з попередньою добою. Митці періоду Ренесансу прагнули вивчити людину, природу, пам’ятки літератури. Я думаю, ви зрозуміли це з відео про Леонардо до Вінчі. Наука цікавила людей, розширювала та підносила роль і можливості Людини. Людину оспівували, захоплювались її красою, талантами, пригадуючи канони античності. Також представникам Ренесансу був притаманний світський характер мислення й суспільної поведінки, а називали вони себе гуманістами. Мета гуманістів – задоволення земних людських інтересів, створення гідних умов життя.

Не можна оминути увагою астрономічні відкриття М. Коперника, Г. Галілея, Дж. Бруно. Але церква чинила опір новим поглядам, боролася зі вченими.  Мореплавці Васко да Гама, Ф. Магеллан, Х. Колумб подорожують світом, підтверджують чудернацькі ідеї про те, що Земля має форму кулі, відкривають нові землі. Й. Гутенберг винайшов перший пристрій для книгодрукування. Відбувалися зміни в медичних дослідженнях, містобудуванні, військовій справі. Це все привело і до змін в освіті.

Здібності людини було визнано, піднесено її гідність, вона отримала центральне місце в ієрархії світосприйняття. Внесок у формування гуманістичного світогляду зробили й італійські поети Данте та Петрарка.

Відродження охопило лише країни Західної Європи, але волелюбні ідеї та гуманні вчення поширювалися і в країнах східнословянського світу (Україні, Росії, Білорусії).

 

5.2. «Лови помилку!».

- Данте народився у Венеції. Майбутнього поета батьки назвали Дуранте. (Данте народився у Флоренції)

- Оскільки Данте родом із бідної селянської родини, про його дитинство відомо дуже мало. (Данте родом із поважної дворянської родини)

- Через те, що Данте не закінчив Болонський університет, він читав твори улюбленого поета Вергілія лише в перекладі. (Данте знав кілька мов, читав Вергілія в оригіналі)

- Найчастіше у своїх творах Данте згадував дружину Джемму Донатті. (Про дружину немає згадок у творах Данте)

- Хоч рід Данте здавна належав до політичної партії гвельфів, поет не любив та уникав політичного життя. (Данте був відомим політичним діячем)

- Через перемогу чорних гвельфів Данте добровільно покинув рідне місто і до кінця життя не повернувся на батьківщину. (Данте переслідували, він не був добровільним вигнанцем)

- Перед смертю Данте вінчали лавровим вінком. (Данте вінчали лавровим вінком посмертно)

 

5.3. Завдання з QR-кодами.

 • Відкрийте сторінку 4 посібника Горобченко І.В. «Цікаві завдання із QR-кодами. 10 клас». Відскануйте перший QR-код, перегляньте запропоновану підбірку.
 • Відскануйте QR-коди рубрики «Це цікаво!», запишіть / замалюйте у зошити інформацію, яка вам найбільше сподобалася.
 • Поділіться враженнями від опрацьованого матеріалу з одногрупниками.

 

5.4. Обговорення записаних відповідей. Опитування ланцюжком.

 

5.5. Коментоване чиатння  тексту поеми «Божественна комедія» (Пекло, І).

(С. 47-50 підручника)

 

5.6. Завдання з QR-кодом.

- Виконайте останнє завдання сторінки 4 посібника. Перегляньте путівник пеклом від Данте Аліг’єрі.

 

5.7. Повідомлення студента про перекладачів творчості Данте українською мовою (або робота з підручником С. 55-56).

 

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок.

6.1. Метод «Сторінка зі щоденника».

 - Ви здобули вже багато знань про мистецтво епохи Ренесансу. Кожному з вас обов’язково запам’ятався хоч один герой (реальна людина або персонаж твору). Напишіть сторінку зі щоденника цієї постаті. Використовуйте ваші знання, посилайтеся на відомі факти. Можете також робити замальовки. У кінці заняття кілька чоловік представлять одногрупникам свої роботи.

 

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати біографію Вільяма Шекспіра, заповнити опорну схему.

Прочитати трагедію «Гамлет».

* Створити інфографіку з теми заняття.

* Написати міні-висловлення «Мої міркування про пекло, зображене Данте». 

* Підготувати повідомлення про вічні образи світової літератури.

* Підготувати повідомлення про перекладачів творів В.Шекспіра українською мовою.

 

VIII. Підбиття підсумків заняття.

8.1. Представлення та аналіз студентських робіт.


Зображння для гри «Асоціації»

Пов’язане зображення

водолазный костюм

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "скульптура ренесансу"

https://artchive.ru/res/media/img/ox1000/article/011/288392.jpg

docx
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
3311
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку