Завдання для тематичного обліку знань, умінь та навичок учнів з біології у 10 класі! Тема.Цитоплазма клітини!

Про матеріал
Пропонуємо різнорівневі тематичні завдання, складені за чинною програмою з біології 10 класу (рівень стандарту) з врахуванням 12 -ти бальної системи оцінювання з тематичного блоку "Клітинний рівень організації живої природи" Тема 2 "Цитоплазма клітини", які допоможуть учителю якісно і ретельно проконтролювати відповідні навчальні досягнення учнів!
Перегляд файлу

Завдання для тематичного обліку знань учнів з біології у 10 класі!

Тема 2. Цитоплазма клітини!

(Завдання 1, 11 рівнів оцінюються кожне по одному балу, а завдання 111, 1V рівнів – кожне у три бали!)

1 – варіант

1 – рівень

1.Основна плазма, або матрикс цитоплазми:

          а) ектоплазма; б) гіалоплазма.

2.Трансляція – це:

          а) синтез і – РНК за матрицею ДНК;

          б) перенесення інформації з і – РНК на білок під час його синтезу.

3.До одномембранних органел відносять:

          а) вакуолі, лізосоми; б) мітохондрії, пластиди.

11 – рівень

1.Один із ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АГТАЦЦГАТАЦТЦГАТТТАЦ. Яку послідовність нуклеотидів має другий ланцюжок тієї самої молекули?

2.Дайте визначення:

- фотосинтез;

- генетичний код.

111 – рівень

1.Охарактеризуйте процес біосинтезу білка.

1V – рівень

1.Дослідження показали, що 24% загальної кількості нуклеотидів молекули і – РНК припадає на гуанін, 38% - на урацил, 22% - на цитозин та 16% - на аденін. Визначте процентний вміст азотистих основ ділянки молекули ДНК, на якій була синтезована дана молекула і – РНК.

11 – варіант

1 – рівень

1.Двомембранні органели -це:

          а) хромопласти, лейкопласти; б) комплекс Гольджі.

2.Кожна амінокислота кодується послідовністю нуклеотидів:

          а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6.

3.Транскрипція - це:

          а) синтез і – РНК за матрицею ДНК;

          б) перенесення інформації з і – РНК на білок під час його синтезу.

11 – рівень

1.Відома ділянка ланцюга ДНК: ТГГЦАЦАГТААЦГАГЦТАГГЦ. Синтезуйте комплементарну ділянку і – РНК.

2.Дайте визначення:

- біосинтез білка;

- хемосинтез.

111 – рівень

1.Порівняйте процеси фотосинтезу і дихання.

1V – рівень

1.Відомо, що молекула м – РНК (і – РНК) складається з 1535 нуклеотидів. Із скількох амінокислот будуть складатися білки, які синтезуються з цієї молекули м – РНК (і – РНК), якщо відомо, що до її складу входить один триплет УАА та два триплети УГА?

111 – варіант

1 – рівень

1.Органели руху - це:

          а) псевдоподії;   б) центріолі.

2.Внутрішній вміст клітини, за винятком ядра називають:

          а) цитоплазмою; б) гіалоплазмою.

3.Триплет УАЦ кодує амінокислоту:

          а) фенілаланін; б) тирозин.

11 – рівень

1.Користуючись таблицею генетичного коду, відтворіть ділянку ДНК, у якій закодовано інформацію про таку послідовність амінокислот у білку: аланін – гліцин – глутамін – лейцин – пролін – тирозин – цистеїн – валін.

(Дане завдання оцінюється у 2 бали)

2.Дайте визначення:

- двомембранні органели.

111 – рівень

1.Порівняйте будову і функції мітохондрій та пластид.

1V- рівень

1Доведіть, що кожну амінокислоту кодує саме три, а не інша кількість нуклеотидів?.

1V - варіант

1 – рівень

1.Певний ступінь автономії в клітині притаманний:

          а) лізосомам; б) мітохондріям.

2.До складу ДНК не входить азотиста основа:

          а) тимін; б) цитозин; в) гуанін; г) аденін; д) урацил.

3.Анаболізм – сукупність реакцій:

          а) розпаду органічних сполук; б) синтезу органічних сполук.

11 – рівень

1.Яка послідовність амінокислот кодується такою послідовністю нуклеотидів ДНК:

          а) АЦГЦЦЦАТГГЦЦГГТ

          б) ТЦГЦГГЦГЦТЦАААА

          в) ГГТЦТЦЦЦАААААГА

та якою стане послідовність амінокислот, якщо сьомий нуклеотид виявиться вибитим із молекули ДНК?

(Дане завдання оцінюється у 3 бали)

111 – рівень

1.Заповніть таблицю «Одномембранні органели».

Назва

Будова

Функції

 

 

 

1V – рівень

1. Відомо, що 25% загальної кількості нуклеотидів молекули м – РНК (і – РНК) припадає на гуанін, 18% - на урацил, 15% - на цитозин та 42% - на аденін. Визначте процентний вміст азотистих основ ділянки молекули ДНК, на якій була синтезована дана молекула і – РНК..

 

 

 

 

docx
Додано
7 серпня
Переглядів
90
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку