Тема уроку: Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. ( з використанням презентації в Power Point)

Про матеріал

Мета уроку:

Навчальна – ознайомити учнів з природою утворення льодовиків, їх видами, рисами подібності та відмінності, причинами виникнення та поширенням. Сприяти розумінню процесів утворення льодовиків і айсбергів. З'ясувати значення льодовиків у житті людини та у формуванні клімату планети.

Розвиваюча – розвивати аналітичне та логічне мислення, навички роботи з картою, екологічну свідомість учнів.

Виховна – виховувати почуття прекрасного, бережливе ставлення до водних ресурсів, інтерес до географії.

Перегляд файлу

1

 

Урок №55

Тема уроку: Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

( з  використанням презентації в Power Point)

Мета  уроку:

 Навчальна – ознайомити учнів з природою утворення  льодовиків, їх видами, рисами подібності та відмінності, причинами виникнення та поширенням. Сприяти розумінню процесів утворення льодовиків і айсбергів. З’ясувати значення льодовиків у житті людини та у формуванні клімату планети.

Розвиваюча – розвивати аналітичне та логічне мислення, навички роботи з картою, екологічну свідомість учнів.

Виховна виховувати почуття прекрасного, бережливе ставлення до водних ресурсів, інтерес до географії.

Структура уроку:

І. Організаційний момент                            

ІІ. Оголошення теми і мети                         

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів             

ІІІІ Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

У.    Вивчення нового матеріалу                  

УІ.   Закріплення нових знань і умінь учнів   

УІІ. Підбиття підсумків уроку                      

УІІІ. Домашнє завдання                                

Тип уроку:  урок формування та засвоєння нових знань

Форма уроку: нестандартний, урок-презентація

Обладнання: фізична карта півкуль, підручники, атласи, презентація в Power Point (фотографії льодовиків, айсбергів)

Опорні поняття: вода, лід, сніг

Базові поняття: льодовик, гірські та покривні льодовики, айсберги, снігова лінія, морена

Хід уроку

 1. Організація учнів (слайд 1). Привітання з класом.
 2. Визначення теми та мети уроку

Сьогодні, діти,  ми з вами будемо вивчати дуже красиве і значне видовище. Не кожному з нас доведеться побачити це насправді. Цілі науково-дослідні  станції багатьох країн в суворих кліматичних умовах спостерігають за ними. Хто здогадався, про що піде мова на сьогоднішньому уроці?

Краса льодового царства...

Здається, що може бути

красивого й цікавого в

мертвому світі холодного льоду?

І все ж у льодовому царстві

немає смутної одноманітності.

Бо нежива природа теж

може бути прекрасною.

Діти записують тему уроку в зошити.

 1. Актуалізація опорних знань учнів:

Прийом «Бліц-опитування».

Що таке гідросфера?

Що належить до внутрішніх вод? (слайд 3)     (висловлювання  дітей)

В яких агрегатних станах може перебувати вода? (слайд 4)

Яке значення має  кругообіг води в природі?    (слайд 5)

Учитель. Завдяки тому, що вода легко переходить з одного стану в інший та постійно переміщується, всі частини гідросфери взаємопов'язані на Землі відбувається Світовий кругообіг води.

За яких умов опади випадають та накопичуються у вигляді снігу та криги? Де на Землі найбільш сприятливі умови для накопичення твердих опадів? (слайд 6)

 1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Прийом «Дивуй!»

Чи знаєте ви, де знаходяться основні запаси прісних вод на Землі? (слайд 7)

Не в річках, не в озерах, а в льодовиках (слайд 8), які на сьогоднішній день займають 11% суші.

 •                           У  льодовиковий період покриви льоду займали майже 1/3 суші.
 •                           Льодом вкрито близько 16 млн. км2 поверхні суші.
 •                           У сучасних льодовиках – 70%  всіх запасів прісних вод на Землі.
 •                           Об’єм води льодовиків дорівнює сумі атмосферних опадів, що випадають на Землі протягом 50 років.
 •                           Якщо всі льодовики на Землі розтануть, рівень Світового океану підніметься на 6,5 м.
 1. Вивчення нового матеріалуозгорнутий план етапу)

Що таке льодовик? (слайд 9)

 Підручник:  дати визначення  поняття “ льодовик”

Для утворення льодовика необхідні певні умови: (слайд 10). Які саме? (Орієнтовні відповіді учнів: щоб температура повітря   була нижче 0º С; щоб снігу випало  більше, аніж  може розтанути).

Утворення льодовиків залежить від: (слайд 11) (широти місцевості; висоти над рівнем моря; рельєфу (пологі чи увігнуті форми рельєфу, де міг би затримуватись сніг).

На Землі є території, де такі умови існують це: ( слайд 12).

 Види льодовиків: 

*гірські (вершини високих гір);

*покривні (Антарктида та Гренландія).

Гірські льодовики ( слайд 13).

 •                           Гірські льодовики – це льодовики, що покривають вершини, схили та долини гір  вище снігової лінії.
 •                           Мають довгі льодові язики.
 •                           З льодовика беруть початок  річки. Як називається такий тип живлення?
 •                           Найдовшим є льодовик Беринга  на Алясці – 220км.

Снігова лінія – це межа, вище якої снігу випадає більше, ніж встигає розтанути  протягом  літа  ( слайд 14).

 

 

 

Широта

Північна півкуля

Південна півкуля

90-80

650м

80-70

790м

70-60

1150м

60-50

2500м

890м

50-40

3170м

1700м

40-30

4900м

3200м

30-20

6250м

6300м

20-10

5475 м 

5780м

10-0

4675м

4720м

Гірські системи – вершини

 

Альпи – 4807 м

Гімалаї – 8848 м

Тибет – 8611 м

Кавказ – 5642  м

Кіліманджаро – 5895 м

Анди – 6959 м

Кордильєри – 6194 м


 

Проблемне завдання:

Чи можливі в горах України льодовики? Чому? (Снігова лінія знаходиться вище, ніж найвища точка Карпат. Їх висота недостатня для утворення льодовиків)

Фотографії гірських льодовиків в Північній Америці ( слайд 15).

Фотографії гірських льодовиків ( слайд 16).

Яку роботу виконує льодовик?  ( слайд 17).

(Рухається по гірському схилу руйнує та шліфує ложе, переносить гірські породи на великі відстані і відкладає  їх).

 МОРЕНА – відклади  льодовика.

Льодовики є джерелом живлення гірських річок ( слайд 18).

Покривні льодовики  (слайд 19).

 •                           Покривні льодовики утворюються там, де поверхня знаходиться вище снігової лінії.
 •                           Мають велику товщу  льоду – 2500-2800 м.
 •                           Покривні льодовики рухаються з швидкістю 25-130 м /рік.
 •                           Становлять  98,5% усіх льодовиків.

Найбільші покривні льодовики ( слайд 20).

АНТАРКТИДА

ГРЕНЛАНДІЯ (слайд 21).

ШЕЛЬФОВІ ЛЬОДОВИКИ ( слайд 22) – виходячи далеко в море, їх нижня частина спирається на материковий шельф.  Ці льодовики утворюють єдине ціле з льодовиковим щитом материка.

Найбільший шельфовий льодовик у світі – льодовик Росса. Його ширина близько 800 км,  довжина – понад 1100 км.

АЙСБЕРГИ  (слайд 23)  (нім. Eisberg – “льодяна гора”) – величезні брили льоду, що відкололися від покривних льодовиків.

Айсберги – неповторне творіння природи в океані ( слайд 24) 

 •                                 Айсберги надзвичайно небезпечні.
 •                                 90% обєму льоду знаходиться під водою.

5. Узагальнення і систематизація знань.

Перевір себе (слайд 25) 

 Дайте відповіді на запитання:

1. Плаваюча льодова гора.

2. Уламки  гірських  порід, принесених льодовиком.

3. Нагромадження багаторічного льоду на суходолі.

4. Лінія, вище якої снігу випадає більше ніж встигає розтанути.

5. Де знаходяться найбільші покривні льодовики?

6. Які причини необхідні для утворення льодовика?

7 . Які види льодовиків ви знаєте?

Відповіді:

1. Айсберг

2. Морена

3. Льодовик

4. Снігова лінія

5. В Антарктиді, на Гренландії

6. t повітря  нижче 0 º , щоб снігу  випадало більше ніж може розтанути.

7. Гірські, покривні, шельфові.

8. Підсумки уроку.

Що важливого для себе ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Які нові знання ви отримали?

Домашнє завдання (слайд 26): опрацювати текст відповідного параграфу; вчитися показувати на карті об’єкти, вивчені на уроці; повторити тему «Гідросфера».

Література:

1.Байназарова О.О. Загальна географія 6 клас: Дидактичні матеріали до уроків / О.О.Байназарова, І.В.Гринь – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 112 с.

2.Гаврилик – Титар Н.М. Географія. Опорні схеми. 6 клас. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2003. – 84 с.

3.Географія. Економіка. 6-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Ірпінь, 2005.

4.Диференційовані дидактичні матеріали з географії. 6-10 класи. За ред. Корнєєва В.П. – Х.: Вид. группа «Основа», 2007. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Географія» Вип. 7 (43).

5.Нестандартний урок географії / Упоряд. В.М. Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с. (Б-ка журн. «Географія»; Серія «Урок від А до Я». Вип. 9 (21).

6.Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науков. -метод. посібник. За ред. О.І.Пометун. – К: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.

 

 

doc
Додано
5 січня 2018
Переглядів
4750
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку