Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів

Про матеріал

Для забезпечення якісного упровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти, реалізації пріоритетних напрямів та підвищення професійного рівня вчителів початкової школи працює шкільне методичне об'єднання.Пропоную аналіз роботи за 1 семестр.

Перегляд файлу

Аналіз

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

за I семестр 2023/2024 навчального року

 

  У 2023/2024 навчальному році освітній процес у 1 – 4 класах спрямовують

на реалізацію Державного стандарту початкової освіти з урахуванням досягнень

впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти

«Нова українська школа» та подолання викликів, зумовлених особливостями

освітнього процесу в умовах воєнного стану, зокрема і подолання освітніх втрат.

Пріоритетності набуває організаційне забезпечення таких напрямів освітньої

діяльності:

 організація освітнього процесу в умовах очної / дистанційної / змішаної

форм навчання;

 посилення роботи щодо забезпечення соціально-емоційного розвитку,

зокрема і формування навичок самозарадності;

 посилення заходів безпеки життєдіяльності, зокрема просвіта щодо

цивільного захисту;

 організація роботи з подолання освітніх втрат із застосуванням

діагностувальних методик їх виявлення; підвищення результатів навчання учнів

1-4 класів засобами компетентнісно орієнтованого навчання на засадах

індивідуального й диференційованого підходів;

 актуалізація національно-патріотичного виховання, формування

громадянської позиції;

 психологічний супровід освітнього процесу в умовах воєнного й

післявоєнного часу.
 Для забезпечення якісного упровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти, реалізації пріоритетних напрямів та підвищення професійного рівня вчителів початкової школи  працює  шкільне методичне об’єднання.

 Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2023-2024 навчальному році продовжило працювати над проблемою:  «Удосконалення рівня професійної компетентності вчителя початкових класів  в умовах Нової Української школи».

 Робота методичного об’єднання спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методооб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів, творчих звітів вчителів що атестуються. Метою роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

  Згідно з планом роботи МО початкових класів на І засіданні в серпні 2023 року опрацьовано нормативно-правові документи, погоджено календарне планування, окреслено  нові завдання   на І семестр 2023-2024 навчального року. Протягом навчального семестру вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та  результативно. 

Всі вчителі МО початкових класів дбають про безперервне підвищення та удосконалення свого професійного рівня, спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

   Члени МО вчителів початкових класів постійно підвищують свій фаховий рівень, в самоосвітній діяльності беруть активну участь в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, де розглядались важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової української школи тощо.

-         Всеукраїнська онлайн-конференція  « Обмін досвідом: методики викладання. «Інноваційні методи та форми роботи, інклюзивне освітнє середовище»

Диплом №881700939925173D освітня платформа ГО «ІППО»(Саєнко Н.І)

  -  Всеукраїнська онлайн-конференція «Інтернет-ресурси на кожен день: досвід та перспективи» ГО Диплом №8816999376274283D

ГО «Платформа Освіти» (Саєнко Н.І)

-         Курси за темою: «Впровадження реформи НУШ: Методи мотивації вчителем та позитивне навчальне середовище» Сертифікат№ 1878473855919115398 ГО «Платформа Освіти» (Саєнко Н.І)

-         «Практикум для педагогів. Створюємо презентації»  Свідоцтво № В 689-49256 (Черниш Т.О.)

-         «Календарне планування: як забезпечити академічну свободу вчителя і працювати на результат»   Свідоцтво № В 534-49256 (Черниш Т.О.) 5. AR Book. Ефективна освітня система. Участь в навчальному тренінгу «Алгоритмічне мислення або навчатися думати як інноватор».

-         AR Book. Ефективна освітня система. Участь в навчальному тренінгу « Стрес та психосоціальна підтримка в шкільному середовищі».(Борисенко Л.Г.)

-         1.Актуальність українського народознавчого контенту на уроках образотворчого мистецтва.

-         2.Як формувати розумові дії: методичні акценти і практичні рішення викладання математики в класах НУШ.3. Особливості вивчення букв на позначення парних за дзвінкістю-глухістю приголосних звуків.4.Математика. 4 клас. (Борисенко Л.Г.)

-         1.Лічба парами. Додавання  в межах 10.2.Сучасні підходи до роботи зі словом на уроках української мови та читання. 3.Мистецтво конструювання уроку: як створити з окремих фрагментів цікавий урок інформатики в школі. (Борисенко Л.Г.)

-         Використання онлайн-ресурсів на уроках: кількість не дорівнює якість. (Борисенко Л.Г.)

-         Інтернет-конференція «Формувальне оцінювання: практичні прийоми та поради». (Борисенко Л.Г.)

-         КУ «ЦПРППОМР». Онлайн-зустріч «Протидія кібербулінгу». (Борисенко Л.Г.)

-         Онлайн-зустріч «Застосування державної мови в освітньому процесі».(Кулініч.Н.М.)

-         Онлайн-конференція «Інтернет-ресурси на кожен день: досвід та перспективи ( ГО «Платформа освіти») (Кулініч.Н.М.)

-         Онлайн-конференція «Методичні ідеї та впровадження інноваційних методик навчання» («Педрада») (Кулініч.Н.М.)

-         Онлайн-вебінар  «Методичний четвер. 1. Актуальність українського народознавчого контенту на уроках образотворчого мистецтва.2. Як формувати розумові дії: методичні акценти і практичні рішення викладання математики в перших класах НУШ» (ТОВ «Видавництво ранок») (Кулініч.Н.М.)

-         Онлайн-вебінар  «Методичний четвер. 1. Лічба парами . Додавання в межах 10. 2. Сучасні підходи до роботи зі словом на уроках української мови та читання» (ТОВ «Видавництво ранок») (Кулініч.Н.М.)

-         Онлайн-вебінар «Розвиток навичок активного слухання молодших школярів» ( «Формула») (Кулініч.Н.М.)

-         Онлайн-вебінар «Стрес та психосоціальна підтримка в шкільному середовищі» (АR Book) (Кулініч.Н.М.)

-         курси підвищення кваліфікації на платформі «Всеосвіта» «Спрямування читацького інтересу учнів 1-4 класів за допомогою різноманіття методів та форм навчання в умовах НУШ». (Черниш Т.О.) Прослухала онлайн-вебінар. Підтримка дітей з ООП: практичні поради.

-         Онлайн-вебінар. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах освіти.(Мирошниченко О.М.)

-         Онлайн-вебінар. Збереження здоров`я дітей з особливими освітніми потребами.(Мирошниченко О.М.)

-         Онлай-вебінар. Учні з порушенням мовлення у початковій школі. Практичні рекомендації для вчителів. (Мирошниченко О.М.)

-         Участь в навчально-методичному семінарі “Освітні тренди - український вимір”.(Мих Г.А)

-         Курс «Дивись, слухай, спрямовуй - як підтримувати себе та дітей у надзвичайних ситуаціях» . Платформа Edera (Воронько Т.О).

-         Вебінар Олени Казачинер «Взаємодія педагога та асистента вчителя в умовах інклюзивного освітнього середовища». (Воронько Т.О).

-         пройшла курсову підготовку дидактико – методичної сесії «Інтегрована освітня система для початкової школи Цимбалару А. Д.»;(Приходько Н.Г)

-         прослухала вебінар. Оформлюємо й виготовляємо лепбук : креативні ідеї від Всеосвіта; (Приходько Н.Г)

-         Вебінари :«Інклюзія без ілюзії»;«Учні з порушенням мовлення у початковій школі. Практичні рекомендації для вчителів»;«Успішний вчитель НУШ. Нестандартні форми роботи на уроках у початковій школі».(Кривоколіско Т.О.)

-         Участь в онлайн-заході центру професійного розвитку педагогічних працівників «Протидія кібербулінгу, правила безпечної роботи в мережі Інтернет»(Весненко О.М.)

-         Прослухала вебінар за темою «Оформлюємо й виготовляємо лепбук: креативні ідеї від Всеосвіти» (Мельник-Мотренко Л.М.)

-         Прослухала онлайн-зустріч «Протидія кібербулінгу, правила безпечної роботи в мережі Інтернет» («Центр професійного розвитку педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області») (Мельник-Мотренко Л.М.)

-         Онлайн-вебінар  «Культура академічної доброчесності:проектування освітнього контенту»(Требухова О.М)

-         Пройшла курси «Медіаграмотність».Платформа Prometeus(Требухова О.М)

-         Прослухала вебінар Олени Казачинер «Взаємодія педагога та асистента вчителя в умовах інклюзивного освітнього середовища». (Требухова О.М)

-         Онлайн-вебінар  «Практичний кейс:нейроігри для мовленнєвого розвитку дітей» (Требухова О.М)

-         Онлайн-вебінар  «Реалізація поваги до багатоманітності в умовах інклюзивного освітнього середовища» (Требухова О.М)

-         Пройшла курси  «Травмообізнані:практики для вчителів» (Требухова О.М)

Вчителі постійно демонструють використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Публікації:

-         Презентація. Тестові завдання до уроку  «Материки. Океани» 4 клас ЯДС (На Урок) (Кулініч.Н.М.)

-         Презентація. Тест до уроку «Природні зони світу 4 клас ЯДС (На Урок) (Кулініч.Н.М.)

-         Презентація. Логічна вправа «Добери слівце» з української мови на тему «Речення» 4 клас (На Урок) (Кулініч.Н.М.)

-         Презентація. Розв’язування рівнянь з діями першого ступеня.(Борисенко Л.Г.)

-         Презентація. Перевірна робота «Тихий океан», 4клас, ЯДС ( На Урок)(ГромакЖ.Д)

-         Презентація. Тренувальні вправи до теми «Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел в межах 1000 000», 4 клас, Математика ( На Урок) (ГромакЖ.Д)

-         Розробка уроку  математика з теми : «3D-фігури» та презентації до нього сайті «Всеосвіта». (Воронько Т.О).

-         Публікація презентації. Урок з української мови. 3 клас. Поняття про іменник. Григорій Фалькович «Грип». Методичний портал. Сертифікат № 0000/92109. (Мирошніченко О.М.)

-         Публікація презентації. Урок з української мови. 3 клас. Префікси і прийменники. Григорій Фалькович «Все, що звечора наснилося». Методичний портал. Сертифікат  №0000/92108.(Мирошніченко О.М.)

        Протягом І семестру вчителі готували своїх учнів до участі  у

різноманітних олімпіадах, предметних конкурсах, тематичних літературних

конкурсах, челенджах, акціях, конкурсах малюнків та в шкільних заходах.

 1.Учні початкових класів прийняли активну участь у Міжнародному дистанційному конкурсі  «Олімпіс 2023 – Осіння сесія».

З української  мови приймали участь 8 учнів 1класу ( Вчитель: Черниш Т.О )

Отримали дипломи 1 ступеня-2 учні, ІІступеня-4 учні,ІІІступеня-2 учні;

Учні 2 класу отримали диплом І ступеня (2 учні), диплом ІІ ступеня (3 учні);(Вчитель Воронько Т.О);

 11 учнів 3 класу отримали диплом 1 ступеня-3 учні, диплом ІІ ступеня -6 учнів, диплом ІІІ ступеня -2 учні. (Вчитель Саєнко Н.І.)

З математики приймали участь 8 учнів 1 класу: диплом І ступеня- 5 учнів, диплом 2 ступеня -3 учні. 2 клас – диплом І ступеня (5 учнів); (Вчитель Воронько Т.О);

З інформатики:  диплом І ступеня (3 учні); (Вчитель Воронько Т.О);

З природознавства  1 клас 4 учні :диплом 1 ступеня -2 учні, ІІступеня-2 учні

( Вчитель: Черниш Т.О )

2 клас:  диплом І ступеня (4 учні), диплом ІІ ступеня (1 учень). (Вчитель Воронько Т.О);

3 клас- 11 учнів: диплом І ступеня-10 учнів, диплом 2 ступеня-1 учень (Вчитель Саєнко Н.І) (

2.Учні 3-В класу (ВчительБорисенко Л.Г.) брали участь в ХІХ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з:

- математики -15учнів (Диплом І ступеня-10 учнів, Диплом ІІ ступеня -4 учні, Диплом ІІІ ступеня -1 учень);

-  Я досліджую світ -17 учнів (Диплом І ступеня-5учнів, Диплом ІІ ступеня -9 учні, Диплом ІІІ ступеня -3 учні);

- української мови та літератури -15 учнів (Диплом І ступеня-4учні, Диплом ІІ ступеня -7учнів, Диплом ІІІ ступеня -2 учні, Сертифікати-2 учні).

3. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Лайфхаки з української мови» від проєкту «На урок»-9 учнів ( Диплом І ступеня-3учні, Диплом ІІ ступеня -3учні, Диплом ІІІ ступеня -1 учень, Сертифікати-1 учень).(Борисенко Л.Г.)

4.Організувала участь учнів класу у Всеукраїнській інформаційно- просвітницькій акції «Національний тиждень читання» під гаслом «Бути своїми». (Вчитель Воронько Т.О);

5.  Участь учнів класу у челенджі «Подякуй_ ЗСУ». (Вчитель Воронько Т.О);

6. Організували участь учнів класу у Всеукраїнській акції «Happy Гав для Сірка».

( Воронько Т.О, Мих Г.Д);

7.Участь дітей в інтенсиві “Мій друг - дорожній рух”.(Мих Г.Д)

Всеукраїнський конкурс «Захисники та захисниці України» -11 учнів (На Урок)(ГромакЖ.Д)

8.Всеукраїнський інтернет-конкурс « Лайфхаки з української мови» - 5 учнів – (На Урок) (ГромакЖ.Д,)

9.Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Барвиста осінь», Василенко Анастасія, номінація художнє слово, лауреат І-ої премії (ГО «Гармонія») (ГромакЖ.Д)

10. Діти класу взяли участь у ХІХ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (Осінь 2023);(Приходько Н.Г.)

11.Участь в осінній олімпіаді  «Українська мова» на сайті  Всеосвіта. (Кривоколіско Т.А)

12.Участь у ХІХ Всеукраїнській інтернет- олімпіаді «На урок» . (Кривоколіско Т.А)

13.Участь учнів 4-В класу у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного мислення «Бобер» (листопад).(Весненко О.М)

14.Учні 3-В класу брали участь в акціях:

-«Допоможи братам нашим меншим»;

-«Смаколики для військових».(Борисенко Л.Г, Черниш Т.О,Мельник-МотренкоЛ.М.)              

15.Участь у щорічному Тижні безпеки дорожнього руху. Проведена бесіда «Безпечний рух — твій вірний друг» .( Мельник-МотренкоЛ.М.)              

16.Участь учнів  у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з предметів початкової школи - 15 учнів. .( Мельник-МотренкоЛ.М.)              

17. Діти класу взяли участь у ХІХ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (Осінь 2023);(Приходько Н.Г.)

18.Презентація.Тестові завдання з української мови  1 клас(На Урок)

  Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями.  У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки.

В цілому роботу методичного обєднання вчителів початкових класів за І семестр 2023-2024 н.р. можна вважати задовільною.

ШМО вчителів початкових класів дбає про те щоб школа була:

  • школою радості для учня,
  • школою творчості для вчителя,
  • школою спокою для батьків. 

 

 

 

 

       

        

docx
Додано
22 грудня 2023
Переглядів
831
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку