18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Брейн - ринг з обчислювальної техніки

Про матеріал
Викладено методику організації та проведення позааудиторного заходу у формі брейн - рингу з закріпленням раніше вивченого матеріалу, спрямованого на розширення знань через розвиток пізнавально-розумової діяльності
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Селидівський гірничий технікум

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

позааудиторного заходу 

Брейн – рингу

       дисципліни:                |сіті|      Обчислювальна техніка

 спеціальність            Організація та регулювання дорожнього руху                                            

 

 

2021

Методична розробка позааудиторного заходу з дисципліни: «Обчислювальна техніка» брейн–рингу для студентів денної форми навчання  спеціальності Організація та регулювання дорожнього руху                                            

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: Гончаренко Л.П., викладач обчислювальної техніки Селидівського гірничого технікуму,  спеціаліст вищої категорії

Викладено методику проведення позааудиторного заходу з впровадженням в навчальний процес нових  інформаційних технологій та ефективне застосування інструментальних засобів

 

 

 

 

Методичну розробку затверджені та схвалені

на засіданні циклової  комісії природничо-математичних

дисциплін, фізичного виховання та захисту Украіни

Протокол № 6 від 06 лютого 2021 року

Голова циклової комісії    __________ Л.П.  Гончаренко

 

 

 

Гончаренко Л.П., 2021 рік

План заходу

23.02.2021 р.

Група: ОДР – 19

Спеціальність:     організація та регулювання дорожнього руху                                            

Тема:              брейн–ринг

Мета:

    Методична:  показати методику проведення брейн – рингу, поглиблення, узагальнення і систематизація знань з обчислювальної техніки, розширення кругозору знань студентів з предмету.

Дидактична: розвивати алгоритмічне  мислення, пам'ять, уважность, швидкость реакції в неординарних ситуаціях, пошуку варіантів відповіді.

Виховна:    виховати повагу до суперника, стійкість, волю до перемоги, винахідливість, вміння працювати в команді. розвивати логічне мислення, творчість, працьовитість, впевненість у   власних силах, вчити швидко і правильно орієнтуватись у нестандартних ситуаціях.

Форма проведення заняття: заняття – конкурс, бесіда,  змагання  за комп’ютером.

Мiжпредметнi зв'язки:

Забезпечуючи: основи інформатики та обчислювальної техніки

Забезпечувані: комп'ютерна техніка та програмування, комп'ютерна практика

Методичне забезпечення: методичні вказівки, щодо проведення заходу, інструкції  з техніки безпеки та протипожежної безпеки та іх відображення в малюнках, вірші, презентации, малюнки, завдання, кросворди.

Лiтература:

  1. Газета “інформатика”, Всеукраїнське видання для вчителів. №15,(584) березень 2011.

2.  Алтухов Е.В., Рибалко Л.А., Савченко В.С. ОИ и ВТ. М.: Вьrсшая школа,2008.

3. А.Ю. Гаевский, Iнформатика, Навчальний посiбник. Киiв.: «А.С.К.»,2009.

4. С. В. Симонович, Загальна iнформатика, Навчальний посiбник. М.: АСТ­

ПРЕСС: iнфорком-ПРЕСС,2010. 

Технiчнi засоби навчання: комп'ютер.

Хiд заходу

 

Широке впровадження в навчальний процес нових  інформаційних технологій включає розробку та практичне використання науково-методичного забезпечення, ефективне застосування інструментальних засобів та систем комп’ютерного навчання і контролю знань, системну інтеграцію цих технологій в існуючі навчальні процеси та організаційні структури.

Вступне слово викладача.

Шановні друзі! Розпочинаємо “Брейн-ринг” з обчислювальної техніки, в якому беруть участь команди з групи ОДР–19. Жоден технікум не може випустити спеціаліста високої кваліфікації. Спеціалістом робить його власна діяльність. Треба лише, щоб він умів учитися, учитися все життя. Технікум прищеплює студентам культуру, любов до справи. Кожен учень повинен опанувати основи знань, критично їх засвоїти. Він повинен уміти знаходити знання, яких не вистачає, знати, де їх можна знайти і як ними скористатися, адже “мудрим ніхто не вродився, а навчився”,  “навчити можна лише того, хто хоче вчитися”. Ми впевненні, що серед вас є майбутні лауреати найпрестижніших світових наукових відзнак.

Перед початком роботи в комп'ютерному класі нам необхідно повторити правила поведінки  в класі і техніку безпеки. У цьому нам допоможуть малюнки, які виконали| для вас ваші товариші з|із| паралельної групи. (додаток В).

 Увага! Увага! Дайте простір фантазії! Розпочинаймо засідання клубу зустрічей!
Давайте зробимо ще крок
До знань, науки та культури!
Сьогодні буде ще нагода
Всім вручити нагороди!
Ой, як добре! Як прекрасно!
Нагороди! Як це вчасно!
Всім присвоїти не жаль
Шоколадну цю медаль!
Основне нам, друзі, розумом дерзати!
На всі запитання відповідь давати!
Сміливість і дотепність хай бринить щораз.

Картинки по запросу картинки з інформатикиБути переможцем хоче кожен з вас!
Представлення журі. Члени журі: викладачі технікуму  (називають імена).
Представлення команд, капітанів.
(За п’ятибальною шкалою журі оцінює представлення команд та їхні привітання або назву).
Переходимо  до гри. Нехай обом командам удача посміхається!

І – Гейм. Музичний конкурс. Написати слова з інформатики, які  містять ноти:
до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. (Додаток С).
Хто більше?
До — документ, доріжка, псевдогляд, доступ, домен, ...
Ре — дерево, регістр, перетворення, переміщення, переповнення, адресація, ресурси, ретрансляція, регенерація, ...
Мі — мікропроцесор, алгоритмізація, програміст, дискримінація, імітація, зміст, ...
Фа — алфавіт, файл, факультатив, ...
Соль — консоль, ...
Ля — компілятор, екземпляр, емулятор, ретрансляція, маніпуляція, табулятор, мікрокалькулятор, модуляція, ...
Сі — бейсік, CI-система інтернаціональна, ...
Перемагає той хто більше придумав слів. Гейм оцінюється в два бали.
II - Гейм. Гра “Реставрація”
       Команди отримують картки з окремими складами.  Потрібно скласти вислів.  (Додаток D).
Команда А: ком, з, не, спр, п'ю, ро, яка, стра, те, ш, лю, зум, ром, на, ава, ній, ди, будь, ні.
Відповідь: Розумній людині будь-яка справа не страшна з комп 'ютером.
Команда В: роз, на, від, ком, впр, май, би, від, а, п'ю, рай, стра, ся, ав, но, уму, сті, тера.
Відповідь: Від майстра набирайся вправності, а від комп'ютера — розуму.
Та команда, яка першою прочитає текст, отримує 5 балів.
IIІ – Гейм. Упізнай прислів‘я.

Картинки по запросу картинки з інформатикиПеред вами програмістські версії відомих прислів'їв і приказок. Спробуйте згадати, як вони  звучать в оригіналі. Кожне оцінюється в 1 бал. (Додаток F).

1. Комп'ютер - кращий друг. Книга - найкращий друг. 

2. Скажи мені, який у тебе комп'ютер, і я скажу, хто ти. Скажи мені, який у тебе друг, і я скажу, хто ти. 

3. Без комп'ютера жити, тільки небо коптити. Без праці жити, тільки небо коптити. 

4. На дисплей неча нарікати, коли відеокарта крива. На дзеркало нема чого нарікати, коли пика крива. 

5. Без вінчестера - полсіроти, а без материнської плати - і вся сирота. Без батька – напів сірота, а без матері - і вся сирота. 

6. Комп'ютер без програми - що ліхтар без свічки. Голова без розуму - що ліхтар без свічки. 

7. Комп'ютер не належить людині, а людина належить комп'ютеру. Золото не належить скупого, а скупий належить золоту. 

8. Не смійся над старим комп'ютером, і твій буде старий. Не смійся над старими, і сам будеш старий. 

9. Комп'ютер пам'яттю не зіпсуєш. Кашу маслом не зіпсуєш. 

10. Комп'ютер на столі не для одних тільки ігор. Голова на плечах не для однієї тільки шапки. 

11. По ноутбуку зустрічають, по розуму проводжають. За одягом зустрічають, по розуму проводжають.

12. На IBM PC «яблука» не ростуть. На сосні яблука не ростуть. 

13. Дарованому комп'ютеру в системний блок не заглядають. Дарованому коневі в зуби не дивляться. 

14. У Силіконову долину зі своїм комп'ютером не їздять. У Тулу зі своїм самоваром не їздять. 

15. Хто БЕСМ згадає, тому око геть. Хто старе згадає, тому око геть. 

16. Один комп'ютер добре, а два краще. Одна голова добре, а дві краще. 

17. Комп'ютер всьому голова. Хліб усьому голова. 

18. Бережи комп'ютер з молоду. Бережи честь з молоду.

19. Був би алгоритм, а програма створиться.  Були б кості, а м‘ясо наросте.

20. Біт байт береже. Копійка гривну береже.

21. Вірусів боятися в Інтернет не ходити. Вовків боятися, в ліс не ходити.

22. За одного хакера сім кандидатів наук дають. За одного битого сім не битих дають.

Після проведення цього гейму журі підводить підсумки.

IV – Гейм. Загадки.

Командам по черзі задаються загадки, 1 бал за правильну відповідь.

Загадки.1. Якщо треба знову й знову

Вести з комп'ютером розмову,

Є помічник — «тваринка» в нас,

Що допоможе нам всяк час. (Миша.)

2. Ця всесвітня мережа

Стільки знає — просто жах!

З нею вчись ти працювати —

Теж багато будеш знати. (Інтернет.)

3. Хто хоче щось запам'ятати —

В блокнот свій може записати.

Комп'ютер теж немов блокнот —

Не має з пам'яттю турбот.

А як називають комп'ютер-блокнот? (Ноут-бук.)

4. В комп'ютера, як і в людини,

В роботі органи єдині.

Скажіть, як те, що замість серця,

В комп'ютерних відсіках зветься? (Хард-диск.)

5. Про нього знаємо ми нині:

З ним справу мають в медицині.

Біолог з ним теж справу має,

А комп'ютер від нього страждає. (Вірус.)

6. Існує їх 10.

І знає їх кожний:

Робити всім можна.

Для комп'ютера ж тільки

Лиш 2 головні.

Про що йде мова?

Хто скаже мені? (Цифри 0 і 1.)

7. 3 ним справу має архітектор,

З ним справу має будівельник.

Хто за комп'ютером працює,

До нього теж давно вже звик.

Скажіть, про що іде тут мова —

Назвіть одне англійське слово. (Windows.)

8. В 1кг— 1000 г,

В 1км — 1000 м.

А скільки байтів у 1 кілобайті? (210 = 1024.)

9. Якщо ви поїдете до Каліфорнії, будете там працювати з комп'ютером і протягом 2-х годин жодного разу не зробите цього, то вас оштрафують на 500 доларів. Що саме ви повинні зробити, щоб уникнути штрафу? (Обов'язкову перерву для відпочинку.)

10. Послухайте вірш про незвичайну (на перший погляд) дівчинку.
Було їй 1100 років,

Вона ходила на уроки

До 110-го класу,

Носила 100 книжок щоразу.

Крокуючи десятком ніг,

Вона ходила вздовж доріг.

Рук, вух, очей по 10 мала,

все, що поруч, помічала.

Коли виходила гуляти,

За нею бігло цуценятко.

І цей її 100-ногий друг

Мав один хвіст та 10 вух.

Все дуже дивним тут здається,

Нехай же відповідь дадуть:

У чому ж тут суть? (Усі числа подані у двійковій системі числення.)

V – Гейм. Конкурс капітанів. Доповнити слова (1 бал за кожну правильну відповідь). (Додаток Е).
1 команда

1. Реальність... (віртуальна).

2. Материнська... (плата).

3. Компакт-... (диск).

4. WЕВ-... (сторінка).

5. Властивості... (алгоритму).

6. Текстовий... (редактор).

7. Робочий... (стіл).

8. Операційна... (система).

9. Прикладна... (програма).

10. Права... (доступу).

2 команда

1. Системна... (шина).

2. Системний... (блок).

3. Графічний ... (редактор).

4. База... (даних).

5. Електронна... (пошта).

6. Панель... (управління).

7. Пошуковий... (сервер).

8. Оперативна... (пам'ять).

9. Всесвітнє павутиння... (Інтернет).

10. Жорсткий... (диск).

VІ – Гейм. Розрагадати кросворд.

Команди обмінюються кросвордами, що виконали вдома. Яка команда першою відгадає|КТО| одержує 5 балів.  (додаток  N ).  Журі в цей час пропонуються послухати пісні про комп‘ютер.

Журі оцінює цей конкурс і підводить підсумок.

VІІ  – Гейм. Фото завдання.

       Командам пропонується придумати різні назви до фотографій. Журі визначає найбільш цікаві. Кожна цікава назва додає команді 1 бал. (додаток  G)

VІІІ  – Гейм.  Синонім.

Кожна правильна відповідь – 1 балл. (додаток  К). Необхідно вписати в дужки зліва таке слово, щоб можна було вирішити це рівняння:

Б+(ЖИВОТНОЕ)=(ДЕФЕКТ)

АР+(НОТА)=(МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ)

В+(ИМЯ)=(СВОБОДА)

Н+(ДЕРЕВО)=(ПОЛЕ)

И+(ЗЛАК)=(ЦВЕТОК)

ПА+(КРЕСЛО)=(ПУЛЯ В ГИЛЬЗЕ)

Б+(РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА ЛИЦЕ)=УКРАШЕНИЕ

С+(ЦВЕТОК)=(ПРИЯТНОЕ ВКУСОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ)

З+(КРАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ)=(РАСТЕНИЕ С КОЛОСЬЯМИ)

У+(АТМОСФЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ)=(ЗАПУГИВАНИЕ)

ІX  – Гейм.  Анаграма.

Анаграма - літературний прийом, коли з одного слова отримують інше, методом перестановки букв. Анаграма перестановка букв заданого слова, що дає нове слово. 

КОПИРОВАНИЕ

З даного слова сформувати слова, що мають сенс. Ці слова повинні складатися тільки з букв запропонованого слова і кожна буква повинна зустрічатися не найбільше число разів, чим вона зустрічається у вихідному слові. Зачитайте відповіді. 

X  – Гейм. Малюнок.

На аркуші паперу намалюйте найпростіше і найдавніше пристосування для рахунку. Покажіть ваш малюнок.

  – Гейм. Шифрувальник.

         Командам пропонується  розшифрувати назву наступного  гейму. Команда,  що виконала завдання правильно і  швидше отримує 2 бала. Замість даних координат  підставте відповідні ним букви і  отримаєте назву наступного раунду: (1;2), (3;-4), (4;1), (-2;3), (-3;-2), (2;4), (4;1), (-4;0), (-2;-4), (4;-2). (Додаток N). В цей час журі пропонується переглянути презентації на тему: Що таке щастя?, які підготувала кожна команда.

     Після проведених конкурсів, якщо можна журі підвести підсумок і оповістити набрані бали командами.

XІІ  – Гейм. Комплімент.

       Команда повинна придумати речення, що складається з яскравих компліментів в адресу журі.

Наприклад: Ваші очі світяться, як найдорожчі рідкокристалічні монітори. За один комплімент - 1 бал.  Якщо журі порахує, що комплімент дуже хороший, можна поставити 2 бали.

XІІІ  – Гейм. В країні ребусів.

Кожній команді пропонується по 5 ребусів. Кожна вірно відповідь 1 бал. (додаток  Х).

XІV  – Гейм. Відео презентації.

 Командам пропонувалося самостійно виконати відео презентацію на теми: «Дивовижні тварини» та «Оригінальні машини», давайте поглянемо, що у них вийшло.

(Максимально 10 балів).

Журі оцінює останній конкурс і підводить загальний підсумок.

 

 

 Журі оголошує кiлькiсть набраних балiв кожною командою, й визначає переможця. Членам журі пропонується бланк для виставляння балів (Додаток О).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Техніка безпеки

Приступаючи до роботи на ПК, необхідно завжди пам'ятати, що цей складний і дорогий пристрій, що вимагає акуратного і дбайливого відношення, високої дисципліни й організованості. Напруга живлення ПК (200 В) є небезпечним для життя людини. Тому в конструкції для блоків комп'ютера всі струмоведучі рознімання мають надійну ізоляцію. Користувач має справу лише з кнопками включення і вимикання напруги. З цього погляду безпека його роботи гарантована.

Однак у практичній роботі зустрічаються непередбачені ситуації. Тому треба знати і чітко виконувати ряд правил техніки безпеки.

Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм. Неправильне поводження з дисплеєм і іншою електронною апаратурою може привести до важких поразок електричним струмом і привести до вигоряння апаратури.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  •   торкатися екрана і тильної сторони дисплея, проводів харчування і пристроїв заземлення, а також сполучних кабелів;
  •   порушувати порядок включення і вимикання пристроїв комп'ютера, намагатися самостійно усувати замічену чи несправність поломку; класти на апаратуру сторонні предмети;
  •   працювати на комп'ютері з вологими руками чи у вологому одязі.

У випадку появи запаху горілого, незвичайних чи звуків довільного вимикання апаратури необхідно відключити комп'ютер від мережі і звернутися до досвідчених фахівців.

Під час роботи на комп'ютері  НЕОБХІДНО:

  •   строго дотримувати положень, викладених в інструкції з експлуатації комп'ютера;
  •   уважно спостерігати за справністю комп'ютера; не забруднювати клавіатуру;
  •   не виключати комп'ютер, якщо робота поточної програми не довершена;
  •   не виключати комп'ютер доти, поки ви не переконалися, що результати роботи програми збережені на магнітному диску. Під час роботи на комп'ютері необхідно корпус тримати прямо, не сутулитися. Намагайтеся, щоб екран був від вас на відстані не ближче 60 см. Необхідно так розташуватися, щоб верхня кромка екрана була трохи нижче рівня очей.

Пам’ятайте, що тривала безупинна робота дітей на комп'ютері стомлює їхній зір. Намагайтеся, щоб безупинна робота дітей за комп'ютером не перевищувала 25 хв.  

 

 

Додаток В

 

                           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Додаток С

 

1 команда

Ноти

До

Ре

Мі

Фа

Соль

Ля

Сі

 

 

 

 

2 команда

Ноти

До

Ре

Мі

Фа

Соль

Ля

Сі

 

 

 

 

 

 

 

Додаток D

1 команда

ком, з, не, спр, п'ю, ро, яка, стра, те, ш, лю,

зум, ром, на, ава, ній, ди, будь, ні.
 

 

 

 

2 команда

роз, на, від, ком, впр, май, би, від, а, п'ю,

 рай, стра, ся, ав, но, уму, сті, тера.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток F

1 команда

1. Комп'ютер - кращий друг. 

2. Скажи мені, який у тебе комп'ютер, і я скажу, хто ти

3. Без комп'ютера жити, тільки небо коптити. 

4. На дисплей неча нарікати, коли відеокарта крива. 

5. Без вінчестера - полсіроти, а без материнської плати - і вся сирота. 

6. Комп'ютер без програми - що ліхтар без свічки. 

7. Комп'ютер не належить людині, а людина належить комп'ютеру. 

8. Не смійся над старим комп'ютером, і твій буде старий. 

9. Комп'ютер пам'яттю не зіпсуєш.

10. Комп'ютер на столі не для одних тільки ігор.

11. По ноутбуку зустрічають, по розуму проводжають.

 

 

 

2 команда

 1. На IBM PC «яблука» не ростуть. 

 2. Дарованому комп'ютеру в системний блок не заглядають. 

3. У Силіконову долину зі своїм комп'ютером не їздять. 

4. Хто БЕСМ згадає, тому око геть. 

 5. Один комп'ютер добре, а два краще. 

6. Комп'ютер всьому голова. 

7. Бережи комп'ютер з молоду. 

8. Був би алгоритм, а програма створиться. 

9. Біт байт береже.

10. Вірусів боятися в Інтернет не ходити.

11. За одного хакера сім кандидатів наук дають.

Додаток Е

1 команда

1. Реальність...

2. Материнська...

3. Компакт-...

4. WЕВ-...

5. Властивості...

6. Текстовий...

7. Робочий...

8. Операційна...

9. Прикладна...

10. Права...

 

 

2 команда

1. Системна...

2. Системний...

3. Графічний ...

4. База...

5. Електронна...

6. Панель...

7. Пошуковий...

8. Оперативна...

9. Всесвітнє павутиння...

10. Жорсткий...

 

 

 

 

 

Додаток  N

Перероби.

 

1

 

2

 

 

3

 

4

5

 

 

6

 

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горізонталі:

По вертикалі:

2

БАЛ – А + ОК

1

МОДА – А + УЛЬ

4

СІК – І + А + НЕРВ – В

3

КІТ – ІТ + ОД

7

ХОББІ –ХОБ + Т

5

КОМА –А + П‘Ю + ТЕР

9

КОДИ – КО + С + К

6

МЕЧ –М – Ч + ОМ

10

МИЛО – ЛО + ШАР  –  Р

8

ТЕРМОС – ОС + ІНА +Л

11

ПАМ‘ЯТКА – КА + Ь

11

ПЛАН – Н + ТА

12

МИС – МИ + ХЕМ + А

13

ШУТКА –УТКА + УМ

13

ШИК –К + Н + А

14

ПІК – І

15

КЛАВДІЯ – ДІЯ + ІА + ТУР + А

 

 

16

МОДА – А + ЕМ

 

 

 

 

 

Додаток G

 

 

 

 

 

 

 

Додаток К

1 команда

Б+(ЖИВОТНОЕ)=(ДЕФЕКТ)

АР+(НОТА)=(МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ)

В+(ИМЯ)=(СВОБОДА)

Н+(ДЕРЕВО)=(ПОЛЕ)

И+(ЗЛАК)=(ЦВЕТОК)

ПА+(КРЕСЛО)=(ПУЛЯ В ГИЛЬЗЕ)

Б+(РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА ЛИЦЕ)=УКРАШЕНИЕ

С+(ЦВЕТОК)=(ПРИЯТНОЕ ВКУСОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ)

З+(КРАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ)=(РАСТЕНИЕ С КОЛОСЬЯМИ)

У+(АТМОСФЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ)=(ЗАПУГИВАНИЕ)

 

 

2 команда

Б+(ЖИВОТНОЕ)=(ДЕФЕКТ)

АР+(НОТА)=(МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ)

В+(ИМЯ)=(СВОБОДА)

Н+(ДЕРЕВО)=(ПОЛЕ)

И+(ЗЛАК)=(ЦВЕТОК)

ПА+(КРЕСЛО)=(ПУЛЯ В ГИЛЬЗЕ)

Б+(РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА ЛИЦЕ)=УКРАШЕНИЕ

С+(ЦВЕТОК)=(ПРИЯТНОЕ ВКУСОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ)

З+(КРАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ)=(РАСТЕНИЕ С КОЛОСЬЯМИ)

У+(АТМОСФЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ)=(ЗАПУГИВАНИЕ)

 

 

 

 

 

 

Додаток L

Шифрувальник

(1;2), (3;-4), (4;1), (-2;3), (-3;-2), (2;4), (4;1), (-4;0), (-2;-4), (4;-2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток О

КОНКУРС–ГРА

 

Назва конкурсу

Назви  команд

Кількість балів

 

 

1

Назва команди

5 балів

 

 

2

Музичний конкурс

2 бали

 

 

3

Реставрація

5 балів

 

 

4

Прислів‘я

1 слово - 1 бал

 

 

 

Підсумок

 

 

 

5

Загадки

Вірна відп. – 1 б

 

 

6

Конкурс капітанів

1 слово - 1 бал

 

 

7

Кросворд

5 балів

 

 

 

Підсумок

 

 

 

8

Цікава назва для фото

1 назва – 1 бал

 

 

9

Синонім

1 слово - 1 бал

 

 

10

Анаграма

1 слово - 1 бал

 

 

11

Малюнок

Перші –3 балів

 

 

 

Підсумок

 

 

 

12

Шифрувальник

Перші – 2 балів

 

 

13

Комплімент

2 бала

 

 

14

Ребус

1 ребус – 1 бал

 

 

 

Підсумок

 

 

 

15

Презентація

10 балів

 

 

Разом

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
26 квітня
Переглядів
36
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку