АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З АСТРОНОМІЇ НА ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

Про матеріал
В роботі представлений огляд форм і засобів проведення позаурочних занять з астрономії, спрямованих на розвиток творчої активності учнів та формування у них наукового світогляду.
Перегляд файлу

Анотація. В роботі представлений огляд форм і засобів проведення позаурочних занять з астрономії, спрямованих на розвиток творчої активності учнів та формування у них наукового світогляду.

Ключові слова: астрономія, позаурочні заняття, астрономічний гурток, творчість, активність учнів.


Актуальність. Шкільний курс астрономії має велике значення у формуванні освіченої особистості. Він вивчається у випускному класі, продовжуючи розвиток у школярів навичок дослідницької діяльності, а також завершуючи формування сучасної наукової картини світу. Дійсно, на основі вивчення розвитку уявлень про будову Всесвіту учні мають змогу спостерігати тривалий і складний шлях пізнання людством навколишнього світу. З іншого боку, оскільки астрономія працює з найбільш масштабними об’єктами, тут можна спостерігати прояви фізичних законів, недоступних в земних умовах,– гравітаційне заломлення світла, допплеровське зміщення видимих спектрів, стійку роботу «термоядерних реакторів» в надрах зірок та ін. [1]. В результаті у учнів формується більш повна картина будови світу і свого місця в ньому.

Постановка проблеми. У зв’язку з обмеженістю часу, відведеного в школі на вивчення астрономії (17 годин за академічним та 34 години за профільним рівнем) [2] вчитель не має можливості повноцінно висвітлити всі розділи сучасної астрономії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із впровадженням інформаційних технологій у навчальний процес його можна інтенсифікувати застосувавши технічні засоби навчання, серед яких одне з найважливіших місць посідає комп’ютер. У даному випадку він розглядається не як об'єкт вивчення, а як новий елемент схеми пізнання, ефективне використання якого може суттєво вплинути на якість засвоєння системи знань, формування практичних умінь і навичок. За оцінками спеціалістів у галузі комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання їх впровадження в навчально-виховний процес дозволяє підвищити ефективність занять з дисциплін природничого змісту на 30%. [3].

Виклад основного матеріалу дослідження. Однак навіть із застосуванням комп'ютерно – орієнтованих технологій навчання на уроках практично неможливо якісно викласти весь передбачений програмою навчальний матеріал з астрономії. Ефективну допомогу у вирішенні даної проблеми може надати позакласна робота. Вона не тільки сприяє розширенню й поглибленню знань, а й розвиває творчу активність учнів. Позакласна робота може набувати різних форм: заняття гуртка, конференція, тематичний вечір, активна гра (зокрема “Брейн-ринг”), шкільний астрономічний лекторій, літня астрономічна школа.

Заняття астрономічного гуртка. Основною формою позакласної роботи з астрономії є заняття гуртка. У школі можна організувати астрономічний гурток для учнів V – VIII класів і окремо – для IX – XІ класів. Можна також об'єднати їх в один гурток і відповідно розподілити між ними обов'язки. Програма гуртка повинна складатись з теоретичних і практичних занять. При цьому слід брати до уваги можливі істотні поправки, що їх вносить погода. Починаючи роботу з гуртком, необхідно організувати  теоретичні заняття. Основним принципом проведення теоретичних занять є підготовка гуртківців до спостережень. Роль спостережень у гуртку дуже велика. Учні протягом усього року вивчають зіркове небо, проводять найпростіші практичні роботи з астрономії. У гуртку формуються навички спостережень Сонця, Місяця, змінних зірок і метеоритів.

Вечір астрономії і космонавтики. Є різні види вечорів тематичні, цікаві, звітні, запитань і відповідей. Орієнтовні теми вечорів можна запропонувати такі:

 1. “Закон всесвітнього тяжіння”.
 2. “Чи самі ми у Всесвіті?”
 3. “Ми і Сонце”.
 4. “Планета Земля”.

Шкільний астрономічний лекторій. Лекції організовуються для допомоги у вивченні астрономії, але не замінюють традиційних уроків астрономії в школі. Вони є прекрасним доповненням до них. Лекції супроводжуються показом великої кількості діапозитивів і уривків із учбових і науково-популярних кінофільмів.

Після проведення учбових лекцій необхідно з’ясувати в учнів те, що їм було не зрозуміло, що вони довідалися нового, що їм особливо сподобалося і врахувати ці зауваження в майбутніх лекціях.

Членам астрономічного гуртка і учням, які написали реферати з астрономії можна доручити читання лекцій у молодших класах або на заняттях гуртків з фізики, математики, суспільствознавства. При цьому вчитель допомагає скласти план лекції, дібрати літературу та ілюстративний матеріал.

Конференція. Літня астрономічна школа. Дієвою формою залучення школярів до  наукової діяльності є проведення конференцій та літніх астрономічних шкіл. Кіровоградщина має неоціненний досвід у проведенні таких заходів.

Так, починаючи з 2005 року за ініціативи директора Новопразького НВК Олександрійського району Кіровоградської області Л.О.Мітленко на базі фізико – математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка проводиться щорічна відкритаосвітньо – наукова конференція юних астрономів «Крізь терни до зірок». Її робота спрямована на розвиток зацікавленості учнів у поглибленому вивченні космічного простору, обмін знаннями та інформацією в області  астрономії, фізики, інформаційних технологій, технічної творчості, ракетно-космічного моделювання.

Учасники готують наукові проекти та проводять їх захист за 5 секціями. При  розгляді та захисті роботи враховувались наступні критерії [4]:

 • обґрунтування важливості, актуальність теми роботи;
 • ефективне поєднання тексту та ілюстрацій, науковість та новизна поставленої задачі;
 • оригінальність ідеї, неординарний підхід до розв’язання поставленої задачі;
 • стиль, грамотність, якість оформлення;
 • культура мовлення;
 • активна кваліфікована участь у веденні дискусії.

Для активних учасників конференції було організовано роботу проведення Літньої Астрономічної школи. Мета роботи школи – розвиток та стимулювання зацікавленості дітей до вивчення наук природничого циклу, підтримка обдарованих дітей та реалізація принципу національної програми надання рівного доступу до якісної освіти учням усіх шкіл незалежно від місця їхнього розташування [4.]

У програмі школи були: лекції; освітні програми «Через терни до зірок», «Володар неба»; екскурсії до музею державної льотної академії України (м. Кіровоград), Національного музею козацької слави, музею археології, Богданової гори (м. Чигирин), Іллінської церкви, відбудованої садиби – музею Богдана Хмельницького, пам’ятки «Три криниці» (с. Суботів); денні і нічні спостереження літнього неба, запуск моделей ракет. Учні не тільки навчалися, а й активно відпочивали: провели гру – квест «Вулицями маленького Парижа», творчий конкурс «Зоряні таланти», спортивні змагання «Козацькі забави», астрономічну вікторину «Зоряна година», дискотеки тощо.

Висококваліфіковане навчання поєднується кращими виховними методиками, процес пізнання – з відпочинком та оздоровленням  дітей. Заняття проводяться у  цікавій організаційній формі, змістовна частинаспрямована  як на  повторення вивченого, так і на засвоєння нових знань, не передбачених шкільною програмою. 

Школа складається з 4 загонів, поділених на навчальні групи відповідно до віку. Кожна група дітей протягом роботи школи має можливість опанувати пропедевтичний курс із зазначених дисциплін, адаптований до вікових особливостей дітей та побудований на максимальному використанні зв’язків з природою, набути практичних умінь та вдосконалити певні навички, набуті у школі. Навчання поєднує теоретичні та практичні заняття, зорієнтовані на глибоке розуміння природних явищ

Таким чином, активне впровадження позакласної роботи з астрономії не тільки сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, а й розвиває творчу активність учнів та формує дослідницькі здібності. 

Список літератури

 1. Друга Літня Астрономічна Школа. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://alexosvita.ucoz.com/news.
 2. Клімішин І.А. Астрономія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ І.А. Клімішин, І.П. Крячко. – К.: «Знання України», 2002. – 192 с.
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія 11 клас Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. (затверджені Міністерством освіти і науки України, наказ №1021 від 28.10.2010). [Електронний ресурс]– Режим доступу : www.mon.gov.ua/images /education/average/prog12/ast_ak.doc.
 4. Скороход С.В. Використання програми Red – Shift на уроках та в позакласній роботі з астрономії/ С. В. Скороход // Фізика в школах України. – 2004. – № 18. – С. 2–3.

 

docx
Пов’язані теми
Астрономія, Інші матеріали
Додано
6 березня 2023
Переглядів
139
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку