25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Базові правила читання англійської мови

Про матеріал
Цей матеріал вчитель може використовувати на початковому етапі навчання молодших школярів, для того, щоб ознайомити їх з основними типами читання, які існують в англійській мові. В англійській є безліч правил і винятків із них, які непросто запам'ятати. Щоб полегшити завдання, потрібно, в першу чергу, ознайомитися з правилами читання.
Перегляд файлу

                                   Вправа 1.  Читати:

Ii          читається      [між і та и]                  Nn   читається    [ н ]

Oo      читається       [ о ]                             Ss   читається    [ с ]

Tt        читається       [ т ]

 

It,  in,  on,  not,  is,  sit

 

                                Вправа 2. Читати:

Pp   читається    [ п  ]                  Bb   читається   [ б ]

Ee   читається     [ е ]                   Ll    читається    [ л  ]

 

Ten,  net,  set,  test,  pen,  pin,  toppot,  spot, stop                                                                                   lip,  let,  lot,  lost,  ill , till, still, tell, sell, spell                   

Bob,  Bill,   Ben,  bell,  best,  bent,  boss, belt

 

                                   Вправа 3. Читати:

Dd   читається    [ д]  

Kk   читається     [ к ]  

Gg   читається    [ ґ ]  

 

Did, dip, pond, doll, dill, spend, Ted, end, bed                                                         kid,  kill,  desk,  kilt,  kiss,  kept,  skin           

get,  dog,  king,  big,  egg,  leg,  dig, pig, log

 

 

                                   Вправа 1.  Читати:

Ii          читається    [між і та и]                    Nn   читається    [ н ]

Oo      читається       [ о ]                             Ss   читається    [ с ]

Tt        читається       [ т ]

 

It,  in,  on,  not,  is,  sit

 

                                Вправа 2. Читати:

Pp   читається    [ п  ]                  Bb   читається   [ б ]

Ee   читається     [ е ]                   Ll    читається    [ л  ]

 

Ten,  net,  set, test,  pen,  pin,  toppot,  spot, stop                                                                                   lip,  let,  lot,  lost,  ill , till, still , tell, sell, spell                   

Bob,  Bill,   Ben,  bell,  best,  bent,  boss, belt 

 

                                   Вправа 3. Читати:

Dd   читається    [ д]  

Kk   читається     [ к ]  

Gg   читається    [ ґ ]  

 

Did, dip, pond, doll, dill, spend, Ted, end, bed                                                         kid,  kill,  desk,  kilt,  kiss,  kept,  skin           

get,  dog,  king,  big,  egg,  leg,  dig, pig, log

 

 

                                   Вправа 4. Читати:

Aa      читається    [e] (нагадує звук е з широко відкритим ротом)  

Ff       читається    [ ф ]  

Mm   читається    [ м ]  

a, and, sat, Dan, dad, stand, bag, glad, Ann, sad, bad

Fit, left, flag, flat, fill, soft, fat, fell, lift , frost

Milk, mat, man, map, lamp, stamp, film, Sam, Tom,

 

                                   Вправа 5. Читати:

Rr   читається     [ р ]   (вимовляється без вібрації)

Hh   читається    [ х ]   (утворюється при видиху)

Cc   читається    [ к ]  

 

Red, rest, dress, trip, tram, press, drop, rat, drill, Ron

Hit, hill, hen, hop, hot, hat, hand, hold, help, his, him

Can, camp, cat, cap, cliff

 

                                   Вправа 6. Читати:

Vv       читається       [ в ]  

Ww   читається         [ в ]   (губи округлюємо)

Zz       читається        [ з ]  

 

Vip,   vet,  Vic

Well,  went,  will,  win,  wind,  wet

Liz,  zip,  zest,  zed,  zap

                                   Вправа 4. Читати:

Aa      читається    [e] (нагадує звук е з широко відкритим ротом)  

Ff       читається    [ ф ]  

Mm   читається    [ м ]  

a, and, sat, Dan, dad, stand, bag, glad, Ann, sad, bad

Fit, left, flag, flat, fill, soft, fat, fell, lift , frost

Milk, mat, man, map, lamp, stamp, film, Sam, Tom,

 

                                   Вправа 5. Читати:

Rr   читається     [ р ]   (вимовляється без вібрації)

Hh   читається    [ х ]   (утворюється при видиху)

Cc   читається    [ к ]  

 

Red, rest, dress, trip, tram, press, drop, rat, drill, Ron

Hit, hill, hen, hop, hot, hat, hand, hold, help, his, him

Can, camp, cat, cap, cliff

 

                                   Вправа 6. Читати:

Vv       читається       [ в ]  

Ww   читається         [ в ]   (губи округлюємо)

Zz       читається        [ з ]  

 

Vip,   vet,  Vic

Well,  went,  will,  win,  wind,  wet

Liz,  zip,  zest,  zed,  zap

                                Вправа 7. Читати:

Xx  читається    [кс]                          Jj    читається    [дж]

Box, fox, mix, Max, six, Rex, text, next, taxi, ox

Jim, jog, job, jam     

                                  Вправа 8. Читати:

Uu     читається    [а]

Y y  на початку слів читається   [й],    а в кінці слів   [і]

Fun, bus, nut, jump, cut, run, mum, mumps, must, just

Yes, yet, yell

Berry, lorry, sorry, Mary, happy, family, Harry, mummy, daddy, sunny, study, puppy, many, copy, Willy, teddy, funny

                    Вправа 9. Читати:

ck читається    [к]

Літера Qq завжди пишеться  із літерою Uu

qu читається    [кв]

Nick, click, pick, stick, brick, lock, rock, black, neck, luck, lucky, duck, clock, truck, sock, Vicky, Jack

Quip, quick, quill, quest

                              Вправа 10. Читати:

th читається    [ з ] кінчик язика поміщаємо між зубів і намагаємося вимовити звук  з

the, this, that, with

The pig is big. The pen is on the desk. The dog is black. The family is not big. The frog is in the pond. This is Nick. This is a bad box. This is his mummy.      This is a big text. This is a berry. This is Vicky.

 

                                Вправа 7 . Читати:

Xx  читається    [кс]                          Jj    читається    [дж]

Box, fox, mix, Max, six, Rex, text, next, taxi, ox

Jim, jog, job, jam

                                Вправа 8. Читати:

Uu     читається    [а]

Y y  на початку слів читається   [й],    а в кінці слів   [і]

Fun, bus, nut, jump, cut, run, mum, mumps, must, just

Yes, yet, yell

Berry, lorry, sorry, Mary, happy, family, Harry, mummy, daddy, sunny, study, puppy, many, copy, Willy, teddy, funny

                    Вправа 9. Читати:

ck читається    [к]

Літера Qq завжди пишеться  із літерою Uu

qu читається    [кв]

Nick, click, pick, stick, brick, lock, rock, black, neck, luck, lucky, duck, clock, truck, sock, Vicky, Jack

Quip, quick, quill, quest

                              Вправа 10. Читати:

th читається    [ з ] кінчик язика поміщаємо між зубів і намагаємося вимовити звук  з

the, this, that, with

The pig is big. The pen is on the desk. The dog is black. The family is not big. The frog is in the pond. This is Nick. This is a bad box. This is his mummy.      This is a big text. This is a berry. This is Vicky.

 

                                         Вправа 11. Читати:

  oo   читається    [ у ]                          sh     читається   [ш]

book, look, room, took, good, wood, broom, copybook, food, moon, cook, too, bookshelf

shop, ship, shelf, fish, dish, fresh, brush, shall, wish, shut   

                                           ВПРАВА 12.   Читати:

 ee  та  ea   читається довгий звук [ і ]

see, bee, feet, deep, green, meet, sleep, tree, sweet, street

eat, meat, seat, leaf, lead, meal, speak, clean, weak, read

                                          ВПРАВА 13. Читати:

        ch   читається    [ ч ]

        er  та or   читається в кінці слів   [ е ]

chess, kitchen, , much, lunch, children, rich, chick, bench, cherry, chilly, match,

dinner, supper, butter, teacher, keeper,  sister, summer, winter, under, letter, doctor

                                         Вправа 14.  Читати:

ar   читається    [а:]  (з наближенням до р )

or    читається    [o: ]  (з наближенням до р )

arm, far, farm, Mark, dark, car, bark, park,

for, form, fork, born, storm, sport, short

                                       Вправа 15. Читати:

a    читається  у відкритому складі   [ей ]

Name, game, late, fate, Kate, table, wake, make, snake, made, state, cake, lake, gate, date, plate

Kate gave a name to a game.

Dave came late with a crane. 

Kate, take a tasty cake.

                                            Вправа 11. Читати:

  oo   читається    [ у ]                          sh     читається   [ш]

book, look, room, took, good, wood, broom, copybook, food, moon, cook, too, bookshelf

shop, ship, shelf, fish, dish, fresh, brush, shall, wish, shut   

                                            ВПРАВА 12.   Читати:

 ee  та  ea   читається довгий звук [ і ]

see, bee, feet, deep, green, meet, sleep, tree, sweet, street

eat, meat, seat, leaf, lead, meal, speak, clean, weak, read

                                                      ВПРАВА 13. Читати:

        ch   читається    [ ч ]

        er  та or   читається в кінці слів   [ е ]

chess, kitchen, , much, lunch, children, rich, chick, bench, cherry, chilly, match,

dinner, supper, butter, teacher, keeper,  sister, summer, winter, under, letter, doctor

                                  Вправа 14. Читати:

ar   читається    [а:]  (з наближенням до р )

or    читається    [o: ]  (з наближенням до р )

arm, far, farm, Mark, dark, car, bark, park,

for, form, fork, born, storm, sport, short

                                                     Вправа 15. Читати:

a    читається  у відкритому складі   [ей ]

Name, game, late, fate, Kate, table, wake, make, snake, made, state, cake, lake, gate, date, plate

Kate gave a name to a game.

Dave came late with a crane. 

Kate, take a tasty cake.

    ВПРАВА 16.  Читати

             Буква і читається  ай,    а остання літера е не читається

I, hi, Mike, like, bike, wide, life, nine, five, mine,  nice, time

I like this bike. I can ride a bike. Tell me the time.

            Буква у також читається ай

My, by, fly, cry, dry, style

 

  ВПРАВА 17.  Читати

   1)              Буквосполучення ou, ow  читається ау

House, round, pound, sound, mount, count, ground, found, counter, shout, mouse, out, loud

How, now, town, brown, cow, clown, down, flower

       Але  ow  переважно в кінці слова читається  ов 

Snow, show, yellow, widow, blow, low, grow

2)           th передає два звуки:

      [ з ] кінчик язика поміщаємо між зубів і намагаємося вимовити звук  з

The, this, that, with

     [ c ] кінчик язика поміщаємо між зубів і намагаємося вимовити звук  c

Think,  thank,  thanks,  thin,  three

 

ВПРАВА 18.  Читати

         ir, er, ur   читається  е(р)- е з наближенням до р

 

bird,   girl,   first,   skirt,  shirt,  firm, stir, dirty, sir

term, her, serve, verb, nerve

fur, burn, murder, nurse, turtle, hurt, purse

 

 

 

ВПРАВА 16.  Читати

             Буква і читається  ай,    а остання літера е не читається

I, hi, Mike, like, bike, wide, life, nine, five, mine, nice, time

I like this bike. I can ride a bike. Tell me the time.

            Буква у також читається ай

My, by, fly, cry, dry, style

 

  ВПРАВА 17.  Читати

1)                 Буквосполучення ou , ow  читається ау

House, round, pound, sound, mount, count, ground, found, counter, shout, mouse, out, loud

How, now, town, brown, cow, clown, down, flower

                   Але  ow  переважно в кінці слова читається  ов 

Snow, show, yellow, widow, blow, low, grow

2)                    th передає два звуки:

      [ з ] кінчик язика поміщаємо між зубів і намагаємося вимовити звук  з

The, this, that, with

     [ c ] кінчик язика поміщаємо між зубів і намагаємося вимовити звук  c

Think,  thank,  thanks,  thin,  three

 

ВПРАВА 18.  Читати

         ir, er, ur   читається  е(р)- е з наближенням до р

 

bird,   girl,   first,   skirt,  shirt,  firm, stir, dirty, sir

term, her, serve, verb, nerve

fur, burn, murder, nurse, turtle, hurt, purse

 

 

 

 

  ВПРАВА 19.  Читати

                  ay,  ai,  ey, ei   читається  ей

day, say, may, pay, lay, stray, clay, May, stay, play

pain, rain, lain, main, pail, brain, chain, aim, wait, Spain, tail

hey, grey, they, prey, vein, rein

 

        ВПРАВА 20.  Читати

oy  читається    ой:       boy, toy

ph читається   ф

Phil, Phillip, Philly, photo, photics, phonics,  phonetic, phone

 

ВПРАВА 21.  Читати

                        Букву с слід читати як [s] перед е, і, у:

Cell, cent, center, circle, civil, city, pencil, nice,  cycle,

                       В інших випадках літеру с читаємо як [k]:

can,  act, clever, clean, clerk, club, 

                       Букву g слід читати як [d3] перед е, i, у:

Germ, Gerry, orange , giraffe, ginger, gym

                      В інших випадках літеру g читаємо як  [g]:

leg, bag, grow, glad, glory

 

         ВПРАВА 22.  Читати

all  читається  (ол подовжене)     hall, mall, wall, ball, tall, small, call

ear  читається  іе (р):                ear, near, clear,  hear, dear, fear

ear  також читається:  ее (р)      pear, bear, wear, swear

a+ ir  читається  ее (р)              pair, fair, chair, stair, hair

a+re   читається  ее (р)             care, bare, dare, fare, share, square

 

ВПРАВА 19.  Читати

                  ay,  ai,  ey, ei   читається  ей

day, say, may, pay, lay, stray, clay, May, stay, play

pain, rain, lain, main, pail, brain, chain, aim, wait, Spain, tail

hey, grey, they, prey, vein, rein

 

          ВПРАВА 20.  Читати

oy  читається    ой:       boy, toy

ph читається   ф

Phil, Phillip, Philly, photo, photics, phonics,  phonetic, phone

 

ВПРАВА 21.  Читати

                        Букву с слід читати як [s] перед е, і, у:

Cell, cent, center, circle, civil, city, pencil, nice,  cycle,

                       В інших випадках літеру с читаємо як [k]:

can,  act, clever, clean, clerk, club, 

                       Букву g слід читати як [d3] перед е, i, у:

Germ, Gerry, orange , giraffe, ginger, gym

                      В інших випадках літеру g читаємо як  [g]:

leg, bag, grow, glad, glory

 

ВПРАВА 22.  Читати

all  читається  (ол подовжене)     hall, mall, wall, ball, tall, small, call

ear  читається  іе (р):                ear, near, clear,  hear, dear, fear

ear  також читається:  ее (р)      pear, bear, wear, swear

a+ ir  читається  ее (р)              pair, fair, chair, stair, hair

a+re   читається  ее (р)             care, bare, dare, fare, share, square

ВПРАВА 23.  Читати

Читання голосних букв у відкритому і  закритому складі

У англійській мові є шість голосних букв    a, e, i, o, u, y

Голосні букви можуть знаходитися у відкритому або закрито-му складі.

Закритий склад – це склад, який закінчується на приголосну літеру:   Bob, chess, kitchen, got

У закритому складі наголошені голосні читаються як короткий звук:

a    читається    [æ ] (е широке)          hat, has, plan, map, bad

e   читається     [ e ]                        Ben, leg, Ted, well, tell

i     читається     [ ɪ ] (між і та и)         pig, pink, miss, Bill, bit  

o    читається    [ɒ ]  (о)                   stop, not, shop, doll, lost

u    читається    [ ʌ ] (а)                   but, bus, cup, mum, drum                                         

                

Відкритий склад - це склад який закінчується на голосну літеру: name, game, he, go, tube, like

У відкритому складі наголошені голосні читаються так,  як називаються у алфавіті:

a   читається    ей             name, game, plane, came, place,

е   читається    і (довге)         he, she, we, be, Pete, me

і   читається    ай              like, nice, bite, rice, smile      

о  читається    ов              no, go,  hello, nose, rose

u   читається    ю              pupil, cute, tube, student, huge,

у   читається    ай              my, by, fly, cry, sky, try

ВПРАВА 23.  Читати

Читання голосних букв у відкритому і закритому складі

У англійській мові є шість голосних букв    a, e, i, o, u, y

Голосні букви можуть знаходитися у відкритому або закрито-му складі.

Закритий склад – це склад, який закінчується на приголосну літеру:   Bob, chess, kitchen, got

У закритому складі наголошені голосні читаються як короткий звук:

a    читається    [æ ] (е широке)          hat, has, plan, map, bad

e   читається     [ e ]                        Ben, leg, Ted, well, tell

i     читається     [ ɪ ] (між і та и)         pig, pink, miss, Bill, bit  

o    читається    [ɒ ]  (о)                   stop, not, shop, doll, lost

u    читається    [ ʌ ] (а)                   but, bus, cup, mum, drum                                         

                

Відкритий склад - це склад який закінчується на голосну літеру: name, game, he, go, tube, like

У відкритому складі наголошені голосні читаються так,  як називаються у алфавіті:

a   читається    ей             name, game, plane, came, place,

е   читається    і (довге)         he, she, we, be, Pete, me

і   читається    ай              like, nice, bite, rice, smile      

о  читається    ов              no, go,  hello, nose, rose

u   читається    ю              pupil, cute, tube, student, huge

у   читається    ай              my, by, fly, cry, sky, try

ВПРАВА 24.  Читати

 • wh

вимовляється лише [w]:  what, where, when, why, wheat, white

перед голосною о вимовляється лише [h]:   who, whose, whom

 • wrвимовляється лише [r]

write, writer, wrote, wrong, wrist

 

ВПРАВА 25.  Читати

 •  tion вимовляється шн:

fiction, nation, action, mention, dictation, option, tradition

 •  ture в кінці слів вимовляється че :  mixture, feature, literature

 

ВПРАВА 26.  Читати

 • і + gh :   вимовляється лише i (ай) , а  gh не читається

high, right, night, fight, flight, might, light, bright, sight

               *a+lk : вимовляється   [ о:к ]

talk, walk, chalk

 

ВПРАВА 27.  Читати

 • i+re  вимовляється  [айе]

fire - hire - tire - tired - wire

Hire a taxi, please.

I am tired of this film.

They hired a tirе.

 

 • о перед  n, m, th  вимовляється [a] : 

some, other, mother, brother

ВПРАВА 24.  Читати

 • wh

вимовляється лише [w]:  what, where, when, why, wheat, white

перед голосною о вимовляється лише [h]:   who, whose, whom

 • wrвимовляється лише [r]

write, writer, wrote, wrong, wrist

 

ВПРАВА 25.  Читати

 •  tion вимовляється шн:

fiction, nation, action, mention, dictation, option, tradition

 •  ture в кінці слів вимовляється че :  mixture, feature, literature

 

ВПРАВА 26.  Читати

 • і + gh :   вимовляється лише i (ай) , а  gh не читається

high, right, night, fight, flight, might, light, bright, sight

               *a+lk : вимовляється   [ о:к ]

talk, walk, chalk

 

ВПРАВА 27.  Читати

 • i+re  вимовляється  [айе]

fire - hire - tire - tired - wire

Hire a taxi, please.

I am tired of this film.

They hired a tirе.

 

 • о перед  n, m, th  вимовляється [a] : 

some, other, mother, brother

doc
Додано
11 січня
Переглядів
1002
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку