Конспект уроку з біології 8 клас "Будова і функції серця"

Про матеріал

Даний конспект уроку допоможе учням вивчити особливості будови серця у зв'язку з його функціями, властивості серцевого м'яза, фактори, що впливають на працездатність серця.

Перегляд файлу

Тема уроку: Будова і функції серця.

Мета:

Навчальна:   вивчити особливості будови серця у зв’язку з його функціями, властивості серцевого м’яза, фактори, що впливають на працездатність серця.                                                                                                                    Розвивальна:  розвивати пам'ять, мислення, вміння аналізувати, синтезувати, вміння порівнювати та узагальнювати; порівнювати органи кровообігу людини і тварин; характеризувати будову й функції серця; вміння працювати з додатковою літературо, інтернет- джерелами.                                                

Виховна: виховувати усвідомлене ставлення до свого здоров я і здоров я оточуючих.     Тип уроку: урок засвоєння нових знань.                                                                 Наочність та обладнання: таблиці: «Будова серця», « Еволюція кровоносної системи і серця хребетних тварин», фільм «Робота серця», «Звуки серця»

                                                 Хід уроку

І. Організаційний момент.    

Методика кольоропис

Мета: дослідження: діагностика настрою як емоційного стану особистості.

 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Біологічний диктант  (відповісти одним словом).  Слайд 1.

1.Червоні кров’яні тільця, які мають форму двоввігнутого диска – еритроцити

2. Білі кров'яні тільця, які виконують захисну функцію……………..

3. Явище поглинання і перетравлення клітинами лейкоцитів бактерій, відмерлих клітин, чужорідних тіл …………….............

4. Введення в організм вакцини…………..

5. Людина, якій вливають кров називають ………………

6. Кров збагачена вуглекислим газом  ……………

7. Прозора жовтувата рідина, яка утворюється з міжклітинної рідини й концентрується в замкнених з одного боку капілярах, що об'єднуються у більші лімфатичні судини …………………..

8. Людина з якою групою крові є універсальним реципієнтом………..

9. Складний білок еритроцита, який виконує дихальну функцію ………..

10. Зменшення кількості еритроцитів у крові, а отже, і гемоглобіну крові, внаслідок чого виникає кисневе голодування організму ………..

11. Які види зернистих лейкоцитів вам відомі ………………..

12. Людина з якою групою крові є універсальним донором ………..

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вправа «Кроссенс » слайд 2

 1.               Рух
 2.               Робота
 3.               Кардіограма (цикл)
 4.               Кохання
 5.               Відчуття болю
 6.               Тренування, заняття спортом
 7.               У ембріона він з’являється першим
 8.               Аристотель

 ІV. Вивчення нового матеріалу.          

Протягом уроку учні роблять заповнення інтелект карти . слайд 3.                                                             1.Еволюція кровоносної системи.

  Розгляньте таблицю «Кровоносні системи хребетних».

— Як відбувається ускладнення кровоносної системи у хребетних тварин?

Кільчасті черви – поява кровоносної системи.

Членистоногі – трубчасте серце, незамкнена кровоносна система.

Риби – 2-х камерне серце, 1 коло кровообігу.

Земноводні – 3-х камерне серце, 2 кола кровообігу.

Птахи,ссавці – 4-х камерне серце, 2 кола кровообігу.

У холоднокровних обмінні процеси сповільнені (потрібно менше кисню, поживних речовин), кровоносна система простішої будови, венозна і артеріальна кров змішується.

2.Будова серця.                                                                                                          

Серце - м’язовий порожнистий орган конусоподібної форми. Основна його функція – насосна. Маса незначна – 250-360г. Розташоване в грудній порожнині, ззовні захищене грудною кліткою і майже повністю оточене легенями. Знизу до серця прилягає діафрагма. Існує твердження, що за своїми розмірами серце відповідає розміру кулака людини, якій воно належить. У худих людей серце розміщене вертикально, у повних – горизонтально, у решти людей – косе розміщення.

 «Перикард»

      Зовні серце оточене навколосерцевою сумкою - перикардом, яка оберігає серце від перерозтягнення під час наповнення кров'ю. Між серцем і перикардом є рідина, що зволожує серце і зменшує тертя під час скорочення.

 « Стінки  серця»

 Стінки серця:                                                                                                 

а) епікард                          б) міокард                        в) ендокард

(зовнішня стінка,            (середня стінка,                 (внутрішня стінка,

сполучна тканина)           м'язова тканина)               сполучна тканина)

«Внутрішня будова серця».

Праве передсердя, правий шлуночок, ліве передсердя, лівий шлуночок, аорта, верхня і нижня порожнисті вени, легеневі артерії

 « Клапани серця»

      Важливими для роботи серця є клапани (два стулкові і два півмісяцеві), які перешкоджають зворотному плину крові.

                                         Клапани

                                   /                        \

                   Стулкові                           Півмісяцеві    

           (пересердя і шлуночок)        (шлуночок і аорта , легенева артерія)   

       Серце потребує багато кисню; лише мозок потребує більше. Кров, що проходить через камери серця, не досягає м’язових клітин, тому серцеві м’язи мають окрему мережу кровоносних судин. Коронарні артерії  забезпечують живлення серця.

3. Робота серця.

 «Фази серцевого циклу».

    Серцевий цикл – послідовні скорочення передсердь і шлуночків та їх загальне розслаблення.

 

 

                                                     Серцевий цикл

 

                   /                                             І                                             \                                             Скорочення  передсердь    Скорочення  шлуночків   Розслаблення передсердь і

(систола)  0,1с.                       (систола) 0,3с.                     шлуночків (діастола) 0,4с.

1.Скорочення (систола) передсердь

Розслаблені, стулкові клапани, півмісяцеві - закриті. Шлуночки відкриті. Кров з  передсердь надходить у шлуночки.

2. Скорочення (систола) шлуночків

Передсердя розслаблені, стулкові клапани закриті, півмісяцеві - відкриті.  Кров з шлуночків надходить у легеневу артерію і аорту.

3. Розслаблення передсердь і шлуночків (діастола)

Стулкові клапани відкриті, півмісяцеві - закриті. Кров з вен потрапляє в передсердя і частково стікає в шлуночки.

 

Фільм «Робота серця»

 

4.Властивості серцевого м’яза . Робота з підручником ст.73,демонстрація кардіограми.

Збудливість – здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників.

Провідність – здатність розповсюджувати збудження, що виникло на будь – якій ділянці, по всьому серцю.

Скоротливість – здатність м’язової тканини серця скорочуватись під впливом збудження.

Автоматія – здатність серця скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають у самому серці.

Слайд 12 « Властивості серцевого м’яза»

V.Узагальнення і систематизація знань учнів    

Робота в групах

І група «Термінологічне сердечко»

1.1.  Сердечко дати визначення епікард, міокард, ендокард.

1.2.  Сердечко зібрати термін збудливість

ІІ група. Тестовий контроль

1.Укажіть м'язову оболонку серця: 
а) ендокард; 
б) міокард; 
в) епікард; 
г) перикард.
2. Зазначте складові серця: 
а) одне передсердя і один шлуночок; 
б) два передсердя, два шлуночки; 
в) два передсердя і один шлуночок.
3. Виберіть клапани, які розташовані між передсердями і шлуночками: 
а) півмісяцеві; 
б) двостулковий; 
в) тристулковий.
4. Вкажіть кровоносні судини, які живлять серце:
а) аорта; 
б) легеневі артерії; 
в) коронарні артерії; 
г) верхня порожниста вена.

 

ІІІ група. «Лови помилку»

«Лови помилку»

Центральним органом кровоносної системи людини є  серце, яке розташоване в правій половині грудини. Маса серця незначна – 400 - 500 г. Стінка серця складається з трьох шарів: зовнішнього (міокард), середнього  (ендокард) та внутрішнього (епікард). Серце у людини, як і у всіх ссавців, чотирикамерне (два передсердя і два шлуночка) праве передсердя і правий шлуночок утворюють праву, або артеріальну половину серця, а ліве передсердя і лівий шлуночок-венозну половину. Важливими для роботи серця є клапани (два стулкові і один пів- місяцевий), які перешкоджають зворотному плину крові.

 

Картинки по запросу анімація серця          Зробіть позначення                                                                                                                                 

              

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

Узагальнимо знання
      Рух крові по судинах є необхідною умовою для підтримання життєдіяльності організму. Серце і кровоносні судини утворюють систему кровообігу. Серце - це порожнистий м'язовий орган, основна функція якого - перекачування крові по судинах. Серцевий м'яз здатний  проводити збудження і скорочуватися. Серце скорочується під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Цю його властивість називають автоматією.

Слайд 15. Серце-це життя!

Людина живе, поки б’ється серце!

Ставтесь з повагою до свого серця і до сердець інших!

VІ.Домашнє завдання. Параграф 23; 24. Підготувати повідомлення (презентацію) про М.Амосова – видатного українського кардіохірурга, досягнення кардіохірургії .

 

 

Картинки по запросу анімація серця          Зробіть позначення                                                                                                                                 

              

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 «Лови помилку»

Центральним органом кровоносної системи людини є  серце, яке розташоване в правій половині грудини. Маса серця незначна – 400 - 500 г. Стінка серця складається з трьох шарів: зовнішнього (міокард), середнього  (ендокард) та внутрішнього (епікард). Серце у людини, як і у всіх ссавців, чотирикамерне (два передсердя і два шлуночка) праве передсердя і правий шлуночок утворюють праву, або артеріальну половину серця, а ліве передсердя і лівий шлуночок-венозну половину. Важливими для роботи серця є клапани (два стулкові і один пів- місяцевий), які перешкоджають зворотному плину крові.

 

 

 

__________________________________________________________________

 

Із запропонованих слів складіть термін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайте визначення термінів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Йорж Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Купар Іванна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Феєр Марина Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 грудня 2017
Переглядів
12764
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку