28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

анотація досвіду роботи розробки уроку

Про матеріал

Матеріали з досвіду роботи керівника гуртка еколого-природничого напряму "Юні друзі природи"

На етапі розбудови нашої держави особливого значення набуває проблема формування гармонійної, духовно-зрілої особистості. Шляхи її розв'язання я знаходжу, спираючись на унікальну етико-філософську, художньо-поетичну спадщину українських філософів. Особливе місце серед них належить Г. С. Сковороді, педагогічні ідеї якого я використовую в роботі з обдарованими дітьми. Адже, Г. Сковорода головним завданням виховання вважав розвиток нахилів і здібностей особистості.


Перегляд файлу

Анотація  власного досвіду роботи за темою

«Науково-практична підготовка обдарованих вихованців у системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму»

керівника гуртка «Юні друзі природи»

на базі Червоноярського НВК «ЗОШ III ступенів

Вігер Ірини Олексіївни

Ідея Вважаю, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність та професійно-педагогічна компетентність, які особливо необхідні в роботі з обдарованими дітьми.

На етапі розбудови нашої держави особливого значення набуває проблема формування гармонійної, духовно-зрілої особистості. Шляхи її розв'язання я знаходжу, спираючись на унікальну етико-філософську, художньо-поетичну спадщину українських філософів. Особливе місце серед них належить Г. С. Сковороді, педагогічні ідеї якого я використовую в роботі з обдарованими дітьми. Адже, Г. Сковорода головним завданням виховання вважав розвиток нахилів і здібностей особистості.

Педагогічні ідеї великого філософа, на мою думку, співзвучні сучасним принципам життєтворчості особистості. Вчення Г. С. Сковороди («пізнай самого себе») найповніше відбиває суть особистісно-зорієнтованого виховання, що є, на мою думку, основою в роботі з обдарованими дітьми. Г. Сковорода вважав що кожна людина - окремий світ, а отже, неповторна індивідуальність. Від пізнання себе лежить шлях до пізнання всього сущого, до шукання щастя людини.

Мета досвіду: в процесі функціонування гуртка еколого-природничого напряму  створити умови для виявлення та всебічного розвитку  здібностей вихованців, надати ім можливості реалізувати власні здібності у сфері творчої, дослідницько-пошукової діяльності.

 

Новизна

 

Практична значущість досвіду роботи полягає у розкритті тісного зв’язку роботи гуртка еколого-натуралістичного напряму з дослідженням особливостей природних умов рідного краю. Планування роботи здійснюється таким чином, щоб  теоретичний матеріал поєднувався з практичними завданнями: проведенням дослідів, фенологічними спостереженнями, збиранням лікарської сировини, масовими еколого-натуралістичними заходами. Основна увага, що проходить через свідомість кожного вихованця, формування його особистості, стимулюючи самостійні пошуки нових знань, дослідницько-експериментальну діяльність, відкритті для себе джерела народної мудрості предків, активізації мислення й творчих здібностей. Формування діял базується на образному мисленні, прагненні до самопізнання та самоствердження через дослідницько-експериментальну діяльність. Це передбачає застосування комплексу традиційних і новітніх

 

 

 

 

 

Характеристика  власного досвіду роботи

Функціонування гуртка «Юні друзі природи» включає різнопланову діяльність вихованців відповідно до програми роботи гуртка – дослідження особливостей природних умов  рідного краю, участь в природоохоронних заходах, виконання науково-дослідницьких робіт за обраними темами, участь у краєзнавчих конференціях, конкурсах тощо.

  Науково-дослідна діяльність гуртківців  забезпечує продуктивний зв’язок теорії й практики в процесі навчання, сприяє формуванню у дітей життєвих компетенцій. Це унікальний спосіб відображення  дійсності, що дає змогу виявити себе, випробувати власні сили,  докласти свої знання, принести реальну користь, показавши публічно результати роботи.

За інноваційним потенціалом досвід власної роботи вважаю модифікаційним, оскільки він пов’язаний із використанням та удосконаленням відомих методик. Раціоналізація полягає, на мій погляд, у ….з урахуванням вікових особливостей, природних умов..

Особливу роль відіграють практичні заняття, спостереження, екскурсії, різноманітні природоохоронні акції.

Проблема полягає в тому, що керівники гуртків  еколого-натуралістичного напряму часто стикаються з труднощами у визначенні методів і форм викладу матеріалу відповідних тем, відзначається брак методичної літератури, зокрема наочних посібників. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, складнощі з використанням інтернет-ресурсів,  відсутність нових надходжень наочних засобів, а саме: гербаріїв, вологих препаратів, мікропрепаратів, таблиць тощо. Особливо гостро відчувають ці проблеми керівники гуртків, які працюють на базі сільських шкіл. Якщо для загальноосвітніх навчальних закладів    видавництва випускають досить широкий спектр спеціальних посібників для самостійної роботи учнів на уроці і вдома, то, на жаль, бракує подібних видань для проведення занять в гуртках еколого-натуралістичного напряму. Одним з пріоритетних напрямів сучасної методики проведення гурткової роботи вважаємо модернізацію та оптимізацію засобів наочності, їх змісту та структури. 

 

Аактуальність використання такого досвіду роботи для позашкільних навчальних закладів,  в яких функціонують гуртки екологічного напряму, на мою думку, … для цікавого куточка нащої країни –Бесарабії. Адже цей край надзвичайно багатий природними ресурсами, унікальними видами флори та фауни, поліетнічним складом населення  полікультурними традиціями. В той же час, існує багато проблем навколишнього середовища. Представлений в даній розробці сценарій масового заходу у формі екологічної лінійки складено з урахуванням особливостей місцевих природних ресурсів, а також досвіду участі гуртківців в інформаційній кампаніїї «Мы хотим жить в здоровом регионе», здійсненого в рамках міжнародного проекту «Адаптация дельты Дуная к климатическим изменениям путем интегрированного управления водными и земельными ресурсами».

 

Репрезентативність досвіду реалізується через надання методичної та практичної допомоги молодим педагогам, освітянам загальноосвітніх та  позашкільних закладів щодо самоосвітньої діяльності; викладачам хімії та біології, керівникам гуртків тощо у розробці планів занять гуртків та  проведенні екологіних акцій; рекомендацій щодо організації й проведення масових заходів у школах та позашкільних навчальних закладах;  роботи з обдарованими дітьми, формуванні мотивації до науково-дослідної діяльності, обговоренні вимог до написання робіт до конкурсу-захисту робіт МАН.  

Відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат –

Впровадження Запропонованих Матеріалів  вимагає, на мою думку,  нескладного обладнання та мінімум реактивів, тому є доступними для проведення гурткової роботи в школах із різною матеріальною базою.

  використання представлених матеріалів  сприятиме, на нашу думку, досягненню наступних завдань:

- найширшого залучення молоді до природоохоронної діяльності;

- прагнення гуртківців  переносити знання, уміння і навички в життєву практику;

- виховання особистісних якостей (наполегливості, самоконтролю, самовдосконалення);

 формування комунікативних навичок та прагнення працювати в колективі;

 вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні, у повсякденному житті;

 сприяти ефективності заняття, допоможе раціонально використати час.

Вважаємо, що проблеми забезпечення працівників позашкільної освіти методичною літературою, засобами наочності мають бути в центрі уваги серпневих учительських конференцій, семінарів керівників гуртків, методичних нарад.. 

 Постійне обговорення можливостей модернізації та оптимізації засобів наочності, їх змісту та структури  потрібно запровадити на сторінках профільних газет і журналів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

doc
Додав(-ла)
Вігер Ірина
Додано
3 липня 2018
Переглядів
373
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку