Презентація "Метод перевернутого навчання на уроках астрономії"

Про матеріал

Сучасна педагогічна модель «перевернуте навчання» має великі перспективи в майбутньому. Ключові елементи – відеолекції, вільний доступ до стислої інформації, можливість навчатися дистанційно – вже активно використовуються в різних країнах світу.

Робота учнів з комп'ютерними програмами дає можливість не тільки отримати нові форми комутативної роботи учнів, значно підвищити їхню пізнавальну активність та результативність навчального процесу, а й виховувати особистість, яка зможе комфортно відчувати себе в інформаційному суспільстві.Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Перевернуте навчання»на уроках астрономіїПідготувала : вчитель фізики та астрономії Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 Батенчук Наталія Петрівна

Номер слайду 2

Астрономія корисна тому, що вона підносить нас над нами самими; вона корисна тому, що вона – велична; вона корисна тому, що вона прекрасна…Анрі Пуанкаре

Номер слайду 3

Добрим є те навчання, під час якого діти навчаються самі, а вчитель організовує й спрямовує їхню пізнавальну діяльність. В. Сухомлинський“Перевернуте” навчання – це змішування традиційної класно-урочної системи і сучасної цифрової освіти. Застосування нових інформаційних технологій значно підвищує ефективність навчального процесу при вивченні курсу астрономії, позитивно впливає на підвищення інтересу учнів до її вивчення; дозволяє покращити якість засвоєння складних астрономічних понять. Неможливо уявити урок астрономії без використання наочних посібників. Саме тому всі без винятку методики викладання астрономії вказують на велику роль наочності у процесі вивчення цього предмета.

Номер слайду 4

Комп’ютер на уроках астрономії можна використати в різний спосіб:

Номер слайду 5

Сучасні інформаційні технології навчання дозволяють забезпечувати навчальний процес у п'ятьох основних блоках:

Номер слайду 6

Використання комп’ютерів під час викладання астрономії має такі переваги:інформацію можна отримати в будь-якому вигляді (текстовому, графічному, звуковому, відео, фото, рисунка і т. д.);дає можливість моделювати процес та керувати ним;має сильний вплив на мотивацію учнів до навчання;дає найбільш об’єктивну оцінку рівня знань учнів;учень під час індивідуальної роботи сам обирає швидкість і складність роботи;допомагає краще контролювати роботу учнів;враховує індивідуальні особливості учнів.

Номер слайду 7

Мотивує учнів до самостійного навчання і постійної взаємодії одного з одним. В учнів з’являється можливість працювати у своєму темпі. Сприяє повноцінному опануванню матеріалу. Зрівнює можливості учнів. Відмінний спосіб діагностики. В учнів є можливість навчати один одного. Збільшується час роботи учнів за комп’ютером. Збільшується час для виконання домашньої роботи. Не всі учні мають рівні можливості у використанні комп’ютерної техніки та Інтернету. Збільшується кількість реклами. Не вчить учнів критично мислити. Переваги застосування технології “перевернутого навчання”Недоліки застосування технології “перевернутого навчання”

Номер слайду 8

Приклади застосування технології «перевернутого» навчання на уроках астрономії. Практична робота «Робота з картою зоряного неба»Мета: Обладнання: Вказівки до практичної роботи:1. Запишіть дату вашого народження.2. В якому сузір’ї знаходиться Сонце у день вашого народження?3. Визначте його координати в цей день.4. Визначте висоту Сонця у верхній кульмінації у Львові (4951') у день вашого народження.5. Визначте координати α зорі сузір’я, у якому знаходиться Сонце у день вашого народження.6. Використовуючи карту зоряного неба і накладний круг, визначте, які сузір’я можна спостерігати у ваш день народження о 23 год.7. У якому сузір’ї знаходиться одна із найяскравіших зір неба – Сіріус (α Великого Пса)? Визначте її координати. Висновки до практичної роботи:

Номер слайду 9

Робота з рухомою картою зоряного неба. Завдання 1. Знайти точку весняного рівнодення і точку осіннього рівнодення. Завдання 2. Установити рухому карту зоряного неба на різні дати року з метою виявити зміни вигляду зоряного неба протягом року. Завдання 3. Заповнити таблицю. (Рекомендується роздати всім учням таблицю для заповнення). Особлива точка екліптики. Позначення точки. Пряме сходження,α Схилення, δ Назва дня. Точка весняного рівнодення. День весняного рівнодення. Точка літнього сонцестояння. Точка осіннього рівнодення. Точка зимового рівнодення

Номер слайду 10

Робота з рухомою картою зоряного неба. Завдання 4. Заповнити таблицю, користуючись рухомою картою зоряного неба. Зоря. Координати. Пряме сходження,αСхилення, δα Великого Пса (Сиріус)?? β В. Ведмедиці (Мерак)???19 год 50 хв9?21 год 5 хв65α Змієносця (Рас Альфаг)???год 55 хв-17

Номер слайду 11

Знайти на карті зоряного неба сузір’я і назвати їх сусідів.1 варіант. А. Оріон;Б. Лебідь;В. Волопас;Г. Велика Ведмедиця. 2 варіант. А. Лев;Б. Пегас;В. Кассіопея;Г. Мала Ведмедиця.

Номер слайду 12

Знайти на карті зоряного неба сузір’я і намалювати відповідні малюнки у зошиті.1 варіант. А. Велика Ведмедиця;Б. Близнюки;В. Касіопея; 2 варіант. А. Мала Ведмедиця;Б. Оріон;В. Волопас;

Номер слайду 13

Фрагменти уроку астрономії «наша Галактика – Молочний шлях»1. Перевірка домашнього завдання за допомогою програми « My Test» програма Башлакова О. С. (http://mytest.klyaksa.net/). Відкриваємо файл: тест « Фізичні характеристики зір» ( учні працюють за комп’ютерами).2. Перевірка індивідуального завдання, яке було задано дистанційно: за даними ссилками підготувати повідомлення про зорю Бетельгейзе. Ссилки для підготовки інформації про зорю Бетельгейзе:  http://uk.wikipedia.org/wiki http://proyse.org.ua/category http://www.betelgeuse-supernova.ru/ http://www.youtube.com/watch?v=Zp7 GYzb. NPYU&feature=fvwrel3. Перегляд відео Ocean Sky www.youtube.com/watch?v=I0 Izr29 Gpp. Q

Номер слайду 14

Фрагменти уроку астрономії «наша Галактика – Молочний шлях»4. Пояснення нового матеріалу, використовуючи презентацію Power Point « Через терни – до зірок» 5. Перегляд відео « Молочний шлях в 3d».6. Закріплення та систематизація знань та умінь Практична робота «За допомогою програми Celestia визначити найближчих сусідів Галактики».

Номер слайду 15

Фрагменти уроку астрономії «наша Галактика – Молочний шлях»7. Відео « Мандрівка на край Всесвіту»:http://www.youtube.com/watch?v=Cwu. DVUS5 NKI8. Домашнє завдання 1. Вивчити параграф 15 2. Підготовити матеріал на тему “ Теорії походження Всесвіту” за ссилками: •uk.wikipedia.org/wiki/Всесвіт •ua.textreferat.com/referat-2451-1.html •tsn.ua/.../stvoreno-naybilsh-tochnu-i-detaln... Відеовізуалізацію моделі Всесвіту можна побачити на офіційному сайті http://hipacc.ucsc.edu/Bolshoi/

Номер слайду 16

Фрагменти уроку астрономії «Зміна вигляду зоряного неба протягом року» із застосуванням мультимедійного курсу «Відкрита Астрономія» (Інтерактивний планетарій)Розв’язання задачі. «На якій висоті бувають верхня і нижня кульмінації зорі Антареса (δ = - 26°) у Львові (φ= + 49°)»? Розв’язок: hвер = 90° - φ+ δ = 90° - 49° - 26° = 15°, hнижн = φ + δ - 90° = 49° - 26° - 90° = - 61°. За допомогою інтерактивної моделі «Небесні координати» рекомендую проілюструвати розв’язок даної задачі. Мал. Модель «Небесні координати». Розміщення Антареса на небесній сфері.

Номер слайду 17

Фрагменти уроку астрономії «Зміна вигляду зоряного неба протягом року» із застосуванням мультимедійного курсу «Відкрита Астрономія»Інтерактивна модель «Добовий шлях Сонця» допоможе проілюструвати пояснення нового матеріалу. У моделі треба змінювати широту спостереження, дата спостереження міняється автоматично. Якщо Сонце знаходиться під горизонтом - небесна сфера зображується на чорному фоні. Мал. Модель «Добовий шлях Сонця». Травень, ранок

Номер слайду 18

Фрагменти уроку астрономії «Зміна вигляду зоряного неба протягом року» із застосуванням мультимедійного курсу «Відкрита Астрономія»За допомогою моделі «Пори року» можна продемонструвати рух Землі навколо Сонця. Необхідно звернути увагу учнів на те, що зміна часів року й умови видимості Сонця залежать від розміщення спостерігача на поверхні Землі і від розміщення Землі на орбіті. Спостерігачеві на Землі здається, що Сонце переміщається по небесній сфері по екліптиці, при цьому висота Сонця опівдні безупинно змінюється протягом року, змінюється розміщення точок сходу і заходу Сонця, а, отже, і тривалість дня і ночі. Мал. Інтерактивна модель «Пори року»

Номер слайду 19

Цікаві Лабораторні роботи з астрономіїЦікаві лабораторні роботи можна виконувати за допомогою використання астрономічного сайту astro-ifmi.org.ua.  Тут розміщені астрономічні новини, лекції, цікаві факти, тестування, малюнки, ігри, лабораторні роботи. Навчально-ігровий комплекс допоможе і підготовці учнів до олімпіад з астрономії.φ (широта)°' λ (довгота)hmsδ = 49°51'Приклад. Обчислити. Завдання 1 Визначити поясні часи сходу і заходу Сонця, а також тривалість дня. Завдання 2 Обчислити у відповідності до заданого варіанту зоряний час у Львові (λ = 1h36m24s), що відповідає поясному часові Tп (таблиця 1). Tп (поясний час)hms. Дата обчисленнямісяцьдень λ = 1h36m24s. Приклад. Обчислити

Номер слайду 20

Цікаві Лабораторні роботи з астрономіїЗавдання 3. Обчислити місцевий та поясний час у Львові, що відповідає зоряному місцевому часові для заданої дати . Завдання 4. Користуючись наближеним способом перетворення часів визначити місцевий і поясний час у Львові в момент верхньої кульмінації заданої зірки (підказка - зоряний час рівний прямому сходженню у верхній кульмінації).α (пряме сходження)hms. Дата обчисленнямісяцьдень λ = 1h36m24s. Приклад. Обчислитиs (зоряний час)hms. Дата обчисленнямісяцьдень λ = 1h36m24s. Приклад. Обчислити

Номер слайду 21

Цікаві Лабораторні роботи з астрономіїЗавдання 5 Користуючись наближеним способом перетворення часів, визначити дати, коли зірка, вказана у завданні 3, кульмінує за середнім місцевим часом: а) о півночі; б) о півдні; в) о 18 год. Завдання 6 Визначити екваторіальні координати α і δ зірки на основі визначених для неї із спостережень горизонтальних координат А і h у Львові на широті φ = 49°51' в момент зоряного часу s.α (пряме сходження)hmsλ = 1h36m24s. Приклад. Обчислити. A (азимут)°' h (висота)°' s (зоряний час)hmsφ = 49°51'Приклад. Обчислити. Завдання 7 Визначити повну тривалість експедиції в роках і добах. Призначенняh. Землікмhпланетикм. Приклад. Обчислити

Номер слайду 22

Курс: Задачі-малюнки з астрономіїwww.zhu.edu.ua/mk_school/.../view.php?id... Це своєрідний  астрономічний  довідник, де до кожної теми є лекція з малюнками відповідними, приклад розв’язання задач і задачі для самостійного розв’язання. Також тут можна знайти найцікавіші астрономічні новини.

Номер слайду 23

Електронний планетарій «Stellarium»Stellarium моделює небосхил дуже реалістично, позначаючи на ньому Сонце, Місяць, планети, зорі та інші небесні тіла. Як і будь-який справжній планетарій ця програма дає можливість спостерігати за положенням сузір’їв на небесній сфері. Вигляд зоряного неба на моніторі вашого комп’ютера програма Stellarium моделює на момент поточного часу.

Номер слайду 24

Електронний планетарій «Stellarium»Але вона не була б планетарієм, якби не давала можливості побачити небо в будь-який час доби, а також у будь-який день, місяць і рік. Планетарії, а серед них і Stellarium, не лише моделюють зоряне небо, але й дають змогу «переміщуватись як у часі, так і у просторі», тобто налаштовувати час і місце спостереження.

Номер слайду 25

Логотип програми Stellarium

Номер слайду 26

Хочеться зауважити, що інформаційно-комп'ютерні технології - це досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання.

Номер слайду 27

pptx
Додано
3 січня 2018
Переглядів
5497
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку