Завдання для проведення шкільних олімпіад з історії для учнів 8-11 класів (з відповідями)

Про матеріал

Предметні шкільні олімпіади стали одним із символів ХХ століття. Відродившись як всесвітній спортивний рух наприкінці XIX століття, вони вийшли за рамки спорту та представляють сьогодні масштабні інтелектуальні змагання з багатьох галузей знань серед школярів . На олімпіадах будь-якого школяра, якщо він там уперше, чекає відкриття: виявляється, предмет не обмежується рамками шкільних підручників, і запитання можуть ставитись нестандартні, і, виявляється, когось цікавить твоя думка або начитаність поза межами шкільного курсу. Але проведення олімпіади - організаційно складна справа. Сподіваюсь, що запропоновані завдання зроблять цю справу не тяжким обов'язком для вчителя, а цікавим тренінгом мозку для вчителя та учня, пробудять в учнях інтерес до історичної науки.

Перегляд файлу

Завдання для проведення шкільних олімпіад

з історії для учнів 8-11 класів (з відповідями)

8 КЛАС

 

ЗАВДАННЯ

 І рівень

3авдання 1 (10 балів).

1. Італійський історик Петро Мартір уже в 1492 р. писав, що_____від­крив на березі Азії____ світ.

2. Коли навесні_____ р. були досягнуті острови, які мали назву_________, _________відразу ж намагався приєднати їх до володінь              .

3. У_____р. Я.Острянин виступив із Запорозької Січі на ____________ Україну.

4.Люблінську унію між Литвою та________________ було укладено у_______ р.

5.  Селянські заворушення почалися ______________з  повстання на півдні Німеччини, та про це швидко дізналася вся країна.

6. У_____р. був укладений «Вічний мир», незважаючи на це, він не задовольнив ні______ , ні Московщину.

7. У_______ р. військо Ольгерда розгромило татар біля Синіх Вод.

8.  На початку _________р. була укладена Утрехтська унія, за якою прові­нції  Нідерландів              об’єдналися з               метою__________.

9 У червні_______ р. після перемоги козаків у бою під________ , названо­му «Тарасовою ніччю», була підписана з поляками ____________угода.

 

3авдання 2 (10 балів).

І. Діячі, вчинки та дії яких заслуговують на схвалення:

1.    Вчений, якому приписують слова: «А все ж таки вона крутиться!»

 1.               Очільник повстання українських феодалів проти польсько-литов­ського панування.
 2.               Винахідник друкарського верстата.
 3.               Український діяч, перу якого належить політичний твір «Про­тестація».
 4.                Герой, який був прототипом персонажа української думи про Байду.

II.   Діячі, дії і вчинки яких заслуговують на осуд:

 1.               Іспанський полководець, який створив у повсталих Нідерландах «Криваву раду».
 2.               Монарх, якому належать вислови: «Держава —- це я», «Прав у під­даних немає, є лише обов’язки».
 3.               Його називали «чорним Папою».
 4.               Один з організаторів Варфоломіївської ночі.
 5.               Він захопив правителя ацтеків Монтесуму та заволодів його скар­бами.

 

                                                                      ІІ рівень

3авдання 1 (10 балів: по 1 б. за правильне визначення і правильно вказану країну).

Дайте визначення наведених понять, вкажіть країни з якими вони пов’язані.

     1. Індульгенція.

     2. Консисторії.

     3. Конкістадори.

     4. Отаман.

     5. Каламар.

 

3авдання 2 (10 балів).

Назвіть події з якими асоціюється у вас ця особа.

 1.       Северин.Наливайко
 2.       Петро Могила.
 3.       Франциско Пісарро.
 4.       Томас Мюниер.
 5.       Тарас Федорович.
 6.       Герцог Альба.
 7.      Джордано Бруно.
 8.      Жан Кальвін.
 9.      Стефан Баторій.
 10.  Станіслав Жолкевський.

                                                            ІІІ рівень

1.Згадайте, які ідеї проповідував Г.Сковорода, Які з них є важливи­ми та актуальними в наші дні особисто для вас? Чому? ( 30 балів).

 

Критерії оцінювання:                                                                                                                         знання учнем фактичного матеріалу — 9 балів

вагомість аргументації — 9 балів

літературна мова — 3 бали

 власне ста­влення до історичних подій — 9 балів.

                                                                                                              Разом : 70 балів

ВІДПОВІДІ

 І рівень

Завдання 1

1. Колумб, Новий.

2.1521, Філіппіни, Магеллан, Іспанії.

    3. Березень 1638 р., Лівобережну.

    4. Польщею, 1569 р.

    5. Влітку 1524 р.

    6. 1686 р., Польщу.

7. 1363 р.

     8. 1579 р., півночі, вести війну проти Іспанії.

9.1630 р., під Переяславом, Переяславську.

Завдання 2

І.-  1) Галілей; 2) Михайло Глинський; 3) Йоганн Гуттенберг; 4) Іов Борецький;

5) Вишневецький.

   II.- 6) Герцог Альба; 7) ЛюдовикХІV; 8) І.Лойола; 9) К.Медічи 10) Ф.Кортес.

II рівень

Завдання 1

     1. Документ про повне або часткове відпущення гріхів, який віддає (продає) церква віруючому; Німеччина.

     2. Кальвіністські органи управління, якими керували багаті буржуази; Нідерланди.

     3. Іспанські завойовники; Іспанія.

     4. Керівник нерегулярного незалежного від державної влади воїнсь­кого загону чи групи; Україна.

     5. Чорнильниця з гусячим пером. Вручалася козацькому писареві, який відав канцелярією коша Запорозької Січі або реєстрового Війська Запорізького; Україна.

Завдання 2

     1 Солоницька битва (травень 1596); повстання козаків 1593—1596 рр.

     2. Богослужебна книга «Требник»; створення Києво-братської колегії.

     3. Похід іспанців до Країни інків у 1531—1532 р.

     4. Селянська війна 1524—1525 рр. у Німеччині.

     5. Похід у березні 1630 р.‘ нереєстрових козаків на Черкаси та Кор­сунь.

     6. Кривава диктатура в Іспанії в середині XVI ст. Придушення бур­жуазної революції в Нідерландах.

     7. Послідовник вчення Коперника, за погляди спалений на вогни­щі; Італія.

     8.Учення про божественне визначання. Новий напрямок у протес­тантизмі — кальвінізм.

     9. 1578 р. козацька реформа.

     10. Каральна експедиція поляків проти козаків у 1596р.

Шкільні олімпіади

9 КЛАС

 

ЗАВДАННЯ

 І рівень

 

3авдання 1 (7 балів).

1.У поділах Речі Посполитої брали участь _______держави, а таких  розділів було _______.

2.Приблизно 150 років, з кінця XVIII ст. до поч. XX ст. Українці жили в двох різних імперіях:____%              із них були підданими російського імператора, а %___ — австрійського.

3. Кирило-Мефодіївське товариство виникло в Києві на поч. ______р. І діяло до кінця____ р.

4.У _____р. генерал Наполеон Бонапарт здійснив державний пере­ворот.

5. Змовники підняли повстання 14 грудня _____р. у Петербурзі.

6. Політичний режим, який установився в результаті революції____  р., у Франції, дістав назву Липнева монархія.

7.Після закінчення війни в____ р. підлеглих Гладкому козаків назвали Азовським військом.

3авдання 2 (10 балів).

І. Діячі, вчинки та дії яких заслуговували на схвалення:

1. Він очолював гімназію Вищих наук у Ніжині.

2. Автор першої навчальної книги з української історії д ля дітей стар­шого шкільного віку.

3. Автор знаменитої революційної пісні «Марсельєза».

4. Цьому французькому революціонерові належать слова: «Ти пока­жеш мою голову народу, вона варта цього!»

5.Український історик, який висував ідею єдинства поневолених слов’янських народів.

ІІ Діячі, вчинки і дії яких заслуговують на осуд:

6. Він керував розправою над повстанськими поселенцями в Чугуєві в 1819 р.

7. Вона видала указ про ліквідацію Запорозької Січі у 1775 р.

8. Цьому російському генералу Катерина II віддала наказ придуши­ти повстання гайдамаків.

9 Вбивця вождя якобинців Ж.Марата.

10 Якобинський диктатор.

II рівень

 Завдання 1 (10 балів: по 1 б. за кожне правильне визначення і пра­вильно вказану країну).

Дайте визначення наведених понять та вкажіть країни, з якими вони пов’язані.

1.  Народництво.

 1. Генеральні штати.

3.   Гайдамацький рух.

 1. Тред-юніони.
 2.    «Скажені».

 

3авдання 2 (10 балів).

Назвіть події, з якими асоціюється у вас ця особа.

1.  Імператриця Марія-Тереза.

 1. Олександр Суворов.

3.  Лук’ян Кобилиця.

4.  Папа Римський Пій VII.

5.   адмірал Нельсон.

 1. Василь Капніст.
 2. Михайло Кутузов.
 3.  Королева Вікторія.
 4.  Павло Пестель.
 5. Кирило Розумовський.

 

 

                   III рівень

 1. Кросворд (20 балів).

 

 

По горизонталі: 1. Французька королівська династія. 2. Перший ота­ман Азовського козацтва. 3. Він очолював Комітет громадського поря­тунку. 4. Автор програмного документа «Південного товариства». 5. «За­лізний канцлер». 6. Робітничий рух в Англії на початку XIX ст. 7. Кон­сервативна партія в Англії. 8. Місто — столиця королівства Галіції і Ло- домерії. 9. Учасник Кирило-Мефодїївського товариства.

 

По вертикалі: 1. Автор «Енеїди». 2. Той, хто возив сіль, рибу.3.Граф, діяч Французької революції XVIII ст., прибічник конституцій­ної монархії. 4. Місто, в якому в 1812 р. був укладений трактат між Росією та Туреччиною. 5. Російський цар, який жорстоко розправився з учасниками повстання 1825 р. 6. Влітку 1819 р. почалось повстання вій­ськових поселенців. Де? 7. Автор «Малоросійських народних пісень». 8. Перше українське університетське місто в Російській імперії. 9. Опо­ненти западників. 10. Українська територія, яка входила до складу Авс­трійської імперії.

 

2. Історична плутанина (виправлення 10 помилок10 балів).

1. У 1759 р. спалахнуло нове повстання — Коліївщина. 2. Таку назву повстання отримало від слова «коло». 3. На чолі його став міщанин Оле­кса Довбуш. 4.Навесні 1761р. козаки на чолі з ватажком з’явилися в Холодному Яру під Катеринославом. 5. Повстання охопило райони Ка­теринославського та Сумського воєводств. 6.Свій похід ватажок козаків спрямував на Крим. 7. Про події цього періоду український поет Шев­ченко писав у поемі «Сон».

 

 

 

Разом : 67 балів

 

 

ВІДПОВІДІ

                                І рівень

Завдання 1

  1. 3; 3.

  2. 80%; 20%.

  3. Січня 1846 р., березня 1847 р.

  4.Листопаді 1799 р.

  5. 1825 р.

  6. 1830 р.

  7. 1830 р.

 

Завдання 2

  І.-  І.Орлай. 2) П.Куліш. 3) Руже де Лілль. 4) Ж.Дантон. 5) М.Кос­томаров.

  ІІ.- 1) Аракчеєв. 2) Катерина II. 3) Кречетніков. 4) Шарлота Корде. 5) Робесп’єр.

 

                              ІІ рівень

Завдання 1

1. Суспільно-політичний рух, який виник в Російській Імперії

в 70-х роках XIX ст.

2. Станово-представницький орган у Франції у 1302—1789 рр.

   3. Народно-визвольна боротьба проти кріпосницького та національ­но-релігійного поневолення в XVIII ст. на Правобережній Україні.

4. Професійні спілки робітників в Англії.

    5. Політичне угруповання, яке в період революції XVIII ст. най­більш послідовно висловлювало інтереси радикально спрямованих ре­волюціонерів; Франція.

 

Завдання 2

1. Реформи в Габсбурзькій імперії, спрямовані на зміцнення держа­вної централізації. Політика протекціонізму, розвиток промисловості та торгівлі.

   2.  Перемоги у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. Перехід армії через Альпи. Розгром французької армії.

   3.Антифеодальний селянський рух на Буковині у 40-х роках XIX ст.

   4. 1801 р., «Конкордат».

   5. Трафальгарська битва, 1805 рік.

   6. Група автономістів, яка розробила проект відновлення козацького війська. Місія українців на чолі з Капністом до Прусії.

   7. Бородінська битва (вересень 1812 р.)

   8. Поштова, шкільна реформи в Англії, II половина XIX ст.

   9. Програма Південного товариства «Руська правда». Рух декабристів у Росії 1825 р.

   10. Реформа судочинства, універсали, які обмежували право перехо­ду селян, реформи в армії та в освіті. '

III рівень

1.Кросворд.

По горизонталі: 1. Бурбони. 2. Гладкий. 3. Робесп’єр. 4. Муравйов. 5. Бісмарк. 6. Чартизм

 7. Торі. 8. Львів. 9. Шевченко.

По вертикалі: 1. Котляревський. 2. Чумак. 3. Мірабо. 4. Бухарест. 5.Микола І. 6. Чугуєве. 7. Максимович. 8. Харків. 9. Слов’янофіли. 10.Галичина.

 

2.Історична плутанина:

1. 1768 рр. 2. «Колоти», «колії». 3. Селянин, М.Залізняк. 4. 1768 рр., Чигирином.

5. Київського й Брацлавського.6. Умань. 7. «Гайдамаки».

 

 

 

Шкільні олімпіади

10 КЛАС

 

 ЗАВДАННЯ

 І рівень

3авдання 1 (10 балів).

1._________ . р. почалася знаменита наступальна операція російських військ в Україні, яка увійшла в історію під назвою «Брусиловський прорив».

2. Союз визволення України утворився у Львові в _____ р.

3.Вперше німці застосували отруйні гази в р. в районі р. Іпр.

4. ______ р. в м. Брест-Литовську комуністична Росія уклала сепарат­ний мир з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною і вийшла з війни.

5. Ліга Націй формально проіснувала до квітня_______ р., хоча фактич­но припинила діяльність у              р. напередодні II Світової війни.

6._______  р. самостійники оголосили про організацію Української Цент­ральної Ради.

7._______  р. американським банкіром Чарльзом Дауесом та британсь­ким міністром іноземних справ Джозефом Остіном Чемберленом був ство­рений план економічного оздоровлення Німеччини.

8._______  р. в Петрограді під керівництвом більшовиків відбулося озбро­єне повстання, в результаті якого Тимчасовий уряд був усунутий.

9. У_______ р. Німеччина була прийнята до Ліги Націй.

 

3авдання 2(10 балів).

І. Діячі, вчинки та дії яких заслуговували на схвалення.

1. Він керував 8-ю російською армією, яка в червні 1916 року на Східному фронті прорвала лінію оборони австрійських та німецьких військ.

2. Автор знаменитих «14 пунктів», які були основою післявоєнного миру.

3. Знаменитий український історик, який в 1917 р. став Головою Української Центральної Ради.

4. Український письменник, очолював Генеральний Секретаріат Центральної Ради.

5. Він був символом «Нової ери» розквіту в США.

ІІ. Діячі, вчинки і дії яких заслуговують на осуд.

6. Член сербо-хорватського націоналістичного угруповання, який за­стрелив спадкоємця австро-угорського престолу в 1914 році.

7. Глава Галицько-Буковинського генерал-губернаторства, прово­див політику знищення будь-яких проявів українського життя в захід­ній Україні.

8. Він керував наступом більшовицьких військ на Полтаву, а в 1918 р. перед загарбанням міста оголосив: «Я дав наказ вирізати всіх захисників місцевої буржуазії».

9. Генерал російської армії, який бажав встановити в серпні 1917 р. військову диктатуру.

10. Німецький генерал, автор плану, згідно з яким головний удар німців у Першій світовій війні повинен був спрямований на Францію, зокрема на Париж, через територію Бельгії та незакріплений кордон Франції.

II рівень

3авдання 1 (10 балів: по 1 б. за кожне правильне визначення і правиль­но вказану країну).

1. Дайте визначення наведених понять та вкажіть країни, з якими вони пов’язані:

 1. соціалістична революція;

 2. українофіли;

 3.«Проспериті»;

 4. «Бліцкриг»;

 5. «Верденська м’ясорубка».

 

 

 

3авдання 2 (10 балів).

Назвіть події, з якими асоціюється у вас ця особа.

 1. Геберт Гувер.

 2. В.І.Ульянов-Ленін.

 3. С.Петлюра.

 4. П.Скоропадський.

 5.Ллойд Джордж.

 6.Артем (Сергєєв).

 7. А.Денікін.

 8. Є.Петрушевич.

 9. Х.Раковський.

10. Н.Григор’єв.

                     III рівень

 1. Кросворд (20 балів)

 

 

 

По горизонталі:

1. Голова Генерального секретаріату.

2.Автор програми «Новий курс» в СІНА.

3. Ідеолог Української Демократично-хліборобської партії.

4. Сільський багач, буржуа.

5. Російський хімік, винахідник протигазу.

6. Звід правил, положень, що установлюють організацію, устрій, по­рядок діяльності.

7.Місто, в якому 1917 року відбувався з’їзд народів Росії.

8.Керівник Української Центральної Ради.

9. Надзвичайно агресивна форма націоналізму

10 Назва робітничої партії у Великобританії.

 

 

 

По вертикалі:

1. Акт законодавчого характеру.

2. Комуністична група в Німеччині, яку очолили К.Лібкнехт та РЛюксембург.

3. Отаман самостійного полку УСС.

4. Країна або територія, яка перебуває під владою іноземної держави.

5. Митрополит УГКЦ.

6.Станція, поблизу якої 16.01.1918 р. відбувся жорстокий бій.

7.Місто, в якому було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца-Фердинанда.

8. Глава делегації УНР у Бресті.

9. Глава уряду Народного фронту у Франції.

10.Військово-політичний блок часів І Світової війни.

2. Історична плутанина (виправлення 10 помилок10 балів).

1. 8 червня 1917 р. виконавчий комітет ЦР схвалив текст першого Універсалу і доручив В.Винниченку оголосити його на робітничому з’їз­ді. ЦР перебирала на себе державні функції. Утворила виконавчий орган — Малу Раду. 2. 15.07.1917 р. ЦР ухвалює рішення про організацію Генеральної ради — першого українського уряду. Головою уряду і го­ловним секретарем внутрішніх справ став М.Махновський. 3. II Універ­сал було оголошено 20 липня 1917 р. У цьому документі ЦР робила великі поступки більшовикам. 4. 7 листопада 1917 р. було затверджено IV Універсал, у якому проголошувалося створення Української Радянсь­кої Республіки, незалежної від Російської республіки.

IV рівень

1. «Нам необхідний сьогодні культ Крут для створення ідеології дер­жавної розбудови». (Газета «Голос України» 29 січня 1998 р.) Чи пого­джуєтеся ви з такою тезою? Відповіді обґрунтуйте (30 балів).

Критерії оцінювання:

знання учнем фактичного матеріалу — 9 балів

 вагомість аргументації — 9 балів

 чітка літературна мова — 3 бали

 вла­сне ставлення до історичних подій — 9 балів.

 

                                                                                    Разом: 100 балів

 

ВІДПОВІДІ

І рівень

Завдання 1

1. Червень 1916 р.

2. Серпень 1914 р.

3. Травень 1915 р.

4. Березень 1918 р.

5. Квітень 1946 р.; 1939 р.

6. З березня 1917 р.

7. Квітень 1924 р.

8. 25 жовтня 1917 р.

9. 1926 р.

Завдання 2

І.-  1. О.Брусилов. 2. В.Вільсон. 3. М.Грушевський. 4. В.Винниченко. 5.К.Кулідж.

     ІІ-  1. Гаврила Принцип. 2. О.Бобринський. 3. М.Муравйов.4. Л.Корнілов. 5. Альфред фон Шліффен.

 

ІІ рівень

Завдання 1

1. революція, основним завдання якої є встановлення радянської влади та побудова соціалізму (Росія);

2. захисники національних прав українців, української мови і куль­тури (Україна);

3. період економічного становлення та стабілізація індустріального суспільства (США);

4. теорія блискавичної війни, створена німецькими генштабістами на початку XX століття (Німеччина);

5. кровопролитна багатоденна майже безрезультатна битва францу­зьких та німецьких військ з 21 лютого по 21 грудня 1916 р. (Франція, Німеччина).

 

Завдання 2

1.«Велика депресія» у США;

2. партія більшовиків, жовтневий переворот у Петербурзі 1917 р;

3. створення Генерального Секретаріату, Український військовий ге­неральний комітет. Формування вільного козацтва;

4. Гетьманський переворот (квітень 1918 р.), аграрна реформа, 24.11.1918 р. створення Української академії наук;

5. консервативна політика, виборча реформа, закон про допомогу безробітним, обов’язкова 9-річна безкоштовна освіта у Великобританії;

6. створення Донецько-Криворізької радянської республіки. Комісар народного господарства;

7. білогвардійський рух в Росії, Добровільницька білогвардійська ар­мія.

8. український громадсько-політичний діяч, президент і диктатор ЗУНР;

9. політичний і державний діяч УСРР, очолював у 1919—1923 рр. уряд радянської України;

10. український військовий діяч, керівник повстанських загонів.

                      ІІІ рівень

1.Кросворд

По горизонталі: 1. Винниченко. 2. Рузвельт. 3. Липинський. 4. Кулак. 5.Зелинський.          6. Статут. 7. Київ. 8. Грушевський. 9. Шовінізм. 10. Лей­бористська.

По вертикалі: 1. Універсал. 2. Спартак. 3. Коссак. 4. Колонія. 5. Шептицький. 6. Крути.    7. Сараєво. 8. Голубович. 9. Блюм. 10. Антанта.

 

2.Історична плутанина.

1.10 червня; на II Всеукраїнському військовому з’їзді.

2. Генераль­ного Секретаріату; В. Винниченко;

3. З липня; Тимчасовому уряду.

4.III Універсал; Української народної республіки, яка зберігала федера­тивний зв’язок із Російською республікою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільні олімпіади

11 КЛАС

 

 ЗАВДАННЯ

 І рівень

 

 

3авдання 1 (15 балів).

Порівняйте три великі битви II Світової війни. Заповніть таблицю.

Битва

Дата

Кількість

учасників

Кількість

техніки

Командувачі

Наслід­ки

Стапінградська

 

 

 

 

 

Курська

 

 

 

 

 

Берлінська

 

 

 

 

 

 

Завдання 2 (7 балів).

Доберіть тлумачення до історичних питань, поставивши поруч від­повідну цифру:

а) більшовицька диктатура;

б) гітлеризм;

в) інтегральний націоналізм;

г) мілітаризація;

д) політична криза;

е) геноцид;

є) депортація.

1.Примусове виселення в адміністративному порядку за межі регіо­ну проживання чи за кордон.

2. Система політичного панування партії пролетаріату, що характе­ризується встановленням контролю партії над усіма сферами життя су­спільства, не допускає опозиції, ігнорує інтереси особистості, дотриму­ється ідеї «світової революції».

3. Практика масового знищення представників будь-якої нації, раси чи віросповідання, зведена в ранг державної політики.

4. Форма фашистської диктатури, що існувала в Німеччині в 1933— 1945 рр.; дістала назву за ім’ям лідера НСДАП, канцлера «Третього рейху».

5. Скрута в суспільно-політичному житті країни, що характеризуєть­ся частою зміною органів управління, зростанням політичної активності населення у зв’язку з погіршенням його соціального становища, нарос­танням протистояння у суспільстві.

6.Політика, спрямована на створення військового потенціалу й на­рощування військової могутності з метою проведення загарбницької війни чи тиску на інші держави.

7. Ідеологія створення єдиної незалежної Української держави, за­мість демократичної і монархічної моделей Української держави, що не змогли реалізуватися в 1917—1918 рр. Центральною Радою і гетьманом П.Скоропадським.

 

Завдання 3 (8 балів).

У відповідні колонки поставити цифри, якими позначені події історії України та всесвітньої історії.

Історія України

Дпи

Всесвітня історія

 

1916 р.

 

 

1926 р.

 

 

1936 р.

 

 

1937 р.

 

 

1946 р.

 

 

     1.«Брусиловський прорив».

     2. Початок громадянської війни в Іспанії.

     3. Затвердження нової Конституції СРСР.

     4. Верденська битва.

     5. Арешт і розстріл Ю. Коцюбинського.

     6. Лист Сталіна Кагановичу, початок боротьби з «націонал-ухильни- цтвом» у партії.

     7. Вбивство С.Петлюри в Парижі.

     8. Початок «холодної війни».

                   II рівень

                             (1 завдання 20 балів)

Визначте десять найвидатніших, на ваш погляд, осіб в історії України і світовій історії XX ст. Аргументовано доведіть значення двох з них в історії людства.

III рівень

(1 завдання ЗО балів)

Минулого року світова спільнота відзначила 60-ту річницю Перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. За цей час було написано стоси книг про події 1939—1945 рр. Серед них велика кількість збірників документів, мемуарів, наукових монографій тощо. Погляди на ті самі події дуже різняться. Уявіть себе кореспондентом української газети «Урядовий кур’єр» на міжнародній конференції, присвяченій 60-річчю за­вершення Другої світової війни. Ви маєте написати статтю про погляди істориків СІЛА, Великої Британії, Росії стосовно внеску їхніх країн у пере­могу над ворогом.

Критерії оцінювання:

- логіка викладу — 5 балів;

- вміння оперувати історичним матеріалом — 5 балів;

-відчуття часу — 5 балів;

- оригінальність відповіді — 5 балів;

-  загальна ерудиція — 5 балів;

- грамотність, стилістика — 5 балів. Разом 100 балів.

Разом 100балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ

І рівень

 

Завдання 1.

Завдання 2.

а 2

64

в 7

г 6

д 5

   е З

   є 1

Завдання 3.

Історія України

Дпи

Всесвітня історія

1

1916 р.

4

6,7

1926 р.

 

 

1936 р.

2,3

5

1937 р.

 

 

1946 р.

8

15

 

Завдання 3.

Історія України

Дпи

Всесвітня історія

1

1916 р.

4

6,7

1926 р.

 

 

1936 р.

2,3

5

1937 р.

 

 

1946 р.

8

15

 

Завдання 3.

Історія України

Дпи

Всесвітня історія

1

1916 р.

4

6,7

1926 р.

 

 

1936 р.

2,3

5

1937 р.

 

 

1946 р.

8

15

 

Завдання 3.

Історія України

Дпи

Всесвітня історія

1

1916 р.

4

6,7

1926 р.

 

 

1936 р.

2,3

5

1937 р.

 

 

1946 р.

8

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Костівська Тетяна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Почка Ганна Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ткаченко Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Довгалюк Леся Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ангелюк Наталія Володимирівна
  завдання викладені просто, зручно ,доступно, цікаво для дітей.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
33997
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку