Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Біологічні диктанти 8 клас Матеріали до уроку

Про матеріал
Диктанти складені на огсмнові матеріалу підручника з біології для 8 клас , автор В. І. Соболь. Можна викоритсмтовувати для перевірки та систематитз0ації знань.
Перегляд файлу

Добринська Т.О.

 

 

 

 

 

Біологія 8 клас за підручником В. І. Соболь

 

 

 

 

 

 

2019

§1 Організм людини як біологічна система.

 1. Сучасне наукове розуміння організації всього живого ґрунтується на….
 2. Два взаємопов’язані прояви  існування біологічної системи – це……
 3. Організм людини є найскладнішою біосистемою , яка має такі рівні організації…..
 4. Надзвичайно важливими для організму є три фундаментальні  властивості такі як…..
 5. Збереження внутрішньої сталості – це….
 6. Утворення нових молекул і структур – це….
 7. Забезпечення спадковості між  батьками і нащадками….
 8. Хімічні елементи і речовини, що беруть участь у біофізичних процесах й біохімічних реакціях утворюють рівень організації…..
 9. Хімічні елементи в організмі людини поділяють на групи….
 10. Рівень, на якому виявляються всі властивості життя називається…..
 11. Клітини поєднуються в групи для виконання певних життєвих функцій утворюючи рівень…..
 12. Упорядкованість  будови й функцій органів визначає рівень…..
 13. Спеціалізовані фізіологічні системи організму формують  рівень ….
 14. Сукупність органів , анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції – це…
 15. Упорядкована рівнева біологічна система – це….
 16. Сукупність процесів , що забезпечують узгоджену й скоординовану  відповідь організму на зміни умов внутрішнього і зовнішнього середовища – це…..
 17. Регуляція функцій організму людини нервовими імпульсами – це….
 18. Регуляція за допомогою хімічних сполук – це……
 19. Регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин…..
 20. Цілісність і життєдіяльність організму забезпечується взаємодіючими механізмами….

§2 Життєдіяльність організму людини

 1. Травлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, опора, розмноження, регуляція процесів – це основні ….
 2. Істотні ознаки будови , життєдіяльності й поведінки формують……
 3. Сукупність біологічних процесів, що забезпечують функціонування організму….
 4. Реакції синтезу чи розкладу речовин – це процеси…..
 5. Взаємоперетворення видів енергії чи електричні явища – це процеси…..
 6. Взаємодію з навколишнім середовищем забезпечує структура клітини….
 7. Внутрішній простір клітини заповнений …..
 8. Окиснення речовин і синтез АТФ здійснюють….
 9. Розщеплення складних поживних сполук в клітині здійснюють….
 10. Транспорт речовин усередині  клітини відбувається за допомогою….
 11. У синтезі білків беруть участь….
 12. Перетворення речовин на гормони, ферменти та інші функціональні сполуки відбувається в….
 13. Бере участь у поділі клітин – це….
 14. Генетична інформація всього організму зосереджена в….
 15. Сукупність клітин з міжклітинною речовиною подібних за розташуванням, будовою та функціями – це….
 16. Тканини, розміщені на межі між зовнішнім та внутрішнім середовищем організму – це….
 17. Тканини , що складаються з різних за формою клітин та розвинутої міжклітинної речовини – це…
 18. Тканини, які побудовані з видовжених клітин зі скоротливими волоконцями - міофібрилами – це…
 19. Тканина, що утворює стінки судин, внутрішніх органів, забезпечує рухи кишечника – це….
 20. Тканина, що утворює скелетні м’язи, язик, міокард серця – це….
 21. Тканина, яка формує головний та спинний мозок – це….
 22. Нейрони та нейроглія  утворюють….

 

§3 Регуляторні системи організму людини

 1. Доводити до ладу, налагоджувати – це…
 2. Сукупність органів, здатних здійснювати керівний вплив на діяльність фізіологічних систем, органів, клітин – це…
 3. У центральних органах формуються керівні команди, а периферичні органи забезпечують розподіл і передачу їх до робочих органів до виконання – це принцип….
 4. Центральні органи регуляторних систем отримують зворотну інформацію від робочих органів – це називають принципом….
 5. Керівні впливи , що надсилаються до органів мають або стимулюючий, або сповільнюючий характер – це принцип….
 6. Регуляторними системами нашого організму є…..
 7. Сукупність органів людини,що сприймають, аналізують та налагоджують діяльність фізіологічних систем органів у найшвидшому режимі називають…
 8. Реакція – відповідь організму на подразнення, яке відбувається за участю нервової системи – це…
 9. Шлях, яким імпульси передаються від рецепторів до центральних відділів нервової  системи та від них до робочих органів називається….
 10. Передача збудження з одного нейрона на інший здійснюється за допомогою….
 11. Збудження передається особливими речовинами….
 12. Сукупність залоз, що забезпечують гуморальну регуляцію функцій фізіологічних систем називається….
 13. Вищим відділом гуморальної регуляції є…..
 14. Клітини залоз утворюють біологічно активні речовини….
 15. Сукупність органів, що утворюють спеціальні хімічні сполуки й клітини для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи називається….
 16. Червоний кістковий мозок і тимус  належать до центральних органів…

 

§4 Значення знань про людину

 1. Наука, що вивчає походження, розвиток, будову, життєдіяльність, поведінку людини…
 2. Фізика, хімія, географія – це науки…..
 3. Ембріологія, антропологія, генетика належать до…..
 4. Філософія, історія – це науки…
 5. Кардіологія , неврологія – належать до….
 6. Кібернетика , інформатика – це науки….
 7. Фундаментом для людини є найдавніші науки про наш організм….
 8. Для вивчення організму людини застосовують….
 9. Висновок про стан організму роблять на підставі…..
 10. Дослідження активності мозку здійснюється методом….
 11. Дослідження активності серця здійснюється методом…..
 12. Стан фізичного , психічного та соціального благополуччя – це….
 13. Здоров’я людини є предметом вивчення науки….
 14. Середовище існування й умови життєдіяльності є предметом вивчення галузі медицини….
 15. Порушення нормальної життєдіяльності  організму , у результаті чого знижуються  його пристосувальні можливості – це …
 16. За причинами виникнення розрізняють хвороби….
 17. За фізіологічними функціями хвороби поділяють на….
 18. За ознаками статті та віку розрізняють хвороби….

 

§5 Обмін речовин та перетворення енергії  в організмі людини – основна властивість живого

 1. Організм людини є….
 2. Між організмом людини і довкіллям  постійно відбувається…..
 3. Забезпечення потреб організму в речовинах – це функція….
 4. Забезпечення потреб організму в енергії – це функція…..
 5. Підтримання сталості внутрішніх умов для життєдіяльності організму – це функція…..
 6. Процеси синтезу – утворення складних органічних сполук із простих , на які затрачається енергія – це …..
 7. Процеси розпаду , під час яких енергія виділяється – це….
 8. Зміни в природі , що зумовлюють ритмічність процесів обміну – це ….
 9. Навантаження , за якого зростає інтенсивність обміну речовин і перетворення енергії – це…
 10. Специфічний динамічний вплив, за якого інтенсивність обміну речовин зростає….

§ 6 Харчування людини та обмін речовин

 1. Сукупність процесів, які забезпечують потрапляння до організму їжі – це….
 2. Під час перетравлювання їжі  виділяється енергія – це функція…
 3. Речовини у складі їжі використовуються для побудови клітин, тканин, органів, їхнього  оновлення – це…
 4. Їжа містить речовини, які беруть участь у регуляції обміну речовин – це…
 5. Інформація про особливості їжі оцінюється смаковими рецепторами язика і впливає на поведінку людини – це…
 6. Лікувальні речовини їжі , що захищають наш організм  і перешкоджають розвитку хвороб – це…
 7. Компоненти їжі, що використовуються в натуральному або переробленому вигляді – це….
 8. М’ясні, молочні, рибні – це продукти….
 9. Зернові, фруктові, овочеві належать до продуктів ….
 10. Яблучний оцет, лимонна кислота – це…
 11. Кухонна сіль, йодована сіль належать до…
 12. За хімічним складом розрізняють продукти….
 13. Натуральні незмінені  рослинні й тваринні продукти – це….
 14. Змінені, що забезпечують активність органів, знижують ризик захворював – це…
 15. Змінені дієтичні продукти, харчові добавки, продукти для спортсменів – це…
 16. Наявність і співвідношення в складі продукту поживних речовин – це…
 17. Кількість енергії, яка утворюється в результаті окиснення жирів, білків, вуглеводів – це….
 18. Витрати енергії  на забезпечення життєдіяльності в умовах спокою –це….
 19. Витрати енергії під час фізичної активності – це….
 20. Крім енергетичних потреб, існують…..

 

§7 Значення компонентів харчових продуктів

 1. Речовини у складі харчових продуктів, що мають для організм харчову та енергетичну цінність – це…
 2. Органічні високомолекулярні сполуки, що складаються з амінокислот…..
 3. Органічні нерозчинні у воді сполуки, в утворенні яких беруть участь жирні кислоти й спирти….
 4. Органічні сполуки , які є основним джерелом енергії в організмі…..
 5. Речовини, що  не виконують ні енергетичної, ні харчової функції, але без них засвоєння їжі та життєдіяльність організму є неможливими – це….
 6. Неорганічна сполука, що є основою внутрішнього середовища організму….
 7. Без води людина може прожити не більш ніж….
 8. Добова потреба людини в воді в середньому становить…..
 9. Неорганічні сполуки, основним джерелом яких є рослинні продукти….
 10. В бобових рослинах, молочних продуктах є….
 11. У картоплі, гречці, бананах міститься….
 12. В чорносливі є….
 13. В яблуках, салаті багато….
 14. В гарбузовому насінні є….
 15. У клітинах найбільше значення мають….
 16. Речовини, що забезпечують зв’язування та видалення з організму токсичних сполук, йонів важких металів, радіонуклідів – це….
 17. Речовина, що сприяє руховій активності та секреції кишкового тракту, є джерелом для синтезу мікроорганізмами кишечника вітамінів В1, В2,В12,К – це….
 18. Існування вітамінів відкрив російський лікар…
 19. Наука, що вивчає вітаміни, називається….
 20. За нестачі вітамінів розвивається….
 21. Відсутність вітамінів призводить до….
 22. Надлишок вітамінів має назву….
 23. Вітаміни групи В, вітамін С відносять до….
 24. Вітамін Д, Е, А, К належить до….

 

§8 Травлення людини. Огляд будови травної системи.

 1. Сукупність фізичних і хімічних процесів, що забезпечують організм поживними речовинами…..
 2. Подрібнення, розчинення, набрякання належать до…..
 3. Перетворення одних речовин на інші під дією ферментів – це…..
 4. Потрапляння простих сполук в кров чи лімфу – це….
 5. Травлення в людини є….
 6. Травлення в новонароджених упродовж  перших 4-5 місяців називають….
 7. У дорослих власне травлення називають…
 8. Травлення в тонкому кишечнику на поверхні клітин ворсинок – це…
 9. Травлення в товстому кишечнику за участю бактерій і одноклітинних твариноподібних організмі називається…..
 10. Лейкоцити зберегли здатність до……
 11. Сукупність органів травлення……
 12. Звивиста трубка довжиною до 8 – 10 метрів – це….
 13. Починається травна система……
 14. Завершується травна система……
 15. Оболонка каналу , утворена сполучною тканиною….
 16. Оболонка, утворена кількома шарами гладких м’язів……
 17. Оболонка, утворена підслизовим і слизовим прошарками….
 18. До великих травних залоз належать…
 19. Функція, пов’язана з виділення травних соків….
 20. Біологічно активні речовини, що утворюються в клітинах травних залоз….
 21. Жування, ковтання – це функція….
 22. Знешкодження мікроорганізмів та шкідливих сполук – це….
 23. Виведення з організму неперетравлених решток….
 24. Функція, що пов’язана із слизовою оболонкою та судинами, що підходять до органів травлення….

 

§9 Травлення в ротовій порожнинні

 1. Відділ травної системи, яким починається травний канал…..
 2. Органи, утворені з видозміненої кісткової тканини…..
 3. У дорослої людини зубів може бути….
 4. За формою і функціями зуби поділяють на…..
 5. У кожному зубі розрізняють три відділи….
 6. Зуб складається з двох частин….
 7. Для людини властиві дві зміни зубів….
 8. Остання пара зубів у людини з’являється до….
 9. Зуби пристосовані для….
 10. Дрібні або великі травні залози, які утворюють слину….
 11. М’язовий орган, з посмугованої скелетної тканини, який бере участь у перемішуванні їжі та ковтанні….
 12. Секрет слинних залоз у вигляді безбарвного розчину неорганічних та органічних сполук….
 13. Розщеплюють крохмаль їжі до глюкози ферменти….
 14. Формуються харчові грудки й полегшується ковтання завдяки…..
 15. Знешкоджують шкідливі мікроорганізми…..
 16. За добу в людини виділяється слини….
 17. Регуляція слиновиділення здійснюється….
 18. Центр слиновиділення розташований…..
 19. Відділ травного каналу , який з’єднує  ротову  порожнину  із стравоходом….
 20. Складний безумовно – рефлекторний акт, унаслідок якого харчова грудка потрапляє до стравоходу…..
 21. Відділ травного каналу , який з’єднує  глотку зі шлунком…..

§10 Травлення в шлунку

 1. Розширена частина травного каналу….
 2. Довжина шлунка….
 3. Об’єм шлунка у дорослої людини становить….
 4. Стінки шлунка складаються з трьох оболонок….
 5. Остаточного розвитку шлунок досягає в дитини віком…..
 6. Травлення в шлунку може відбуватися лише за наявності …..
 7. Розщеплення білків і жирів молока за допомогою ферментів шлункового соку – це обробка їжі….
 8. За допомогою хлоридної кислоти відбувається набрякання білків – це обробка їжі….
 9. Змішування та періодичне пропускання хімусу – це……
 10. Знешкодження мікроорганізмів за допомогою хлоридної кислоти та лімфатичних вузликів….
 11. Всмоктування води, спиртів, деяких гормонів – це…..
 12. Вода, хлорид на кислота, солі це сполуки…..
 13. Прозора рідина, що її виробляють залози  слизової оболонки шлунка…..
 14. Ферменти, муцин, лізоцим, молочна кислота належать до сполук….
 15. За добу в людини виділяється від 0,5 до 2 літрів ….
 16. Залози першого типу виділяють…..
 17. Залози другого типу виділяють…..
 18. Залози третього типу виділяють….
 19. Соковиділення, що відбувається при подразненні їжею ротової порожнини….
 20. Соковиділення, яке розпочинається на вигляд і запах їжі….
 21. Сік, який готує шлунок до сприйняття їжі називають….
 22. Регуляція шлункового соковиділення , що здійснюється їжею та біологічно активними речовинами…..
 23. Гормон вихідної частини шлунка, що збуджує секрецію….
 24. Гормон слизової оболонки тонкого кишечника, що гальмує секрецію…..

 

§11 травлення в кишечнику

 1. Відділ травного каналу , який з’єднує шлунок з товстим кишечником….
 2. У тонкому кишечнику розрізняють три відділи…..
 3. Оболонка, основою якої є сполучна тканина…..
 4. Оболонка, яка складається з двох шарів не посмугованої м’язової  тканини…..
 5. Оболонка, яка утворена одношаровим епітелієм….
 6. У тонкий кишечник впадають протоки…..
 7. Регулює діяльність кишечника один з найбільших нервів людини…..
 8. Найбільша травна залоза , розміщена в правому підребер’ї під діафрагмою….
 9. У найбільшій травній залозі розрізняють…..
 10. Одиницею будови найбільшої травної залози є……
 11. Частки складаються з клітин ….
 12. Основними функціями найбільшої травної залози є…..
 13. На нижній поверхні залози розташований…
 14. Вироблення жовчі, яка депонується в жовчному міхурі – це функція….
 15. Знешкодження шкідливих речовин, які надходять з кров’ю від кишечнику – це функція….
 16. Перетворення надлишку глюкози в глікоген і відкладання про запас – це….
 17. Синтез майже усіх захисних білків плазми крові – це функція….
 18. Утилізація еритроцитів, що загинули здійснюється завдяки функції….
 19. Є джерелом тепла, накопичується вітамін А – це функція……
 20. Велика травна залоза, протока якої відкривається в дванадцятипалу кишку…..
 21. Відділ, яким завершується травний канал……
 22. В ньому розрізняють такі відділи……

 

§12 регуляція травлення. Харчові розлади

 1. Регуляція процесів травлення , що відбувається безумовно- та умовно – рефлекторно…..
 2. Регуляція травлення, що здійснюється за допомогою імпульсів, що виникають у нервових центрах довгастого і спинного мозку…..
 3. Регуляція процесів слиновиділення , ковтання, шлункового соковиділення, важливу роль в якому відіграє кора півкуль головного мозку….
 4. Регуляція, що здійснюється залозами внутрішньої секреції, якими керує гіпоталамус…..
 5. Регуляція, яка здійснюється за участю апендикса, лімфатичних вузликів стінок травного каналу….
 6. Порушення нормальної життєдіяльності організму людини через  виникнення відхилень у будові та функціях органів травної системи – це….
 7. Хвороби порожнини рота, слинних залоз та щелеп – це….
 8. Хвороби стравоходу , шлунка та дванадцятипалої кишки – це….
 9. Хвороби апендикса – це…..
 10. Неінфекційні хвороби – це…..
 11. Хвороби черевної порожнини – це….
 12. Хвороби печінки – це…..
 13. Хвороби жовчного міхура та підшлункової залози – це….
 14. До харчових розладів належать….
 15. Причини виникнення харчових отруєнь  - це….
 16. Захворювання, спричиненні паразитичними червами…..
 17. Захворювання, спричиненні токсичною дією мікроорганізмів,що потрапили до травного каналу….
 18. Порушення діяльності травної системи, що виникають під час вживання неякісної їжі….

§13 Дихання та його значення

 1. Сукупність фізичних і хімічних процесів, що забезпечують надходження кисню в організм…..
 2. Цілісний процес дихання умовно поділяють на три етапи…..
 3. Обмін газів між організмом і навколишнім середовищем – це….
 4. Процес, який забезпечують рідини тіла людини – це….
 5. Процес, що відбувається в клітинах – це….
 6. Основу дихання становлять…..
 7. Пасивне переміщення молекул дихальних газів крізь клітинні мембрани – це…..
 8. Активне перенесення дихальних газів середовищем, що рухається…..
 9. Хімічні реакції розщеплення сполук за допомогою кисню – це….
 10. Активне переміщеня потоку повітря до легень завдяки  конвекції – це…..
 11. Пасивне переміщення газів між повітрям і кров’ю шляхом дифузії – це…..
 12. Активне переміщення газів потоком крові завдяки конвекції……
 13. Пасивне переміщення газів між повітрям і кров’ю шляхом  дифузії…..
 14. Вивільнення енергії з поживних сполук шляхом окиснення…..
 15. Дихання за допомогою внутрішніх спеціалізованих органів газообміну – легень – це….
 16. У людини виділяють три типи дихання….
 17. Дихання, що здійснюється завдяки скороченню міжреберних м’язів…..
 18. Дихання, що здійснюється завдяки скороченню діафрагми….
 19. Дихання, зумовлене скороченням міжреберних м’язів  і діафрагми…..
 20. У жінок здебільшого тип дихання…..
 21. У людей, які займаються фізичною працею дихання…..
 22. Найсприятливішим для вентиляції легень є тип дихання…..

§14 Дихальна система людини

 1. Сукупність органів, що забезпечують надходження кисню, газообмін і видалення вуглекислого газу……
 2. Дихальна система складається з …..
 3. Постачання повітря для газообміну в легенях – це….
 4. Видалення з крові вуглекислого газу в процесі газообміну належить до функцій…..
 5. Швидкий обмін киснем і вуглекислим газом між повітрям і кров’ю – це….
 6. Регуляція температури тіла через випаровування води з поверхні легень або зігрівання вдихуваного повітря ……
 7. Слиз і війчастий епітелій дихальних шляхів знешкоджують мікроорганізми, затримують, зволожують повітря – це функція….
 8. У носовій порожнині містяться нюхові рецептори, що є початковою ланкою у формуванні нюхових відчуттів – це функція….
 9. Гортань містить голосовий апарат, що забезпечує утворення звуків при видиханні повітря – це функція…..
 10. Органи дихальної системи, що слугують для перенесення вдихуваного та видихуваного повітря…..
 11. До верхніх шляхів належать…
 12. До нижніх шляхів належать….
 13. Початковий відділ системи …..
 14. Лійкоподібний утвір, має отвори….
 15. Орган, стінки якого утворенні парними та непарними хрящами….
 16. Трубка, розташована спереду стравоходу…..
 17. Орган, який розгалужується, утворюючи дерево…..
 18. Органи дихання, розташовані в грудній порожнині, що здійснюють функцію газообміну..
 19. Парні органи дихання зовні вкриті…..
 20. На внутрішній поверхні парних органів розміщуються….
 21. Легеневі пухирці діаметром 0,15 мм. …..
 22. Кількість альвеол в обох легенях становить……

§15 Процеси дихання

 1. Обмін повітря між зовнішнім середовищем  і альвеолами легень , що відбувається за допомогою ритмічних дихальних рухів – вдиху та видиху…
 2. Активний процес, що забезпечує збільшення грудної клітки…..
 3. Пасивний процес, під час якого зменшується грудна клітка…….
 4. Обмін кисню і вуглекислого газу шляхом дифузії між альвеолярним повітрям і венозною кров’ю…..
 5. Обмін кисню і вуглекислого газу шляхом дифузії між артеріальною кров’ю капілярів і тканинною рідиною…..
 6. Перенесення кров’ю кисню від легень до клітин і вуглекислого газу  від клітин до легень – це…
 7. Від легень до тканин здійснюється переважно гемоглобіном еритроцитів крові транспорт….
 8. Гемоглобін зв’язує кисень і перетворюється на……
 9. Від тканин до легень здійснюється транспорт….
 10. Частина вуглекислого газу зв’язується з гемоглобіном з утворенням….

                       §16 Регуляція дихання. Профілактика захворювань дихальної системи.

 1. Основними механізмами регуляції дихання є….
 2. Регуляція, що здійснюється за допомогою дихального центру, що знаходиться в довгастому мозку….
 3. Регуляція, яка відбувається завдяки автоматії дихального центру…
 4. Регуляція, що зумовлена нервовими імпульсами, які надходять у дихальний центр із кори півкуль…..
 5. Регуляція, що залежить від кількості вуглекислого газу….
 6. Захисні рефлекси, що перешкоджають потраплянню шкідливих речовин до дихальних шляхів…..
 7. Порушення нормальної життєдіяльності організму людини через виникнення  відхилень у будові  та функціях органів дихальної системи….
 8. Інфекційними захворюваннями дихальної системи є …..
 9. До неінфекційних захворювань  органів дихання належать…..
 10. Дослідження органів за допомогою рентгенівських променів….
 11. Метод дослідження, у результаті якого отримують зображення окремих пластів досліджуваного об’єкта….
 12. Дослідження легенів шляхом реєстрації їх об’єму під час дихання…..
 13. Кількість повітря, що вдихається і видихається протягом 1 хвилини…..
 14. Об’єм повітря, що його людина  вдихає і видихає при спокійному диханні….
 15. Максимальний об’єм , що його людина може вдихнути після закінчення спокійного вдиху…..
 16. Максимальний об’єм повітря, що вдихається після спокійного видиху…..
 17. Найбільший об’єм повітря, що його людина може видихнути після найглибшого вдиху….
 18. ЖЄЛ залежить від…..

 

§17 Транспорт речовин. Внутрішнє середовище організму

 1. Транспорт речовин в організмі людини забезпечують три рідини…..
 2. Надходження до клітин неорганічних та органічних сполук – це функція….
 3. Переміщення кисню до клітин і вуглекислого газу -  від клітин це функція….
 4. Перенесення по організму гормонів, теплоти, йонів – цю функцію називають….
 5. Транспорт в організмі речовин і клітин, що захищають від мікроорганізмів, чужорідних білків – це функція…..
 6. Переміщення продуктів обміну до органів, що видаляють їх з організму – це функція….
 7. Рідина, що постачає все необхідне для життя клітини……
 8. Речовина, що утворюється із тканинної рідини…..
 9. Відносна сталість внутрішнього середовища організму – це …..
 10. Уперше гомеостаз в організмі як сталість біологічних рідин розглянули……

 

§18 Кров і лімфа

 1. Рідка сполучна тканина червоного кольору…..
 2. Кров містить….
 3. Рідина з водорозчинними сполуками…..
 4. Еритроцити, тромбоцити, лейкоцити – це…..
 5. Червоні кров’яні клітини…..
 6. Кров’яні пластинки…..
 7. Ядерні безбарвні кров’яні клітини….
 8. Функція, що полягає в перенесенні кисню від легень до тканин і вуглекислого газу від тканин до легень….
 9. У людини процес утворення крові відбувається в….
 10. Усі клітини крові розвиваються із клітин…..
 11. Червоні кров’яні тільця, що здійснюють перенесення кисню й вуглекислого газу…..
 12. Червоні кров’яні тільця руйнуються в…..
 13. Кількість червонокрівців залежить від…..
 14. Стан , за якого кількість еритроцитів і гемоглобіну в одиниці об’му є зменшеною, називають….
 15. Білі кров’яні тільця, пристосовані для здійснення захисної функції….
 16. Усі білі кров’яні тільця здатні до……
 17. Вперше описав явище фагоцитозу….
 18. Кров’яні пластинки, що відіграють важливу роль у зсіданні крові….
 19. Червоний дихальний пігмент еритроцитів….
 20. Сполука гемоглобіну з киснем….
 21. Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом…
 22. Сполука гемоглобіну з чадним газом….
 23. Основна функція гемоглобіну…..

§20 Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові

 1. Спадкові ознаки крові , що не змінюються в продовж  життя людини….
 2. Групи крові були описані в….
 3. Групи крові описав австрійський лікар…..
 4. Найпоширенішою системою груп крові є…..
 5. Група крові, яка немає антигенів А і В, але є антитіла αіβ …..
 6. Група крові, що містить антигени  А і антитіла β…..
 7. Група крові, що має антигени В і антитіла α….
 8. Група крові, в якій є антигени А і В та відсутні антитіла α іβ…..
 9. В результаті реакції антиген – антитіло відбувається…..
 10. Антиген, який був виявлений в крові мавп макак і тому названий …..
 11. За наявності антигену  кров називають …..
 12. За відсутності антигену кров називають…..
 13. Операція, що полягає в перенесенні в організм певної кількості крові або її компонентів….
 14. Людина , яка дає кров, називається…
 15. Людина, яка одержує кров , називається….
 16. Люди з першою групою крові теоретично є….
 17. Люди з четвертою групою крові теоретично є….
 18. У дорослої людини без шкоди для її здоров’я можна взяти крові….
 19. Захисна реакція організму , що попереджає втрату крові при пошкоджені судин….
 20. У процесі зсідання крові беруть участь…..
 21. Руйнування тромбоцитів і вивільнення тромбопластину – це….
 22. Перетворення розчинного у плазмі крові протромбіну під дією йонів кальцію та тромбопластину на тромбін – це….
 23. Зсідання крові пов’язане із перетворенням розчинного в плазмі крові фібриногену на нерозчинний  волокнистий білок – фібрин – це….
 24. В організмі людини існує протизсідальна система, основою якої є….

 

 

 

§21 Система кровообігу. Серце

 1. Сукупність органів і тканин, що здійснюють транспорт речовин по замкненій системі судин – це…..
 2. Циркулююча рідина, що входить до складу системи кровообігу….
 3. Орган, що здійснює рух крові….
 4. Кровоносні судини – це…..
 5. Серце людини розташоване в …..
 6. Маса серця людини становить…..
 7. Ззовні серце вкрите…..
 8. Стінка серця утворена трьома шарами….
 9. Ліва і права частина розділені…..
 10. Серце людини складається  з чотирьох камер….
 11. Між лівим передсердям і лівим шлуночком є…..
 12. Між правим передсердям і правим шлуночком розташований…..
 13. В аорті і легеневому стовбурі розташовані….
 14. З лівого шлуночка артеріальна кров надходить в….
 15. З правого шлуночка венозна кров потрапляє в…..
 16. У ліве передсердя артеріальна кров  від легень поступає по…..
 17. В праве передсердя венозна кров від органів надходить по…..
 18. Серцевий м’яз має такі властивості…..
 19. Здатність серця переходити зі стану спокою до робочого стану, що супроводжується скороченням – це….
 20. Здатність серцевого м’яза реагувати скороченням у відповідь на збудження – це….
 21. Здатність серцевого м’яза поширювати збудження з будь – якої ділянки по всьому серцю – це….
 22. Здатність серця скорочуватися під дією імпульсів, що виникають у самому серці – це….
 23. Узгоджена ритмічна зміна скорочень передсердь і шлуночків і загального розслаблення серця – це…..
 24. Один повний серцевий цикл складається з трьох фаз і триває близько…..

§22 Кровоносні судини. Рух крові

 1. Еластичні трубки, якими кров транспортується до усіх органів і тканин , а потім знову збирається до серця – це….
 2. Кровоносні судини, якими кров рухається від серця до органів і тканин…..
 3. Найдрібніші кровоносні судини, які поєднують між собою артерії та вени і забезпечують обмін речовин між кров’ю і тканинною рідиною…..
 4. Кровоносні судини, якими кров рухається від органів і тканин до серця….
 5. У малому колі кровообігу легеневі артерії несуть….
 6. У малому колі кровообігу легеневі вени несуть…..
 7. Шлях крові від правого шлуночка через легені  до лівого передсердя називається…
 8. Верхня і нижня порожнисті вени впадають…..
 9. У великому колі кровообігу артерії несуть….
 10. У великому колі кровообігу вени несуть…..
 11. Шлях крові від лівого шлуночка через тканини й органи тіла до правого передсердя називається…..
 12. Основними чинниками, від яких залежить рух крові в судинах, є……
 13. Тиск у судинах, зумовлений ритмічною роботою серця – це….
 14. Залежно від типу судин , розрізняють тиск…..
 15. Найлегше виміряти тиск….
 16. Відстань, що її проходить кров за одиницю часу – це….

 

§23 Серцево – судинні хвороби

 1. Найпоширеніші серед різних хвороб у всіх країнах світу є….
 2. Інфаркт міокарда, стенокардії, аритмії – це хвороби……
 3. Дистонія, інсульт – це хвороби…..
 4. Варикозне розширення вен, тромбофлебіт – це хвороби…..
 5. Чинниками, що негативно впливають на роботу серцево – судинної системи , є….
 6. Порушення, що характеризується стійким підвищенням  артеріального тиску в судинах великого кола кровообігу – це…..
 7. Порушення , що характеризується втратою еластичності стінок артерій, звуженням їхнього просвіту й частим утворенням тромбів – це….
 8. Витікання крові,що виникає при ушкодженні судин унаслідок травми, руйнування їхніх стінок під час хвороб називають…..
 9. Внаслідок пошкодження дрібних судин шкіри, підшкірної клітковини та м’язів виникає кровотеча…..
 10. Кровотеча, що виникає при ушкодженні поверхневих вен –це….
 11. Кровотеча,що виникає при пошкодженні  артерій….
 12. Кровотечі в черевній , грудній, черепній порожнині…..

§24 Виділення – важливий етап обміну речовин

 1. Процес видалення з видаленні з організму непотрібних продуктів обміну речовин та надлишку води й солей…..
 2. Видалення вуглекислого газу, води у вигляді пари, ацетону відбувається…..
 3. У складі поту видаляються вода, солі, сечовина, сечова кислота, амоніак, молочна кислота через…..
 4. Неперетравлені рештки , солі важких металів, холестерин, жовчні пігменти видаляються….
 5. Сечовина , надлишок солей, сечова кислота ,вода виділяються…..
 6. Для збереження рівноваги оборотних біохімічних реакцій відбувається….
 7. Для запобігання загибелі клітин відбувається….
 8. Для підтримання гомеостазу здійснюється…..
 9. Сукупність органів , що забезпечують утворення та видалення з організму сечі – це…..
 10. Парні органи черевної порожнини – це…..
 11. Основною структурною та функціональною одиницею нирок є….
 12. Парний орган у вигляді трубки, що забезпечує відведення сечі з нирок….
 13. Непарний орган, що є резервуаром для нагромадження сечі…..
 14. Непарний трубчастий орган, по якому сеча від сечового міхура виділяється назовні…..
 15. Перенесення розчину речовин крізь стінку за рахунок різниці тисків…..
 16. Процес зворотного поглинання рідини крізь стінки, що відбувається зазвичай із значними затратами енергії….

 

§25 Регуляція сечоутворення. Захворювання органів сечовиділення.

 1. Процес утворення сечі , що відбувається в нефронах нирок за допомогою фільтрації та реабсорбції……
 2. Етап утворення сечі , що відбувається в капсулах нефронів шляхом фільтрації….
 3. Етап утворення сечі , що відбувається в звивистих канальцях  та петлях нефронів шляхом реабсорбції….
 4. В проміжному відділі головного мозку розташований ….
 5. Посилює або послаблює сечоутворення гормон…..
 6. Посилює всмоктування йонів натрію , калію гормон….
 7. Складний рефлекторний акт видалення сечі із сечового міхура…
 8. Серед захворювань  сечовидільної  системи найчастіше трапляються….
 9. Запалення нирки….
 10. Запалення сечового міхура….
 11. Запалення сечівника…..
 12. Захворювання ,що характеризується утворенням каменів в органах сечовидільної системи….
 13. Інфекції через кров під час ангіни, захворювань зубів, ротової порожнини називаються….
 14. Інфекції, спричинені  захворюваннями нирок та статевих органів називаються…..

 

§26 Шкіра, функції та будова

 1. Зовнішній покрив тіла людини,який є бар’єром між зовнішнім і внутрішнім середовищем….
 2. Захист від несприятливих зовнішніх впливів – це функція…..
 3. Виведення через піт сечовини, сечової кислоти, солей належить до функції….
 4. Продукування секретів, що виробляються залозами шкіри – це функція….
 5. Здійснення ефективної тепловіддачі належить до….
 6. Накопичення до 20% загальної кількості крові – це функція….
 7. 1% газообміну здійснюється через капіляри шкіри – це функція…..
 8. Розділ медицини, що вивчає шкіру називається….
 9. Шкіра складається з….
 10. Зовнішній шар шкіри….
 11. Зовнішній шар шкіри має два прошарки…..
 12. Темно – коричневі пігменти шкіри,що зумовлюють забарвлення волосся, шкіри, райдужної оболонки ока….
 13. Під зовнішнім шаром розміщений другий шар….
 14. В другому шарі виокремлюють два прошарки…..
 15. Найглибший шар шкіри….
 16. Похідними шкіри є…..
 17. Рогові утвори у вигляді пластинок, що розміщуються на пальцях….
 18. Видовжені утвори, що виконують тепло регуляторну, захисну та чутливу функції….
 19. Утвори шкіри, що здатні створювати й виділяти певні секрети….
 20. Залози, що складаються з тіла й протоки та відкриваються на поверхні шкіри порою , називають….
 21. Залози, що виробляють секрет, яким  змащується шкіра і волосся….
 22. Видозмінені потові залози, що розвинуті лише в жінок….

 

§27 Терморегуляція

 1. Здатність теплокровних організмів підтримувати на сталому рівні температуру тіла незалежно від змін температури навколишнього середовища…..
 2. Сталість температури тіла людини зумовлена взаємодією процесів…..
 3. У процесі теплоутворення виокремлюють два основні процеси…..
 4. Мимовільне скорочення скелетних м’язів – це….
 5. Збільшення інтенсивності реакцій окиснення – це….
 6. Особливе значення в теплоутворенні відіграє….
 7. Під дією високої температури середовища і прямих сонячних променів можуть виникати…..
 8. Проблема , з якою ми можемо зіткнутися винятково влітку….
 9. Проблема, яка може виникнути у закритому приміщенні з підвищеною вологістю і високою температурою повітря…..
 10. Хворобливі зміни шкіри та її похідних, що , на відміну від інших захворювань , мають зовнішні прояви….
 11. Шкірні захворювання вивчає….
 12. Стригучий лишай , кандидози, паршу голови спричиняють….
 13. Стафілококові і стрептококові бактерії спричиняють…..
 14. Тварини – паразити викликають….
 15. Бородавки та герпес спричинені….
 16. Шкідливе випромінювання може спровокувати….
 17. Підвищена або низька температура спричиняють…..
 18. Кислоти та луги можуть стати причиною….
 19. Внутрішні чинники спричиняють алергічні хвороби….
 20. Порушення функцій нервової системи призводить до…..
 21. Порушення функцій ендокринної системи призводить до…
 22. Основними зовнішніми проявами шкірних захворювань є….
 23. Важливе значення в профілактиці захворювань шкіри має дотримання……
 24. Одним з ефективних заходів поліпшення стану шкіри є….

 

§28 Опора людини

 1. Життєва функція, що забезпечує збереження форми тіла, здійснення зовнішніх і внутрішніх рухів – це…..
 2. Опора визначається наявністю неорганічних та органічних речовин на рівні….
 3. У реалізації опори беруть участь живі клітини хрящової, кісткової тканин на рівні…
 4. Функцію опори здійснюють сполучні опорні тканини на рівні….
 5. Основними органами опори є хрящі та кіски на рівні….
 6. Хрящі, кістки, зв’язки формують кістковий ендоскелет на рівні….
 7. Особливості  опори як функції організму людини пов’язані з прямоходінням, суспільним способом життя й працею на рівні….
 8. Органами опорно – рухової системи є….
 9. Опорно – рухова система здійснює в організмі людини такі функції….
 10. Сполучна опорна тканина, що складається з клітин хондроцитів і міжклітинної речовини….
 11. Головною особливістю хрящової тканини є….
 12. Живлення здійснюється із сполучнотканинного шару , що вкриває хрящі…..
 13. Сполучна опорна тканина, що складається із клітин остеоцитів і міжклітинної речовини….
 14. У кістках виокремлюють два види кісткової речовини….
 15. Структурною одиницею кісткової речовини є…..
 16. Речовина, що має тонкі кісткові пластинки й перекладини.....

 

 

§29 Кістка як орган скелетної системи

 1. Орган скелетної системи, будова й властивості якого призначені для здійснення основних функцій скелетної системи….
 2. Кістки здатні до росту в….
 3. Ріст кістки у довжину забезпечується….
 4. Ріст кітки у товщину забезпечується поділом клітин….
 5. Ріст кісток завершується в…..
 6. Видовжена середня частина кістки називається….
 7. Потовщені кінці кістки – це….
 8. Найчастіше кістки класифікують на…
 9. Виділяють три основні типи з’эднань  кісток…..
 10. З’єднання кісток, що забезпечують здатність витримувати великі навантаження….
 11. З’єднання кісток, утворені для здійснення обмежених зміщень….
 12. Сполучення кісток за допомогою щільної волокнистої тканини із формуванням між кістками простору….
 13. Суглоби складаються з таких трьох елементів…
 14. Суглоби поділяють на…
 15. Із двох кісток утворюються суглоби….
 16. Декількома кістками утворені….
 17. Суглоби, що здійснюють рухи в одному напрямку – це….
 18.  Суглоби, що здійснюють рухи в двох напрямках …

§30 Скелет людини

 1. Скелет людини складається з відділів……
 2. Частина скелета людини, яка захищає головний мозок і органи чуттів……
 3. У скелеті голови розрізняють відділи……
 4. Відділ скелета голови, що утворює основу дихального апарату й травного каналу……
 5. Відділ скелета голови, у якому міститься головний мозок і органи чуття…..
 6. Частина скелета, яка захищає спинний мозок та органи грудної порожнини……
 7. Скелет тулуба людини утворюють…..
 8. Два вигини хребта вперед……
 9. Два вигини хребта назад…..
 10. Хребет людини складається із…..
 11. Хребці з’єднанні у відділи….
 12. Частина скелета тулуба, утворена хребцями, грудиною, ребрами…..
 13. Пояс верхніх кінцівок утворюють….
 14. Скелет вільної верхньої кінцівки має…..
 15. До складу кисті входять….
 16. Пояс нижніх кінцівок включає…
 17. Скелет вільної нижньої кінцівки утворений….
 18. До складу стопи входять….

§ 31 Рух людини. М’язи.

 1. Життєва функція, що здійснюється м’язовою системою й забезпечує зовнішнє переміщення в просторі та діяльність внутрішніх органів…..
 2. Тканина, що становить основну масу м’язів і характеризується здатністю до збудливості і скоротливості….
 3. За структурою та функцією розрізняють такі м’язові тканини…..
 4. Тканина, яка складається з м’зових волокон й утворює скелетні м’язи…
 5. Структурною і функціональною одиницею скелетної тканини є….
 6. Тканина , яка складається з клітин міозитів і є складником внутрішніх органів і судин….
 7. Тканина, яка складається з клітин кардіоміоцитів і утворює міокард…..
 8. Орган руху в тварин і людини….
 9. М’язи здійснюють такі функції….
 10. Скоротливі органи , які утворені  з посмугованої  скелетної тканини…..
 11. У м’язі розрізняють….
 12. М’язові волокна містять упорядковано розташовані…..
 13. За формою м’язи поділяють….
 14. За розташуванням м’язи людини поділяють на  …..
 15. М’язи , утворенні не посмугованою тканиною – це…..
 16. М’яз, утворений посмугованою серцевою тканиною – це….

§ 32 Робота мязів. Втома м'язів.

 1. М’язи голови поділяють на…..
 2. М’язи , що зміщують шкіру та піднімають брови….
 3. М’язи, які одним кінцем вплітаються в шкіру, а іншим – прикріплюються до кісток….
 4. М’язи, що забезпечують рухи під час жування і ковтання….
 5. М’язи тулуба поділяють на…
 6. М’ язи, що забезпечують повороти голови та її підтримку…
 7. М’язи , що зумовлюють рухи верхніх кінцівок, беруть участь у диханні….
 8. М’язи, які здійснюють захист черевної порожнини….
 9. М’язи, які зумовлють рухи кінцівок, голови, підтримують тулуб….
 10. Дельтоподібний, підлопатковий належать до м’язів….
 11. М’язи вільної верхньої кінцівки поділяють на …..
 12. Сідничний , грушоподібний – належать до м’язів….
 13. М’язи вільної нижньої кінцівки поділяють на…..
 14. Діяльність м’язів, що виникає внаслідок їхнього скорочення за рахунок енергії АТФ – це…
 15. Основними властивостями м’язів є….
 16. Властивість м’яза, що залежить  від маси скоротливих білків….
 17. Властивість, яка визначається часом, за який м’яз скорочується й розслаблюється….
 18. Здатність м’язів тривалий час підтримувати заданий ритм роботи…..
 19. Стан постійного незначного напруження м’язів – це….
 20. Робота, за якої м’язи напружуються але не скорочуються…
 21. Робота, за якої м’язи почергово скорочуються й розслаблюються….
 22. Теорія, що пояснює механізм скорочення м’язів називається….
 23. Фізіологічний стан, який виникає при тривалій або інтенсивній роботі….
 24. Стан, завдяки якому м’язи можуть виконувати ще більшу роботу….

§ 33 Розвиток опорно – рухової  системи людини

 1. Порушення функцій організму через обмеження рухової активності…..
 2. Особливо страждає від малої рухливості….
 3. Основними профілактичними засобами проти малорухливості є….
 4. Захворювання опорно – рухової системи  поділяють на…
 5. Група уражень, що виникають як порушення розвитку кісток чи м’язів до народження або після народження…..
 6. Хвороби, що мають спадковий характер….
 7. Хвороби, що виникають внаслідок впливу шкідливих чинників на вагітних жінок….
 8. Ускладнення після перенесення інфекційних захворювань…
 9. Порушення обміну речовин….
 10. Захворювання, що розвиваються при порушенні живлення кісткової, хрящової та м’язової тканин…
 11. Прикладом дистрофічних захворювань є….
 12. Пошкодження кісткової системи, що спостерігається найчастіше…..
 13. Частковий розрив волокон, що з’єднують головки кісток….
 14. Ушкодження м’яких тканин, що часто супроводжується крововиливами під шкіру….
 15. Вихід суглобової головки із суглобової западини…..
 16. Порушення цілісності кісток внаслідок значної механічної сили…..

§ 34 Нервова регуляція

 1. Регуляція діяльності організму за допомогою імпульсів….
 2. Активний процес, властивістю  якого є здатність поширюватися нервовими волокнами….
 3. Активний нервовий процес, який призводить до зменшення чи припинення збудження….
 4. Сукупність клітин і міжклітинної речовини що забезпечують нервову регуляцію організму людини…..
 5. Нервова клітина з відростками…
 6. Ядро, велику кількість мітохондрій та рибосоми має……
 7. Відростки, що сприймають нервові імпульси від інших клітин…
 8. Відросток нервової клітини, що проводить нервові імпульси від тіла нейрона до інших клітин….
 9. Оболонка довгих відростків, яка забезпечує їх ізоляцію….
 10. Кінцеві розгалуження довгих відростків називаються….
 11. Сукупність клітинних елементів нервової тканини…
 12. Реакція – відповідь організму на подразнення…..
 13. Матеріальною основою рефлексів  є об’єднання різних за функцією….
 14. Нервові клітини, що сприймають і передають інформацію до інших клітин – це….
 15. Нервові клітини, які зв’язують одні клітини з іншими…..
 16. Нервові клітини, що передають  збудження до робочих органів…..
 17. Шлях, по якому проходить нервовий імпульс….
 18. Нервове закінчення чутливого нейрона,що сприймає подразнення – це частина….
 19. Доцентрове нервове волокно чутливого нейрона,що передає збудження до ЦНС – це частина….
 20. Ділянка ЦНС , де відбувається з’єднання чутливого нейрона з руховим за участю вставних нейронів – це частина….
 21. Нервове закінчення рухового нейрона, що передає нервовий імпульс  до робочого органа  - це частина…..
 22. Колінний і п’ятковий рефлекс – це приклади….

§ 35 Нервова система.

 1. Органи нервової системи побудовані із….
 2. Скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків у межах ЦНС утворює….
 3. Сукупність довгих відростків утворює…
 4. За межами ЦНС нейрони утворюють…..
 5. Для швидкого проведення імпульсів та надійного з’єднання нервових центрів з органами і тканинами  організму нервова система має…
 6. У будові нерва виділяють….
 7. В середині нервів проходять….
 8. Ззовні нерви вкриті…
 9. Нерви поділяють на….
 10. Сприймання впливів середовища на організм – це функція….
 11. Перетворення інформації на нервові імпульси та їхнє проведення – це функція…
 12. Аналіз інформації, контроль дій та об’єднання складових частин організму в єдине ціле – це функція…
 13. Формування відповідних пристосувальних реакцій організму  - це функція…
 14. Для забезпечення аналізу інформації та рефлекторної  діяльності в нервовій системі існують….
 15. Клітини, які входять до складу нервового центру  та забезпечують автоматію – це…
 16. Основна частина нервової системи, до якої входить головний та спинний мозок – це…
 17. Частина нервової системи, що розташована поза головним і спинним мозком….
 18. Нерви, яких у людини є 31 пара….
 19. Нерви, яких у людини є 12 пар….
 20. Функціонально нервову систему можна поділити на….
 21. Нервова система, що забезпечує діяльність скелетних м’язів, органів чуттів. Залоз зовнішньої секреції, шкіри – це…
 22. Нервова система, що відповідає за діяльність внутрішніх органів, залоз секреції, кровоносних судин – це…

§ 36 Спинний мозок, функції та будова.

 1. Життєво важливе значення спинного мозку пов’язане з двома функціями….
 2. Функція спинного мозку, що полягає в здійсненні рефлексів, пов’язаних з роботою скелетних м’язів та регуляцією функцій внутрішніх органів…
 3. До соматичних рефлексів належать…
 4. Рефлекси, які проявляються в почерговій дії м’язів – згиначі та розгиначів….
 5. Рефлекси, що сприяють підтриманню положення тіла в просторі…..
 6. Іншою важливою функцією спинного мозку є….
 7. Спинний мозок розташований у каналі хребта, що утворений…
 8. Спинний мозок вкривають три оболонки…
 9. Зовнішня оболонка спинного мозку….
 10. Оболонка спинного мозку, що немає судин….
 11. Оболонка, що складається з пухкої сполучної тканини….
 12. Мозкова рідина , що захищає нейрони від механічних впливів…..
 13. Усередині стовбура спинного мозку є….
 14. Спинний мозок складається з відділів…
 15. Від кожного сегмента спинного мозку вправо й наліво відходять….
 16. Корінці, що проводять інформацію від шкіри, м’язів до спинного мозку – це….
 17. Корінці, що забезпечують надходження команд  від центрів до робочих органів – це…
 18. У між хребцевому отворі корінці з’єднуються і утворюють змішані….

 

§ 37 Головний мозок, функції та будова.

 1. Вищий відділ ЦНС……
 2. Центри довільних рухів, яких ми навчаємось протягом життя  - це функція…..
 3. Відображення навколишнього світу – це функція….
 4. Утворення  висхідних та низхідних шляхів для зв’язку зі спинним мозком – це функція….
 5. Головний мозок є осередком …..
 6. Забезпечення таких процесів як мислення, свідомість, мова, пам'ять , емоції – це функція…..
 7. Головний мозок як і спинний вкритий оболонками….
 8. У головному мозку людини розрізняють такі відділи….
 9. Середній мозок, міст і довгастий мозок утворюють….
 10. Через увесь стовбур головного мозку проходить сітчастий  утвір….
 11. Навколо верхньої частини стовбура розміщена….
 12. Від стовбура головного мозку відходять 12 пар …..
 13. Найбільшим черепно – мозковим нервом є…
 14. Відділ головного мозку, поділений на праву і ліву півкулі, з’єднані мозолистим тілом – це…
 15. Мозок, що розташований вище від середнього…
 16. Вищий центр больової чутливості….
 17. Вищий центр регуляції  вегетативних функцій….
 18. Мозок, до складу якого входить чотиригорбикове тіло й ніжки мозку….
 19. Мозок, утворений мостом і мозочком….
 20. Структура, що складається переважно із провідних шляхів….
 21. Структура, яка має дві півкулі  з черв’яком і власною корою….
 22. Мозок, що є продовженням спинного мозку…..

§ 38 Обробка інформації в ЦНС.

 1.  Утвори кінцевого мозку, що мають виражену складчасту поверхню….
 2. У кожної людини поверхня півкуль є….
 3. На поверхні півкуль є 3 найбільших борозни….
 4. Борозни виокремлюють у кожній півкулі  4 основних частки….
 5. У півкулях великого мозку добре розвинена….
 6. Шар сірої речовини на поверхні півкуль головного мозку…
 7. Нейрони кори утворюють шість горизонтальних шарів і вертикальні….
 8. Нейрони кори поділяються на….
 9. Скупчення сірої речовини в білій називається….
 10. У корі великого мозку розрізняють три види ділянок….
 11. Зони, що одержують інформацію від різних рецепторів….
 12. Зони, що надсилають командні імпульси до робочих органів….
 13. Зони, що аналізують і зберігають інформацію…..
 14. Основними полями, що різняться будовою та функціями є….
 15. Частка, кора якої відіграє визначальну роль у навчанні, поведінці….
 16. Частка, у корі якої розташована зона шкірно – м’язової чутливості….
 17. Частка, у корі якої розташовані зорові зони….
 18. Частка, у корі якої розташовані нюхові, слухові та смакові зони…..

§ 39 Периферична нервова система.

 1. Частина нервової системи . що здійснює зв’язок між ЦНС і органами…
 2. Периферична нервова система поділяється на три частини….
 3. Чутливі нерви й чутливі волокна у складі змішаних нервів….
 4. Частина , що проводить нервові імпульси нервові імпульси із ЦНС до внутрішніх органів і залоз….
 5. Частина, що іннервує скелетні м’язи й забезпечує їхню швидку реакцію на подразнення…..
 6. Основними провідними шляхами периферичної нервової системи є….
 7. Від головного мозку відходять….
 8. Парні нерви людини, що виходять з кожного сегмента спинного мозку….
 9. Засновником вчення про вегетативну нервову систему є англійський учений….
 10. Вегетативна нервова система поділяється на два відділи….
 11. Майже кожний внутрішній орган одночасно іннервується симпатичними та парасимпатичними волокнами, це явище називається….
 12. У закінченнях симпатичних нервів виділяється….
 13. В закінченнях парасимпатичних нервів виділяється….
 14. Нервові клітини з дуже довгими руховими волокнами – аксонами….

§ 40 Захворювання нервової системи.

 1. Захворювання нервової системи, що виникають унаслідок анатомічних та функціональних змін нервових структур….
 2. Дегенеративні хвороби мозку – це….
 3. Судинні захворювання мозку – це….
 4. До захворювань периферичної нервової системи належать…..
 5. Інфекційними захворюваннями нервової системи є….
 6. Захворювання вегетативної нервової системи – це…
 7. До спадкових хвороб нервової системи належать….
 8. Нервова хвороба,  зумовлена порушенням кровопостачання головного мозку….
 9. Одна з найдавніших і найпоширеніших хвороб відомих людству…..
 10. Ураження спинномозкових корінців…..
 11. Ураження периферичних нервів , що супроводжується болем  але їхні функції зберігаються….
 12. Ураження периферичних нервів,  що супроводжується болями і порушенням  їхніх функцій….
 13. Інфекційне захворювання, що вражає оболонки головного та спинного мозку….
 14. Гостре інфекційне захворювання, яке спричинене поліовірусом….
 15. Захворювання головного мозку, спричинене прогресуючим руйнуванням і загибеллю нейронів середнього мозку….
 16. Розділ медицини, який вивчає виникнення, лікування та профілактику нервових захворювань….
 17. Метод графічної реєстрації біострумів головного мозку….
 18. Метод дослідження, що полягає в отриманні зображень окремих шарів досліджуваного об’єкта за допомогою спеціального приладу….
 19. Метод дослідження, що дає змогу отримувати зображення внутрішніх структур організму за допомогою магнітного поля….

 

 

§ 41 . Загальна характеристика сенсорних систем.

 1.  Сприйняття інформації відбувається за участю цілої системи структур, що утворюють…..
 2. Сукупність структур, які отримують, передають та аналізують інформацію – це…
 3. У людини розрізняють сенсорні системи…..
 4. Будь – яка сенсорна система складається з трьох відділів….
 5. Відділ, представлений рецепторами – це…..
 6. Чутливі нервові закінчення або клітини, що сприймають енергію подразнення і перетворюють її на нервові імпульси….
 7. За розташуванням розрізняють рецептори….
 8. Залежно від природи подразнення рецептори поділяють на….
 9. Відділ, що складається із чутливих волокон, що передають закодовані сигнали до ЦНС…
 10. Відділ сенсорних систем , що утворює чутливі зони кори великого мозку….
 11. Здатність пристосовувати рівень своєї чутливості під дією подразника – це….
 12. Сприйняття певного виду подразників і формування специфічних відчуттів – це….
 13. Сенсорні системи під дією тривалих вправ здатні підвищувати свої можливості, тобто….
 14. Властивість, яка реалізується через взаємодію відчуттів на рівні кори й підкірки….
 15. Відшкодування функції однієї сенсорної системи за рахунок якісної перебудови або посиленого використання збережених функцій інших сенсорних систем….

§ 42 Зорова сенсорна система.

 1. Функціональна система, яка спеціалізується на сприйнятті світлових подразнень….
 2. Орган чуття, що забезпечує зір людини….
 3. Складається орган зору людини із….
 4. Зовнішня оболонка з колагеновими волокнами, що захищає око та зберігає форму….
 5. Прозора частина зовнішньої оболонки, що пропускає і заломлює світло….
 6. Передня частина судинної оболонки з пігментом, що визначає колір очей….
 7. Отвір у райдужці, що може змінювати діаметр за допомогою гладких м’язів….
 8. Утвір судинної оболонки , що має війковий м’яз і зв’язки…..
 9. Оболонка з густою сіткою кровоносних судин, що забезпечує живлення ока….
 10. Внутрішня світло сприймальна оболонка очного яблука….
 11. Прозора рідина, яка заповнює передню й задню камери та живить кришталик….
 12. Прозорий еластичний двоопуклий утвір….
 13. Прозора драглиста маса, що заповнює очне яблуко….
 14. Ділянка в центрі сітківки, де містяться колбочки…..
 15. Місце, де зоровий нерв виходить із сітківки….
 16. Структури, що виконують захисну функцію…..
 17. Внутрішня частина повік вкрита сполучнотканинною оболонкою….
 18. Очне яблуко постійно рухається завдяки…

 

§ 43 Зір людини. Порушення зору.

 1. Вид чуття, що здійснює сприйняття світлової інформації….
 2. Процеси ока, які забезпечують спрямування відбитих променів на сітківку….
 3. До складу оптичної системи ока входять….
 4. Здатність ока чітко бачити предмети , розташовані на різних відстанях називають….
 5. Процеси перетворення енергії світлових променів у нервові імпульси….
 6. Зображення предмета на сітківці є….
 7. Світлосприймальними клітинами сітківки є….
 8. Сукупність процесів , які передають нервові імпульси від клітин сітківки до кори півкуль великого мозку…..
 9. Сукупність процесів аналізу і синтезу інформації….
 10. Колірний зір людини здійснюється за допомогою колбочок трьох типів….
 11. Найчастіше трапляється порушення заломлення світла….
 12. Порушення зору , пов’язане з фокусуванням променів від предметів перед сітківкою…..
 13. Порушення зору , пов’язане з фокусуванням променів від предметів за сітківкою….
 14. Порушення зору,  пов’язане з нерівномірним заломленням світла рогівкою чи кришталиком…..
 15. Захворювання очей, пов’язане з порушенням бінокулярного зору….
 16. Помутніння кришталика – це….
 17. При підвищенні внутрішньо очного тиску розвивається….
 18. Нестача вітаміну А спричиняє ….
 19. Порушення кольорового зору  називають….
 20. Запалення кон’юктиви – це….

§ 44 Слухова сенсорна система.

 1. Сукупність анатомічних утворів , які забезпечують сприйняття звукових коливань…..
 2. Людина сприймає звукові коливання в діапазоні …..
 3. Для людини характерний просторовий …..
 4. Орган слуху людини не здатний сприймати ….
 5. Орган чуття, що забезпечує слух…..
 6. Орган слуху складається з….
 7. Вухо, що здійснює проведення звукових коливань….
 8. Частина вуха, що вловлює звукові коливання…..
 9. Частина вуха, що має довжину до 2,5 см. …..
 10. Тонка сполучнотканинна мембранна…..
 11. Середнє вухо складається з…..
 12. Утвір, що з’єднує барабанну порожнину з носоглоткою….
 13. У середньому вусі розташовані слухові кісточки…..
 14. У скроневій кістці людини розташоване….
 15. Спірально закручений канал до 2,5 оберту….
 16. На перетинці завиткового лабіринту розташований звукосприймальний  апарат….
 17. Вид чуття, що здійснює сприйняття звукової інформації….

§ 45 Сенсорні системи смаку й нюху.

 1. Система, що забезпечує сприйняття хімічних летких подразнень….
 2. Сукупність процесів, що здійснюють сприйняття хімічної інформації повітря….
 3. Органом нюху є…..
 4. Кількість нюхових рецепторів досягає….
 5. Нюхові рецептори здійснюють…..
 6. Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається в…..
 7. Функціональна система, що сприймає хімічні подразнення…..
 8. Сукупність процесів, що здійснюють сприйняття хімічної інформації їжі…
 9. Органом смаку в людини є…..
 10. Сприймання смаку зумовлене….
 11. На кіркове формування смакових відчуттів впливають….
 12. Розрізняють 4 основних типи смакових відчуттів…..
 13. Кінчик язика найчутливішим є до….
 14. Кінчик і краї язика найчутливіші до….
 15. Краї язика найчутливіші до…..
 16. Корінь язика чутливий до….

§ 46 Сенсорні системи рівноваги та слуху.

 1. Функціональна система, що спеціалізується на сприйманні гравітаційного поля й зумовлює орієнтацію тіла в ньому….
 2. Органом рівноваги тіла людини є….
 3. Орган рівноваги людини складається із….
 4. Перший етап сприйняття – це ….
 5. Перший етап сприйняття здійснюють…
 6. Нервове проведення збудження здійснюється гілкою…..
 7. Кіркове формування відчуттів відбувається разом із….
 8. Функціональна система, яка забезпечує сприйняття, проведення та обробку інформації від рецепторів, розміщених у м’язах, сухожилках, фасціях і суглобах….
 9. Внутрішні рецептори м’язів, сухожилків, суглобів і фасцій забезпечують…..
 10. Функціональна система, що забезпечує сприймання, проведення та обробку інформації від внутрішніх органів і внутрішнього середовища…..
 11. Механорецептори, терморецептори, хеморецептори, больові рецептори внутрішніг органів, тканин, судин здійснюють…..
 12. Нервове проведення збудження від рецепторів до ЦНС відбувається через…..
 13. Кіркове формування відчуттів здійснюється за допомогою….
 14. Голод, спрагу, втому «темними чуттями» назвав…..

 

§ 47 Сенсорні системи дотику , температури, болю.

 1. По всій поверхні тіла розкидано…..
 2. Розрізняють шкірну чутливість….
 3. Функціональна система, що сприймає механічні впливи на шкіру….
 4. Найбільша дотикова чутливість властива нервовим закінченням кінчиків….
 5. Менша чутливість властива…..
 6. Низькою чутливістю до дотику характеризується….
 7. Характер дотикових відчуттів залежить від частоти дії….
 8. Якщо дія подразника постійна, утворюється відчуття….
 9. Якщо дія подразника короткочасна, утворюється відчуття….
 10. При високій частоті зміни сили подразника утворюється….
 11. Функціональна система, яка формує відчуття тепла і холоду – це….
 12. Холодові рецептори розміщенні в….
 13. Теплові рецептори розміщенні….
 14. Функціональна система, що сповіщає про внутрішні та зовнішні чинники небезпеки для нашого тіла – це….
 15. Вільні нервові закінчення шкіри – це…..
 16. Вищим центром больової чутливості є….
 17. Больові відчуття формуються за межами ….
 18. Ділянки з винятковою чутливістю до болю – це….
 19. Ділянки, позбавленні больової чутливості…..
 20. Больові відчуття поділяють на…..

§ 48 Вища нервова діяльність

 1. Сукупність безумовно – рефлекторних реакцій, спрямованих на роботу внутрішніх органів і підтримання гомеостазу – це…..
 2. Сукупність нейронів у складі сірої речовини, що забезпечують виникнення впродовж життя умовних рефлексів – це…..
 3. Базальні ядра півкуль мозку, є нейронними вузлами, що занурені в білу речовину великого мозку – це….
 4. Основними нервовими процесами, що координують вищу нервову діяльність, є….
 5. Реакція нейронів, підвищення їхньої активності – це….
 6. Активний процес, який пригнічує збудження або запобігає йому – це….
 7. Засновниками вчення про ВНД є….
 8. Сукупність нервових процесів, що відбувається у вищих відділах ЦНС – це…
 9. Сукупність вроджених особливостей нервових процесів, що характеризують ВНД – це….
 10.  Основними властивостями процесів збудження і гальмування є…..
 11. Здатність нервових клітин відповідно реагувати на сильні подразнення без розвитку гальмування – це….
 12. Здатність нейронів тривалий час підтримувати стан активного гальмування – це …
 13. Збалансованість процесів збудження й гальмування, що створює основу для більш урівноваженої поведінки – це…..
 14. Швидкість переходу нейронів від збудження до гальмування – це…
 15. Розрізняють 4 типи ВНД…..
 16. Сильний, врівноважений, рухливий – це….
 17. Сильний, врівноважений, інертний – це….
 18. Сильний, неврівноважений – це….
 19. Слабкі процеси збудження і гальмування…..
 20. Сукупність індивідуальних особливостей , що виявляються в силі, швидкості та зрівноваженості нервових процесів…..
 21. Творцем вчення про темперамент є….
 22. Першу класифікацію типів темпераменту розробив…..
 23. Характеристика типів темпераменту визначається їхніми властивостями….
 24. Важливу роль у розвитку темпераменту мали дослідження….

 

§ 49 Безумовні рефлекси людини. Вроджена поведінка людини.

 1. Реакція організму на будь – яке подразнення….
 2. Уперше термін рефлекс увів французький вчений….
 3. У створенні рефлекторної теорії брали участь….
 4. Будь – який рефлекс має основу у вигляді….
 5. І. П. Павлов  поділив усі рефлекси на….
 6. Функціональною основою вроджених форм поведінки є….
 7. До безумовних рефлексів належать….
 8. Колінний, зіничний, хапальний – це….
 9. Рефлекси вдиху і видиху – це….
 10. Забезпечують роботу внутрішніх органів рефлекси….
 11. Рефлекси «Що це таке?» …
 12. Чхання, кашель – це рефлекси….
 13. Виділення слини чи шлункового соку на їжу – це….
 14. Рефлекси, що забезпечують неперервність виду – це….
 15. Сукупність складних вроджених видотипових реакцій – це….
 16. Функціональною основою вроджених форм поведінки є…..
 17. Вроджена пристосувальна форма поведінки у вигляді системи безумовних рефлексів…..
 18. Оборонний, орієнтувальний – це….
 19. Питний, харчовий – це…
 20. Батьківський, материнський – це….
 21. Прояви вродженої поведінки виникають при відповідних …..
 22. Вроджена поведінка високо адаптивна і не потребує попереднього…..
 23. Вродженні реакції генетично запрограмовані і формуються в процесі індивідуального розвитку незалежно від….
 24. Вроджена поведінка людини є спадковою, але на відміну від тварин людина здатна….

§ 50 умовні рефлекси людини. Набута поведінка.

 1. Набуті індивідуальні реакції на дію подразників…..
 2. Умовні рефлекси виникають на дію…..
 3. Умовні рефлекси є…..
 4. Умовні рефлекси власних рефлекторних дуг не мають і тому здійснюються через функціональні…..
 5. Утворюються і здійснюються умовні рефлекси за участю….
 6. Складні ланцюги умовних рефлексів, які є фізіологічною основою умінь, навичок, звичок і способів діяльності…..
 7. Сукупність складних набутих індивідуальних поведінкових реакцій поведінкових реакцій – це….
 8. Функціональною основою набутої поведінки людини є….
 9. Провідну роль у виникненні проявів набутої поведінки відіграють….
 10. Способи накопичення індивідуального досвіду….
 11. Вищою формою научіння в людини є….
 12. Набута поведінка різна в представників одного виду, тобто….
 13. Набуті реакції формуються в процесі індивідуального розвитку залежно від….
 14. Специфічна форма індивідуальної активності , спрямованої на засвоєння знань, умінь, навичок та способів діяльності…..
 15. Основні центри , що контролюють виникнення проявів набутої поведінки , розташовані в….
 16. Основною відмінністю набутої поведінки людини від умовно – рефлекторної діяльності тварин є…..

§ 51 Научіння . Розумова діяльність.

 1. Способи накопичення індивідуального досвіду в процесі взаємодії організму із середовищем – це….
 2. Організм пасивно реагує на подразники з формуванням мимовільних змін поведінкових реакцій – це….
 3. Научіння, унаслідок якого зникає реакція на певний подразник, що повторюється – це…..
 4. Научіння, під час якого в кризові періоди розвитку добре запам’ятовується вперше побачене – це….
 5. Научіння, завдяки якому формується поведінкова реакція на певний умовний подразник…..
 6. Научіння шляхом активної взаємодії із середовищем, завдяки чому виникають нові поведінкові реакції – це….
 7. Научіння шляхом випадкового виявлення зв’язку подразника з реакцією….
 8. Відтворення людиною рухів та вчинків інших людей…..
 9. Найскладніше научіння із застосуванням мислення – це….
 10. Научіння, що формує готовність людини до практичного виконання дій….
 11. Раптове знаходження розв’язку якоїсь ситуації -  це…..
 12. Діяльність, спрямована на поповнення досвіду із залученням пізнавальних форм научіння – це….
 13. У тварин розумова діяльність має назву….
 14. У людини розумова діяльність є досконалішою завдяки…..
 15. Основою розумової діяльності є….
 16. Розумова діяльність пов’язана з діяльністю сенсорних систем, що беруть участь у формуванні….
 17. Дуже важливою в розумовій діяльності є…..
 18. Важливе значення в розумовій діяльності мають…..
 19. Збереження та відтворення необхідної інформації – це….
 20. Надходження інформації, її участь у сприйнятті та мисленні – це….

§ 52 Мова. Мислення.

 1. Сукупність нервових процесів , що виникають у корі півкуль великого мозку під час безпосереднього впливу на сенсорні системи чинників середовища – це…
 2. Сукупність нервових процесів , що виникають у корі великого мозку на слова й позначені ними поняття – це….
 3. Специфічна форма спілкування, озвучена думка, властива тільки людині……
 4. Прогресивний розвиток мови зумовили такі соціальні чинники…..
 5. Є два центри мови, що розташовані в лівій півкулі великого мозку…..
 6. Процес чуттєвого відображення окремих властивостей предметів і явищ – це….
 7. Процес чуттєвого відображення предметів і явищ навколишнього світу в цілому. А не окремих їхніх властивостей….
 8. Процес відображення предметів і явищ середовища поза їх безпосереднім впливом на органи чуттів – це….
 9. Процес відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв’язках і відношеннях…..
 10. Для людини характерне мислення……
 11. Форма мислення , що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів навколишнього світу , що надходять від рецепторів за допомогою першої сигнальної системи….
 12. Форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів, що надходять у вигляді слів за участю другої сигнальної системи…..
 13. Основними формами мислення є……
 14. Поділ об’єктів і явищ на складові, виокремлення в них елементів , ознак – це….
 15. Об’єднання різних ознак, елементів або частин об’єкта в єдине ціле – це…..
 16. Зіставлення об’єктів чи явищ для встановлення їх подібності чи відмінності – це….
 17. Об’єднання предметів і явищ  за їх спільними істотними ознаками – це….
 18. Виокремлення найголовніших ознак і відокремлення другорядних – це….
 19. Розподіл об’єктів і явищ на класи відповідно до визначених ознак – це…..
 20. Зведення розрізнених знань у єдину систему називають….

 

§53 Свідомість. Память.

 1. Продуктом мислення є….
 2. Свідомість може розвиватися лише в…..
 3. Свідомість нерозривно пов’язана з……
 4. Форма відображення навколишнього світу – це…..
 5. Процес запам’ятовування, зберігання та відтворення інформації називається….
 6. Пам’ять є результатом діяльності трьох основних блоків….
 7. Розрізняють чотири види пам’яті….
 8. Пам’ять, що є основою рухових навичок – це….
 9. Пам’ять на інформацію за участю позитивних чи негативних емоцій….
 10. Пам’ять, що зберігає та відтворює образи уяви…..
 11. Пам’ять на змістовну інформацію словосполучень чи виразів….
 12. Формування установки на успішне запам’ятовування – це…..
 13. Вміння вибирати стимули діяльності – це….
 14. Осмислення навчального матеріалу називають….
 15. Відшукування прикладів застосування інформації – це….
 16. Організація запам’ятовування на асоціаціях – це….
 17. Створення сприятливого емоційного тла перед навчанням – це….
 18. Поділ великих обсягів інформації на блоки….
 19. Правильна організація повторення – це….
 20. Гарна організація завершальної роботи з матеріалом – це…

§ 54 Сон. Біологічні ритми.

 1. Природний періодичний функціональний стан організму людини, що характеризується вимкненням свідомості називають…..
 2. Сон забезпечується діяльністю….
 3. Сон, що характеризується зниженням рухової активності кори, розслабленням скелетних м’язів, відсутністю рухів очей…..
 4. Сон, під час якого спостерігається підвищення електричної активності кори, напруженя скелетних м’язів, швидкі рухи очей, сновидіння….
 5. Діяльність мозку під час сну, пов’язана з комбінуванням явищ зовнішнього світу та функцій організму – це….
 6. Регулярні кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя називаються….
 7. Наука, що вивчає біоритмічні процеси має назву…
 8. За процесами, що їх спричиняють, біоритми поділяють на…..
 9. Ритм «сон – неспання» - це….
 10. Ритм дихання, серцебиття, травлення – це…..
 11. За періодом ритмічних змін розрізняють….
 12. Ритми серцевого циклу – це…
 13. Ритмічні рухи кишечнику – це….
 14. Коливання артеріального тиску, температури – це…..
 15. Менструальний цикл у жінок – це….
 16. Народження потомства – це…
 17. Розрізняють такі біоритмологічні типи людей як….
 18. У регуляції ритмів організму людини велике значення має….

§ 55 Гомеостаз і регуляція функцій організму людини.

 1. Уся життєдіяльність людини пов’язана з трьома загальними властивостями….
 2. Здатність організму автоматично підтримувати та відновлювати відносну сталість свого складу та функцій після їхньої зміни називається…..
 3. На рівні організму регуляція функцій здійснюється регуляторними системами…
 4. Тип регуляції функцій організму за участю нервових імпульсів …..
 5. Здатність особливих нейронів виробляти нейрогормони та нейромедіатори називається….
 6. Речовини, що надходять в кров та мозкову речовину – це…..
 7. Речовини. Які виділяються в синаптичну щілину – це….
 8. Регуляція за допомогою хімічних сполук….
 9. Особливістю гуморальної регуляції є контроль з боку гіпоталамуса – це….
 10. Регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин….
 11. Імунні реакції можуть бути….

§ 56 Ендокринна регуляція.

 1. Регуляція функцій організму яка здійснюється через рідинні середовища за допомогою гормонів….
 2. Розрізняють три типи залоз секреції…..
 3. Залози, які свої секрети виділяють через протоки – це….
 4. Залози, які виділяють гормони у внутрішнє середовище і не мають вивідних шляхів – це….
 5. Залози, які виділяють як секрети так і гормони – це….
 6. Сукупність залоз . що утворюють гормони та забезпечують ендокринну регуляцію називають….
 7. Наука про будову і функцію залоз внутрішньої секреції називається…..
 8. Принцип, який вказує на те , що залози внутрішньої секреції функціонують не ізольовано, а пов’язані в єдину систему – це….
 9. Принцип, який полягає в тому, що внутрішньоклітинні процеси регуляції підпорядковані регуляції на рівні органів – це….
 10. Принцип, що вказує на зворотну дію результатів регуляції – це…..
 11. Принцип, що полягає в тому, що процеси ендокринної регуляції змінюються відповідно до змін зовнішнього середовища – це…..
 12. Біологічно активні речовини залоз внутрішньої секреції , що здійснюють ендокринну регуляцію…..
 13. За хімічною природою біологічно активні речовини поділяють на….
 14. За характером дії біологічно активні речовини поділяють на…..
 15. Здатність гормонів в дуже малій кількості викликати зміни в організмі – це….
 16. Гормони здатні взаємодіяти з певними клітинами – мішенями – це…
 17. Дія гормону на деякій відстані від залози , яка його утворює – це….
 18. Гормони після виконання своєї функції швидко розщеплюються – це….
 19. Гормони змінюють діяльність органів, збуджуючи або гальмуючи їхню роботу – це….
 20. В організмі немає жодної фізіологічної функції, яка не перебувала б під впливом….

§ 57 Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 1. Залози, що не мають вивідних проток, утворюють гормони та виділяють їх у кров…..
 2. Ендокринна залоза, розташована при основі головного мозку….
 3. У гіпофізі розрізняють три частки….
 4. Гормони, які регулюють ріст людини – це…
 5. Гормони, які впливають на діяльність інших ендокринних залоз….
 6. Гормон, який сприяє синтезу меланіну й зумовлює колір шкіри – це….
 7. Гормон, що зменшує виведення сечі, підвищує кров’яний  тиск – це….
 8. Гормон, що стимулює діяльність молочних залоз у період вигодовування немовлят – це…..
 9. У разі порушення функцій гіпофіза можуть розвиватись….
 10. Ендокринна залоза, що розвивається як виріст проміжного мозку – це….
 11. В шишкоподібній залозі синтезується гормон, який перешкоджає передчасному статевому розвитку – це…
 12. Ендокринна залоза, розташована на передній поверхні щитоподібного хряща гортані – це….
 13. Щитоподібна залоза виділяє йодовмісні гормони – це….
 14. Порушення діяльності щитоподібної залози призводить до таких захворювань….
 15. Ендокринні залози у вигляді маленьких тілець, занурених у тканину щитоподібної залози – це…
 16. Клітини прищитоподібних залоз синтезують гормон….
 17. Ендокринна залоза розташована за грудиною – це…..
 18. Основним гормоном вилочкової залози є….
 19. Парні ендокринні залози, розташовані над нирками….
 20. Надниркові залози складаються з двох шарів….
 21. Гормони, які регулюють водно – сольовий обмін – це….
 22. Гормони, що забезпечують негайну мобілізацію ресурсів організму…..
 23. Залоза змішаної секреції , яка виробляє гормони та травний сік – це….
 24. Залози змішаної секреції, які виробляють статеві гормони і статеві клітини – це…

§ 58 Стрес. Ендокринні порушення.

 1. Неспецифічна нейрогуморальна відповідь, що виникає під дією будь – яких сильних подразників і спрямована на адаптацію організму – це….
 2. Термін стрес в науку вперше ввів у 1932 році…..
 3. Чинники стресу людини можна поділити на дві групи….
 4. Спека, холод, травма – це чинники…..
 5. Страх, небезпека, конфлікт – це чинники….
 6. Основними процесами стресу є так звана класична ….
 7. Стрес проявляється у вигляді….
 8. Під час зустрічі організму з чим - небудь новим , несподіваним і значущим розвивається….
 9. Внаслідок тривалої дії стресорів настає….
 10. Якщо дія чинника є сильною й тривалою , настає….
 11. Позитивні емоції, активна життєва позиція , регулярні помірні фізичні й розумові навантаження породжують…..
 12. Негативні емоції, нервове і фізичне перенапруження викликають….
 13. Хвороби, що виникають у разі порушення діяльності ендокринних залоз – це…..
 14. При надлишку гормону росту в дитячому віці розвивається….
 15. При гіперфункції гормону росту в дорослих розвивається…..
 16. При недостатній кількості гормону росту в дітей розвивається….
 17. За нестачі тироксину в дорослому віці виникає….
 18. Захворювання, яке зумовлене гіпофункцією щитоподібної залози в дитячому віці, називається….
 19. При підвищеному виділенні тироксину розвивається…
 20. При нестачі кортикоїдних гормонів наднирників виникає….
 21. У разі недостатнього утворення інсуліну розвивається захворювання….
 22. При введені в організм великої дози інсуліну виникає….

§ 59 Імунна регуляція.

 1. Наука про імунітет називається…..
 2. Засновниками науки про імунітет були…..
 3. Сукупність органів, тканин, клітин, які захищають організм від генетично чужорідних клітин….
 4. Клітини імунної системи можна поділити на….
 5. Органи імунної системи поділяють на….
 6. До центральних органів імунної системи відносять…..
 7. До периферичних органів імунної системи відносять….
 8. Кровотворний орган , у якому містяться стовбурові клітини – це….
 9. Залоза в якій відбувається диференціація Т – лімфоцитів – це….
 10. Скупчення лімфоїдної тканини, розташоване в глотці – це ….
 11. Невеликі тільця округлої або богоподібної форми – це….
 12. Непарний орган, розміщений у задній частині лівого підребер’я – це….
 13. Порожнистий червоподібний відросток сліпої кишки людини – це….

§ 60 Імунітет.

 1. Здатність організму розпізнавати чужорідний матеріал та мобілізувати клітини  й речовини на швидке його видалення – це….
 2. Імунітет, який здійснюється речовинами і клітинами на всі чужі білки та мікроорганізми, незалежно від їхньої природи – це….
 3. Процес поглинання та перетравлення лейкоцитами мікроорганізмів називають….
 4. Найбільшу фагоцитозну активність виявляють такі різновид лейкоцитів,як….
 5. Клітини, що здатні знищувати пухлинні та зараженні вірусами клітини…
 6. Імунітет, який здійснюється імунокомпетентними речовинами та клітинами, що діють і знищують тільки певний вид чужих білків і мікроорганізмів – це….
 7. Чужорідні білкові речовини , що потрапляючи в організм , викликають утворення специфічних антитіл – це….
 8. Білкові речовини, синтезовані організмом у відповідь на чужорідні білки…
 9. Сукупність реакцій, що виникають в організмі у відповідь на чужорідний матеріал – це…
 10. Імунна відповідь розвивається внаслідок здійснення цілого комплексу …..
 11. Реакції поглинання й перетравлення – це….
 12. Реакції склеювання за участю антитіл – це….
 13. Реакції розщеплення клітин – це….
 14. Імунна відповідь , зумовлена зростанням кількості клітин, здатних до реагування на даний антиген….
 15. Імунна відповідь, зумовлена утворенням речовин в організмі…..
 16. Імунна відповідь у вигляді утворення довгоживучих  Т- і В – клітин пам’яті…
 17. Вибіркова відсутність відповіді на даний атиген при повторній зустрічі – це…
 18. Розрізняють види імунітету…..
 19. Імунітет, що виробляється в процесі життя після перенесення інфекційних захворювань називають….
 20. Імунітет, за якого антитіла в організмі присутні з дня народження, тобто успадковані від батьків називають….
 21. Імунітет, що виникає внаслідок профілактичного щеплення називають….
 22. Імунітет, що виникає після лікувального щеплення називають…..

§ 61 Імунні порушення.

 1. Імунне порушення, спричинене невиправданим підвищенням імунної відповіді на дію певних чинників – це ….
 2. Термін «алергія» вперше ввів в науку  в 1906 році австрійський педіатр…
 3. Наука про алергічні захворювання називається…..
 4. Найвідоміші алергічні захворювання – це….
 5. Речовини, що викликають алергію, називають….
 6. Деякі харчові продукти, запахи, лікарські препарати – це…..
 7. Власні тканини організму з видозміненими властивостями – це..
 8. Причиною алергії є речовина, що виробляється лейкоцитами, коли алерген потрапляє в організм – це…
 9. Імунодефіцити можуть мати характер…
 10. До найповніше вивчених імунодефіцитів відносять….
 11. Причиною СНІДу є…
 12. Спосіб захисту від інфекцій шляхом введення в організм  антигенів для формування захисної імунної відповіді – це….

§ 62 Репродуктивна система людини. Будова та функції.

 1. Для людини властиве розмноження….
 2. Статеві залози розташовані в організмі особин різної статті , тому людина є…..
 3. Між чоловіком і жінкою є відмінності і це явище має назву….
 4. Сукупність органів, які забезпечують статеве розмноження – це…
 5. Розрізняють репродуктивні системи….
 6. Уся спадкова інформація про організм людини закодована в….
 7. У людини може спостерігатись раннє статеве дозрівання, що пов’язане  з….
 8. Репродуктивну систему жінки утворюють….
 9. Соромітні губи й клітор – це….
 10. Яєчники, маткові труби, матка, піхва – це….
 11. Парні органи , у яких утворюється секрет для вигодовування немовлят – це….
 12. Головні статеві органи в жінок – це два…
 13. Щомісяця в кожної жінки відбувається дозрівання однієї з яйцеклітин і вихід з яєчника, тобто…
 14. Якщо яйцеклітина не запліднюється, настає…
 15. Парні органи, що зв’язують яєчники з порожниною матки – це….
 16. Порожнистий непарний орган, у якому під час вагітності розвивається зародок і плід….
 17. Репродуктивну систему чоловіка утворюють…..
 18. Мошонка й статевий член – це органи…..
 19. Яєчка, придатки яєчок, сім’явиносна протока, сім’яні міхурці – це органи….
 20. Головні статеві органи чоловіків – це…
 21. Парні органи, де сперматозоони досягають зрілості…..
 22. Парні органи , що декретують речовину для забезпечення сперматозоонів поживними речовинами – це….
 23. Протоки придатків яєчок і протоки сім’яних міхурців зливаються в загальну…..
 24. Залоза, що захищає чоловічі гамети та підтримує їхню рухливість…

 

 

§ 63 Статеве дозрівання.

 1. Статеве дозрівання в хлопців відбувається від…..
 2. У яєчках виробляються чоловічі статеві гормони…
 3. Збільшуються і змінюються хрящі гортані, голос стає нижчим, відбувається….
 4. Мимовільне виділення сперми під час сну називається….
 5. Статеве дозрівання дівчат відбувається від….
 6. У віці 12 – 14 років у дівчат починаються…..
 7. Справжня зрілість настає у ….
 8. Процес утворення і дозрівання яйцеклітин – це…
 9. Усі первинні яйцеклітини сховані в міхурці яєчників….
 10. Періодичні зміни в організмі жінки репродуктивного віку, спрямовані на можливість зачаття називають….
 11. Процес утворення й дозрівання сперматозоонів – це…..
 12. Клітини з гаплоїдним набором хромосом – це…
 13. Жіночі статеві клітини – це…
 14. Чоловічі статеві клітини – це…

§ 64 Запліднення. Ембріональний розвиток.

 1. Злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи – це….
 2. Потрапляння сперматозоонів безпосередньо в жіночий організм – це….
 3. Гамети здатні виділяти спеціальні речовини, що сприяють їхній зустрічі та взаємодії – це….
 4. Гамети зустрічаються в….
 5. Через кілька годин після запліднення розпочинається активація зиготи до….
 6. Фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний із заплідненням та внутрішньоутробним розвитком зародка й плоду – це….
 7. Період розвитку зародка людини триває близько…..
 8. Першими ознаками вагітності є затримка…..
 9. Ембріональний розвиток поділяють на два періоди…..
 10. Період формування зародка, що триває від моменту імплантації  до утворення плаценти – це….
 11. Після кількох поділів формується скупчення клітин, яке називається….
 12. На сьомий день після запліднення бластоцита занурюється в слизову оболонку матки й прикріплюється до неї – це називається…..
 13. Наприкінці другого місяця відбувається ….
 14.  Особливий орган, який забезпечує плід поживними речовинами – це…
 15. Період розвитку плоду , що триває з початку третього місяця до народження ….
 16. Розвивається плід у….
 17. З організмом матері плід поєднаний….
 18. Періоди розвитку зародка та плоду, коли їхня вразливість до впливу несприятливих чинників є найбільшою…..
 19. Основними критичними періодами вагітності є….

§ 65 Постембріональний розвиток людини.

 1. Розвиток від народження до смерті організму….
 2. Період життя організму від народження до настання статевої зрілості…..
 3. Період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження…..
 4. Період, що характеризується втратою організмом здатності до розмноження….
 5. Процес закономірного виникнення вікових змін, які поступово призводять до скорочення пристосувальних можливостей організму….
 6. Наука про закономірності старіння – це….
 7. Періоди життя людини, що відрізняються особливостями росту й розвитку….
 8. Період життя людини перші  10 днів….
 9. Період життя людини до одного року….
 10. Період ясельного віку (1 – 3 роки) – це….
 11. Період дошкільного віку (3 – 7 роки) – це….
 12. Молодший шкільний вік ( 7 – 10 років) – це….
 13. Період середнього шкільного віку (11 14 років) – це….
 14. Період старшого шкільного віку ( 15 – 17 років) – це….
 15. Період життя людини від 21 до 60 років – це….
 16. Період, який починається в чоловіків з 61 року і з 56 років у жінок – це….
 17. Період, що починається з 75 років – це….
 18. Люди віком 100 і більше років – це….
 19. Стан благополуччя функцій і процесів репродуктивної системи, а також статевих стосунків на всіх стадіях життя – це….
 20. Причиною виникнення захворювань  статевих органів є…..

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до біологічних диктантів

§1

 1. Структурно – функціональному підході.

 2. Будова і функції.

 3. Молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний.

 4. Саморегуляція, самооновлення, самовідтворення.

 5. Саморегуляція.

 6. Самооновлення.

 7. Самовідтворення.

 8. Молекулярний.

 9. Органогени, мікроелементи, мікроелементи

10. Клітинний.

 11. Тканинний.

 12. Органний.

14. Системний.

15. Організм людини.

 16. Регуляція функцій людини.

 17. Нервова регуляція.

 18. Гуморальна регуляція.

 19. Імунна регуляція.

 20. Нервової, гуморальної та імунної регуляції функцій.

§ 2 

1. Фізіологічні функції.

 2. Властивості організму.

 3. Життєдіяльність організму.

 4. Біохімічні.

 5. Біофізичні.

 6. Клітинна мембрана.

 7. Цитоплазмою.

 8. Мітохондрії.

 9. Лізосоми.

 10. Ендоплазматичної сітки.

 11. Рибосоми.

 12. Апараті Гольджі.

 13. Клітинний центр.

 14. Ядрі.

 15. Тканина.

 16. Епітеліальні.

 17. Сполучні.

 18. Мязові.

 19. Непосмугована м’язова тканина.

 20. Посмугована м’язова тканина.

 21. Нервова.

 22. Нервову тканину.

§ 3 

 1. Регуляція.

 2. Регуляторні сичтеми.

 3. Централізації.

 4. Зворотного зв’язку.

 5. Подвійного впливу.

 6. Нервова, ендокринна, імунна.

 7. Нервовою системою.

 8. Рефлекс.

          9. Рефлекторна дуга.

         10. Синапсів.

11. Медіаторами.

12. Ендокринна система.

13. Гіпоталамус.

14. Гормони.

15. Імунна система.

16. Імунної системи.

§ 4

1.Біологія людини.

2. Природничі.

3. Біологічні.

4. Суспільні.

5. Медичні.

6. Технічні.

7. Анатомія та фізіологія.

8. Спостереження й експеримент.

9. Антропометричних, фізіологічних та біохімічних досліджень.

10. Електроенцефалографія.

11. Електрокардіографія.

12. Здоров’я.

13. Валеології.

14. Гігієни.

15. Хвороба.

16. Інфекційні та неінфекційні.

17. Хвороби дихання, кровообігу, травлення і т.д.

18. Жіночі, дитячі та старості.

 

§5

1.Відкритою біологічною системою.

2. обмін речовин та енергії.

3. Пластична.

4. Енергетична.

5. Гомеостатична.

6. Асиміляція.

7. Дисиміляція.

8. Добові та сезонні.

9. Фізичне та розумове.

10. Температура навколишнього середовища.

§ 6

1.Харчування людини.

2. Енергетична.

3. Харчова.

4. Регуляторна.

5. Інформативна.

6. Захисна.

7. Харчові продукти.

8. Тваринні.

9. Рослинні.

10. Мікробіологічні.

11. Мінеральні.

12. Білкові, жирові, вуглеводні.

13. Традиційні.

14. Функціональні.

15. Спеціальні.

16. Харчова цінність.

17. Енергетична цінність.

18. Основний обмін.

19. Функціональний обмін.

20. Харчові потреби.

§ 7

1.Поживні.

2. Білки.

3. Жири.

4. Вуглеводи.

5. Додаткові.

6. Вода.

7. 10 діб.

8. 1,5 – 2 літри.

9. Мінеральні речовини.

10. Кальцій.

11. Калій.

12. Купрум.

13. Ферум.

14. Цинк.

15. Кальцій, натрій, калій.

16. Пектинові.

17. Клітковина.

18. М, І, Лунін.

19. Вітамінологія.

20. Гіповітаміноз.

21. Авітамінозу.

22. Гіпервітаміноз.

23. Водорозчинних.

24. Жиророзчинних.

§ 8

1.Травлення людини.

2. Фізична обробка їжі.

3. Хімічні перетворення їжі.

4. Всмоктування їжі.

5. Внутрішньоорганізмовим.

6. Автолітичне.

7. Порожнинне.

8. Пристінкове.

9. Симбіонтне.

10. Внутрішньоклітинного травлення.

11. Травна система.

12. Травний канал.

13. Ротовою порожниною.

14. Анальним отвором.

15. Зовнішня.

16. Середня.

17. Внутрішня.

18. Слинні, підшлункова, печінка.

19. Секреторна.

20. Ферменти.

21. Рухова.

22. Захисна.

23. Видільна.

24. Всмоктувальна.

§ 9

1.Ротова порожнина.

2. Зуби.

3. 32 зуби.

4. Різці, ікла, малі та великі кутні зуби.

5. Коронку, шийку, корінь.

6. Твердої та м’якої .

7. Молочні та постійні.

8. 25 років.

9. Фізичної обробки їжі.

10. Слинні.

11. Язик.

12. Слина.

13. Птіалін і мальтоза.

14. Муцину.

15. Лізоцим.

16. 1 – 1,5 літра.

17. Рефлекторно.

18. У довгастому мозку.

19. Глотка.

20. Ковтання.

21. Стравохід.

§ 10

1.Шлунок.

2. 20 – 25 см.

3. 2 – 5 літра.

4. Зовнішньої, середньої, внутрішньої.

5. 10 – 12 років.

6. Хлоридної кислоти.

7. Хімічна.

8. Фізична.

9. Переміщення їжі.

10. Знезараження їжі.

11. Всмоктування компонентів їжі.

12. Шлунковий сік.

13. Неорганічні.

14. Органічних.

15. Шлункового соку.

16. Слиз.

17. Хлоридну кислоту.

18. Ферменти.

19. Безумовно-рефлекторне.

20. Умовно-рефлекторне.

21. Апетитним.

22. Гуморальна.

23. Гастрин.

24. Секретин.

§ 11

1.Тонкий кишечник.

2. Дванадцятипалу, порожнисту та клубову кишки.

3. Зовнішня серозна.

4. Мязова середня.

5. Слизова.

6. Печінки та підшлункової залози.

7. Блукаючий нерв.

8. Печінка.

9. Праву й ліву частки.

10. Печінкові частки.

11. Гепатоцитів.

12. Секреторна, бар’єрна, запаслива, захисна,видільна.

13. Жовчний міхур.

14. Секретрна.

15. Барєрна.

16. запаслива.

17. Захисна.

18. Видільній.

19. Участь в обміні речовин та енергії.

20. Підшлункова.

21. товстий кишечник.

22. Сліпа, ободова, сигмоподібна, пряма.

§ 12

1. Нервова.

2. Безумовно-рефлекторна.

3. Умовно-рефлектрна.

4. Гуморальна.

5. Імунна.

6. Хвороби оганів травлення.

7. Карієс, пародонтоз, стоматит.

8. Гастрит, виразка.

9. Апендицит.

10. Ентерит, коліт.

11. Перитоніт.

12. Цироз.

13. Холецистит, панкреатит.

14. Харчові отруєння, кишкові інфекції, Глистяні хвороби.

15. Споживання несвіжих чи заражених продуктів.

16. Глистяні хвороби.

17. Кишкові інфекції.

18. Харчові розлади.

§ 13

1. Дихання.

2. Зовнішнє дихання, транспорт газів, внутрішнє дихання.

3. Зовнішнє дихання.

4. Транспорт газів.

5. Внутрішнє дихання.

6. Фізичні й хімічні процеси.

7. Дифузія.

8. Конвекція.

9. Окиснення.

10. Вентиляція легень.

11. Газообмін у легенях.

12. Перенесення газів.

13. Газообмін у тканинах.

14. Клітинне дихання.

15. Легеневе .

16. Грудне. Черевне, змішане.

17. Грудне.

18. Черевне.

19. Змішане.

20. Грудний.

21. Черевне.

22. Змішаний.

§ 14

1.Дихальна система.

2. Повітроносних шляхів і легень.

3. Повітроносна.

4. видільна.

5. Газообмін.

6. Теплорегуляторна.

7. Захисна.

8. Чуттєва.

9. Звукоутворювальна.

10. Повітроносні шляхи.

11. Носова порожнина, глотка.

12. Гортань, трахея, бронхи.

13. Носова порожнина.

14. Глотка.

15. Гортань.

16. Трахея.

17. Бронхи.

18. Легені.

19. Плеврою.

20. Ворота легень.

21.  Альвеоли.

22. 300 – 350 млн.

§ 15

1.Вентиляція легень.

2. Вдих.

3. Видих.

4. Газообмін у легенях.

5. Газообмін у тканинах.

6. Транспорт газів кровю.

7. Транспорт кисню.

8. Оксигемоглобін.

9. Вуглекислого газу.

10 Карбгемоглобіну.

§ 16

1.Нервова й гуморальна.

2. Нервова.

3. Мимовільна нервова регуляція.

4. Довільна регуляція.

5. Гуморальна регуляція.

6. Чхання і кашель.

7. Захворювання органів дихання.

8. Грип, дифтерія, туберкульоз, ангіна.

9. Смлікози, азбестози, астма, риніт, рак легень.

10. Флюорографія.

11. Томографія.

12. Спірографія.

13. Хвилиний об’єм дихання.

14. Дихальний об’єм.

15. Додатковий об’єм.

16. Резервний об’єм видиху.

17. Життєва  ємність легень.

18. Віку, статі, фізичного розвитку.

§ 17

1.Кров, лімфа й тканинна рідина.

2. Трофічна.

3. Дихальна.

4. Регуляторна.

5. Захисна.

6. Видільна.

7. Тканинна рідина.

8. Лімфа.

9. Гомеостаз.

10. К. Бернар.

§18

1.Кров.

2. Плазму та формені елементи крові.

3. Плазма крові.

4. Формені елементи крові.

5. Еритроцити.

6. Тромбоцити.

7. Лейкоцити.

8. Дихальна.

9. Поживна.

10. Видільна.

11. Регуляторна.

12. Терморегуляторна.

13. Гомеостатична.

14. Лімфа.

15. Лімфоплазми та формених елементів.

16. лімфоцитів.

§ 19

1.Кровотворення.

2. Червоному кістковому мозку , селезінці, лімфатичних вузлах, тимусі.

3. Стовбурових клітин.

4. Еритроцити.

5. Печінці, селезінці.

6. Статі, віку, висоти перебування над рівнем моря.

7. Анемією.

8. Лейкоцити.

9. Фагоцитозу.

10. Мечніков.

11. Тромбоцити.

12. Гемоглобін.

13. Оксигемоглобін.

14. Карбгемоглобін.

15. Карбоксигемоглобін.

16. Транспорт дихальних газів.

§ 20

1.Групи крові.

2. 1901 році.

3.Ландштейнер.

4. АБ0.

5. Перша.

6. Друга.

7. Третя.

8. Четверта.

9. Аглютинація.

10. Резус-фактор.

11. Резус позитивною.

12. Резус негативною.

13. Переливання крові.

14. Донор.

15. Реципієнт.

16. Універсальний донор.

17. Універсальний реципієнт.

18. 200 мл. Крові.

19. Зсідання крові.

20. Білки, вітаміни, солі, кальції.

21. Перший етап.

22. Другий етап.

23. Третій  етап.

24. Гепарин.

§21

1.Серцево - судина система.

2. Кров.

3. Чотири камерне серце.

4. Артерії, вени, капіляри.

5. Грудній порожнині.

6. 220 – 300 г.

7. Навколосерцевою сумкою.

8. Зовнішнім, середнім, внутрішнім.

9. Серцевою перегородкою.

10. Двох передсердь та двох шлуночків.

11. Двостулковий клапан.

12. Тристулковий клапан.

13. Півмісяцеві клапани.

14. Аорту.

15. Легеневі артерії.

16. Легеневих венах.

17. Нижній і верхній порожнистих венах.

18. Збудливість, скоротливість, провідність, автоматія.

19. Збудливість.

20. Скоротливість.

21. Провідність.

22. Автоматіяю

23. Серцевий цикл.

24. 0.8 секунди

§22

1.Кровоносні судини.

2. Артерії.

3. Капіляри.

4. Вени.

5. Венозну кров.

6. Артеріальну кров.

7. Мале коло кровообігу.

8. В праве передсердя.

9. Артеріальну кров.

10. Венозну кров

11. Велике коло кровообігу.

12. Кров’яний тиск та швидкість руху крові.

13. Кров’яний тиск.

14. Артеріальний, капілярний, венозний.

15. Артеріальний тиск.

16.Швидкість руху крові.

§23

1.Серцево – судині.

2. Хвороби серця.

3. Хвороби артерій.

4. Хвороби вен.

5. Гіподинамія, шкідливі звички, ожиріння і тд.

6. Артеріальна гіпертензія.

7. Атеро склероз.

8. Кровотеча.

9. Капілярна.

10. Венозна.

11. Артеріальна.

12. Внутрішні.

§24

1.Виділення.

2. Через  легені.

3. Шкіру.

4. Травну систему.

5. Сечовидільну систему.

6. Видалення кінцевих продуктів обміну речовин.

7. Знешкодження отруйних продуктів.

8. Регуляція складу речовин.

9. Сечовидільна система.

10. Нирки.

11. Нефрон.

12. Сечовід.

13. Сечовий міхур.

14. Сечівник.

15. Фільтрація.

16. Реабсорбція.

§25

1.Сечоутворення.

2. Утворення первиної сечі.

3. Утворення вторинної сечі.

4. Центр сечоутворення.

5. Вазопресин.

6. Альдостерон.

7. Сечовиведення.

8. Набуті хвороби.

9. Нефрит.

10. Цистит.

11. Уритрит.

12. Сечокам’яна хвороба.

13. Низхідна.

14. Висхідна.

§26

1.Шкіра.

2. Захисна.

3. Видільна.

4. Секреторна.

5. Терморегуляторна.

6. Депо крові.

7. Дихальна.

8. Дерматологія.

9. Трьох шарів.

10. Епідерміс

11. Роговий і ростковий.

12. Меланін.

13. Дерма.

14. Сосочковий і сітчастий.

15. Гіподерма.

16. Нігті, волосся та шкірні залози.

17. Нігті.

18. Волосся.

19. Шкірні залози.

20. Потові.

21. Сальні.

22.Молочні.

§ 27

1.Терморегуляція.

2. Теплоутворення й тепловіддачі.

3. Скоротливе і не скоротливе теплоутворення.

4. Скоротливе теплоутворення.

5. Нескоротливе теплоутворення.

6. Бурий жир.

7. тепловий і сонячний удари.

8. Сонячний удар.

9. Тепловий удар.

10. Захворювання шкіри.

11. дерматологія.

12. Мікроскопічні грибки.

13. Гнійнічкові захворювання.

14. Коросту. Педикульоз.

15. Вірусами.

16. Меланому.

17. опіки чи обмороження.

18. Хімічні опіки.

19. Кропивницю, екзему.

20. Нейродерміту, псоріазу.

21. Себореї.

22. Свербіж, набряки, почервоніння і т.д.

23. Правил особистої гігієни.

24. Масаж.

§ 28

1.Опора людини.

2. Молекулярному.

3. Клітинному.

4. Тканинному.

5. Органному.

6. Системному.

7. організмовому.

8. Кістки, хрящі, м’язи.

9. Опору, захист, рух, кровотворення.

10. Хрящова тканина.

11. Відсутність кровоносних судин.

12. Охрястя.

13. Кісткова тканина.

14. Компактну та губчасту.

15. Остеон.

16. Губчаста.

§ 29

1.Кістка.

2. Товщину та довжину.

3. Хрящовою тканиною пластинки росту.

4. Окістя.

5. 20 – 24 роки.

6. Тіло кістки.

7. Головки.

8. Трубчасті, губчасті, плоскі, змішані та повітроносні.

9. Нерухомі, напіврухомі, рухомі.

10. Нерухомі.

11. Напіврухомі.

12. Рухомі.

13. Суглобова сумка, суглобові поверхні кісток, суглобова порожнина з рідиною.

14. Прості, складні, одноосьові, двоосьові, багато осьові.

15. Прості.

16. Складні.

17. Одноосьові.

18. Двоосьові.

§ 30

1.Скелета голови, скелета тулуба, скелета кінцівок.

2. Череп.

3. Мозковий, лицевий.

4. Мозковий.

5. Лицевий.

6. Скелет тулуба.

7. Хребет та грудна клітка.

8. Лордози (шийний і поперековий)

9. Кіфози (грудний та крижовий) .

10. 33 – 34 хребців.

11. Шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий.

12. Грудна клітка.

13. Парні ключиці й лопатки.

14. Плечову, ліктьову,променеву кістки та кисть.

15. П’ясток, зап’ясток, фаланги пальців.

16. Дві кульшові кістки.

17. Стегном, малою гомілкою, великою гомілкою та стопою.

18. Плесно, заплесно, фаланги пальців.

§ 31

1.Рух людини.

2. М’язова тканина.

3. Непосмугована, посмугована скелетна та посмугована серцева.

4. Посмугована скелетна.

5. М’язове волокно.

6. Непосмугована.

7. Посмугована серцева.

8. М’яз.

9. Рухову, опорну, захисну, чутливу, депонувальну, теплоутворювальну.

10. Скелетні м’язи.

11. Сухожилки, черевце, пучки, волокна, оболонку.

12. Міофібрили.

13. Довгі, короткі, широкі, колові.

14. М’язи голови,тулуба, кінцівок.

15. Гладкі.

16. Серцевий.

§ 32

1.Черепа та обличчя.

2. Склепіння черепа.

3. Мімічні.

4. Жувальні.

5. Шиї, грудної клітки, живота, спини.

6. Шиї.

7. Грудної клітки.

8. Живота.

9. Спини.

10. Плечового  поясу.

11. М’язи плеча, передпліччя, кисті.

12. Тазового поясу.

13. М’язи стегна, гомілки, стопи.

14. Робота м’язів.

15. Сила, швидкість скорочення, витривалість і тонус.

16. Сила.

17. Швидкість скорочення.

18. Витривалість.

19. Тонус.

20. Статична робота.

21. Динамічна робота.

22. Теорія ковзання.

23. Втома м’язів.

24. Понад відновлення.

§ 33

1.Гіподинамія.

2. Серцево-судина система.

3.Рух, фізичні навантаження і здоровий спосіб життя.

4. Природні, дистрофічні, механічні.

5. Природні.

6. Полідактилія, мармурова хвороба.

7. Природжений вивих стегна.

8. Артрити.

9. Рахіт.

10. Дистрофічні.

11. Викривлення хребта, плоскостопість.

12. Механічні.

13. Розтягнення зв'язок.

14. Удар.

15. Вивих.

16. Перелом.

§ 34

1.Нервова регуляція.

2. Збудження.

3. Гальмування.

4. Нервова тканина.

5. Нейрон.

6. Тіло нейрона.

7. Дендрити.

8. Аксон.

9. Мієлінова оболонка.

10. Синаптичні закінчення.

11. Нейроглія.

12. Рефлекс.

13. Нейронів.

14. Чутливі.

15. Вставні.

16. Рухові.

17. Рефлекторна дуга.

18. Рецепторна.

19. Чутлива.

20. Центральна.

21. Рухова.

22. Двохнейроних дуг.

§35

1.Сірої  та білої речовини.

2. Сіру речовину.

3. Білу речовину.

4. Нервові узли.

5. Нерви.

6. Аксони.

7. Кровоносні судини.

8. Сполучнотканиною оболонкою.

9. Рухові, чутливі, змішані.

10. Інформативна.

11. Провідникова.

12. Інтергративна.

13. Рефлекторна.

14. Нервові центри.

15. Нейрони-ритмоводії.

16. Центральна нервова система.

17. Периферична нервова система.

18. Спиномозкові.

19. Черепномозкові.

20. Соматичну й автономну.

21. Соматична.

22. Автономна.

 

§ 36

1.Рефлекторною й провідниковою.

2. Рефлекторна.

3. Робота скелетних м’язів.

4. Ритмічні рефлекси.

5. Тонічні рефлекси.

6. Провідникова.

7. Дугами хребців.

8. Тверда, павутина, м’яка.

9. Тверда.

10. Павутина.

11. М’яка.

12. Ліквор.

13. Сіра речовина.

14. Шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий.

15. Нервові корінці.

16. Чутливі(задні).

17. Рухові, передні.

18. Спиномозкові нерви.

§37

1.Головний мозок.

2. Рефлекторна.

3. Провідникова.

4. Інформативна.

5. Вищої нервової діяльності.

6. Інтегративна.

7. Твердою, м’якою, паутиною.

8. Довгастий мозок, задній, середній, проміжний та кінцевий мозок.

9. Стовбур головного мозку.

10. Ретикулярна формація.

11. Лімбічна система.

12. Черепно мозкових нервів.

13. Блукаючий нерв.

14. Великий мозок.

15. Проміжний.

16. Таламус.

17. Гіпоталамус.

18. Середній.

19. Задній.

20. Міст.

21. Мозочок.

22. Довгастий.

§ 38

1.Півкулі великого мозку.

2. Різною.

3. Центральна, бічна, потилично - тім’яна.

4. Лобову. тім’яну, потиличну, скроневу.

5. Кора.

6. Кора.

7. Нейрональні колонки.

8. Пірамідальні і зірчасті.

9. Підкіркою.

10. Чутливі, рухові та асоціативні зони.

11. Чутливі.

12. Рухові.

13. Асоціативні.

14. Шкірно - м’язова, рухова, слухова, нюхова, смакова, зорова зони.

15. Лобова.

16. Тім’яна.

17. Потилична.

18. Скронева.

§ 39

1.Периферична.

2. Вегетативну, чутливу й рухову.

3. Вегетативна симпатична частина.

4. Вегетативна парасимпатична   частина.

5. Соматична частина.

6. Нерви.

7. Черепно – мозкові нерви.

8. Спинномозкові нерви.

9. Джон Ленглі.

10. Симпатичний і парасимпатичний.

11. Подвійною іннервацією.

12. Адреналін.

13. Ацетилхолін.

14. Мотонейрони.

§ 40

1.Нервові хвороби.

2. Розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера.

3. Мозковий інсульт, мігрень.

4. Невралгії, неврити.

5. Енцефаліт, менінгіт, поліомієліт.

6. Вегетативно – судинна дистонія.

7. Хорея Генінгтона.

8. Мозковий інсульт.

9. Мігрень.

10. Ридикуліт.

11. Невралгії.

12. Невропатії.

13. Менінгіт.

14. Поліомієліт.

15. Хвороба Паркінсона.

16. Неврологія.

17. Електроенцефалографія.

18. Рентгенівська томографія.

19. Магнітно – резонансна томографя.

§ 41

1.Сенсорні системи або аналізатори.

2. Сенсорні системи.

3. Зору, слуху, смаку, нюху, дотику.

4. Периферичного, провідникового та центрального.

5. Периферичний.

6. Рецептори.

7. Зовнішні.внутрішні.

8. Світлові, слухові, нюхові, смакові і т. д.

9. Провідниковий.

10. Центральний.

11. Адаптація.

12. Спеціалізація.

13. Вправляння.

14. Взаємодія.

15. Компенсація функцій.

§ 42

1.Зорова

2. Око.

3. Очного яблука й допоміжного апарату.

4. Білкова або склера.

5. Рогівка.

6. Райдужна оболонка.

7. Зіниця.

8. Війкове тіло.

9. Власнесудинна оболонка.

10. Сітківка.

11. Волога камер.

12. Кришталие.

13. Склисте тіло.

14. Жовта пляма.

15. Сліпа пляма.

16. Брови, повіки з віями, слізний апарат.

17. Кон’юктивою.

18. Окоруховим м’язам.

§ 43

1.Зір.

2. Оптичне світло проведення.

3. Рогівка, волога камера ока, зіниця, кришталик, склисте тіло.

4. Акомодацією.

5. Рецепторне світлосприймання.

6. Дійсне, зменшене й обернене.

7. Палички й колбочки.

8. Нервове проведення збудження.

9. Кіркове формування відчуттів.

10. Червоного, зеленого, синього.

11. Короткозорість і далекозорість.

12. Короткозорість.

13. Далекозорість.

14. Астигматизм.

15. Косоокість.

16. Катаракта.

17. Глаукома.

18. Курячу сліпоту.

19. Дальтонізмом.

20. Кон’юктивіт.

§ 44

1.Слухова сенсорна система.

2. Від 16 до 20000 ГЦ.

3. Бінауральний слух.

4. Інфразвуки і ультра звуки.

5. Вухо.

6. З зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

7. Зовнішнє.

8. Вушна раковина.

9. Зовнішній слуховий прохід.

10. Барабанна перетинка.

11. Слухових кісточок та слухової труби.

12. Слухова труба.

13. Молоточок, коваделко, стремінце.

14. Внутрішнє вухо.

15. Завитка.

16. Спіральний орган.

17. Слух.

§ 45

1.Нюхова.

2. Нюх.

3. Ніс.

4. 10 мільйонів.

5. Хеморецепцію.

6. Нюхових цибулинах, нюхових зонах кори.

7. Смакова.

8. Смак.

9. Язик.

10. Смаковими бруньками.

11. Концентрація речовини, емоції, температура.

12. Солоне, кисле, солодке, гірке.

13. Солодкого.

14. Солоного.

15. Кислоо.

16.Гіркого.

§ 46

1.Система рівноваги.

2. Вестибулярний апарат.

3. Присінка і трьох півколових каналів.

4. Гравітаційна механорецепція.

5. Волоскові клітини.

6. Вестибулярноо нерва.

7. Зоровим, слуховим.

8. Система руху.

9. Рухову механорецепцію.

10.Вісцеральна.

11. Вісцеральну рецепцію.

12. Язикоглотковий, блукаючий, черевний і спинномозковий нерви.

13. Лімбічної системи.

14. І. Сєченов.

§ 47

1.Шкірні рецептори .

2. Дотику, температури, болю.

3.  Дотику.

4. Губ, язика.

5. Кінчикам пальців рук, долоням.

6. Шкіра спини, стоп, живота.

7. подразника.

8. Тиску.

9. Дотику.

10. Вібрація.

11. Температури.

12. Поверхневих шарах шкіри.

13. Глибше.

14. Болю.

15. Больові рецептори.

16. Таламус.

17. Кори головного мозку.

18. Рогівка ока пульпа зуба.

19. Головний мозок.

20. Соматичні і вісцеральні, поверхневі і глибокі.

§ 48.

1.Нижча нервова діяльність.

2. Кора півкуль.

3. Підкірка.

4. Збудження, гальмування.

5. Збудження.

6. Гальмування.

7. І.Сєченов, І. Павлов.

8. Вища нервова діяльність.

9. Тип вищої нервової діяльності.

10. Сила, врівноваженість, рухливість.

11. Сила збудження.

12. Сила гальмування.

13. Врівноваженість нервових процесів.

14. Рухливість.

15. Жвавий, спокійний. Нестримний, слабкий.

16. Сангвінік.

17. Флегматик.

18. Холерик.

19. Меланхолік.

20. Темперамент.

21. Гіпократ.

22. Гален.

23. Сензитивність, реактивність, активність, темп реакції, пластичність.

24. І. Павлова.

§ 49

1.Рефлекс.

2. Рене Декарт.

3. Прохазка, Сєченов, Павлов.

4. Рефлекторної дуги.

5. Безумовні та умовні.

6. Безумовні рефлекси.

7. Рухові , дихальні, вегетативні.

8. Рухові.

9. Дихальні.

10. Вегетативні.

11. Орієнтувальні.

12.Захисні.

13. Харчові.

14. Статеві.

15. Вроджена поведінка.

16. Безумовні рефлекси, інстинкти.

17. Інстинкт.

18. Інстинкт самозбереження.

19. Інстинкт живлення.

20. Інстинкт розмноження.

21. Біологічних потребах.

22. Научіння.

23.Від досвіду людини.

24. Видозмінювати її.

§ 50

1.Умовні рефлекси.

2. Умовного подразника.

3. Індивідуальними.

4. Тимчасові нервові зв’язки.

5. Вищих відділів ЦНС.

6. Динамічні стереотипи.

7. Набута поведінка людини.

8. Умовні рефлекси та динамічні стереотипи.

9. Соціальні потреби.

10. Научіння людини.

11. Пізнавальне научіння.

12. Індивідуальна.

13. Від досвіду людини.

14. Навчання.

15. Корі та підкірці півкуль великого мозку.

16. Наявність проявів розумової діяльності.

§ 51

1.Научіння людини.

2. Пасивне научіння.

3. Звикання.

4. Закарбування.

5. Вироблення умовних рефлексів.

6. Активне научіння.

7. Шляхом спроб та помилок.

8. Наслідування.

9. Пізнавальне.

10. Мимовільне.

11. Миттєве або осяяння.

12. Розумова діяльність людини.

13. Розсудлива діяльність.

 14. Праці,суспільному способу життя,мовленню,мисленню.

15. Мисленя.

16. Відчуттів.

17. Воля.

18. Емоції.

19. Пам’ять.

20. Увага.

§ 52

1.Перша сигнальна система.

2. Друга сигнальна система.

3. Мова.

4. Праця та суспільний спосіб життя.

5. Руховий та слуховий центр мови.

6. Відчуття.

7. Спийняття.

8. Уявлення.

9. Мислення.

10. Конкретне й абстрактне мислення.

11. Конкретне.

12. Абстрактне.

13. Поняття , міркування та умовивід.

14. Аналіз.

15. Синтез.

16. Порівняння.

17. Узагальнення.

18. Абстрагування.

19. Класифікація.

20. Систематизація.

§ 53

1.Свідомість.

2. Суспільстві.

3. Мовленням.

4. Свідомість.

5. Пам’ять.

6. Сенсорної, короткотривалої,довготривалої пам’яті.

7. Моторну, емоційну, образну, словесно-логічну.

8. Моторна.

9. Емоційна.

10. Образна.

11. Словесно-логічна.

12. Правило установки.

13. Правило стимулів.

14. правило осмислення.

15. Правило застосування.

16. Правило асоціації.

17. Правило емоційності.

18. Правило 7±2.

19. Правило повторення.

20. Правило узагальнення.

§ 54

1.Сон.

2. Ретикулярної формації, таламуса та гіпоталамуса.

3. Повільнохвильовий.

4. Швидкохвильовий.

5. Сновидіння.

6.Біологічні ритми.

7. Біоритмологія.

8.  Зовнішні та внутрішні.

9. Зовнішній.

10. Внутрішній.

11. Секундні, хвилинні, добові, місяцеві.

12. Секундний.

13. Хвилинні.

14. Добові.

15. Місяцеві.

16. Річні.

17.Ранішньої, вечірньої, проміжної.

18. Біологічний годинник.

 

 

§ 55

1.Саморегуляцією, самооновленням та самовідтворенням.

2. Саморегуляція.

3. Нервовою, ендокринною,імунною.

4. Нервова.

5. Нейросекреція.

6. Нейрогормони.

7. Нейромедіатори.

8. Гуморальна.

9. Гіпоталамуса.

10. Імунна.

11. Вродженими і набутими.

§ 56

1.Ендокринна.

2. Зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції.

3. Зовнішньої секреції.

4. Внутрішньої секреції.

5. Змішаної секреції.

6. Ендокринна система.

7. Ендокринологія.

8. Принцип взаємодії.

9. Принцип ієрархічності.

10. Принцип зворотного зв’язку.

11. Принцип взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

12. Гормони.

13. Стероїдні, похідні амінокислот, білкові.

14. Тропні, ефекторні.

15. Висока біологічна активність.

16. Специфічність дії.

17. Дистантність дії.

18. Короткочасність дії.

19. Полярність дії.

20. Гормонів.

§ 57

1.Внутрішньої секреції.

2. Гіпофіз.

3. Передню , проміжну, задню.

4. Гормон росту.

5. Тропні гормони.

6. Меланотропін.

7. Вазопресин.

8. Окситоцин.

9. Гігантизм та карликовість.

10. Епіфіз.

11. Мелатонін.

12. Щитоподібна.

13. Тироксин, трийодотиронін.

14. Кретинізму, мікседеми, базедової хвороби.

15.Прищитоподібні.

16. Паратгормон.

17. Тимус.

18. Тимозин.

19. Надниркові.

20. Коркового. Мозкового.

21. Кортикостероїди.

22. Адреналін та норадреналін.

23. Підшлункова.

24. Статеві.

§ 58

1.Стрес.

2. Кеннон.

3. Фізичні, психічні.

4. Фізичні.

5. Психічні.

6. Тріада Сельє.

7. Адаптаційного синдрому.

8. Стадія тривоги.

9. Стадія опору.

10. Стадія виснаження.

11. Позитивний стрес.

12. Негативний стрес.

13. Ендокринні захворювання.

14. Гігантизм.

15. Акромегалія.

16. Карликовість.

17. Міксидема.

18. Кретинізм.

19. Базедова хвороба.

20. Бронзова хвороба.

21. Цукровий діабет.

22. Інсуліновий шок.

§ 59

1.Імунологія.

2. Дженнер, Пастер, Мечніков, Ерліх.

3. Імунна система.

4. Основні, допоміжні.

5. Центральні,периферичні.

6. Кістковий мозок, тимус.

7. Мигдалики, лімфатичні вузли, селезінка апендикс.

8. Кістковий мозок.

9. Тимус.

10. Мигдалики.

11. Лімфатичні вузли.

12. Селезінка.

13. Апендикс.

§ 60

1.Імунітет.

2. Неспецифічний імунітет.

3. Фагоцитоз.

4. Моноцити, нейтрофіли.

5. NK – лімфоцити.

6. Специфічний імунітет.

7. Антигени.

8. Антитіла.

9. Імунна відповідь.

10. Імунних реакцій.

11. Реакції фагоцитозу.

12. Реакції аглютинації.

13. Реакції лізису.

14. Клітинний імунітет.

15. Гуморальний імунітет.

16. Імунологічна пам’ять.

17. Імунологічна толерантність.

18. Природний, штучний.

19. Природним набутим.

20. Природним вродженим.

21. Активним штучним.

22. Пасивним штучним.

§ 61

1.Алергія.

2. Перке.

3. Алергологія.

4. Астма, риніт, алергічний дерматит.

5. Алергенами.

6. Зовнішні алергени.

7. Внутрішні алергени.

8. Гістамін.

9. Спадковий та набутий.

10. СНІД.

11. ВІЛ.

12. Імунізація.

§ 62

1.Статеве.

2. Роздільностатева.

3. Статевий диморфізм.

4. Статева система.

5. Чоловічі та жіночі.

6. ДНК.

7. Акселерацією.

8. Зовнішні та внутрішні статеві органи.

9. Зовнішні.

10. Внутрішні.

11. Молочні залози.

12. Яєчники.

13. Овуляція.

14. Менструація.

15. Маткові труби.

16. Матка.

17. Зовнішні та внутрішні органи.

18. Зовнішні.

19. Внутрішні.

20. Яєчка.

21. Придатки яєчок.

22. Сім’яні міхурці.

23. Сім’явипорскувальну протоку.

24. Передміхурова або простата.

§ 63

1.11 до 18 років.

2. Андрогени.

3. Мутація голосу.

4. Полюцією.

5. 9 до 16 років.

6. Менструації.

7. 16 – 18 років.

8. Овогенез.

9. Фолікулі.

10. Менструальним циклом.

11. Сперматогенез.

12. Статеві клітини.

13. Яйцеклітини.

14. Сперматозоони.

§ 64

1.Запліднення.

2. Внутрішнє осіменіння.

3. Гамони.

4. Маткових трубах.

5. Поділу (дроблення).

6. Вагітність.

7. 280 днів чи 40 тижнів.

8. Менструації.

9. Зародковий, плодовий.

10. Зародковий період.

11. Морула.

12. Імплантація.

13. Плацентація.

14. Плацента.

15. Плодовий.

16. Плодовому міхурі.

17. Пуповиною.

18. Критичні періоди вагітності.

19. Імплантація, органогенез, плацентація.

§ 65

1.Постембріональний.

2. Дорепродуктивний.

3. Репродуктивний.

4. Післярепродуктивний.

5. Старіння людини.

6. Герантологія.

7. Вікові.

8. Новонародженості.

9. Грудний.

10. Раннє дитинство.

11. Перше дитинство.

12. Друге дитинство.

13. Підлітковий.

14. Юнацький.

15. Зріпий вік.

16. Похилий вік.

17. Старечий вік.

18. Довгожителі.

19. Репродуктивне здоров’я.

20. ІПСШ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 серпня 2019
Переглядів
1271
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку