Брейн-ринг з фізики (гурткова робота)

Про матеріал
Сценарій брейн-рингу складено на основі матеріалів вікторин з фізики . Він може бути використаний у спільній виховній роботі вчителів даних дисциплін під час проведення предметного тижня та засідань гуртка.
Перегляд файлу

1

 

 

Методична розробка

вчителя фізики, інформатики та астрономії Десятник О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій проведення гурткового засідання  з фізики

 

«Брейн-ринг»

 

 

 

 

 

2

 

 

Номінація

«Досвід організації позааудиторної роботи з  навчальної дисципліни»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019


Вступ

 Сценарій інтелектуально-розважальної гри складено на основі вікторин з дисципліни «Фізика». Підібрані цікаві питання відповідного рівня складності, які дають змогу розвивати інтелектуальні здібності студентів і мають велике пізнавальне значення.

 Гра включає три тури командних конкурсів, які розташовані по наростанню складності.

Сценарій має на меті організацію вільного часу студентів цікаво, культурно та з користю для інтелекту.

Для кращого сприйняття атмосфери конкурсу доцільно оздобити залу у відповідному стилі предметними газетами, ребусами, вікторинами.

 


Вчитель. Сьогодні ми з вами зібрались тут, щоб з користю поспілкуватися на фізичні теми і провести змагання між двома командами „Флуктуація” і „Конвекція”.

Ваші відповіді буде оцінювати журі.(Представлення членів журі).

У грі беруть участь дві команди. За 1 хв. кожна команда повинна дати найбільшу кількість правильних відповідей. Кількість балів, набраних кожною командою, відповідає кількості правильних відповідей.

У конкурсах бере участь весь клас. За кожний конкурс журі буде нараховувати бали від 1 до максимального, максимальна кількість балів у кожному конкурсі різна і в ході гри буде оголошена. Переможе та команда, яка набере більшу кількість балів.

 

 

1-й гейм.

 1.     Два види механічної енергії. (Потенційна і кінетична)
 2.     Добуток маси тіла на його швидкість. (Імпульс тіла)
 3.     Чи можуть потенційна і кінетична енергії перетворюватися одна в одну? (Можуть)
 4.     Англійський вчений, який відкрив тепловий рух частинок речовини. (Броун)
 5.     Назвіть властивість тіл, описану законом Гука. (Пружність)

6. Способи зміни внутрішньої енергії. (Теплопередача, конвекція, випромінювання)

 1.  Вітри — це конвекційні потоки величезного масштабу, так чи ні? (Так)
 2.  Рідина, якою заповнюють вузенькі трубочки термометрів. (Ртуть, спирт)

9. Агрегатні стани речовини. (Твердий, рідкий, газоподібний)

 1.  Питома теплоємність води. (4200 Дж/кг °С)
 2.  Що таке плавлення? (Перехід з твердого стану в рідкий)
 3.  Назвіть одиницю кількості речовини. (Моль)
 4.  Взаємне проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини. (Дифузія)

14. Цикл двигуна внутрішнього згорання складається з яких тактів? (впуск, робочий хід, випуск)

 1.  Чи замерзає морська вода при 0°С? (Ні)
 1.  Які є два роди електричних зарядів? (Позитивний і негативний)
 1.  За допомогою якого приладу з'ясовують, наелектризоване тіло чи ні?(Електроскоп)
 2.  Одиниця абсолютної температури. (Кельвін)
 3.  Діелектрики — це провідники чи непровідники електрики? (Непровідники)
 4.  За одиницю електричного заряду взято. (кулон)
 5.  Куля, заповнена повітрям, яку використовують для гри. (М'яч)
 6.  Одиниця сили струму. (Ампер)
 7.  Найменша частина простої речовини. (Атом)
 8.  Величина, яка в атмосфері вимірюється барометром. (Тиск)

25. Яким приладом вимірюють силу струму в колі? (Амперметром)

 1.  Як вмикають амперметр? (Послідовно)
 2.  Хімічний елемент, найлегший із газів. (Водень)
 3.  Яка причина зміни швидкості тіла? (Сила)
 4. Як називається котушка зі струмом із залізним осередком? (Електромагніт)
 5.  Назвіть одиницю електричного опору. (Ом)
 6.  Яку швидкість змінного руху автомобіля показує спідометр? (Миттєву)
 7.  Російський вчений, який систематизував хімічні елементи на основі їх будови. (Менделєєв)
 8.  Які є способи з'єднання провідників? (Послідовне, паралельне, мішане)
 1.  В яких одиницях вимірюють роботу? (У джоулях)
 2.  Як називають інтенсивне випаровування або пароутворення в усьому об'ємі рідини? (Кипіння)
 3.  Французький фізик, один з творців термодинаміки, визначив ККД ідеальної теплової машини. (Карно)
 4.  Яким приладом вимірюють напругу? (Вольтметром)
 1.  Одиниця напруги. (Вольт)
 2.  Тривалість одного оберту земної кулі. (Доба)
 3.  Одиниця сили в системі СІ. (Ньютон)
 4.  Прилад для вимірювання сили. (Динамометр)
 5. Французький фізик, вивів рівняння стану ідеального газу. (Клапейрон)
 6.  Як вмикають вольтметр? (Паралельно)
 7.  Яким приладом вимірюють потужність? (Ватметром)
 1.  Що таке тверднення або кристалізація? (Перехід з рідкого стану в твердий)
 2.  Який французький фізик увів поняття «електричний струм»? (Ампер)
 1.  Назвіть прилад для розгляду дрібних предметів. (Лупа)
 2.  Навколо чого існує магнітне поле? (Навколо провідника із струмом)
 3.  Найбільш поширена в природі рідина. (Вода)
 4.  Скільки є законів термодинаміки? (Два)
 5.  Лінзи в оправі для корекції зору. (Окуляри)
 6.  Головне джерело світла на Землі. (Сонце)
 7.  Як називається добуток сили на переміщення? (Робота)
 1.  Орган сприймання звукових хвиль. (Вуха)
 2.  Стан речовини, в якому їй властива текучість.(Рідина)

56. Англійський фізик, наукові праці якого стосувалися пружних деформацій. (Гук)

57.Відомий російський вчений, один із засновників
учення про молекулярну будову речовини. (Ломоносов)

58 Твердий стан води. (Лід)

59. Англійський вчений, який відкрив основні зако­ни руху тіла. (Ньютон)

60. Назвіть одиницю вимірювання магнітної індукції. (Тесла)

61. Прилад для визначення маси тіла. (Терези)

62. Сила, з якою Земля притягує до себе тіла. (Тяжіння)

63. Назвіть прилад для вимірювання сили. (Динамометр)

64. Що допоможе знайти голку в копиці сіна? (Магніт)

65. Прилад для вимірювання атмосферного тиску. (Барометр)

66. Як називається добуток маси тіла на його прискорення? (Сила)

67. Давньогрецький учений, який вивчив виштовхувальну дію рідини й газу на занурення в них тіла. (Архімед)

68. Куди дівається кінетична енергія тіла при його зупинці? (Переходить у внутрішню)

69. Прилад, яким вимірюють нагрітість тіла. (Термометр)

70. Опалювальний пристрій. (Піч)

71. Одиниця температури. (Градус)

72. Явище перетворення пари в рідину. (Конденсація)

73. Учений, на честь якого названо одиницю електричного заряду. (Кулон)

74. Центральна частина атома. (Ядро)

75. Одиниця потужності. (Ват)

76. Одиниця роботи. (Джоуль)

77. Датський учений, який вперше виявив магнітне поле навколо провідника з струмом. (Ерстед)

78. Орган сприймання світла живими істотами. (Око)

79. Як поширюється світло — в однорідному середовищі чи у вакуумі? (Прямолінійно)

80. Прилад для вимірювання швидкості руху. (Спідометр)

81. Одиниця довжини в системі СІ. (Метр)

82. Одиниця часу. (Секунда)

83. Лінія, вздовж якої рухається тіло. (Траєкторія)

84. Сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого, прикладена до рухомого тіла і на­прямлена проти руху. (Тертя)

85. Зміна форми тіла. (Деформація)

86. Німецький учений, який сформулював II закон термодинаміки. (Клаузус)

87.Вузькі трубочки з діаметром каналу товщиною з людську волосину. (Капіляр)

88. Як називається прилад для вимірювання тиску рідини? (Манометр)

89 Як називається процес переходу рідини у пару? (Випаровування)

90. Коли швидше висихає білизна: в морозну погоду чи у відлигу? (У морозну погоду)

91. Що рухається зі швидкістю 300 тис. км? (Світло)

92. Як називається відрізок, що має напрям? (Вектор)

93. Одиниця електричного опору? (Ом)

94. Скільки важить тіло, яке вільно падає? (О, воно перебуває в стані невагомості)

95. Чому загострені предмети колючі? (Мала площа поверхні гострячка, створюється великий тиск)

96. Чому після вимкнення телевізора тканина, якою закривають екран, прилипає до нього? (Екран електризується)

97. Чому аромат квітів відчувається на відстані? (Дифузія)

98. Засолені помідори чи огірки швидше досягають стану готовності (вкисають) у теплому приміщенні і повільніше в холодному. Чому? (Швидкість дифузії залежить від температури)

99. Чому овочі, які зберігають у буртах, на зиму вкривають соломою, бадиллям і присипають сухою землею? (Створюють погану теплопровідність)

100. Якою ложкою краще їсти гарячу страву: дерев'яною чи металевою? (Дерев'яною)

 

 

2-й гейм.

Ведучий пропонує членам команд по черзі виймати з діжки фішки. Номер фішки відповідає номеру запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 бали, за неповну 1-2 бали. Якщо команда не має версії відповіді, запитання передається іншій команді, і їй же нараховуються бали (у разі правильної відповіді).

1. Який сніг, чистий чи брудний, тане швидше? Чому? (Забруднений сніг краще тане, тому що більше поглинає сонячних променів)

2. Чому качки і гуси не бояться морозів? (Пух і пір'я птахів створюють добру теплоізоляцію)

3. Чому на сонці сніжинки виблискують різними кольорами? (Біле світло, проходячи крізь кристалики льоду, розкладається на кольори веселки)

4. У якому взутті, тісному чи просторому, більше мерзнуть ноги?(У тісному, оскільки шар повітря між взуттям і ногами дуже тонкий)

5.Чиплаваєзалізо у воді? (За певних умов — так. Зокрема, це можуть бути малі предмети — голка, канцелярська скрепка, лезо безпечної бритви, — покладен із легка на поверхню води; їх утримує на поверхні води сила поверхневого натягу. Інший випадок — це залізні предмети порожнистої форми, у яких середн ягустина менша за густину води: порожня консервна банка, таз, кораблі та ін.).

6. Чи можна розплавити шматок свинцю у воді? відкритій посудині не можна. Але в герметично закритій температуру води можна довести до 374 градусів, в той час як свинець плавиться при 327 градусах).

7. Чому в народі говорять, що «Перший сніг — це ще не зима», маючи на увазі, що він скоро розтане? (Якщ оперший сніг випадає на сиру землю і незамерзлі водойми, то вони, замерзаючи, віддаватимуть тепло навколишньому середовищу, і це спричинить танення снігу).

8. Як буде змінюватись положення райдуги на небі при тривалому її спостереженні у другій половині дня? (Вона опускатиметься нижче до горизонту в міру зменшення висоти сонця над горизонтом).

9. Який з відомих учених вперше застосував науковий метод у криміналістиці для викриття злочину? (Це був, звичайно, Архімед, який, виконуючи завдання царя Пєрона, дослідним шляхом довів, що корону царя майстер-ювелір виготовив не з чистого золота).

10. Всі добре знають, що йти легше, ані ж бігти. Як це можна обгрунтувати з точки зору механіки? (Під час бігу людина затрачає більшу енергію. Справа в тому, що біг — це стрибки, під час яких людина значно вище підіймає свій центр ваги, ніж при ходьбі. А для цього затрачається додаткова енергія).

 

 

 

3-й гейм.

3–й гейм -  це конкурс капітанів. Кожному капітанові команди задається одне питання і  дається 30 хвилин на роздуми. За правильну відповідь капітан отримує 10 балів.

1. Двоє туристів на морозі вийняли термос і налили собі по маленькій чашечці гарячого чаю. Закрили термос корком, закрутили кришкою і вирішили через деякий час знов ускуштувати гарячого напою. Відкрутивши кришку термоса, вони побачили... Що вони там побачили і чому, скаже нам одна з команд — учасників гри. (Вони побачили, що корок був відкритий. Холодне повітря, яке потрапило в термос, нагрілося і витиснуло корок).

2. Відомо, що у різних народів склалися різні звички. Так, на відміну від європейців, у Африці та багатьох країнах Азії жінки носять воду у великих глечиках на голові. Так само вони носять інші важкі предмети. Це ви повинні були бачити в кіно, по телебаченню. Для чого вони це роблять? Чи є в їх способі якісь переваги? (Так, є. Несучи вантаж на голові, вони ступають дрібними кроками, при цьому центрваги їх тіла з вантажем майже не змінюється по висоті, тому на перенесення вантажів затрачається менше енергії).


ВИСНОВКИ

 Даний сценарій можна використати при проведенні предметного тижня  в гуртковій роботі. Метою даного сценарію  є організація корисного дозвілля учнів, прищеплення інтересу до навчальних дисциплін, підвищення їх рейтингу в навчальному закладі.

 Конкурс дає змогу виявити всі грані учнівського мислення, розвиває логіку учнів, спонукає боротися за перемогу, виховує колективізм та взаємодопомогу.

Доцільно провести нагородження переможців подарунками, що залишиться в пам’яті дітей приємною згадкою на довгий час і буде заохоченням до організації інших цікавих виховних заходів.

docx
Пов’язані теми
Фізика, Позакласні заходи
Додано
20 листопада 2019
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку