Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Про матеріал
Розробка уроку з теми "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення". Практично спрямована, апробована розробка уроку.
Перегляд файлу

 

ТЕМА УРОКУ Тема: Червона книга України.
Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Цільова група:

учні 6 класу (20 осіб)

 Тривалість: 45 хв.

Мета:

Навчальна:  забезпечити закріплення  й поглиблення  знань  про способи охорони природи; продовжувати знайомство з Червоною книгою, її значенням у житті людей; знайомити учнів з рослинами, занесеними до Червоної книги України; формувати прагнення зберігати  і відтворювати  багатства  рослинного світу.

Розвиваюча: формувати розумові вміння - виділяти головне в досліджуваному матеріалі, порівнювати подібні поняття,  аналізувати, самостійно робити висновки з теми. Формувати логічні вміння та  вміння творчої діяльності учнів.

Виховна: формувати світоглядні  уявлення, пов'язані з необхідністю зберігати і відтворювати природні багатства. Розвивати  економічно-усвідомлене ставлення до природнього середовища,  сприяти формуванню активної позиції щодо охорони природи, підприємливості і ініціативності.

Обладнання: на дошці - виставка, атласи, презентації, учнівські міні- повідомлення, пам’ятка для проведення методу «Прес», настінна карта «Рослинний світ України».

Тип уроку – урок засвоєння нових знань

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

Знає  і усвідомлює

 • необхідність охорони рослинного світу України

 аналізує

 • заходи з охорони рослинного світу і їх дієвість,
 • причини зменшення біорізноманіття

вміє

 • практично застосувати набуті знання для формування правильного природокористування

 

 

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення  проблеми;
 • брати на себе  відповідальність;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку та аргументувати  її.

Методи і техніки:

Асоціативний кущ

Метод прес

Аналіз життєвих ситуацій

Географічне аудіювання

Обладнання:

на дошці - виставка, атласи, презентації, учнівські міні- повідомлення, пам’ятка для проведення методу «Прес», настінна карта «Рослинний світ України».

Допоміжні матеріали:

№ 1 – набір фотографій червонокнижних рослин України

№ 2 – карта рослинного світу України

 

Хід уроку

Організаційний момент: привітання, облік відсутніх, перевірка готовності до уроку.

Актуалізація опорних знань.

 • На уроках з яких предметів ми говорили про Червону книгу?

Учитель пропонує  створити  асоціативний кущ навколо поняття «Червона книга».

При потребі наводимо учнів на думку за допомогою запитань:

 • Що таке Червона книга?
 • Яка організація створює Червону книгу?
 •  Чому вона червоного кольору? (Цей колір привертає увагу.)
 •  Навіщо вона створена? (Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.)

 

 

 

Мотивація навчальної діяльності, формулювання мети і завдань уроку: аналіз життєвих ситуацій

Усі ми знаємо, що певні рослини потрібно зберігати і кількість їх постійно скорочується. Які рослини потребують нашої охорони?  (підсніжник, сон-трава, цибуля ведмежа (черемша),  майже усі орхідні, біла водяна  лілія тощо).  Проте на ринках продають і букетики підсніжника, і черемшу для ранніх салатів. Чи ми такі байдужі? Можливо при зіткненні екологічних і економічних інтересів перемагає економіка? Якщо є можливість мати прибуток, не замислюємось про охорону природи? Сьогодні ми подумаємо, як зробити природоохоронну діяльність прибутковою. З огляду на те, що мова на попередньому уроці йшла про рослинний світ України про що будемо вести мову? ( учні формулюють тему, знаходять відповідний матеріал у підручнику). Які питання будемо розглядати під час вивчення теми? ( за допомогою підручника формулюємо мету уроку, навчальні питання і узгоджуємо план). Налаштовуємо учнів за допомогою запитань:

 •                   Чого ви очікуєте від уроку?
 •                   Для чого це може знадобитися?
 •                   Чи можемо допомогти ми, учні у  справі охорони природи?

 

Пояснення нового материалу

План 1. Червона книга України

2. Вплив господарської діяльності на рослинний світ

3. Рослинні ресурси – охорона, відтворення

1)

Географічне аудіювання  ( учні слухають, відповідають на запитання вчителя за текстом)

 

 

 

 

Розуміння необхідності ретельного обліку рідкісних і зникаючих видів організмів, зокрема рослин, зумовило

створення Міжнародним союзом охорони природи й природних ресурсів Міжнародної Червоної книги, окремі випуски якої почали видавати з 1966 року. Види, занесені до Міжнародної Червоної книги, мають охороняти на терені всіх країн, де вони поширені.

Види, які потребують охорони в межах певної країни, занесені до національних Червоних книг окремих держав. Крім видів, занесених до Міжнародної Червоної книги, туди включені й ті, що є рідкісними або зникаючими на території певної країни. Види, що потребують охорони на терені країн Європи, заносять до Європейського Червоного списку видів.

В Україні перше видання Червоної книги здійснене 1980 року. Випуск другого видання Червоної книги України, присвячений рідкісним та зникаючим видам тварин, видано 1994 року, а рослинам і грибам - 1996 року.

До Червоної книги України занесені ті зникаючі або рідкісні види організмів, які постійно чи тимчасово мешкають у природних умовах на території України або в межах її територіальних вод.

Про кожний вид рослин і грибів, занесений до Червоної книги України (а їх понад 540), наведені дані про характерні риси зовнішньої будови, поширення, екологічні особливості, чисельність, ужиті або заплановані заходи охорони тощо.

Запам'ятайте! Збирання рослин, занесених до Червоної книги, їх плодів та насіння заборонено. Невиконання цих вимог можуть спричинити зникнення таких видів не тільки з території певної країни, а й з нашої планети взагалі.

Що таке Зелена книга? Крім рідкісних видів рослин, існують й унікальні рослинні угруповання, які також потребують охорони. Вирішення цієї проблеми зумовило необхідність створення Зеленої книги України - списку унікальних та типових рослинних угруповань нашої країни, що потребують

 

 

 

охорони. Слід зазначити, що Зелена книга вперше у світі створена саме в Україні (1997 p.), що свідчить про величезну увагу, яку надають охороні природи в нашій країні. У перше видання Зеленої книги України занесені понад 120 рослинних угруповань.

Неможливо здійснювати охорону окремих видів рослин чи інших організмів. Потрібно охороняти всю сукупність організмів, тобто угруповання, що населяють певну площу. Для цього створюють природоохоронні території: заповідники, національні природні парки, ландшафтні парки, заказники. Вони є національним надбанням.

Запитання до тексту:

 • Яка організація створює Червону книгу?
 • Що таке Зелена книга?
 • Що таке Червона книга?
 • Чим відрізняються Червона і зелена книга?
 • Яка причина зникнення рослин і тварин?
 • Коли вперше була видана Червона книга України?
 • Які нові слова і визначення слід занести до конспекту? ( Червона книга, Зелена книга, рік створення Червоної книги України)

До червоної книги занесені рослини, які зникають через пряме чи опосередковане знищення людиною.  Розгляньмо малюнки на виставці. ( На дошці змонтована виставка ( Дод А) Які Ще Червонокнижні рослини  ростуть на Україні? , В Хмельницькій області?  Дайте відповідь за допомогою карти атласу. ( Додаток Б)

2)  Проблемне запитання  А чому ж зникають ці рослини???

 

 

 

 

 

 

 

  Географічний крос. Учні у швидкому темпі зачитують міні-повідомлення ( можна із ілюстраціями) :

Латаття біле використовується в народній медицині. Слід зазначити, що в останні роки ці чудові квіти все більше винищуються. Любителі наживи заготовляють величезні оберемки квітів латаття для продажу їх у місцях масового літнього відпочинку. Тому ця чудова водяна рослина потребує охорони.

 Зозулині черевички справжні. Чисельність скорочується через вирубування лісів, господарську діяльність людини, збирання на букети і викопування рослин, витоптування худобою. Треба пам’ятати, що зацвітає ця чарівна орхідея лише на 16-17-й рік, і як буває прикро, коли її квітку зриває байдужа рука. Охороняється в природних заповідниках: Кримському і Медобори, у Шацькому та Карпатському національних природних парках, у заказнику Совиний Яр. Вирощується у Національному ботанічному саду.

 

 

 

 

 

 

   

Водяний горіх плаваючий. Чисельність водяного горіха зменшується через забруднення водойм, їх висихання,а також через знищення людиною через збирання плодів. Охороняється у Дунайському, Дніпровсько-Орільському і Поліському заповідниках.

 

Ялівець високий. У ялівцевих ягодах цукру стільки ж, скільки у винограді. І так само, як з винограду, з нього виробляють вино, пиво, коньяк. Після випарювання ялівцевого соку одержують дуже солодкий сироп, з якого роблять желе, кисіль. Шишками ялівцю заміняють прянощі при консервуванні, солінні м’яса та риби. Також у народі відомі їхні лікувальні властивості. А тепер майже всі ялівники вирубані. Чисельність ялівцю скорочується через надмірну кількість відпочиваючих та вирубування. Охороняється в природних заповідниках: Ялтинський гірсько-лісовий, Мис Мартьян і Карадазький; у заказниках Аюдаг, Новий Світ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемерник чорний ( Увага, зустрічається і у Хмельницькій області) Центральноєвропейський гірський вид на східній межі ареалу. Багаторічна вічнозелена рослина до 25 см заввишки. Цвіте у березні – квітні. Росте поодиноко у вологих лісах Придністров’я. Розмножується насінням і вегетативно. Отруйна рослина. Проте кореневище використовується як лікарська сировина, а квіти зриваються на букети. Необхідний контроль за станом популяцій.

(Відповідь на проблемне питання) Відповідь проста. Їх знищує людина для своїх потреб.

У первісному суспільстві  людина вела привласнюючий

спосіб господарювання –  брала із дикої природи те, що було потрібно

 для задоволення потреб.  Це нагадує нам нашу поведінку відносно червонокнижних рослин. Ще у добу неоліту людство перейшло до відтворювального способу господарювання – вирощування тварин і рослин. Чи не варто поступати так із Червонокнижними  рослинами.

3) Мозковий штурм. Які шляхи відтворення і збереження Червонокнижних рослин можуть стати ефективними для збереження флори і водночас вигідними для людини.

 

 

 

 

Серед варіантів запропонованих учнями:

 •   Вирощування лікарських рослин
 •   Створення плантацій декоративних  рослин.
 •   Використання  Червонокнижних рослин для озеленення і ландшафтного дизайну.
 •   Створення учнівських проектів поширення і захисту рідкісних рослин. ( У ЗОШ №6 розроблено проекти  «Вирощування підсніжника на присадибних ділянках шепетівчан», «Грядочка першоцвітів» Презентації додаються (Дод В ) За наявності часу - презентуємо проекти.
 •   Використання  місць скупчення  рідкісних рослин для потреб туристичного бізнесу. ( Доречно нагадати про найближчі природоохоронні території і  місця із червонокнижними рослинами у Їх межах) Для Шепетівки – це Мальованський ландшафтний парк де виявлено 14 видів рослин, занесених до Червоної книги України: плаун баранець, плаун колючий, осока Буксбаума, осока затінкова, верба чорнична, лілія лісова, любка дволиста і любка зеленоквіткова. Також тут трапляються релікти: лазурник трилопатевий, верба лапландська.

Узагальнення і повторення

Творче завдання.

У місті Шепетівка досить високий рівень безробіття. Запропонуйте бізнес –ідеї підприємцям  початківцям щодо можливостей започаткувати власну справу, пов’язану із збереженням рослинного світу. Доведіть доцільність започаткування такої справи,  її потенційну прибутковість.  Декілька ідей презентуємо на загал.

Підсумки:

Метод Прес

ПОЗИЦІЯ (Я вважаю, що найбільш ефективними є ті заходи із збереження рослинного світу, які пов’язані із поєднанням користі для природи із

 

 

можливістю отримувати прибутки).

ОБҐРУНТУВАННЯ

...тому, що... (це  компенсує витрати на природоохоронну діяльність,  залучає до захисту природи певне коло ініціативних підприємливих осіб, робить роботу у даному напрямку більш масовою).

ПРИКЛАД 

... наприклад... (вирощувати першоцвіти для продажу і озеленення,  лікарські рослини для реалізації у аптеки).

ВИСНОВКИ

Отже (тому), я вважаю... (доцільним пропагувати штучне розведення Червонокнижних рослин як найдоцільніший засіб їх охорони і відтворення).

 

Вчитель виставляє оцінки за урок,  мотивує оцінку.

Учні  відповідають на запитання:

* Що було найцікавішим?

* Як ми можемо допомогти у справі охорони рослинного світу?

* Чи реалізували ви свої очікування?

Домашнє завдання:

Опрацювати відповідний матеріал за підручником і картами атласу.

Підготувати міні- повідомлення  «Рідкісні рослини у нашому житті» про напрямки використання багатств рослинного світу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Виставка «Червонокнижні рослини України»

Мал. 1. Рослини Червоної книги України: тирлич безстебловий (1), лілія лісова (2), косарики італійські (3), пізньоцвіт осінній (4), пальчатокорінник травневий (5), білоцвіт весняний (6), зозулині черевички (7), рябчик (8), підсніжник білосніжний (9),

Півонія кримська (10), анемона (11), горицвіт весняний (12), тюльпан двоквітковий (13), зозулинець салеповий (14), зозулинець пурпуровий (15), сон-трава (16), ковила Лесінга (17), едельвейс (18)

 

 

 

 

 

Додаток Б

Рослинний світ України. Карта

 

doc
Додано
25 лютого 2022
Переглядів
752
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку