26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Числівник: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Про матеріал
Числівник: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль. Цікавий, веселий та жвавий урок з української мови.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЧИСЛІВНИК. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ. Черній І. А., учитель української мови та літератури

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Обчисліть вирази. Розгадайте кросворд. Прочитайте ключове слово1) 500+500= 2) 2 Х 2=3) 200 : 2 =4) 500 000 + 500 000=5) 500 000000 + 500 000000=6) 45 + 45 =7) 21 – 10 =8) 26 : 2 =9) 20 Х 2 =

Номер слайду 4

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}1 ТИСЯЧА    2 ЧОТИРИ  3 СТО  4 МІЛЬЙОН  5 МІЛЬЯРД   6 ДЕВ‘ЯНОСТО 7 ОДИНАДЦЯТЬ  8 ТРИНАДЦЯТЬ9 СОРОК 

Номер слайду 5

Як ви вважаєте, яка буде тема сьогоднішнього нашого уроку?

Номер слайду 6

ТЕМА УРОКУ: Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Номер слайду 7

Число числівник назове,У світ лічби нас поведе,Ми вмієм добре рахувати,Додавати, віднімати. Одна на світі Батьківщина,І матір теж одна - єдина,Над нами сонечко одне,Проміння шле нам золоте. Земля одна, планет багато,На небі – тисячі зірок. Шість буднів тижня, одне свято,І безліч у полях квіток. Число числівник називає,І всяк школяр це добре знає. Один, два, три, чотири, п'ять -Умієм, друзі, рахувать.

Номер слайду 8

Що ви очікуєте від нашого уроку?

Номер слайду 9

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Після уроку учні:знатимуть: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівника, розряди числівників за значенням; зможуть: розпізнавати числівники в тексті, розрізняти кількісні та порядкові числівники, визначати їх граматичні ознаки, використовувати числівники у мовленні, розвивати пам’ять, логічне мислення, умітимуть порівнювати, робити висновки та узагальнення.

Номер слайду 10

Запам'ятайте, що цифрами учні користуються на уроках математики, а на уроках мови числівники записують словами.

Номер слайду 11

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧИСЛІВНИК — це самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів або порядок їх при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий? НАПРИКЛАД: нуль, три, двадцять чотири, семеро, п’ятий.

Номер слайду 12

ЗА ЗНАЧЕННЯМ числівники поділяють на дві групи: кількісні, порядкові.

Номер слайду 13

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ означають число чи кількість предметів і відповідають на питання скільки? НАПРИКЛАД: одинадцять, дев’яносто. КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ змінюються за відмінками. КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ не мають ні роду, ні числа, крім числівників ознаки один (одна, одне, одні); два (дві); обидва (обидві);півтора (півтори); нуль, тисяча, мільйон, мільярд.

Номер слайду 14

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ означають порядок предметів при лічбі й відповідають на питання котрий? НАПРИКЛАД: сьомий, двадцять перший. ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ змінюються за родами, числами, відмінками. Сьомий – сьома - сьоме. Сьомий – сьоміСьомий – сьомого - сьомим

Номер слайду 15

РОЗГАДАЙТЕ РЕБУСИ З ЧИСЛАМИ. НАЗВІТЬ ЧИСЛІВНИКИ, ЯКІ «ЗАХОВАЛИСЯ» У СЛОВА г 1 а пі 2 л пі 100 лет мі 100 ві ві 3 на 100 ляр 100 рона 3 буна

Номер слайду 16

РОЗГАДАЙТЕ РЕБУСИ З ЧИСЛАМИ. НАЗВІТЬ ЧИСЛІВНИКИ, ЯКІ «ЗАХОВАЛИСЯ» У СЛОВАг 1 а годинапі 2 л підвалпі 100 лет пістолетмі 100 ві містовіві 3 на вітрина100 ляр столяр100 рона сторона3 буна трибуна

Номер слайду 17

ВІД ПОДАНИХ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ УТВОРИТИ ПОРЯДКОВІ ЗА ЗРАЗКОМ: ДЕВ'ЯТЬ – ДЕВ'ЯТИЙОдин –три –сорок –сто –вісім –чотирнадцять –двадцять –тридцять один –

Номер слайду 18

ВІД ПОДАНИХ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ ПОРЯДКОВІ ЗА ЗРАЗКОМ: ДЕВ'ЯТЬ – ДЕВ'ЯТИЙОдин – першийтри – третійсорок – сороковийсто – сотийвісім – восьмийчотирнадцять – чотирнадцятийдвадцять – двадцятийтридцять один – тридцять перший

Номер слайду 19

ФІЗКУЛЬХВИЛИНКА Раз! Два! Час вставати: Будемо відпочивати. Три! Чотири! Присідаймо,Швидко втому проганяймо. П’ять! Шість! Засміялись,Кілька раз понахилялись. Сім! Вісім! Час настав. Повернутись нам до справ.

Номер слайду 20

ПОЄДНАЙТЕ ЧИСЛІВНИКИ З ІМЕННИКАМИ Шестеро (діти), троє (хлоп’я), троє (дівчина), двоє (побратим), четверо (подорожній). Які числівники вжито в словосполученнях?

Номер слайду 21

ІЗ ПОДАНИХ ЧИСЛІВНИКІВ ВИПИСАТИ КІЛЬКІСНІ. ЯКЩО ВИ ПРАВИЛЬНО ВИКОНАЄТЕ ЗАВДАННЯ, З ТРЕТІХ БУКВ ЧИСЛІВНИКІВ СКЛАДЕТЕ СЛОВО. П’ятий, вісім, дванадцятий, четвертий, дев’ять, двісті, чотири, двадцять перший. ВІСІМ, ДЕВ’ЯТЬ, ДВІСТІ, ЧОТИРИКлюч: із третіх букв кількісних числівників складається слово СВІТ.

Номер слайду 22

ВСТАВТЕ В ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ПРОПУЩЕНІ ЧИСЛА. Сидіти в … стінах.… голова добре, а… краще. Як собаці … нога. В … дуги зігнувся.… дорогою обійти. На … небі. Сльози в … ручаї. КОД: чотирьох, одна, дві, п’ята, три, десятою, сьомому, три. Назвіть кількісні та порядкові числівники

Номер слайду 23

ВІДГАДАЙТЕ, ЯКИЙ ЧИСЛІВНИК СХОВАВСЯ У ЗАГАДЦІ. Баба вийшла по гриби, дід подався на город – та зоставсь малий народ: лиш дві дівки косаті, та два парубки вусаті, та дві Христі в намисті, та дві ляльки в колисці, та Омелько з жоною - полічіть разом зі мною. ДЕСЯТЬ - кількісний числівник. В родині п’ять братів. Кожен з них має сестру. Скільки дітей у цій родині? ШІСТЬ Вздовж алеї ростуть 10 дерев. Між ними стоять лавки. Скільки є лавок? ДЕВ’ЯТЬ

Номер слайду 24

УВАГА!ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!У кінці деяких числівників після т пишемо знак м’якшення (п’ять, дев’ять). Проте всередині складних числівників знак м’якшення не пишемо. НАПРИКЛАД: п’ятнадцять, шість, шістдесят, дев’ятсот.

Номер слайду 25

ЗАПИШІТЬ ПОДАНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ДВА СТОВПЧИКИ: А)ЗІ ВСТАВЛЕНИМ Ь; Б) БЕЗ Ь. Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв іменників складеться початок прислів’я: « … добрі плоди дають». П’ят.. континентів, п’ятнадцят.. правнуків, п’ят..сот слів, міл..йон плугів, сімдесят.. літаків, девят..сот корів, п’ят..десят груш, двадцят.. пакунків, шіст..десят будинків, кіл..канадцять крабів.

Номер слайду 26

Пишемо м'який знак Не пишемо м'який знак П’ять ко. Нтинентів, п’ятсот слІв, п’ятнадцять пр. Авнуків, сімдесят ліТаків мільйон пл. Угів, девятсот ко. Рів, двадцять па. Кунків, п’ятдесят гр. Уш,кільканадцять кр. Абів, шістдесят бу. Динків. НАУКА І ТРУД - ДОБРІ ПЛОДИ ДАЮТЬ

Номер слайду 27

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПРАВИЛЬНІСТЬ НАГОЛОШУВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. Назвемо числа по порядку,Від одного аж до десятка. Вперед й назад — усі відразуІ не збиваємось ні разу!А з десяти до двадцяти. Як наголос поставиш ти?Казати треба — одина́дцять!Скажу так само — чотирна́дцять!Вимова в числах цих одна —Скрізь на́голос над складом на́!

Номер слайду 28

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!1. Слова півтора, кілька, декілька, кількадесят, кільканадцять, кількасот є числівниками. Слова десяток, сотня, половина, чверть не числівники, вони належать до іменників: мають рід, змінюються за числами, належать до певної відміни і групи2. Треба розрізняти числівники і слова інших частин мови. ПОРІВНЯЙМО і ЗАПАМ’ЯТАЙМО: Числівник Іменники Прислівник Дієслово три трійка, втретє потроїти

Номер слайду 29

ГРА «УПІЗНАЙ ЧИСЛІВНИК» Завдання: Знайти числівник, довести правильність вибору Трійка, потроїти, тричі, три, третій, трирічний, трикілометровий. Трійка (що?) – іменник, потроїти (що зробити?) – дієслово, тричі (як?) – прислівник, три (скільки?) - кількісний числівник, третій (котрий?) – порядковий числівник, трирічний (який?) - прикметник, трикілометровий (який?) - прикметник

Номер слайду 30

СИНТАКСИЧНА РОЛЬЧИСЛІВНИКИ (найчастіше в сполученні з іменником) можуть бути різними членами речення. ПРИКЛАД: 1. П’ять плюс три - вісім. 2. Учні прочитали три сторінки. 3. Заняття відбудеться в шостій аудиторії. 4. Двоє хлопців ловили рибу.

Номер слайду 31

ТЕСТИ З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»1. Числівник належить до...а) самостійних частин мови, які мають лексичне і граматичне значення;б) службових частин мови, що мають лише граматичне значення;в) особливих частин мови,, схожих до вигуків.2. Числівник означає...а) назву предмета або його ознаку;б) дію, яку виконує предмет чи особа;в) число, кількість, порядок при лічбі.3. Числівники відповідають на питання...а) хто?, що?б) скільки?, котрий?в) який?, чий?4. За значенням і морфологічними ознаками числівники поділяються на дві групи:а) порядкові і складові;б) кількісні і дробові;в) кількісні і порядкові.5. Порядкові числівники, на відміну від кількісних, змінюються...а) тільки за числами;б) за числами і родами;в) за відмінками, числами і родами.6. У реченні числівник виступає...а) лише у ролі головних членів;б) лише у ролі другорядних членів;в) у ролі будь-якого члена речення, найчастіше у сполученні з іменником.

Номер слайду 32

- Чи справдилися ваші очікування щодо уроку?Що було цікавого на уроці?- Чи досягли поставлених цілей?

Номер слайду 33

Козацькому роду нема переводу!

Номер слайду 34

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал § 52 вправа 436 (І,ІІ завдання письмово)

Номер слайду 35

Ось зараз пролуна дзвінок. Закінчиться наш урок. За роботу по заслузі Щиро дякую вам, друзіЗапашну, як вишні гілка. Гомінку, немов сопілка. Мусим завжди я і ти Рідну мову берегти

pptx
Додано
9 квітня 2020
Переглядів
526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку