Біологія 8 клас. Багатоклітинні тварини. Тип Губки

Про матеріал
. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть ознаки, характерні для органів чуття: Орган рівноваги безхребетних Орган слуху риб Кількість повік, які захищають 1.бічна лінія 1.внутрішнє вухо 1.одна 2.статоцист 2.середнє вухо 2.дві 3.півколові канали 3.зовнішнє вухо 3.три 13. Які є заходи профілактики зараження гельмінтами?
Перегляд файлу

Завдання для перевірки знань.  Біологія 10 клас. Профільний рівень

 

Тема.  Біорізноманіття

99Неклітинні форми життя

 • Завдання на відповідність

І варіант

000

Віруси -

Віроїди -

Пріони -

 1. Мають білки
 2. Мають ДНК
 3. Змінюють  свою конформацію
 4. НК  буває кільцева
 5. Перебудовують білки нервової клітини
 6. Мають капсид
 7. Мають позаклітинну форму віріона
 8. Викликають хвороби тварин
 9. Можуть кристалізуватися
 10. Складаються лише з РНК
 11. Належать до молекулярних форм життя

ІІ  варіант

 

Віруси -

Віроїди -

Пріони -

 1. Мають РНК
 2. Відсутні НК
 3. Відсутня білок-синтезуюча система
 4. НК  буває лінійна
 5. Будують власні білки в клітині
 6. Мають пеплос
 7. Мають серцевину
 8. Можуть мати форму нуклеокапсида
 9. Викликають хвороби рослин
 10. Складаються лише з білків
 11. До них належить бактеріофаг

 

Бактерії

 • Дати відповіді на питання

 

І варіант

1. Порівняти будову клітини бактерії і тварини

2. Пояснити терміни: коки, вібріони, прокаріоти, автотрофи, сапротрофи, хемотрофи.

3. Навести приклади хвороб викликаних бактеріями.

 

 

ІІ варіант

1. Порівняти будову клітини бактерії і рослини

2. Пояснити терміни: бацили, спірили, еукаріоти, гетеротрофи, фототрофи, паразити.

3. Навести приклади симбіозу бактерії та інших організмів.

 

Еукаріоти

 • Закінчити таблицю, вписавши представників

 

домен

Еукаріоти

субдомен

Екскавати

Аморфеї

Діафоретики

надцарства

(супергрупи)

*

Амебозої

Опістоконти

SAR

Архепластиди

царства

*

Амебозої

Справжні гриби

Справжні тварини

*

Червоні водорості

Зелені рослини

представники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домени

 • Позначити знаком «+» правильні твердження у відповідному стовпчику.

 

ознаки

Археї

Бактерії

Еукаріти

багатоклітинні

 

 

 

одноклітинні

 

 

 

є ядро

 

 

 

лінійні хромосоми

 

 

 

кільцеві хромосоми

 

 

 

додаткові ДНК

 

 

 

є плазміди

 

 

 

є мембранні органели

 

 

 

ДНК  є у мітохондріях і хлоропастах

 

 

 

гени містять інтрони

 

 

 

гени містять екзони

 

 

 

набір хромосом ( 1n, 2n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організми

 • Позначити знаком «+» правильні твердження у відповідному стовпчику, вписати потрібні слова

 

Організм

Статеве розмноження (спосіб)

Нестатеве розмноження (спосіб)

Житт. цикл простий

(+, -)

Житт. цикл складний (особливість)

Постембріональний розвиток (прямий чи непрямий)

Папороть

 

 

 

 

 

Медуза

 

 

 

 

 

Суниця

 

 

 

 

 

Малярійний плазмодій

 

 

 

 

 

Дафнія

 

 

 

 

 

Дріжджі

 

 

 

 

 

Людина

 

 

 

 

 

Жаба

 

 

 

 

 

Жук

 

 

 

 

 

Амеба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема . Обмін речовин і енергії

Хімічні елементи

 • Завдання на відповідність

 

 

 

І      

      

 1. Головний структурний  компонент  усіх органічних сполук клітини
 2. Уповільнює ритм серця
 3. Активує згор­тання крові
 4. Міститься у складі гемоглобіну
 5. Контролює водно-сольовий баланс організму
 6. Активує енергетичний обмін
 7. Учасник окисних реакцій
 8. Обов'язковий компонент амінокислот (білків)
 9. Належить до макроелементів
 10. Належить до органогенних  елементів
 11. Входить  до складу гормонів

С

О

N

H

P

K

S

Cl

Ca

Mg

Na

Fe

I

Cu

Mn

Mo

Co

F

Zn

 

ІІ

 

 1. Міститься у складі кісток і зубів
 2. Компонент соляної кислоти у шлунку
 3. Міститься у складі хлорофілу
 4. Міститься у складі гормонів щитоподібної залози
 5. Прискорює ритм серця
 6. Головний компонент води
 7. Міститься у складі деяких ферментів
 8. Активує згор­тання крові
 9. Належить до мікроелементів
 10. Входить до складу хітину
 11. Сприяє кровотворенню

 

 

Обмін речовин

 • Завдання на відповідність

 

І   варіант

 

 1. етапи енергетичного обміну 
 2. в яких процесах задіяна вода?
 3. які речовини утворюються при енергетичному обміні?
 4. скільки АТФ утворюється  на ІІ  етапі енергетичного обміну?
 5. вибрати неорганічні речовини.
 6. який процес відбувається  в хлоропластах?
 7. процес утворення  глюкози
 8. скільки АТФ утворюється  в результаті енергетичного обміну?
 9. при яких процесах утворюється АТФ?
 10. В  яких процесах задіяний вуглекислий газ?

 

 1. фотосинтез
 2. енергетичний обмін
 3. АТФ
 4. глюкоза
 5. світлова вода
 6. білок
 7. фаза
 8. гліколіз
 9. темнова фаза
 10. аеробний
 11. підготовчий
 12. кисень
 13. вуглекислий газ
 14. 2 молекули АТФ
 15. 36 молекул АТФ
 16. 38 молекул АТФ
 17. 0 молекул АТФ

 

ІІ   варіант

 

 1. процес утворення  органічних речовин за участю світла 
 2. які речовини задіяні при енергетичному обміні?
 3. який процес відбувається  в мітохондріях?
 4. в яких процесах задіяна глюкоза?
 5. які речовини утворюються при фотосинтезі?
 6. скільки АТФ утворюється  на ІІІ етапі енергетичного обміну?
 7. фази фотосинтезу –
 8. скільки АТФ утворюється  на І  етапі енергетичного обміну?
 9. в яких процесах задіяна АТФ?
 10. вибрати органічні речовини.

 

Обмін речовин

 • Завдання на відповідність,  розв’язати задачу

 

 

І варіант

 

Вибрати правильні відповіді

 

1.  процес утворення  АТФ –

2.  приклади поділу клітини –

3. в яких процесах задіяна вода?

4. які речовини утворюються при енергетичному обміні?

5. які речовини задіяні при біосинтезі білка?

6. при якому поділі зберігається кількість хромосом?

7. що входить до складу клітинного циклу?

8.  який процес відбувається  в хлоропластах?

 

 Розв’язати задачі

 

9.  дано ланцюг ДНК:  АГТ ЦГГ АТТ АЦГ ГГА

    побудувати  ланцюг білка

10. дано масу фрагмента ДНК  - 621 000 а.о.м.

   визначити довжину відповідного білка

 

 

 1. фотосинтез
 2. мітоз
 3. біосинтез білка
 4. енергетичний обмін
 5. мейоз
 6. АТФ
 7. глюкоза
 8. вода
 9. білок
 10. кисень
 11. вуглекислий газ
 12. хромосоми
 13. інтерфаза

 

ІІ варіант

 

Вибрати правильні відповіді

 

1. процес утворення  поліпептидів –

2. при якому поділі відбувається кон’югація хромосом?

3. в яких процесах задіяна глюкоза?

4. які речовини утворюються при фотосинтезі?

5. які речовини задіяні при енергетичному обміні?

6. існування клітини між поділами –

7.  при якому поділі утворюється 4 клітини?

8. який процес відбувається  в мітохондріях?

 

Розв’язати задачі

 

9. дано ланцюг ДНК:  ТАТ ЦАГ АГЦ АЦГ ГАА

    побудувати  ланцюг білка

10. дано масу білка – 30 0000 а.о.м

   визначити довжину відповідного фрагмента ДНК

 

 

 

 1. фотосинтез
 2. мітоз
 3. біосинтез білка
 4. енергетичний обмін
 5. мейоз
 6. АТФ
 7. глюкоза
 8. вода
 9. білок
 10. кисень
 11. вуглекислий газ
 12. хромосоми
 13. інтерфаза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клітина

 • Завдання на відповідність

     

        І варіант

 

 1. Утворюється в комплексі Гольджі
 2. Має подвійну мембрану
 3. Функція -  синтез полісахаридів
 4. Функція -  синтез АТФ
 5. Функція -  осморегуляція
 6. Має тилакоїди
 7. Має кристи
 8. Має клітинний сік
 9. Має  дві центріолі
 10. Має складочки і канальці
 11. Має матрикс

 

 

 1. Мітохондрія
 2. Рибосома
 3. Хлоропласт
 4. Клітинний центр
 5. Травна вакуоля
 6. Скоротлива вакуоля
 7. Рослинна вакуоля
 8. Хромопласт
 9. ЕПС
 10. Комплекс Гольджі
 11. Лізосома

 

 

ІІ варіант

 

 1. Утворюється в ядрі
 2. Відсутня мембрана
 3. Функція -  синтез білків
 4. Функція -  фотосинтез
 5. Функція -  травна
 6. Має  дві субодиниці
 7. Має грани
 8. Має ферменти
 9. Має форму  кульки
 10. Має пігменти
 11. Має ДНК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез білка

 • Завдання на відповідність

 

І варіант

 1. Дозрівання і-РНК
 2. Приєднання амінокислот до поліпептидного ланцюга
 3. Побудова і-РНК на матриці ДНК
 4. Створення зв’яку «кодон-антикодон»
 5. Формування нативної структури білка
 6. Рух т-РНК до рибосоми
 7. Звільнення т-РНК від амінокислот
 8. Роз’єднання ланцюгів фрагмента ДНК
 9. Відновлення структури ДНК
 10. Цей етап відбувається в ядрі

 

 

 1. Транскрипція
 2. Трансляція
 3. Посттрансляційні зміни

 

 

ІІ варіант

 1. Дозрівання білків
 2. Приєднання амінокислот до т-РНК
 3. Створення комплексу ініціації
 4. Побудова поліпептидного ланцюга
 5. Формування зрілої і-РНК
 6. Розкручування фрагмента ДНК
 7. Формування складних білків
 8. Проходження і-РНК через функціональний центр
 9. Побудова природної конформації білка
 10. Цей етап відбувається у функціональному центрі

 

 

 

 1. Транскрипція
 2. Трансляція
 3. Посттрансляційні зміни

 

 

Органічні речовини

 • Завдання на відповідність

 

І варіант

білки - 

ліпіди –

вуглеводи –

нуклеїнові кислоти –

 

 1. Глюкоза належить до…
 2. Мономерами є амінокислоти…
 3. Вітамін D належить до…
 4. Гемоглобін належить до…
 5. Вторинну структуру мають…
 6. Дезоксирибоза належить до…
 7. Утворюють хромосому…
 8. Захисну функцію виконують…
 9. Регуляторну функцію виконують…
 10. Рухову функцію виконують...
 11. Мають пептидні зв’язки...
 12. Їм властива конформація…
 13. Зберігають  спадкову інформацію..

 

ІІ варіант

білки - 

ліпіди –

вуглеводи –

нуклеїнові кислоти -

 

 1. Віск належить до…
 2. Мономерами є нуклеотиди…
 3. Хітин  належить до…
 4. Актин належить до…
 5. Первинну структуру мають…
 6. Рибоза належить до…
 7. Утворюють мембрану…
 8. Структурну функцію виконують…
 9. Транспортну функцію виконують..
 10. Каталітичну  функцію виконують…
 11. Мають водневі зв’язки...
 12. Є джерелом метаболічної води…
 13. Здатні змінювати свою структуру…

 

 

Тема. Спадковість і мінливість

Мінливість

 • Дати відповіді на питання

 

І варіант

 1. Назвати фізичні мутагени.
 2. Що таке комбінативна мінливість?
 3. Назвати типи мутацій за характером впливу на організм.
 4. Що таке «норма реакції»?
 5. При якому порушенні  послідовності нуклеотидів  ДНК  можливі більші зміни –  зникнення першого нуклеотида чи останнього? Чому?
 6. Скласти схемку  «Види мінливості».

 

 

ІІ варіант

 1. Назвати хімічні мутагени.
 2. Що таке модифікаційна мінливість?
 3. Назвати типи мутацій за характером змін  генетичного матеріалу. 
 4. Що таке «варіаційний ряд»?
 5. При якому порушенні  послідовності нуклеотидів  ДНК  можливі більші зміни –  зникнення першого нуклеотида чи першого триплета? Чому?
 6. Характер мутаційної мінливості: …

 

 

 

 

 

Спадковість

 • Завдання на відповідність

 

І варіант

 

 1. Ділянки молекули ДНК, які визначають спадкову ознаку.
 2. Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах організму.
 3. Явище пригнічення  прояву одного гена іншим.
 4. Алель, який проявляється лише в особини з генотипом аа.
 5. Особина яка має однакові алелі.
 6. Гени, які приводять до загибелі.
 7. Тип успадкування, коли Аа має третій прояв ознаки.
 8. Закономірність, яку пояснює І закон спадковості.
 9. Закономірність, яку пояснює ІІІ закон спадковості.
 10. Перехрест хромосом.
 11. Тип успадкування гемофілії.
 12. Закономірність, яку дослідив Мендель.

 

 1. рекомбінація
 2. зчеплене успадкування
 3. гетерозигота
 4. генофонд
 5. кросинговер
 6. алельні гени
 7. фенотип
 8. домінантний ген
 9. рецесивний ген
 10. гомозигота
 11. кодомінування
 12. летальні гени
 13. проміжне успадкування
 14. схрещування
 15. генотип
 16. домінування
 17. гени
 18. зчеплення зі статтю
 19. аутосоми
 20. розщеплення
 21. незалежне успадкування

 

ІІ варіант

 

 1. Різні структурні стани одного гена.
 2. Сукупність усіх ознак і властивостей організму.
 3. Алель, який завжди проявляється в присутності іншого.
 4. Особина яка має різні алелі одного гена.
 5. Тип успадкування груп крові людини.
 6. Сукупність генів особин певної популяції або виду.
 7. Поєднання генетичного матеріалу різних особин в одній.
 8. Закономірність, яку пояснює ІІ закон спадковості.
 9. Комбінування спадкового матеріалу батьків у генотипі.
 10. Тип успадкування дальтонізму.
 11. Нестатеві хромосоми.
 12. Закономірність, яку дослідив Морган

 

 

 

 1. рекомбінація
 2. зчеплене успадкування
 3. гетерозигота
 4. генофонд
 5. кросинговер
 6. алельні гени
 7. фенотип
 8. домінантний ген
 9. рецесивний ген
 10. гомозигота
 11. кодомінування
 12. летальні гени
 13. проміжне успадкування
 14. схрещування
 15. генотип
 16. домінування
 17. гени
 18. зчеплення зі статтю
 19. аутосоми
 20. розщеплення
 21. незалежне успадкування

 

 

 

 

 

Характеристика спадкової інформації

 • Позначити знаком «+»  правильні твердження у відповідному стовпчику.

 

Ознаки

Еукаріоти

Бактерії 

Віруси

Що є носієм спадкової інформації?

 

 

 

НК лінійна чи кільцева?

 

 

 

Набір та кількість хромосом

 

 

 

Розташування головної НК

 

 

 

Наявність додатковї НК

 

 

 

Розташування додатковї НК

 

 

 

Яка білоксинтезуюа

система  використовується?

 

 

 

Розташування генів в ДНК (відносно один одного)

 

 

 

Наявність гістонних білків

 

 

 

Наявність екзонів та інтронів в генах

 

 

 

Здатність до мутацій

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Репродукція та розвиток

Ембріогенез

 • Завдання на відповідність

 

І варіант

дробіння –

бластула –

рання гаструла –

пізня гаструла –

нейрула –

гістогенез і органогенез –

 

 1. Утворюється вторинна порожнина
 2. Утворюються зародкові листки
 3. Утворюються ектодерма і ентодерма
 4. Утворюється хорда
 5. Утворюється кишкова порожнина
 6. Утворюються стовбурові клітини
 7. Буває повне і неповне…
 8. Утворюється нервова трубка
 9. Відбувається  багаторазовий мітоз
 10. Початок формування тканин

ІІ варіант

дробіння –

бластула –

рання гаструла –

пізня гаструла –

нейрула –

гістогенез і органогенез –

 

 1. Утворюються  бластомери
 2. Утворюється двошаровий зародок
 3. Утворюється нервова пластинка
 4. Утворюється зачаток хорди
 5. Утворюється мезодерма
 6. Утворюється первинний рот
 7. Буває рівномірне і нерівномірне…
 8. Об’єм зародка як в зиготи
 9. Відбувається диференціація клітин
 10. Початок формування органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клітинний цикл

 

 • Завдання на відповідність

 

І варіант

 

Інтерфаза –

Мітоз –

Мейоз –

 

 1. Відбувається подвоєння ДНК
 2. Утворюється 4 клітини
 3. Точна передача спадкової інформації
 4. Відбувається поділ мітохондрій
 5. Відбувається некроз
 6. Зникає ядерна оболонка
 7. Утворюється веретено поділу
 8. Хроматиди розходяться до полюсів клітини
 9. Хромосоми розходяться до полюсів клітини
 10. Відбувається кросинговер
 11. Забезпечується спадкова мінливість
 12. Утворюються спори
 13. Дочірні клітини мають гаплоїдний набір хромосом

 

ІІ варіант

 

Інтерфаза –

Мітоз –

Мейоз –

 

 1. Відбувається подвоєння центріолей
 2. Утворюється дві клітини
 3. Забезпечується стабільність каріотипу
 4. Відбувається інтенсивний біосинтез
 5. Відбувається апоптоз
 6. Зникає ядерце
 7. Спіралізуються хромосоми
 8. Нитки веретена поділу приєднуються до хромосом
 9. Відбувається кон’югація
 10. Відбувається редукція хромосом
 11. Утворюються статеві клітини
 12. Дочірні клітини мають диплоїдний набір хромосом
 13. Відбувається поділ цитоплазми

 

 

docx
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
28 квітня 2020
Переглядів
666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку