24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

Про матеріал

Мета уроку: сформувати систему знань про багаторічну мерзлоту;продовжуватирозвиток уміння працювати з картами атласу,визначати географічне положення об'єктів;сприяти розумінню процесів утворення льодовиків і вічної мерзлоти,значення вічної мерзлоти у формуванні клімату планети.

Перегляд файлу

Урок № 56

Тема уроку:Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

Мета уроку: сформувати систему знань про багаторічну мерзлоту;продовжуватирозвиток уміння працювати з картами атласу,визначати географічне положення об'єктів;сприяти розумінню процесів утворення льодовиків і вічної мерзлоти,значення вічної мерзлоти у формуванні клімату планети.

Тип уроку:комбінований.

Обладнання:атласи,підручники,настінна карта півкуль.

Структура уроку:

І. Організаційний момент

II. Перевірка знань (підготовка до узагальнення по темі «Гідросфера»)

III. Вивчення нового матеріалу                  

IV. Закріплення нових знань і умінь учнів  

V. Підбиття підсумків уроку                      

VІ. Домашнє завдання          

Хід уроку

I.Організаційний момент.

II. Перевірка знань

1. Розгадати загадки.

• Без ніг, а біжить, без рук, а рукави має. (Річка)

• Не вода, не суходіл, і в човні не попливеш, і ногами не підеш. (Болото)

• Кругом вода, а з питвом біда. (Море, солоне озеро)

• Стоїть корито, повне води налито (Озеро)

• Ні у вогні не горить, ні у воді не тоне. (Лід)

• У воді родиться, а води боїться. (Сіль)

2. Скласти кросворд «Властивості води», відповівши на запитання:

• Які широти мають найвищу солоність вод? (Тропічні)

• Яке море має найбільшу солоність? (Червоне)

• Яке море найпрісніше? (Балтійське)

• Які широти змінюють температуру своїх вод за сезонами? (Помірні)

• Які широти мають найхолоднішу воду? (Полярні)

• Які широти мають постійно високу температуру вод протягом року? (Екваторіальні)

• Які води можуть нагріватися внутрішнім теплом Землі? (Придонні)

3. Знайти зайве в переліку понять з теми «Багатства Світового океану»:

• Нафта, газ, золото, кам’яне вугілля, алмази, залізні руди, припливи.

• Енергія припливів, енергія хвиль, енергія течій, риба, температура води на поверхні і глибині.

• Мікроскопічні водорості, дрібні рачки, ікра риб, синій кит, бентос.

• Риби, кальмари, молюски, восьминоги, дельфіни, кити.

• Морські черви, морські зірки, скат, бактерії, камбала, молюски.

4. Знайти пару за темою «Води суходолу»:

1) Озеро

2) Каспійське море

3) Болото

4) Підземні води

5) Верховодка

6) Ґрунтові води

7) Міжпластові води

8) Байкал

а) лежать у водоносних шарах між двома водонепроникними шарами;

б) надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу не менше 30 см;

в) природна заглибина на суходолі, заповнена водою;

г) лежать суцільним шаром недалеко від поверхні і можуть рухатись по водотривкому шару;

д) найбільше за площею озеро світу;

е) найглибше озеро світу;

є) вода, що міститься в порожнинах і тріщинах гірських порід у верхніх шарах земної кори;

ж) сезонна вода, що залягає на першому від поверхні шарі водотривких порід.

Відповіді: 1 – в, 2 – д, 3 — б, 4 — є, 5 — ж, 6 — г, 7 — а, 8 — е.

5. Знайти помилки і доповнити текст «Рух води у Світовому океані».

Море ніколи не буває спокійним. Вітрові хвилі утворюються внаслідок дії землетрусів (вітру). На межі моря і суходолу вітрові хвилі виконують велику руйнівну роботу – ... (руйнують гірські породи) та творчу роботу – відкладають зруйновані частинки, утворюючи... (піщані і галькові пляжі).

Цунамі – хвилі, народжені вітром, які характеризуються… (великою швидкістю, висотою біля берега, руйнівною силою).

Періодичне підняття і падіння рівня води в океанах і морях, що виникає внаслідок притягання водної оболонки Землі Марсом (Місяцем і Сонцем), називається… (припливами і відпливами).

Горизонтальне переміщення величезних мас води у певному напрямку називається… (океанічними течіями).

6. Відшукати географічні об’єкти на карті та визначити, куди впадає річка:

Інд (Аравійське море); Дунай (Чорне море); Лена (Море Лаптєвих); Єнісей (Карське море); Волґа (Каспійське море); Амазонка (Атлантичний океан); Сирдар’я (Аральське море); Конґо (Атлантичний океан); Амудар’я (Аральське море); Дніпро (Чорне море); Ґанґ (Бенґальська затока); Янцзи (Жовте море); Ніл (Середземне море); Об (Карське море); Міссісіпі (Мексиканська затока).

7. Визначити походження островів: Курильські (вулканічне); Нова Ґвінея (материкове); Ґренландія (материкове); Великий Бар’єрний риф (коралове); Гавайські (вулканічне); Нова Зеландія (материкове); Великобританія (материкове); Мадаґаскар (материкове); Вогняна Земля (материкове); Японські (вулканічне); Баффінова Земля (материкове).

8. Розв’язати задачу

Визначити, скільки кілограмів різних речовин можна отримати з 2 тонн океанської води, якщо її солоність становить 35 %о. (70 кг)

9. Визначити рекорди гідросфери

Найповноводніша річка світу (Амазонка)

Найповноводніша річка України (Дунай)

Найдовша річка України (Дніпро)

Найдовша притока у світі (Міссурі)

Найвищий водоспад України (Учансу)

Найбільше за площею озеро світу (Каспійське)

Найглибше озеро у світі (Байкал)

Найбільше прісне озеро в Україні (Ялпуг)

Найглибше озеро в Україні (Світязь)

Найсолоніше озеро на Землі (Мертве)

Найтепліше море (Червоне)

Найпрісніше море (Балтійське)

Найдовша річка світу (Ніл)

III. Вивчення нового матеріалу                  

Ви  вже  знаєте,  що  льодовик – це  лід,  який  накопичується  багато-багато  років.  А  чи  можливі  льодовики  в  нашій  місцевості?  (Ні)  Чому? (не  дозволяє клімат)А  де  є  сприятливі  умови  для  утворення  льодовиків?    горах  і  полярних  широтах).А хто знає,що таке многолітня мерзлота?

Розповідь вчителя.

Багаторічна мерзлота – шари мерзлих гірських порід у надрах Землі.Багаторічна мерзлота поширена в районах, де середні річні температури від'ємні, а атмосферних опадів дуже мало. У таких умовах ґрунти і гірські породи верхніх шарів земної кори практично постійно знаходяться в мерзлому стані. Мерзлотою на суші зайнято більш 21 млн км2, або 14 % площі. Найбільші масиви багаторічної мерзлоти знаходяться на території Росії (де вони займають близько 11 млн кв. км більше половини території країни), на Алясці і в Канаді. У Південній півкулі мерзлота займає лише 1 млн кв. км. Є підстави вважати, що під льодовиковим куполом Антарктиди, як і Гренландії, суцільного мерзлотного шару немає.

За походженням багаторічна мерзлота є реліктом минулих льодовикових епох четвертинного часу.В районах розвитку багаторічної мерзлоти утворюються специфічні структури ґрунту, в складі яких наявні торф'яні і кам'яні круги, полігональні тріщини, кам'яні гірлянди і смуги.

До особливостей рельєфу областей багаторічної мерзлоти належить поширення термокарстових заглиблень, які утворюються внаслідок розтавання прошарків льоду в ґрунті. На територіях з мерзлими ґрунтами іноді зустрічаються гідро лаколіти горби з ядрами льоду всередині. На горбистій земній поверхні досить поширеним є процес соліфлюкції сповзання мерзлих мас ґрунту по схилах.

Товщина багаторічної мерзлоти в областях з дуже холодним кліматом коливається від нуля поблизу озер і гарячих джерел до 300 м і більше. Максимальна глибина постійного промерзання порід перевищує 600 м.

Багаторічна мерзлота створює особливі умови для розвитку рослинності, що позначається на її стані. Рослини тривалий час перебувають в умовах фізіологічного спокою. Коріння рослин не може заглибитись в ґрунт через шар мерзлоти. Дерева з поверхневою кореневою системою погано тримаються в землі, внаслідок чого в тайзі часто зустрічаються ділянки вітровалів.

Вивчення особливостей різних компонентів природи в областях поширення багаторічної мерзлоти має велике значення не тільки для освоєння величезних природних ресурсів відповідних регіонів (лісів, гідроресурсів, різних видів корисних копалин тощо), а й для попередження шкідливих наслідків господарської діяльності людини. Природно-територіальні комплекси в умовах тривалого панування холоду відзначаються великою вразливістю. Порушені ландшафти відновлюються дуже повільно. Тому особливої гостроти набувають питання, пов'язані з охороною природи в областях поширення багаторічної мерзлоти.

IV.   Закріплення нових знань і умінь учнів  

Бесіда  за  питаннями: 

В  яких  станах  може  перебувати  вода?

За  яких  умов  вода  перетворюється  в  тверду  речовину? (при  зниженні  температури)

Яка  різниця  між  льодом  і  льодовиком? (в  льодовику  лід  накопичується  роками)

V. Підбиття підсумків уроку       

VІ.  Домашнє  завдання

 Опрацювати    § ____,  вивчити  визначення.  Скласти  усну  розповідь  під  назвою  «Подорож,  якої  не  було»,  починаючи  словами  «Ступивши  на  берег  Антарктиди, …»  або  «Піднявшись  на  Кіліманджаро, …»

 

Література :

1.Загальна географія. 6 клас: Посібник для вчителя / О.О.Байназарова, А.М.Байназаров, І.В.Гринь, А.А.Гринь. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 304 с.

2.Загальна географія. 6 клас: Розробки уроків / О.Г.Стадник, Г.Д.Довгань, В.Ф.Вовк, О.І.Резнік. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 432 с.

3.Нестандартний урок географії /Упоряд. В.М. Андрєєва.– Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с. (Б-ка журн. «Географія»; Серія «Урок від А до Я». Вип. 9

4. Подорож у Гідросферу. 6 клас. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – «9.

5.Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науков. -метод.посібник. За ред. О.І.Пометун.– К: Видавництво А.С.К., 2004.–192 с.

6.  Скуратович О.Я. та ін. Географія: Загальна географія: Підручник для 6 кл. серед. шк.. – Друге вид., перероблене і доповнене / О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик. –І.: Зодіак ЕКО, 1998. – 192 с.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дерев'яненко Неля Арсенівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
6 січня 2018
Переглядів
3177
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку