Планування роботи кабінету фізики

Про матеріал

На допомогу завідувачам кабінетів фізики орієнтовний план роботи кабінету

Перегляд файлу

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

1. Організаційна робота

1.1

Завідуючий кабінетом разом з класним керів­ником та вчителями, які будуть працювати в цьому кабінеті, визначають основні напрям­ки роботи кабінету на навчальний рік (план за­сідання вкладається в паспорт кабінету)

до 05.09

 

 

1.2

Скласти графік чергування учнів у кабінеті. Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

до 05.09

 

 

1.3

Провести інвентаризацію матеріальних ціннос­тей кабінету

до 01.11

 

 

1.4

Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та БЖД:

регулярно прот. семеструсеиестру

се-

 

 

 

правила роботи в кабінеті;

 

 

 

 

інструкції з техніки безпеки

 

 

 

 

правила пожежної безпеки;

 

 

 

 

права та обов’язки учнів;

 

 

 

 

єдині вимоги до учнів

 

 

 

1.5

Скласти розклад роботи кабінету

до 10.09

 

 

1.6

Перевірити своєчасність і правильність веден­ня інвентарної та матеріальної книг

до 01.10

 

 

1.7

Оформити:

до 15.09

 

 

 

паспорт кабінету;

 

 

 

 

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

 

 

 

 

куточок або папку з техніки безпеки

 

 

 

2. Навчально-методична робота

2.1

Систематизувати й дібрати дидактичні ма­теріали для проведення самостійних робіт із таких тем:

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

жовтень

 

 

План роботи кабінету на 2017 – 2018 н.р.

 

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

 

 

листопад

 

 

 

 

грудень

 

 

2.2

Скласти тестові завдання із таких тем:

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

листопад

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

грудень

 

 

2.3

Підібрати й скласти різнорівневі завдання для тематичного оцінювання з тем:

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

листопад

 

 

 

 

листопад

 

 

2.4

Підібрати відеоматеріали

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

2.5

Розробити індивідуальні заняття з тем:

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

листопад

 

 

2.6

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

протягом року

 

 

2.7

Оформити постійно діючий стенд або папку «Готуємось до ЗНО»

листопад

 

 

2.8

Підібрати збірку методичних статей із методи­ки викладання

 

 

 

2.9

Організувати в кабінеті методичний куточок

жовтень

 

 

2.10

Спланувати й провести відкриті уроки

вересень

 

 

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

2.11

Розробити завдання для підсумкової перевірки знань учнів

грудень

 

 

2.12

Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед членів ШМО

протягом року

 

 

 

Визначити основні прийоми організації навчальної діяльності учнів та роботи з обдаро­ваними дітьми

жовтень

 

 

2.13

Із метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки:

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

грудень

 

 

2.14

Поповнити тематичні папки

 

 

 

 

«Нормативні документи»

до 05.09

 

 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів

до 15.09

 

 

 

Охорона праці та БЖД

до 01.11

 

 

2.15

Із метою забезпечення виконання «Єдиних ви­мог до усного і писемного мовлення» організу­вати виставку «Кращі роботи учнів»

листопад

 

 

2.16

Оновити інструкції лабораторних та практич­них робіт

 

 

 

3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

3.1

Скласти заявку на придбання технічних за­собів навчання

до 20.05

 

 

3.2

Оформити в кабінеті стенди

 

 

 

3.3

Поповнити кабінет навчально-наочними посіб­никами

протягом

семестру

 

 

3.4

Придбати екран та звукові посібники

 

 

 

 

Відеокасети (3 шт.)

за можливості

 

 

 

Диски (5 шт.)

за можливості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

3.5

Оформити передплату на періодичну пресу для кабінету

червень

грудень

 

 

3.6

Поповнити бібліотечний фонд кабінету

протягом

семестру

 

 

3.7

Скласти й подати заявки на виконання поточ­них робіт у кабінеті

до 10.09

 

 

3.8

Оформити тематичну папку «Рекомендації що­до експлуатації технічних засобів навчання»

вересень

 

 

4. Позакласна робота з учнями

4.1

Організувати проведення педагогічного кон­сультування для учнів 5-11-х класів

до 5.09

 

 

4.2

Організувати й спланувати роботу гуртків

до 15.09

 

 

4.3

Організувати й провести для учнів 5-11-х класів олімпіади:

 

 

 

а) з метою підготовки до олімпіади для кож­ного класу розробити можливі зразки олімпіадних завдань

жовтень

 

 

б) один раз на тиждень проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади

протягом

семестру

 

 

4.4

Провести конкурс стіннівок

 

 

 

4.6

Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими учнями

до 10.09

 

 

4.7

Розробити перспективний план проведення те­матичних тижнів

до 01.10

 

 

4.8

Підготувати, відібрати матеріал до конкурсів, турнірів

протягом року за планом школи та міськво

 

 

4.9

Систематизувати творчі роботи учнів й офор­мити відповідні папки

протягом року

 

 

4.10

Організувати роботу ініціативної групи учнів 5-11 класів з метою оформлення та розмно­ження навчально-методичних матеріалів

 

 

 

5. Інформаційно-бібліографічна робота

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з про­блем методики викладання фізики, астрономії, педагогіки й психології

до 01.11

 

 

5.2

Скласти короткі анотації на літературу природничих дисциплін, що надійшла до бібліотеки

протягом року

 

 

з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

5.3

Організувати книжкову виставку:

 

 

 

 

а) чинні підручники на поточний навчаль­ний рік;

до 01.09

 

 

 

б) активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках

жовтень

 

 

5.4

Подати заявки на поповнення книжкового фонду кабінету

протягом року

 

 

5.6

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручни­ками та літературою відповідно до вимог на­вчальних програм

вересень

 

 

5.7

Взяти участь у проведенні конкурсу «Фізика навколо нас»

протягом се­местру

 

 

5.8

Оформити картотеки:

 

 

 

 

періодичних видань

протягом року

 

 

 

ТЗН

серпень,

січень

 

 

 

навчальної літератури

серпень

 

 

 

методичної літератури

серпень

 

 

 

довідкової літератури

серпень

 

 

 

навчально-наочних посібників

серпень

 

 

 

карт

серпень,

січень

 

 

 

схем,таблиць

серпень,

січень

 

 

 

ілюстративного матеріалу

серпень,

січень

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
28 грудня 2017
Переглядів
5356
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку