Аналіз і компонування інформації для проекту в різному форматі

Про матеріал
Розробка уроку (презентації) до підручника Коберник О.М. 10 клас, 6 параграф.Аналіз і компонування інформації для проекту в різному форматі
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Аналіз і компонування інформації для проекту в різному форматіОсновні поняття: реферат, компонування інформації, Інтернет-ресурси. http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Номер слайду 2

Зміст01 Реферет – джерело відібраної для проекту і систематизованої певним чином інформації02 Види рефератів03 Основні етапи створення реферату з використанням інтернет ресурсів

Номер слайду 3

Реферет – джерело відібраної для проекту і систематизованої певним чином інформації

Номер слайду 4

Під час роботи над певною темою (проблемою) проекту, в процесі огляду та вивчення інформаційних джерел складається теоретична основа роботи. Для її кращого впорядкування та подальшого вивчення створюють реферати. Реферат реферат — це не твір, а огляд публікацій, доступних із заданої теми.

Номер слайду 5

Реферат не вимагає створення великої кількості ідей чи пропозицій, доведення теоретичних положень тощо. Реферат – це лише перегляд інформації, її відбір та аналіз і компонування. У змісті реферату може бути висловлено власну ідею чи думку автора на основі прочитаногоцінність реферату — це власне та інформація, яку зібрав і впорядкував автор, її актуальність і відповідність темі дослідження, висновки, яких доходить автор.

Номер слайду 6

Створення реферату Реферуючи джерело, необхідно точно передавати його зміст. Залежно від того, яка роль відводиться джерелу у виконуваному дослідженні, важлива інформація може подаватися у вигляді цитат. Якщо будь-які дані передбачається використати в інших розділах, то відповідну виписку необхідно заповнити у двох примірниках. Якщо у джерелі, навіть в одному абзаці або фразі, є інформація з іншого питання плану дослідження, то на аркуші залишають певний інтервал для запису. Виклад має бути стислим, точним, без зайвих слів і суб'єктивних оцінок. Не рекомендується скорочувати слова, використовувати абревіатури, які будуть незрозумілі іншим учасникам дослідження. Виписки з книги краще подавати зонами, тобто фіксувати інформацію, яка стосується одного конкретного питання У разі застосування карток у реферуванні джерел кожне питання фіксується на окремій картці. 01020304

Номер слайду 7

Зверніть увагу!Щоб написати реферат, який відповідав би темі та завданням проекту, розкривав актуальність досліджуваної проблеми, необхідно мати практичні навички написання творчого реферату. Лише такі реферати можуть доповнити банк ідей та пропозицій, на їхній основі можна обґрунтовувати тему дослідження, підготуватися до презентації готової роботи.

Номер слайду 8

Види рефератів

Номер слайду 9

Види рефератів. Навчальні рефератизазвичай, додаткова самостійна робота з поглибленого вивчення певної теми. Контрольні реферативикористовують для перевірки готовності людини до виконання тієї чи іншої роботи. Службові реферати Зазвичай вони пов'язані з тим, що керівництву потрібно терміново вивчити якесь питання. Творчий реферат Творчі реферати готуються для себе (або для власних творчих ідей, що відображені у змісті проекту

Номер слайду 10

Основні етапи створення рефератів з використанням веб ресурсів.

Номер слайду 11

Серед таких програм. Для того щоб швидко систематизувати та скомпонувати знайдену інформацію, використовують спеціальні програмовані розширення для браузерів, за допомогою яких можна об'єднувати процес завантаження інформації та її одночасну каталогізацію. Однак вони розраховані на великі за обсягом і складні за структурою та змістом наукові дослідження. існує спрощений («учнівський») спосіб каталогізації інформації для проекту(www.iharvest.com). Harvest One (www.blewsquirrel)Grab Net

Номер слайду 12

Послідовність каталогізації інформації4321 Завчасно перед підключенням до Інтернету створіть дев'ять папок на РОБОЧОМУ СТОЛІ (комп'ютера) і назвіть їх найпростішими іменами: 1, 2, 3, 4 ... 9 Для створення папки клацають правою клавішею миші і вибирають відповідну опцію СТВОРИТИ ПАПКУ. Коли з'явиться значок з ім'ям НОВА ПАПКА, натисніть клавішу з цифрами від 1 до 9, а потім — клавішу ENTER. У кожну з цих папок складатимемо ко- рисні для проекту веб-сторінки з різних серверів. Під час переходу від одного сервера до іншого відкриватимемо для збереження сторінок кожну наступну папку.

Номер слайду 13

Безпосередньо процес обробки матеріалів для реферату методом компоновки здійснюється наступним чином: Запускають текстовий редактор і створюють в ньому документ (поки що пустий). Потім запускають браузер і відкривають в ньому першу з раніше зібраних Web-сторінок. Спочатку на Web-сторінці виділяють текст протягуванням миші. Якщо весь текст сторінки може знадобитись для теми реферату, його можна виділити комбінацією клавіш CTRL+A Після цього необхідно на виділеному тексті клацнути правою клавішею миші й у створеному контекстному меню вибрати команду КОПІЮВАТИ (КОПИРОВАТЬ).. На ПАНЕЛІ ЗАДАЧ треба переключитися у вікно текстового редактора. Встановлюють покажчик миші у те місце документа, куди буде копіюватись інформація, і дають команду ПРАВКА => СПЕЦІАЛЬНА ВСТАВКА => НЕВІДФОРМАТОВАНИЙ ТЕКСТ. На цьому етапі роботи за допомогою ПАНЕЛІ ЗАДАЧ знову переключаються у вікно браузера і виконують всі операції, як було описано вище. Після обробки одного Web-документа, завантажують наступний і так обробляють всі 9 чи більше сторінок. Після завершення роботи над папкою 1 переходять до наступної папки і так далі обробляють і компонують матеріал кожної тимчасової папки, що розміщені на РОБОЧОМУ СТОЛІ.

Номер слайду 14

Коли всі зібрані матеріали прочитані і заголовки розставлені, потрібно поглянути на документ так, щоб побачити лише одні заголовки РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ СТРУКТУРИ ДОКУМЕНТА. Для цього в текстовому редакторі Microsoft Word є спеціальний засіб, який називається Зміст документа. Тексти, які дослідник зміг зібрати під час підготовки вихідних положень матеріалів, складають ВИД => СХЕМА ДОКУМЕНТА. переключення в режим перегляду структури документа виконують командою. У такому режимі можна охопити поглядом весь документ і швидко проаналізувати, який матеріал є зайвим

Номер слайду 15

Наступним, кроком є докладна компоновка структури реферату відповідно до його теми. Так, якщо у змісті реферату розглядатимуться питання використання різних матеріалів, то логічно розташовувати розділи відповідно до оброблюваних матеріалів чи способів їхнього оздоблення. Якщо реферат присвячений певній події то послідовність розташування розділівреферату може бути дещо іншою. Спочатку дають короткий опис того, хто презентує свою роботу — це може бути один дизайнер чи група таких дизайнерів. Потім розглядають, які ідеї відстоюють чи висловлюють у своїх роботах майстри тощо. Якщо реферат присвячений технічному об'єкту або процесу, то порядок зазвичай хронологічний і відповідає розвитку знань про даний технічний об'єкт, явище Чи процес.

Номер слайду 16

Після завершення вище описаного компонування та правки структури початкових матеріалів реферату слід перейти в один з режимів перегляду документа ВИГЛЯД => ЗВИЧАЙНИЙ АБО ВИГЛЯД => РОЗМІТКА СТОРІНКИ.

Номер слайду 17

Завершення роботи над рефератом. Для остаточного завершення роботи над рефератом складають два розділи — вступ і висновки, які пишуть лише тоді, коли роботу над змістовим наповненням завершено. Оформлення. У вступі може бути самостійна тема — актуальність проблеми чи проекту. Під актуальністю розуміється значення того, про що написано в рефераті, для науки, техніки, культури, освіти тощо. Вступ. Заключну частину рефератів оформляють у вигляді висновків. У висновках не варто розглядати ті питання чи положення, яких немає у тексті реферату. Отже, висновки можна швидко підготувати на основі готового матеріалу, особливо варто звертати увагу на висловлені думки чи короткі узагальнення, які є у змісті реферату. Висновок

Номер слайду 18

Список джерелсписки обов'язкової та рекомендованої літератури з навчальної дисципліни;бібліографічні списки в підручниках і монографіях з даної теми;предметні каталоги бібліотек;Інтернет-ресурси.01020304 Джерелами для формування бібліотечного списку можуть бути. Обов'язковою структурною частиною реферату є списки використаних літературних джерел. Бажано, щоб було два списки літератури — один відповідав знайденим у бібліотеці книжкам та журналам, інший — додатковий, для джерел, знайдених у мережі Інтернет.

Номер слайду 19

Складаючи бібліографію та списки літератури до реферату чи до проектної роботи, необхідно:вказувати місце видання та видавництво, в якому вийшла книга;вказувати рік видання;розміщувати списки джерел за алфавітним порядком;зазначати кількість сторінок у даній книзі чи монографії;якщо використовуються матеріали Інтернет-ресурсів, то необхідно вказати їхню електронну адресу, а також дату перегляду Web-pecypcy.

Номер слайду 20

Висновок Під час роботи над проектом написання реферату допомагає узагальнити теоретичні або наукові положення, систематизувати досвід вже відомих розробок або наукових праць з досліджуваної проблеми і є складовою портфоліо проекту. Якщо тема складна, то може бути складено кілька рефератів, особливо, якщо проект колективний. До зібраної та скомпонованої інформації можна неодноразово звертатись і використовувати її для уточнення певних теоретичних положень упродовж усього терміну роботи над проектом.

Номер слайду 21

Виконайте завдання робочий зошит стор.23 - 26

pptx
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
1730
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку