18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Арт - корекція, як засіб розвитку дрібної моторики рук з дітьми з особливими можливостями ( 2 клас) можливостями ( 1 клас)

Про матеріал
Дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно мислити, в неї достатньо розвинуті пам'ять, увага, мовлення. Саме розвитку функції дрібних м'язів рук необхідно приділяти велику увагу. Навички дрібної моторики допомагають дитині обстежувати, аналізувати, порівнювати, навколишні предмети й краще розуміти навколишній світ. У дітей,які мають різні форми ДЦП виникають складності під час навчання.
Перегляд файлу

   

 

 

                                Зміст

 1. Вступ                                                                                                                         2
 2. Особливості розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем                 2
 3. Розвиток дрібної моторики рук                                                                              4

     4. Розвиток дрібної моторики рук у школярів з дитячим

церебральним паралічем на заняттях образотворчого мистецтва.             5

     5. Становлення арт-терапії, як засобу впливу на дитину                                    6                                                                                                        

       6. Аплікація історія, розвиток                                                                                     8

      7. Матеріали та обладнання                                                                                         9

      8. Технологія роботи                                                                                                   10

      6. Програма з арт-корекції другий клас. Календарне планування.                   11

         - Аплікація з паперу

         - Об’ємні вироби з паперу

        - Конструювання силуетних споруд  з геометричних фігур

         - Об’ємна аплікація

     7. Планування (мета занять з корекції розвитку)                                                    19

          - Аплікація з паперу

         - Об’ємні вироби з паперу

        - Конструювання силуетних споруд  з геометричних фігур

         - Об’ємна аплікація

        8. Додатки                                                                                                                   27

       9.Пальчикові ігри під час корекційних занять                                                        27

       10. Зразки робіт.                                                                                                          35

         - Аплікація з паперу

         - Об’ємні вироби з паперу

        - Конструювання силуетних споруд  з геометричних фігур

         - Об’ємна аплікація

       11. Дитячі роботи                                                                                                        65

  12. Список використаних джерел                                                                             83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Вступ

               Арт - корекція – це заняття для висловлювання своїх думок, почуттів при допомозі художньої творчості. Вони допомагають учням розслабитися, зняти напруження, навчитися спілкуватись з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові засоби, дають змогу самостійно висловлювати потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища. Також дозволяють, розкрити внутрішні сили учня, сприяють підвищенню самооцінки, підвищують пізнавальну активність, сприяють сенсорному та руховому розвитку.

            Крім того, вони дозволяють здійснювати більш ефективний вплив на формування емоційної сфери, спонукають до подальшого розвитку компенсаторних властивостей збережених функціональних систем. Заняття доцільно використовувати в комплексі функціонально-системної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Досить потужним чинником для «запуску» рухової діяльності може стати потреба дитини в самовиявленні, самоствердженні, для реалізації якої діти широко використовують творчість.

            Тому серед сучасних можливостей подальшого удосконалення реабілітаційних технологій належна увага надається заняттям з «Арт-корекції». Також основна увага при проведенні занять приділяється ставленню дитини до своєї діяльності. Головне завдання педагога спрямоване на розвиток мотивації дитини до діяльності, відбір прийомів для кращого формування мотиваційної сфери у дітей з різними формами органічного ураження верхніх кінцівок.

        Загальні напрями та умови проведення занять схожі на інші методики педагогічної корекції, які використовуються для реабілітації учнів з органічним ураженням верхніх кінцівок. Педагог зобов’язаний: усвідомлювати і пам’ятати про труднощі учнів в реалізації можливостей своїх функціональних систем;

 •                  встановлювати напрями і завдання роботи під час проведення занять;
 •                  підібрати ті техніки на заняття, які конкретний учень зможе виконати та отримати результат;
 •                  встановлювати з учнем доброзичливий двобічний контакт;
 •                  регламентувати роботу учня, що дає змогу підвищити зосередження уваги.

 

 


 Особливості розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем 

 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) - захворювання центральної нервової системи при провідному ураженні рухових зон і рухових провідних шляхів головного мозку.

До основного прояву захворювання - рухових порушень - часто приєднуються різного ступеня вираженості порушення психіки, мови, зору, слуху. Обмеження поля зору дитини є однією з причин затримки його психічного розвитку. Досить сказати, що до двох років багато дітей ще погано утримують голову і не вміють її повертати і розглядати навколишнє, не вміють захоплювати і утримувати іграшки. У більшості випадків кисті рук стиснуті в кулачки, великий палець щільно приведений до долоні, і його участь у захопленні іграшки неможливо. Відзначається патологічна зміна м'язового тонусу.

Ураження мозку при ДЦП у більшості випадків відбувається внутрішньоутробно і пов'язане з інфекційними захворюваннями і різними інтоксикаціями, перенесеними майбутньою матір'ю під час вагітності, з хронічними захворюваннями і несумісністю крові матері і плоду по резус - фактору з групової приналежності. ДЦП не є заразним захворюванням і не передається від однієї дитини до іншого. Захворювання також не успадковується у разі хвороби батьків.

У вітчизняній клінічній практиці використовується класифікація згідно з якою виділяють п'ять основних форм дитячого церебрального паралічу: спастична диплегія, подвійна геміплегія, гіперкінетична, атонічески-астатична форма та гемипаретична форма.

          Фізичні особливості дітей з ДЦП проявляються в обмеженні предметно-практичної діяльності, недостатньому розвитку предметного сприйняття, скруті маніпуляції предметами і їх сприйнятті на дотик.              
         Рухові порушення у дітей з церебральним паралічем мають різну ступінь вираженості: 

1. Важка. Діти не опановують навички ходьби і маніпулятивною діяльністю. Вони не можуть себе обслуговувати.

2. Середня. Діти опановують ходьбою, але пересуваються за допомогою ортопедичних пристосувань (милиць, канадських паличок і т. п.) Навички самообслуговування у них розвинені не повністю з-за порушень маніпулятивної функції.

3. Легка. Діти ходять самостійно. Вони можуть себе обслуговувати, у них досить розвинена маніпулятивна діяльність. Проте у хворих можуть спостерігатися неправильні патологічні пози і положення, порушення ходи, руху недостатньо спритні, уповільнені. Знижено м'язова сила, є недоліки дрібної моторики.

        Однією з особливостей, що характеризують дитячий церебральний параліч, є порушення моторики рук.

         Для більшості дітей з церебральним паралічем характерна підвищена стомлюваність. Діти ніяк не зосереджуються на завданні, швидко стають млявими або дратівливими, при невдачах відмовляються від виконання завдання.

         Таким чином, можна зробити висновки:

1. Дитячий церебральний параліч - важке захворювання, пов'язане з ураженням центральної нервової системи. До основного прояву захворювання - рухових порушень - часто приєднуються різного ступеня вираженості порушення психіки, мови, зору, слуху. Рухові порушення при ДЦП існують з народження, тісно пов'язані з сенсорними розладами, особливо з недостатністю відчуттів власних рухів.

2. Однією з особливостей, що характеризують дитячий церебральний параліч, є порушення моторики рук. При певному корекційному та педагогічному впливі ці порушення можуть бути зворотніми, тому образотворча діяльність і художня праця дають широку можливість для роботи в цьому напрямку. У процесі засвоєння дітьми ряду графічних умінь вдосконалюється тонка моторика рук, що позитивно впливає на розвиток мови і формування комунікативних навичок.

 

Розвиток дрібної моторики рук

       Дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно мислити, в неї достатньо розвинуті пам'ять, увага, мовлення. Саме розвитку функції дрібних м'язів рук необхідно приділяти велику увагу. Навички дрібної моторики допомагають дитині обстежувати, аналізувати, порівнювати, навколишні предмети й краще розуміти навколишній світ.

       У дітей,які мають різні форми ДЦП виникають складності під час навчання. 

       Дрібна моторика - це сукупність скоординованих рухів, м'язової, кісткової і нервової системи людини, найчастіше в поєднанні із зоровою системою у виконанні дрібних, точних рухів кистями і пальцями рук і ніг.

       Розвитку дрібної моторики слід приділяти особливу увагу.

       Розвиток дрібної моторики позитивно впливає на становлення дитячого мовлення, підвищує працездатність дитини, уважність, підвищує активність, стимулює інтелектуальну та творчу діяльність. Дрібна моторика - одна зі сторін рухової сфери.

        Стимулюючи дрібну моторику, ми активізуємо різні зони мовлення.        Розвиток дрібної моторики - справа не одного дня.

                  Основні принципи побудови корекційної роботи з дітьми:

1. Вивчення порушених і збережених функцій дитини.

2. Творче використання дидактичних принципів (систематичність, доступність, індивідуальність, наочність, активність, сталість).

3. Щоденність.

4. Дотримання щадного режиму для дитини.

5. Комфортний темп виконання.

6. Взаємодія з усіма фахівцями.

        Методика проведення роботи з розвитку дрібної моторики.

1. Самомасаж.

2. Пальчикова гімнастика.

3. Пальчикові ігри та вправи з використанням різних предметів і матеріалу.

         Засоби розвитку дрібної моторики

* Масаж  кистей рук і пальців;

* Вправи з м'ячиками, кульками;

* Пальчикова гімнастика, ігри;

* Робота з пластиліном;

* Малювання, розфарбовування;

* Аплікація;

* Іри з конструктором, мозаїкою;

* Іри з гудзиками;

* Іри з крупами;

* Шнурівка;

* Іри з рахунковими паличками;

* Іри з прищіпками.

 

Розвиток дрібної моторики рук у учнів з дитячим церебральним паралічем на заняттях образотворчого мистецтва


             У дітей, які страждають дитячим церебральним паралічем, процес формування образотворчих навичок відбувається інакше, ніж у здорових однолітків. Це обумовлено грубими порушеннями функцій опорно-рухового апарату та затримкою розвитку вищих психічних функцій. Порушення моторики рук проявляються у вигляді підвищеного тонусу м'язів, наявності насильницьких рухів - гіперкінезів, а також неправильною установкою кінцівок і контрактурами суглобів. Порушення ряду коркових функцій обумовлюють неточність у русі рук, їх координації. Особливо чітко вони проявляються при виконанні довільних рухів, що перешкоджає правильному формуванню і фіксування в пам'яті схеми цих рухів. 

Процес навчання таких дітей основам образотворчої діяльності вимагає особливого підходу та організації. Щоб домогтися оптимальних результатів, на заняттях варто віддавати переваги таких видів робіт, які відповідають можливостям дітей і ефективні для формування долонно і щепотного і пінцетні захоплення. Для цієї мети була розроблена система занять, спрямована на розвиток дрібної моторики рук у дітей з ДЦП.

Серед основних напрямків корекційно-розвиваючої роботи слід виділити заняття, спрямовані на формування рухових навичок, розвиток предметної діяльності, мови, спілкування, ігри. У зв'язку з цим образотворче мистецтво виступає як творчий процес, за допомогою якого активізуються рухові навички, сприйняття, мова, гра та інші важливі аспекти психіки дитини.

Зображувальна діяльність має велике значення для всебічного розвитку дитини. Вона сприяє не тільки його естетичному та моральному вихованню, розширенню кругозору, але й розумовому розвитку. Заняття різноманітними видами образотворчої діяльності активізують сенсорний розвиток дитини, просторове сприйняття, позитивно впливають на формування мови, сприяють удосконаленню комунікативних навичок а також розвиває дрібну моторику рук.

Починаючи ліпити,  вирізувати, наклеювати, малювати дитина стикається з новою проблемою - сприйняте треба зобразити, перенести на папір, глину. В одних випадках дитина, створюючи зображення, безпосередньо впливає руками на матеріал (ліплення, обривання паперу), в інших - за допомогою предметів-знарядь (олівця, пензля, ножиць). У всіх випадках потрібно володіти якимось мінімумом технічних навиків поводження як з інструментом, так і з матеріалом. Формування образотворчих рухів у процесі навчання малюванню, ліпленню, аплікації включає навчання вмінням правильно тримати ці інструменти і правильно користуватися ними; вмінням свідомо керувати рухами своїх рук, домагаючись потрібної якості та характеру ліній, мазків, форм. Оволодіння технікою образотворчої діяльності, необхідної для створення зображення, пов'язане з сенсомоторним розвитком дитини. Виробляючи той чи інший рух в малюванні, ліпленні або аплікації, дитина відчуває мязеве відчуття: вона відчуває положення олівця в руці, силу стискання і розтискання важелів ножиць, сприймає рух руки з олівцем по паперу, силу тиску на грудку глини при розкачуванні. Одночасно відбувається і зорове сприйняття.

Незважаючи на дуже важкі рухові розлади і порушення просторового сприйняття, діти з ДЦП охоче займаються образотворчим мистецтвом, оскільки ця область відкриває перед дітьми з обмеженими можливостями дуже багато цікавого, красивого. Ця діяльність найбільш доступна для них. Різні види зображувальної діяльності показують різноманіття засобів для реалізації задуманого. Дитина має можливість висловити в малюнку, поробці, аплікації свій внутрішній світ, думки, настрій, мрії. У процесі занять формуються особистісні якості дитини - посидючість, цілеспрямованість особистості, бажання якнайкраще виконати свою роботу, а паралельно з цим відбувається вдосконалення рухів кисті і пальців.

Однак продукція їх творчості дуже недосконала і неприваблива, а загальноприйняті способи належного ефекту не дають. У результаті такої багатофакторний, всеосяжний вид діяльності не використовується в розвиваючої і коригуючої системі навчання і виховання дітей з численними відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, характерними для ДЦП. Слід ретельно продумати, як побудувати процес навчання таких дітей основам образотворчої діяльності, щоб домогтися оптимальних результатів.

Основні напрямки корекційно-виховної роботи з образотворчої діяльності для дітей з обмеженими можливостями:

-Виховувати позитивне емоційне ставлення до образотворчої діяльності та її результатів;

-Вчити  називати предмети та їх зображення;

-Формувати цілісне сприйняття предмета і добиватися його відображення засобами образотворчої діяльності;

-Формувати правильне сприйняття форми, величини, кольору, просторових відносин і вміння передати їх в зображенні;

-Розвивати моторику руки і зорово-рухову координацію

 

Становлення арт-терапії, як засобу впливу на дитину

 

             Кожна дитина – це дорогоцінна перлина, і від нас, педагогів залежить, чи   зможемо ми допомогти дітям вивільнити приховані можливості організму і зберегти досконалість і неповторність кожного з них.

         У сучасному суспільстві все більше зростає інтерес до арт-корекції як методу зцілення за допомогою творчості. Арт-корекція сьогодні – це напрям, що стрімко розвивається та стає все популярнішим у професійному середовищі як закордоном, так і в нашій країні.

          Арт-корекція – це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтва.

          Педагогічна корекція за допомогою арт-корекції у дітей з обмеженими  освітніми потребами  має свої особливості і визначає доцільність врахування загальних та індивідуальних напрямів і умов роботи, а саме: віку дитини, ступеня зрілості всіх функціональних систем, індивідуальних властивостей її особистості.

     

            Арт-корекція включає в себе:

             * Нетрадиційні напрямки образотворчої діяльності, направлені на корекцію мотиваційної сфери дитини.

         *   Створення колажів з малюнків, фотографій, символів, природних матеріалів навчає дитину “спілкуватися” з навколишнім середовищем.

         *     Пальчиковий театр та нетрадиційні форми роботи з папером мають на меті психокорекцію моторної, когнітивної, мотиваційної сфери дитини.

         *   Робота з пластиліном, тістом, тістопластика передбачає корекцію рухової можливості дитини.

 *     Малювання на тканині губкою, пальцями та долонями підвищує потреби в активності та реалізації моторних та емоційних можливостей.

         *      Сенсорна інтеграція та психокорекція передбачає знайомство дитини з формою, розміром, площиною та частинами предметів, що сприяє психокорекції пізнавальних процесів, мотивації, а також  підвищенню соціальної адаптації дитини.

           Арт-корекція не має обмежень у використанні і не вимагає великих здібностей до образотворчої діяльності чи певних навичок. Арт-корекція є засобом спілкування педагога з вихованцями.

  Педагог зобов’язаний:

 • усвідомлювати і пам’ятати про труднощі дитини в реалізації можливостей своїх функціональних систем;

 • встановити напрями і завдання корекційної роботи з арт-корекції;

 • підібрати ті види арт-корекції, які конкретна дитина спроможна виконати і отримати результат

 • дати можливість дитині самостійно вибрати завдання;

 • встановити з дитиною доброзичливий двобічний контакт;

 • регламентувати роботу дитини, що дає змогу підвищити зосередження уваги.

           Різноманіття видів арт-корекції

         У класичному розумінні арт-корекція має на увазі тільки такі традиційні види творчості, як: малювання, живопис, графіка, ліплення і фотографія. Але сучасне життя вносить свої корективи, доповнюючи класичні види арт-корекції такими методиками як:

- Ізотерапія

- Казкотерапія

- Лялькотерапія

- Музична терапія

- Робота з пластичними матеріалами (глина, пластилін)

- Системна-сімейна арт-терапія

- Пісочна терапія

- Анімаційна терапія

- Танцювальна терапія

- Фототерапія

- Кольоротерапія

- Ігротерапія

-          - Тілесно-орієнтована терапія тощо

 

 

Аплікація, історія, розвиток

        Аплікація (від латинського слова application - прикладання) - один з видів образотворчої техніки, заснованої на вирізанні різних форм і закріпленні їх на іншому матеріалі, прийнятому за тло.

         Поняття "аплікація" включає способи створення художніх творів з різних по своїх властивостях і фактурі матеріалів, об'єднаних подібність техніки виконання. Кожний матеріал має свої особливості, які впливають на техніку виконання аплікації. Наприклад, папір, солома, засушені рослини, берест прикріплюються до тла різними клеями; тканини, шкіра, хутро, звичайно пришиваються; тополиний пух накладається на оксамитовий папір.

Аплікація - найбільш простий і доступний спосіб створення художніх робіт.

        Основними ознаками аплікації є: силуетність, площинне узагальнене трактування образу, локальність великих колірних плям.

        Аплікація може бути предметною, що складається з окремих зображень (лист, гілка, дерево, квітка, птах, гриб, тварина, будинок, машина, людина і т.д.); сюжетною, що відображає сукупність дій, подій; декоративною, що включає орнаменти, візерунки, якими можна прикрасити різні предмети.

        Аплікація є одним з найдавніших видів прикладного мистецтва прикрашання одягу, взуття, предметів побуту, житла, застосовуваним і понині в багатьох народів. Виникнення аплікації відноситься до найдавніших часів і пов'язане з появою стібка, шва на одязі зі шкіри тварин. Еволюція аплікації простежується у зображеннях пам'яток мистецтва древніх цивілізацій Азії, Європи.

       Протягом багатьох століть на Україні розвивалося декоративне мистецтво вирізання витинанки. Це прості прикраси, вирізані з кольорового паперу, які мають чіткі, графічні форми. Найбільше простий спосіб вирізання - складання паперу навпіл. З паперу, складеної навпіл вирізали дерева, вази, птахів, а складеної в кілька разів - хороводи. Захоплювалися цим найчастіше дівчата й жінки, працюючи ножицями без попереднього малюнка. З паперу створювалися навіть картини із простими сюжетами, де зображувалися птахи, звірі, риби, рослини, архітектурні спорудження. Вирізки наклеювалися на стіни, вікна, у простінках.

 

Види аплікації

Процес виконання аплікації включає два етапи це:

1)вирізання окремих форм;

2)прикріплення форм до фону.

Аплікація може бути предметною, тобто складатися з окремих зображень.

 Сюжетною, в якій відображається певний сюжет.

 Силуетною - зображення певних силуетів людей, тварин, птахів.

 Також вирізняється такий вид аплікації як декоративна.

 

Декоративна аплікація - це створення орнаментів шляхом наклеювання вирізаних елементів з різнокольорового паперу. Вона може складатися з геометричних і рослинних елементів.

Декоративна аплікація (як малювання) сприяє всебічному розвитку дитини: розвитку кругозору, сприймання, уявлення, пам'ять, мислення. Засвоюють діти кольори, навчаються розрізняти геометричні фігури, розташування елементів візерунка на аркуші паперу - все це сприяє сенсорному вихованню.

Сюжетна аплікація

Сюжет - це певна подія, ситуація, явище, зображене у витворі.

Сюжетні аплікації можуть бути нескладними по змісту, композиції й складними, динамічними по дії, з більшою кількістю персонажів, предметів, деталей.

 Сюжетно - тематична аплікація передбачає наявність уміння наклеювати різні предмети у взаємодії відповідно до теми або сюжетом.

При цьому перед дитиною стають такі завдання:

- показати відмінності величини при зіставленні один з одним (високе дерево і маленькі граки, рибки великі і маленькі);

- Виділити основні предмети, головних дійових осіб, зв'язати їх з місцем дії, обстановкою (рибки плавають в акваріумі, квіти ростуть на лузі). Головне виділяється розміром, кольором, композиційним розміщенням серед інших предметів;

- Розташувати предмети на площині, на одній лінії в ряд по горизонталі й вертикалі,

 

 

 Матеріали та обладнання для аплікації 

 
         Найбільш цікавою і доступною для учнів молодших класів є аплікація з паперу яскравих забарвлень. Сам вид матеріалу, простота його обробки стимулюють творчу активність дитини з особливими потребами, дозволяють легко оволодіти ручними вміннями та навичками. Тому  необхідно мати спеціальні матеріали та обладнання для занять: папір для фону та елементів аплікації, ножиці, клей, пензлик, підставку для пензлика, підстилку для намазування фігур, коробочку для обрізків, чисту серветку (з розрахунку на кожну дитину).              
         Папір для фону найчастіше береться щільний, підбирається тон в залежності від змісту зображення, щоб підкреслити певну ситуацію. Наприклад, квіти поміщають на зеленому тлі галявини чи луки, силуети птахів наклеюють на блакитному тлі неба, а риб - на тлі синьої глибини річки або моря.              
         Елементи аплікації діти вирізають з більш еластичною, але пружного паперу соковитих, насичених тонів з добре обробленою поверхнею. Для роботи дитині дають ножиці із закругленими кінцями і розробленими важелями. Їх розмір у довжину повинен бути приблизно 120 мм. Зберігають ножиці в коробках або ставлять їх у високі дерев'яні підставки-склянки кільцями вгору. При користуванні ножицями дітей треба вчити дотримуватися обережності: не розмахувати ними, не грати, після роботи прибирати на місце.              
        Кисті для намазування фігур, вирізаних з паперу, беруть залежно від розміру заготовок. Так, для колективної аплікації треба мати кисті двох розмірів. Для проклеювання великих поверхонь використовують широкі плоскі кисті - флейці. Після роботи пензля ретельно промити у теплій воді, висушити і поставити на вертикальну підставку ворсом вгору. У процесі ж роботи пензлик класти на горизонтальну підставку, зроблену з щільного паперу з виїмкою. 

Для виготовлення аплікації необхідними матеріалами є клей і клейстер.

Від їхніх властивостей багато в чому залежить якість аплікації, її міцність, зовнішній вигляд. Клей і клейстер повинні відповідати певним вимогам: добре склеювати поверхні, швидко висихати. Клей не повинен залишати плям і знебарвлювати папір. Широко застосовується синтетичний, казеїновий клей і клейстер. Не рекомендується вживати силікатний клей, тому що він залишає сліди й знебарвлює пофарбований папір. Клейстер - найкраще використовувати бо він є одним з найнебезпечніших матеріалів, і готується з картопляного, кукурудзяного крохмалю або низки сортів пшеничного борошна. Варто пам'ятати, що клеючі властивості клейстеру зберігаються тільки протягом 8-10 годин з моменту варіння, а після він втрачає свої властивості, стає непридатним до роботи.

         Всі матеріали, які використовуються при виготовленні аплікації не шкідливі, але не варто залишати учнів  без догляду, тому що всі деталі кріпляться на клей ПВА. Щоб чудо створення аплікації не захмарилося "виробничою травмою", дотримуйтесь техніки безпеки - тримайте процес під своїм контролем, але дозволяючи, дитині самій робити більшу частину роботи, допомагаючи, але і не лишаючи її самостійності. Варто пам'ятати: що найважливіше в кожному зі спільних з дитиною занять - спокійне спілкування й збагачення її новими знаннями.

          Фігури намазують клеєм на чистій підстилці. Це може бути лист білого паперу невеликого формату. У процесі заняття його треба кілька разів змінювати, щоб клейстер не псувала кольорову сторону аплікацій і не залишав небажаних плям.              
       Паперові обрізки необхідно складати в спеціальні  коробочки з щільного кольорового паперу.              
        Працюючи з папером та іншими матеріалами і інструментами, діти набувають цілий ряд корисних практичних умінь і навичок, пов'язаних з розвитком ручних та інструментальних дій. Вони вчаться таких способів обробки паперу, як згинання, складання навпіл і в кілька разів, вирізування, склеювання і т.д. На заняттях відбувається ознайомлення з різними видами паперу (малювальний, креслярський, обгорткова,  гофрована, настільна та ін.) її якісними показниками. Дитина дізнається, що папір буває  різної фактури: блискучий, гладкий, глянсовий, матовий, шорсткий, ворсистий, тонкий, товстий (на дотик), щільний або пухкий (на розрив), промокає або водонепроникнений. Наприклад, пухкий папір - м'який, легко обривається пальцями – серветки, гофрований папір, деякі сорти обгорткового паперу. Таким способом з нього можна отримати виразні аплікації з волохатими контурами. Так зображують пухнастих курчат, зайченят, білок, волохатих ведмежат, ажурні сніжинки, м'які віночки кульбаб, квіток липи, верби нирок і т. д..

 

Технологія роботи

              Робота над аплікацією виконується в певній послідовності, про яку необхідно завжди пам'ятати і яку варто обов'язково дотримувати. Будь-яка аплікація починається з вибору сюжету, за яким ідуть складання ескізу до аплікації, підбір паперу, вирізання деталей зображення, розкладання їх на тлі, наклеювання й нарешті висушування.

          Підбір паперу.

           В аплікації важливе значення надають підбору паперу. Від інтенсивності кольору основного тла залежить колір зображень. Варто пам'ятати про колірне сполучення розташованих поряд зображень. Площа й колір тла (світлий або темний) впливають на кольори аплікації (підсилюють або послаблюють). Пошук гармонічних і виразних сполучень колірних плям - одне з головних завдань роботи. Колір повинен створювати настрій, що відповідає змісту аплікації. Він може бути реальним, умовним або чисто декоративним.

          Аплікації можуть бути монохромними (одноколірними) і поліхромними (багатоколірними). Одноколірними композиції відрізняються графічністю, багатобарвні - барвистістю. І ті й інші художні. Якщо немає паперу потрібного кольору, можна затонувати його самим.

           Розкладання деталей зображення на тлі

           Заготовлені деталі розташовуються на наклеюваній поверхні, тобто на тлі, так, щоб вийшла задумана композиція. Якщо отримана композиція не подобається, деталі розташовують інакше.

           Наклеювання деталей зображення

           Найбільшу складність представляє наклеювання аплікації. Промащувати зручніше від середини зображення до країв. Щоб добре промастити краї, кисть із клеєм повинна зсковзувати із зображення, що проклеюється, на підкладку. Після того як намазали клеєм можна наклеювати зображення на тло. Зображення наклеюють на тло в певній послідовності.

           Останній етап виконання аплікацій - висушування.

            Пересуваючи форми на листі, знаходять найбільш вдалі композиційні рішення, потрібні колірні сполучення. У силу цієї особливості аплікація для дітей більш доступна, ніж малювання.

           Перш ніж приступити до наклеювання, треба перевірити, чи все вдало в композиції. Якщо є помилки, виправивши їх можна приступати до наклеювання.

 

Програма з арт-корекції другий клас. Календарне планування.  

            Навчальна програма складається з таких частин – зміст навчального матеріалу, вимоги до рівня корекційної підготовки учнів та спрямованість корекційно - розвивальної роботи.

           Зміст навчального матеріалу представлений за розділами, що містять такі компоненти:

       -   техніко-технологічні відомості,

       -   трудові операції,

       -   орієнтовний перелік об’єктів праці.

      Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація робочого місця на занятті, безпека життя користування інструментами та матеріалами, бережливе та економне ставлення до використання матеріалів, самообслуговування та ін.) є наскрізними. При доборі об'єктів праці враховуються такі вимоги: відповідність віковим, індивідуальним та психофізичним особливостям учнів; значимість виробу, що виготовляється;  можливість застосування виробу в побуті. Програма розрахована на 70 годин, тобто 1година (35хв) на тиждень.

         Примітка: Вчителю дозволяється:

      - змінювати порядок розділів програми та поділ навчального часу залежно від регіональної специфіки та матеріально технічної бази школи;

       - під час виконання практичних робіт використовувати елементи та матеріали з різних сучасних видів творчості;

       - підбирати найбільш доступні для виконання практичні роботи.

                                    2 клас

                                                   ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 Паперові фантазії:

                                                Робота з папером – 2

                          Розділ 1. Аплікація з паперу - 14

                           Розділ 2. Об’ємні вироби з паперу - 16

                           Розділ 3. Конструювання силуетних споруд  з геометричних фігур - 22

                           Розділ 4. Об’ємна аплікація - 16

                                Разом - 68 – 70

 

Вступ – 2 год.

 

1. Техніко-технологічні відомості

                  а) Зміст навчального матеріалу

       -  Мета та зміст роботи занять з папером.

       - Ознайомлення з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями.

       - Організація робочого місця і правила догляду за ним.

       - Правила безпечної праці на робочому місці.

       - Санітарно-гігієнічні вимоги.

Практична робота. Ознайомлення з виробами – зразками.

 

            б) Показники розвитку учнів

             - має уявлення про мету та зміст роботи занять з папером;

            - знає які матеріали, інструменти та пристосуваннями потрібні для роботи;

            - організовує своє робоче місце та доглядає за ним;

            - дотримується правил безпечної праці та санітарно - гігієнічних вимог.

 

     в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

-    Розвиток просторової орієнтації на робочому місці.

-  Розвиток мовлення під час використання назв матеріалів, інструментів та пристосувань під час занять.

-  Розвиток саморегуляції, виховання позитивних рис особистості: засвоєння й виконання вимог до чистоти і порядку на робочому місці, виконання правил догляду за робочим місцем під час заняття, виховання акуратності, організованості.

 

п\п

                     Зміст роботи

Кількість годин

Дата проведення

1.

Ознайомлення з різними видами паперу його виробництвом та необхідними для роботи матеріалами, інструментами, пристосуваннями

2 год

 

 

Аплікація з паперу – 14 год.

 1. Техніко-технологічні відомості

 

                  а) Зміст навчального матеріалу

-  Призначення і застосування паперу.

- Симетричне вирізування.

-  Матеріали, інструменти їх призначення та властивості.

- Послідовність дій під час виконання роботи.

- Організація робочого місця і правила догляду за ним.

- Правила безпечної праці на робочому місці.

- Санітарно-гігієнічні вимоги.

 

      б) Показники розвитку учнів

 - має уявлення про призначення та застосування паперу;

- знає і називає матеріали, інструменти їх призначення та властивості;

- знає про послідовність дій під час виконання роботи;

- організовує своє робоче місце та доглядає за ним;

- дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

     в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

 - Формування діяльності на основі вміння організовувати робоче місце;

 - Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування послідовності дії.

 - Збагачення словникового запасу назвами, що позначають послідовність дій під час виконання роботи.

 

2. Трудові операції

                  а) Зміст навчального матеріалу

- Розривання паперу.

- Згинання паперу.

- Різання паперу.

- Розмічання паперу за шаблоном.

- Різання паперу ножицями по прямих та кривих лініях розмітки.

- Вирубування деталей фігурним дироколом.

- Змазуванням клеєм паперу по всій поверхні або частково.

 

              б) Показники розвитку учнів

- виконує трудові операції за наслідуванням і допомогою педагога (наклеювання, фарбування, нанесення).

 

             в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності на основі розвитку дрібної моторики в процесі виконання трудових дій.

- Розвиток умінь виконувати трудові операції за наочною опорою.

- Розвиток мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії.

 

3. Об’єкти виготовлення

             а) Зміст навчального матеріалу

 - Сюжетні композиції: «Осіннє дерево», «Риби», «Яблуньки», «Дельфіни».

 

                б) Показники розвитку учнів

- виготовляє сюжетні композиції за зразком та допомогою вчителя.

 

                 в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності, сприймання та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу.

- Виховання особистісної якості охайності в роботі.

 

п\п

                     Зміст роботи

Кількість годин

Дата проведення

1.

Осіннє дерево

2 год

 

2.

Яблуньки

2 год

 

3.

Осінній букет

2 год

 

4.

Золота осінь (пейзаж)

2 год

 

5.

Осінній сад (колективна)

2 год

 

6.

Риби

2 год

 

7.

Дльфіни

2 год

 

 

  Об’ємні вироби з паперу - 16 год.

 1. Техніко-технологічні відомості

а) Зміст навчального матеріалу

- Симетричне вирізування (повторення).

- Матеріали, інструменти їх призначення та властивості.

- Послідовність дій під час виконання роботи.

- Організація робочого місця і правила догляду за ним.

- Правила безпечної праці на робочому місці.

- Санітарно-гігієнічні вимоги.

 

                б) Показники розвитку учнів

 - має уявлення про об’ємні вироби з паперу;

- має уявлення про матеріали , інструменти їх призначення та властивості;

- має уявлення про послідовність дій під час виконання роботи;

- організовує своє робоче місце та доглядає за ним;

- дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

 

в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності на основі вміння організовувати робоче місце;

- Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування послідовності дії.

- Збагачення словникового запасу назвами, що позначають послідовність дій під час виконання роботи.

- Формування особистісних якостей (організованість та охайність).

 

 2. Трудові операції

           а) Зміст навчального матеріалу

- Розмічання паперу за допомогою лінійки, шаблону.

- Вирізування, надрізування форм з паперу.

- Складання та склеювання з паперу різних фігур

 

                б) Показники розвитку учнів

 - виконує трудові операції за наслідуванням і допомогою вчителя;

 

               в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

 - Формування діяльності на основі розвитку дрібної моторики в процесі виконання трудових дій.

 - Розвиток умінь виконувати різних фігур. трудові операції за наочною опорою.

-   Розвиток мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії

 

3. Об’єкти виготовлення

             а) Зміст навчального матеріалу

Сумочка, гірлянди, ліхтарик, Новорічні маски, сніжинки.

                 б) Показники розвитку учнів

 - виготовляє різні фігури за зразком та допомогою вчителя.

              в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності, сприймання та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу.

п\п

                     Зміст роботи

Кількість годин

Дата проведення

1.

Сумочка

2 год

 

2.

Гірлянда

2 год

 

3.

Ліхтарики

2 год

 

4.

Новорічні маски

2 год

 

5.

Сніжинки

2 год

 

6.

Прикраси на ялинку

2 год

 

7.

Новорічний оберег

2 год

 

8.

Дід Мороз

2 год

 

 

Конструювання силуетних споруд  з геометричних фігур – 11 год

 1. Техніко-технологічні відомості

а) Зміст навчального матеріалу

- Конструювання з геометричних фігур. Гра «Танграм».

- Матеріали, інструменти їх призначення та властивості.

- Послідовність дій під час виконання роботи.

- Організація робочого місця і правила догляду за ним.

- Правила безпечної праці на робочому

- Санітарно – гігієнічні вимоги

 

                 б) Показники розвитку учнів

 - має уявлення про конструювання з геометричних фігур;

- має уявлення про матеріали , інструменти їх призначення та властивості;

- має уявлення про послідовність дій під час виконання роботи;

- організовує своє робоче місце та доглядає за ним;

- дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

 

              в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

 - Формування діяльності на основі вміння організовувати робоче місце.

-  Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування послідовності дії.

- Збагачення словникового запасу назвами, що позначають послідовність дій під час виконання роботи.

- Формування особистісних якостей (організованість та охайність).

 

 2. Трудові операції

            а) Зміст навчального матеріалу

 - Розмічання паперу за допомогою лінійки, кутника чи шаблону.

 - Вирізування, розрізування деталей.

 - Наклеювання деталей.

 

                 б) Показники розвитку учнів

- виконує трудові операції за на а) Зміст навчального матеріалу

слідуванням і допомогою вчителя;

                 в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності на основі розвитку дрібної моторики в процесі виконання трудових дій.

- Розвиток умінь виконувати трудові операції за наочною опорою.

- Розвиток мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії

 

3. Об’єкти виготовлення

              а) Зміст навчального матеріалу

 -  Ялинка, літак, будинок, лялька, тварини.

 - Сюжетна композиція: «Зимовий ліс», «Акваріум», «Вулиця де я живу». «Моє місто».

 

                   б) Показники розвитку учнів

- виготовляє композиційний малюнок за зразком та допомогою вчителя.

                   в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності, сприймання та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу.

п\п

                     Зміст роботи

Кількість годин

Дата проведення

1.

Ялинка

2 год

 

2.

Літак, ракета

2 год

 

3.

Будинок

2 год

 

4.

Лялька, людина

2 год

 

5.

Кораблик

2 год

 

6.

 Заєць

2 год

 

7.

Котик

2 год

 

8.

 Сюжетна композиція «Зимовий ліс» (колективна робота)

2 год

 

9.

Сюжетна композиція «Акваріум» (колективна робота)

2 год

 

10.

Сюжетна композиція «Моє місто»

2 год

 

11.

Сюжетна композиція «Вулиця де я живу»

2 год

 

 

                               Об’ємна аплікація – 16 год

  1. Техніко-технологічні відомості

              а) Зміст навчального матеріалу

- Відомості про «Об’ємну аплікацію».

- Матеріали , інструменти їх призначення та властивості.

- Частини аплікації,деталі, їх кількість, розмір.

- Послідовність дій під час виконання роботи.

- Організація робочого місця і правила догляду за ним.

- Правила безпечної праці на робочому місці.

- Санітарно-гігієнічні вимоги.

 

                           б) Показники розвитку учнів

 - має уявлення про «Об’ємну аплікацію»;

 - має уявлення про матеріали, інструменти їх призначення та властивості;

 - має уявлення про послідовність дій під час виконання роботи;

 - організовує своє робоче місце та доглядає за ним;

- дотримується правил безпечної праці, санітарногігієнічних вимог.

 

                 в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності на основі вміння організовувати робоче місце.

- Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування послідовності дії.

- Збагачення словникового запасу назвами, що позначають послідовність дій під час виконання роботи.

- Формування особистісних якостей (організованість та охайність).

 

2. Трудові операції

              а) Зміст навчального матеріалу

- Розмічання паперу за шаблоном.

- Вирубування деталей фігурним дироколом.

- Різання, вирізування паперу ножицями по прямих, кривих та заокруглених лініях.

- Наклеювання деталей.

 

                   б) Показники розвитку учнів

 - розмічає папір за шаблоном, лінійкою;

 - вирізує деталі по кривих, прямих та заокруглених лініях;

 - наклеює деталі;

 

                  в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності на основі розвитку дрібної моторики в процесі виконання трудових дій.

- Розвиток умінь виконувати трудові операції за наочною опорою.

- Розвиток мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії

 

3. Об’єкти виготовлення

             а) Зміст навчального матеріалу

Картини з мотивами квітів, тварин, пейзажу.

                   б) Показники розвитку учнів

- виготовляє картини за зразком та допомогою вчителя.

                 в) Спрямованість корекційно – розвивальної роботи

- Формування діяльності, сприймання та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу.

Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець навчального року:

- складати план роботи над виробом разом з вчителем;

- розуміти інструкцію щодо дотримання послідовності виготовлення виробу;

- здійснювати аналіз свого виробу за запитаннями вчителя;

- орієнтуватися на основі для роботи;

- використовувати у роботі різні види матеріалів;

- користуватись навчальним приладдям;

- виготовляти вироби з допомогою вчителя;

- мати навички самообслуговування.

 

п\п

                     Зміст роботи

Кількість годин

Дата проведення

1.

 Картина із зображенням пейзажу  ранньої весни.

2 год

 

2.

 Картина  «Пташки прилетіли»

2 год

 

3.

 Картина «Весняний сад»

2 год

 

4.

Картина із зображенням пейзажу  півдня

2 год

 

5.

 Картина із зображенням весняних квітів

2 год

 

6.

 Картина «Квіти нашого краю»

2 год

 

7.

Картина «На березі моря»

2 год

 

8.

За бажанням

2 год

 

 

Планування (мета занять з корекції розвитку)

 

 

 Вступ – 1 год

Тема: Паперові фантазії – 2 год

Мета: Розширити знання дітей про елементарні уявлення про працівників лісової, паперової, поліграфічної промисловості, про введення у паперову масу, раніше використовуваного паперу, про розташування волокон.

    Ознайомити з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями.

     Організація робочого місця і правила догляду за ним.

 Формування навичок безпечного користування робочими матеріалами та інструментами.

Обладнання: шаблони, трафарети, ножиці, клейстер, пензлики, білий та кольоровий папір; простий олівець, кольорові олівці, фломастери, кулькові ручки, крейдочки, тощо.

 

Аплікація з паперу – 14 год

 

Тема: Осіннє дерево. -2 год

Мета: Навчати за допомогою вчителя та самостійно  орієнтуватися на аркуші паперу;  рвати папір на шматочки різної величини, відривати шматочки паперу, виконувати обривну аплікацію та аплікацію із вирізаних фігур за зразком, та з опорою на навідні запитання педагога. Вчити змазувати клеєм папір по всій поверхні. Збагачувати словник словами складати, розгортати, відривати.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, зразки, тощо.

Тема: Яблуньки -2 год

Мета: Навчати різати ножицями по нанесеному контуру -  круг, викладати круг на площині аркуша, утворюючи кроно яблуні. Коментувати свої дії, вживаючи дієслова недоконаного виду у першій особі однини. Вчити змазувати клеєм папір частково. Дотримуватись правил безпечного користування матеріалами та інструментами при виконанні роботи.

Обладнання:  білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Осінній букет

Мета: Навчати складати осінній букет з готових вирізаних форм. Розвивати память на основі запамятовування послідовності дій. Збагачувати словник словами-назвами  що позначають послідовність дій під час виконання – зігнути, намазати, приклеїти, склеїти. Розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною опорою.

Обладнання: білий та кольоровий папір, готові елементи осіннього букета, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема:  Золота осінь (пейзаж) – колективна робота

Мета: Продовжувати навчати за допомогою вчителя та самостійно  орієнтуватися на аркуші паперу;  рвати папір на шматочки різної величини, відривати шматочки паперу, виконувати обривну аплікацію та аплікацію із вирізаних фігур за зразком, використати прийом торцювання,  з опорою на навідні запитання педагога. Розвивати вміння працювати у колективі.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Осінній сад –  робота у підгрупах

Мета: Продовжувати навчати різати ножицями по нанесеному контуру -  круг,  овал, викладати їх на площині аркуша, утворюючи кроно яблуні, сливи та інше. Формувати особистісні якості (організованість, охайність вміння працювати у парі). Розвивати память уяву.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

 

Тема: Акваріум -2 год

Мета: Навчати складати круг навпіл. Розвивати зорове, слухове сприймання, увагу та пам’ять, тактильного та кінестетичного сприймання. Вчити змазувати клеєм папір частково. Продовжувати навчати організовувати своє робоче місце і дотримуватись правил догляду за ним. Дитримуватись санітарно- гігієнічних вимог

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики,  зразки, тощо.

 

Тема: Дельфіни -2 год

Мета: Навчати різати ножицями по нанесеному контуру -  складові елементи дельфінів. Розвивати зорово-моторну координацію, диференційованих рухів пальців і кистей рук. Виховувати морально-етичні норми, організованості та охайності. Дотримуватись правил безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

                             Об’ємні вироби з паперу- 16 год

Тема: Сумочка -2 год

Мета: Ознайомити дітей з обємними виробами з паперу. Навчати складати папір по заданих лініях «гармошка». Формувати діяльність на основі розвитку дрібної моторики в процесі виконання трудових дій. Розвивати мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії. Дитримуватись санітарно- гігієнічних вимог.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Гірлянди -2 год

Мета: Навчати дітей різати папір ножицями по лініях розмітки. Продовжувати розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною опорою. Вправляти дітей у змазуванні клеєм паперу частково. Дотримуватись правил безпечної поведінки на робочому місці, та санітарно гігієнічних вимог.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Ліхтарики -2 год

Мета: Навчати дітей різати папір ножицями по прямих лініях розмітки.  Формувати діяльність, сприйманя та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу. Дотримуватись послідовності дій під час роботи.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Новорічні маски-2 год

Мета: Закріплювати вміння дітей симетричному вирізуванню Формувати практичні уміня рухом рук від себе складати прямокутний аркуш паперу навпіл, рівняючи кути і краї. Формувати вміння, притримуючи складений аркуш однією рукою, фіксувати лінію  згину іншою (ведучою) рукою. Продовжувати навчати виготовляти маски за зразком та допомогою вчителя. Закріплювати правила як організовувати робоче місце і правила догляду за ним.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Сніжинки -2 год

Мета: Продовжувати вчити дітей рухом рук від себе складати прямокутний аркуш паперу навпіл, рівняючи кути і краї; складати аркуш паперу квадратної форми по діагоналі, накладаючи нижній кут на верхній і рівняючи їх. Продовжувати навчати дітей семитричному вирізуванню. Формування вміння, притримуючи складений аркуш однією рукою, фіксувати лінію  згину іншою (ведучою) рукою. Формування вміння до діяльності на основі розвитку дрібної моторики рук в процесі виконання трудових дій.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема:  Прикраси на ялинку

Мета: Закріплювати вміння симетричному вирізуванню. Навчати дітей дотримуватись послідовності виконання роботи. Формувати особистісні якості (організованість, охайність). Закріплювати правила безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Новорічний оберег

Мета:  Формувати діяльність, сприйманя та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу. Розвивати память на основі запамятовування послідовності трудових дій. Продовжувати розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною опорою.

 

Тема:  Дід Мороз

Мета: Навчати дітей вирізувати та надрізувати форми з паперу.  Складати та склеювати з паперу Діда Мороза. Розвивати мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії. Закріпити знання про матеріали, інструменти їх призначення та властивості.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Конструювання силуетів споруд людей, тварин та машин з геометричних фігур – 22 год

Тема: Ялинка -2 год

Мета: Ознайомлення дітей з технікою конструювання з геометричних фігур, гра «Танграм». Формувати діяльність, сприйманя та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу. Закріплювати правила безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Літак -2 год

Мета: Продовжувати знайомити дітей з технікою конструювання з геометричних фігур. Навчати дітей різати папір ножицями по  лініях розмітки. Вправляти дітей у вмінні дотримуватись послідовності виконання роботи. Розвивати мислення на основі збагачення словника назвами , що позначають дії.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Будинок -2 год

Мета: Продовжувати ознайомлювати дітей з технікою конструювання з геометричних фігур, гра «Танграм». Навчати дітей різати папір ножицями по  лініях розмітки.   Продовжувати розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною опорою.Закріплювати вміння дотримуватись безпечної праці, та санітарно – гігієнічних вимог.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Людина -2 год

Мета: Закріплювати знання дітей у вмінні використання техніки конструювання з геометричних фігур - «Танграм». Навчати дітей різати папір ножицями по  лініях розмітки.  Продовжувати формувати діяльність на основі розвитку дрібної моторики в  процесі виконання трудових дій.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

 

Тема: Тварини 2 год  (Заєць)

Мета: Навчати дітей із прямокутників робити циліндри, закріплювати вміння намазувати папір клеєм частково. Продовжувати навчати дотримуватись послідовності дій під час виконання роботи. Вправляти у дотриманні правил безпечної праці та санітарно – гігієнічних умов..

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Тварини -2 год  (Котик)

Мета: Навчати дітей із прямокутників робити циліндри, закріплювати вміння намазувати папір клеєм частково. Продовжувати формувати діяльність, сприйманя та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу. Розвивати фантазію мислення, посидючісь. Доводити розпочату справу до кінця.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Тварини – 2 год  (Слон)

Мета: Продовжувати навчати дітей із прямокутників робити циліндри, закріплювати вміння намазувати папір клеєм частково.   Розвивати мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії.  Закріплювати правила безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Сюжетна композиція: «Зимовий ліс» -2 год

Мета: Навчати дітей дотримуватись послідовності виконання  роботи. Розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною основою. Продовжувати формування особистісних якостей (організованість та охайність). Вправляти учнів у просторовому орієнтуванні на площині, на основі розташування деталей за словесними вказівками.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Сюжетна композиція «Акваріум»  -2 год

Мета: Навчати дітей дотримуватись послідовності виконання  роботи. Розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною основою. Продовжувати формування особистісних якостей (організованість та охайність). Вправляти учнів у просторовому орієнтуванні на площині, на основі розташування деталей за словесними вказівками.

Розвивати фантазію. Виховувати особистісні якості  та охайність у роботі.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Сюжетна композиція «На березі» -2 год

Мета: Вправляти дітей у вміннях дотримуватись послідовності виконання роботи. Розвиток мовлення, збагачення словника учнів на основі розповідей-спогадів. Розвивати память на основі пригадування.  Продовжувати навчати виконувати трудові операції за наслідуванням і допомогою вчителя.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Сюжетна композиція «На морі» - 2 год

Мета: Продовжувати вправляти учнів у розвитку просторового орієнтування на площині, на основі розташування деталей за словесними вказівками. Розвивати фантазію, пам’ять. Закріплювати вміння здійснювати аналіз свого виробу за запитаннями педагога.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Об’ємна аплікація – 8 год

Тема: Картина із зображенням пейзажу  ранньої весни -2 год

Мета: Навчати придумувати зміст пейзажу ранньої весни. Продовжувати закріплювати вміння дітей дотримуватись послідовності виконання роботи.  Закріплювати з  дітьми прийоми різання, вирізування паперу ножицями по прямих, кривих та заокруглених лініях.   Закріплювати вміння здійснювати аналіз свого виробу за запитаннями педагога.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема:  Картина із зображенням   тварин -2 год

Мета: Закріпити знання дітей про зовнішній вигляд тварин, чим вони відрізняються. Використовувати у роботі крім паперу інші види матеріалу. Закріплювати з  дітьми прийоми різання, вирізування паперу ножицями по прямих, кривих та заокруглених лініях. Розвивати мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Картина із зображенням пейзажу  півночі – 2 год.

Мета: Навчати визначати  кольори які будуть переважати на картині. Продовжувати розвивати уміння виконувати трудові операції за наочною опорою. Закріплювати з  дітьми прийоми різання, вирізування паперу ножицями по прямих, кривих та заокруглених лініях. Закріплювати правила безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Картина із зображенням  пейзажу півдня – 2 год

Мета: Навчати визначати які кольори будуть переважати на картині.  Вправляти дітей у розвитку мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії. Закріплювати вміння здійснювати аналіз свого виробу за запитаннями педагога.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Картина  «Пташки прилетіли» – 2 год.

Мета: Навчати дітей наклеювати деталі сюжетної аплікації в такій послідовності спочатку предмети які знаходяться на задньому плані, потім на середньому і вже потім на передньому.  Закріплювати з  дітьми прийоми різання, вирізування паперу ножицями по прямих, кривих та заокруглених лініях. Закріплювати правила безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Картина з мотивами весняних квітів -2 год

Мета: Формувати діяльність, сприйманя та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу. Складати план над вибором разом із педагогом. Продовжувати навчати дітей гармонійно і виразно поєднувати кольори. Закріплювати навички самообслуговування.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Тема: Картина з мотивами «Квіти нашого краю» - 2

Мета: Продовжувати розвивати мислення на основі збагачення словника назвами, що позначають дії та розуміти інструкцію щодо дотримання послідовності і виготовлення виробу. Вправляти учнів в умінні користуватись ножицями. Закріплювати правила безпечної праці на робочому місці.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

 

Тема: Картина з мотивами весняний сад - 2

Мета: Закріплювати вміння використовувати у роботі різні види матеріалів, складати план роботи над виробом разом із педагогом та вірно визначати частини аплікації, деталі, їх кількість, розмір. Вправляти у вмінні здійснювати аналіз свого виробу за запитаннями педагога.

Обладнання: білий та кольоровий папір, підкладна дошка, клей, пензлики, ножиці, зразки, тощо.

 

Додатки

Пальчикова гімнастика на заняттях з корекції розвитку

Ігри за участю пальців  і рук сприяють гармонійному розвитку тіла й розуму, підтримують у належному стані мозкові системи. Важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є пальчикова гімнастика. Ці ігри дуже емоційні, захоплюючі, сприяють розвитку мовлення та творчості. Під час «пальчикових ігор» діти, повторюючи рухи дорослих, активізують моторику рук і мовлення.

       Пальчикову гімнастику розпочинаємо із найпростіших вправ, зі знайомства із своїми пальчиками. 

Пальчикова гра

Задрімав мізинчик трішки,
Безіменний - стриб у ліжко,
А середній там лежить,
Вказівний давно вже спить.
Вранці вci вони схопились враз -
В школу бігти час.

(По черзі загинаємо пальчики до долоні. Потім великим пальцем торкаємося всіх інших - „будимо". Розкриваємо всі пальці „враз").

 

Пальчикова гра

На роботу
Старший встав - не лінувався.
Вказівний за ним піднявся -
Розбудив сусід його.
Той - свого, а той свого.
Встали вчасно вci брати -
На роботу треба йти.

(Стиснути пальчики в кулачок. По черзі розгинати їх, починаючи з великого. А зі словами: „Встали вчасно вci..." широко розставати nальцi).

 

Пальчикова гра

Доброго ранку
Доброго ранку, сонце привітне!
Доброго ранку, небо блакитне!
Доброго ранку, у небі пташки!
Доброго ранку тобі i мeнi!

(Пальцями правої руки по черзі „вітатися" з пальцями лівої руки, торкаючись один до одного кінчиками).

 

Пальчикова гра

Пташенята в гнiздi
Полетіла пташка-мати
Малюкам жуків шукати.
А малята не літають -
Із гніздечка виглядають.

(Bci пальці правої руки обхопити долонею. Утворити „гніздо". Коли ворушити пальцями правої руки, створюється враження, що у „гнiздi" живі пташенята).

 

Пальчикова гра "Kвіткa"

Сяє сонечко привітне -
Kвіткa з пуп‘янки розквітне.

(Пучки пальців обох рук зімкнути. Долоньки трішки круглясті, схожі на пуп‘янок. Нижні частини долонь притиснути одну до одної, а пальці широко розставити по колу i трохи вигнути. Утворюється велика квіткa, що розпустилася).

 

Пальчикова гра "Хрущ"

Я - малий веселий хрущ.
Мене знає кожен кущ.
Маю я красиві вуса
І нічого не боюся.

(Стиснути кулачок. Вказівний палець i мізинець розвести в рiзнi боки („вуса"). Ворушити вусами).

 

Пальчикова гра "Квіточка"

Під снігом квiточка росте,
Красу на землю принесе,
Промінчик доторкнеться
І квітка усміхнеться.

(Показати руками шар снігу. Пoтiм утворити руками квітку й торкнутися до її пелюсток, показуючи „промінчик". Далі квітка потроху розкриває пелюстки).

 

Пальчикова гра "Віяло"

В літню спеку віяло
Вітерцем повіяло.
3 нами вітерець погрався -
І у віяло сховався.

(Зображати руками віяло. Потім пальчики ховаються в кулачок). 

 

Пальчикова гра "Рукавичка"

Мишка-матуся знайшла рукавичку,

(Розкрити долоньку, розчепірити пальчики, кілька разів повернути руки то долонями, то зовнішньою стороною вгору.)

Всіх мишеняток до неї покличе.

(Робити закликаючий жест, згинаючи і розгинаючи пальчик.)

Хлібчика скибку дасть покусати,

(Кінчиком великого пальчика по черзі стукати по кінчиках інших пальчиків.)

Їх обійме і вкладатиме спати.

(Складені разом долоньки покласти під щічку).

 

Пальчики вітаються                      Вправа

Зустрілись пальчики:

великий, вказівний, середній,

безіменний і мізинець.

Вони театр всі створили

І всі до праці приступили. 

 

 

 

Вправа

 

Олівець в руці катаю,

   Поміж пальчиків кручу

Неодмінно кожен палець

  Будь слухняним я навчу.

 

 

Покласти олівець між вказівним, середнім і без­іменним пальцями. Крутити олівець, передавати його з одного пальця на інший.

Вправа  

Учитель декламує віршик і показує: долоню, а потім по черзі з'єднує з великим пальцем усі інші, починаючи зі вказівного.

Пальчику, пальчику,

Де ти бував?

Я з цим братом вліс ходив,

А з цим братом борщ варив,

З цим я кашки скуштував,

А з найменшим заспівав.

 

 

https://dorobok.edu.vn.ua/uploaded/rycka/image008.png

Вправу виконувати два-три рази.

Вправа

           Руки перехрещені тильним боком долонею до себе. Спочатку пальці обох рук стис­нуті в кулаки, потім пальці-промінці розкриваються, руки повертаються вправо-вліво.

У кінці віршика діти плескають у долоні. 

Ясне сонечко в кімнату

Дивиться в віконечко,

Дуже раді всі діти,

Плескають в долонечки. 

 

Вправа

— Нам треба завести мотор у машини і мерщій вирушатив путь.

Мчить машина

За машинами.

Шелестить

Машина шинами.   

       Пальці рук, крім великих, складаються в замок. Це мотор. Великими пальцям робимо обертові рухи.

       Спочатку «мотор» працює швидко, потім поступово оберти сповільнюються.

https://dorobok.edu.vn.ua/uploaded/rycka/image030.png

Вправа 7

Відгадай загадку

Два кінці, два кільці –

Посередині цвях.

(Ножиці.)  

 Пальці правої руки стисну­ти в кулак, виставити вперед вказівний і середній. Рухати ними, імітуючи різання ножицями. https://dorobok.edu.vn.ua/uploaded/rycka/image034.png

 

Пальчики вітаються

                    Однією рукою: кінчиком великого пальця правої руки почергово торкатися кожного пальця цієї ж руки.

                    Те саме робимо лівою рукою.

                    Двома руками: тримаючи долоні вертикально одну навпроти одної, почергово (починаючи з мізинців і закінчуючи великими пальцями) з’єднувати й розводити пальці, промовляючи слова «Добрий день, пальчику!».

 

Стиснемо – розтиснемо

Ритмічно стискати пальці в кулак і розтискати.

 

Молоточок

Указівним пальцем однієї руки стукати по долоні другої руки.

 

Молоточки

Одним стиснутим кулачком стукати по другому кулачку.

 

Бігунець

«Бігати по столу», пересуваючи вказівний і середній пальці.

 

Млинок

Поставивши один кулачок над другим, робити обома колові оберти.

 

Потрусимо долонями

Потрусити обома долонями – спочатку сильніше, потім слабше.

 

Хвилі

Робимо хвилеподібні рухи руками перед грудьми – з одного боку в інший.

 

Січемо капусту

Ребром однієї долоні бити по розгорнутій другій долоні.

 

Перемо білизну

Терти одним кулачком по другому (пальцями).

 

Падає сніг

Робити плавні синхронні рухи обома руками згори до низу.

 

Кінь біжить

Почергово стукати по столу чотирма пальцями руки ( крім великого).

 

Гра на фортепіано

Довільно імітувати пальцями обох рук гру на цьому музичному інструменті.

 

Слон іде

Виставивши вперед вказівний палець (хобот), переступати чотирма пальцями по полу.

 

Дзеркало

Притиснувши пальці один до одного, вертикально тримати долоню (або обидві) внутрішнім боком перед очима.

 

Барабанщик

Двома пальцями обох рук (вказівним або середнім) «барабанити» в повітрі або на столі.

 

Пташки дзьобають зернята

Зігнутим вказівним пальцем однієї руки стукати на столі або підлозі.

 

Пальчикові ігри -  інсценівки

Під час цих ігор у дитини активізується дрібна моторика рук і психічні процеси. Відтак формуються спритність, уміння володіти своїми пальцями, зосереджувати увагу на певній діяльності.

 

Гра – інсценівка «Зайчик»

На землі сніжок лежить (плавні рухи руками – розвести їх над землею),

Зайчик по сніжку біжить ( пальчикова фігурка «зайчик» ),

Мерзнуть вушка (згинати й розгинати пальці «вушка»),

Мерзнуть лапки (ворушити всіма пальцями, згинаючи і розгинаючи),

Бо без валянків (утворити ніби дві «мисочки» долоньками)

Та шапки. Ой! (двома долонями зобразити над головою шапку: однойменні пальці обох рук торкаються один одного; розводячи лікті, розвести притиснуті пальці, округлити фігуру і піднести над головою).

 

Гра – інсценівка «Зайчика злякалися»

Ми ходили по гриби (переступати двома пальцями по столу). «Гриб» - накрити кулачок опуклою долонею),

Зайчика злякалися ( «зайчик»).

Поховалися за дуби («дерево» - дві долоні, виставлені пальцями вгору, поставити навхрест),

Розгубили всі гриби («гриб» і «кошик» - з’єднати дві опуклі долоні).

Потім засміялись ( усміхнутися),

Зайчика злякались! ( «зайчик» - показати на нього вказівним пальцем другої руки).

 

Гра – інсценівка «Їжачок»

Їжачок – хитрячок ( «їжачок» – з’єднати долоні разом із пальцями вгору) –

Голочки гостренькі (великі пальці – на себе, решту перекреслити й поворушити ними).

Ось грибки під дубком («дерево»),

Він збира маленькі («гриби»).

 

Гра – інсценівка « Коники»

На гладенькому столі («коник» - чотирма пальцями (крім великого), стукати на столі),

Пальчики стукочуть (стукати голосніше),

То не пальчики, ні-ні –

Коники цокочуть( стукати ритмічно, цокаючи язиком).

Цок-цок-цок, цок-цок-цок,

За місток («місток»- поставити руки «паличкою» одна на одну),

За млинок («млинок» - крутити кулачками один над одним).

Цок-цок-цок, цок-цок-цок («коник»),

В чисте поле за лісок («дерево»),

Цок-цок-цок, цок-цок-цок («коник»),

Потім знов у дитсадок («дах» над головою).

 

Гра – інсценівка «Квіточки»

На галявині зростають

Квіточки маленькі («квіточка» - долоні разом, пальці розставити, крім мізинців і великих, мізинці і великі торкаються один одного),

Є рожеві, є червоні,

Жовті та біленькі,

Корінцями із землі («коріння» - як «дерево»,але руки опустити донизу)

П’ють вони водичку,

А нап’ються – підростуть («квітка», при цьому стають навшпиньки),

Стануть іще вищі.

 

Гра – інсценівка «Котик»

Котик пухнастий («котик» - із кулачка відставити великий палець і мізинчик).

Вушка маленькі (поворушити відставленими пальцями).

Лапи м’якенькі (скласти пальці в кулачок).

Кігті гостренькі (зігнути пальці і поворушити).

 

Гра – інсценівка «Хованки»

(ритмічно згинати й розгинати пальці, покрутити кулачком).

Пальці в хованки всі грались,

Ось так, ось так,

В кулачки всі заховались:

Ось так, ось так.

 

 

Гра – інсценівка «Соління капусти»

( Виконується під музичний супровід)

Ми капусту чистим, чистим ( різкі рухи прямими кистями рук, пальці з’єднані, долоні прямі).

Ми капусту ріжем, ріжем (почергові постукування ребром однієї руки по долоні іншої).

Ми капусту давим, давим ( інтенсивно стискаємо пальці обох рук у кулаки).

Ми капусту солим, солим (кінчики пальців обох рук зібрані разом, імітуємо посипання сіллю).

 

Гра – інсценівка «Коза і козенята»

Іде коза рогата,

Коза бородата (вказівний і мізинець правої руки вгору, інші притиснути до долоні).

Козенятко спішить,

Дзвоником дзвенить ( указівний і мізинець палець угору. Пальці долоні прямі, з’єднані великим, опущені донизу).

 

Гра – інсценівка «Замок»

На дверях замок висить ( ритмічні швидкі зєднання пальців обох рук у замок).

Ми його відкриєм вмить (пальці з’єднані в замок, руки тягнуться в різні сторони).

Постукали, покрутили (рухи з’єднаними пальцями від себе, до себе. Пальці зімкнені, долоні постукують одна одну).

І легесенько відкрили (пальці розмикаються, долоні в стороні).

 

Гра – інсценівка «Пальці лягають спати»

( Почергове згинання пальців, потім їх одночасне випрямлення у супроводі вірша)

Цей пальчик хоче спати,

Цей – у ліжечко лягати,

Цей пальчик позіхнув,

Цей пальчик вже заснув.

Тихіше, пальчику, не шуми,

Братиків не розбуди.

Встали пальчики, ура!

У садочок йти пора.

 

Такі ігри та вправи є найкорисніші. За їх допомогою можна розв’язувати багато проблем.

 

Для психологів і педагогів – це засоби, методи, прийоми, посібники і помічники. Для дітей – розвиток дрібної моторики, мовленнєвий та інтелектуальний розвиток.

Гра – інсценівка «Сорока»

       ( Указівним пальцем правої руки водити по долоні лівої. Згинати почергово кожен палець, крім мізинця. Згинати й розгинати всі пальці в ритмі потішки).

Сорока – білобока

Кашу варила,

Діточкам давала.

Цьому дала,

Цьому дала,

Цьому дала,

Цьому дала,

А цьому не дала:

Ти дрова не рубав,

І води нам не давав,

Ти і піч не натопив,

І нічого не поїв.

          -Такі ігри та вправи є найкорисніші. За їх допомогою можна розв’язувати багато проблем.

          Для психологів і педагогів – це засоби, методи, прийоми, посібники і помічники. Для дітей – розвиток дрібної моторики, мовленнєвий та інтелектуальний розвиток.

 

                        Аплікація з паперу (зразки)

Похожее изображение

 

Похожее изображение

                           

   Похожее изображение

 

                                              Похожее изображение

                                                       

          Картинки по запросу обємна аплікація тварини

                                   

Картинки по запросу обємна аплікація картини за мотивами тварин

           Картинки по запросу вироби з паперу дельфіни

Картинки по запросу вироби з паперу акваріум

 

                                                Об’ємні вироби з паперу

 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу поделки из бумаги сумочка

                           

 

Картинки по запросу вироби з паперу гірлянди

 

Картинки по запросу вироби з паперу гірлянди

 

Похожее изображение

 

Картинки по запросу вироби з паперу гірлянди

Похожее изображение

                        Похожее изображение

                        Похожее изображение

 

Похожее изображение

                            

Похожее изображение

 

Похожее изображение

                        

     Картинки по запросу вироби з паперу сніжинки                        Похожее изображение

 

                      

                                                           Похожее изображение

                                          Похожее изображение

 

Картинки по запросу вироби з паперу осіннє дерево

                                                                        Похожее изображение     

                                  Похожее изображение

 

 

 

Картинки по запросу новорічні маски своїми руками

 

Конструювання силуетів людей, тварин,птахів,споруд та машин з геометричних фігур

Пов’язане зображення

 

Пов’язане зображення

Пов’язане зображення

 

Пов’язане зображення

 

Пов’язане зображення

Пов’язане зображення

Пов’язане зображення

 

Пов’язане зображення

Результат пошуку зображень за запитом "танграм картинки"

Пов’язане зображення

Результат пошуку зображень за запитом "танграм картинки"

Пов’язане зображення

 

Результат пошуку зображень за запитом "танграм картинки"

 

Результат пошуку зображень за запитом "танграм картинки"                    Результат пошуку зображень за запитом "танграм картинки"

 

Пов’язане зображення

Пов’язане зображення

Пов’язане зображення

Screenshot_24

Результат пошуку зображень за запитом "конструювання предметів з геометричних фігур методика"

Схема виготовлення рибки з кольорового паперу

Вироби з кольорового паперу для дітей. Схема 3

Картинки по запросу вироби з паперу акваріум

                                   Об’ємна аплікація

Картинки по запросу обємна аплікація тварини

Результат пошуку зображень за запитом "об'ємна аплікація з паперу сюжетні картинки"

Результат пошуку зображень за запитом "об'ємна аплікація з паперу сюжетні картинки"

Похожее изображение

 

Похожее изображение

 

Пов’язане зображення

Пов’язане зображення

 

Пов’язане зображення

 

Результат пошуку зображень за запитом "об'ємна аплікація з паперу сюжетні картинки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячі роботи

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181017_152428.jpg

Яблунька

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181017_152608.jpg

Осіннє дерево

 

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181017_152532.jpg

        Осінній букет

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181017_152703.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181017_152951.jpg

Осінній ліс

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181106_143048.jpg

Рибки

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20181114_163825.jpg

Дельфіни

 

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190115_105939.jpg

Новорічні

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190115_110100.jpg

Новорічні ліхтарики

 

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190115_110214.jpg

Новорічні обереги

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190115_125853.jpg

Сумочка

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190208_134947.jpg

Літак

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190208_135329.jpg

Хатинка

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190208_135904.jpg

Рибки

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190214_155701.jpg

Маски новорічні

 

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190208_140520.jpg

Зимовий ліс

 

 

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190226_133915.jpg

Котик

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190226_133956.jpg

Зайчик

C:\Users\Компютер\Desktop\ТУФУФАІЯ\20190226_134032.jpg

Людина

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190405_144925.jpg

 

 

 

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190413_110639.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190425_142128.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190425_142145.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190508_122951.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190508_123026.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190523_131621.jpg

C:\Users\Компютер\Desktop\Мої документи\Я\Camera\20190523_131726.jpg

Список використаних джерел.

 1. 1. Брусенська І.М., Програма з корекційно-розвивальної роботи для підготовчого, !-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням опорно-рухового апарату., Міністерство освіти і науки України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, К., 2015.
 2. 2. Левченко І.Ю. Технології навчання та виховання дітей з порушенням опорно-рухового апарату . – К. 2001, - 216 с.
 3. 3. Сидоренко В.К. Котелянець Н.В., Трудове навчання. 1 клас, Харків, «Сиция», 2012
 4. 4. Сидоренко В.К. Котелянець Н.В., Трудове навчання. 2 клас, Харків, «Сиция», 2012
 5. 5. Сидоренко В.К. Котелянець Н.В., Трудове навчання. 3клас, Харків, «Сиция», 2012
 6. Інтернетносії.

 

 

1

 

docx
Додано
23 грудня 2020
Переглядів
170
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку