Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок "Дієслова-синоніми,дієслова-антоніми, багатозначні дієслова.Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях."

Про матеріал

Урок з використанням інтерактивних технологій

Перегляд файлу

Тема. Дієслова-синоніми,дієслова-антоніми,

             багатозначні дієслова.Вживання дієслів у прямому і 

              переносному значеннях.

Мета: формувати компетентності учнів

             Ключові:

         - уміння вчитися;

         - розвивати мовлення та мислення;

         - збагачувати словниковий запас;

         - виховувати бажання працювати самостійно, вдумливо,                    

           наполегливо.

             Предметні компетентності:

         -добирати до поданого дієслова 2-3 синоніми,антоніми;

         - пояснювати пряме і переносне значення дієслів;

         -пояснювати 2-3 значення багатозначного дієслова, вводячи їх

           у словосполучення,зв`язні висловлювання.

Обладнання:підручник, картки із завданнями, зображення квітів,

           підготовлена дошка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з використанням

           інтерактивних вправ.

Методи і прийоми: робота в парах,робота в групах,»сенкан»,

           «асоціативний кущ».

Форми: індивідуальна, парна, групова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4560.JPG                                       Хід  уроку

 

I.Організація учнів до роботи.

    Добрий день.

    У добрий час!

    Рада діти,бачить вас!

    Ви почули всі дзвінок?

    Він покликав на урок.

    Кожен з вас приготувався-

    До дзвінка ще постарався.

    Зараз сядуть всі дівчата,

    А за ними і хлоп`ята.

-Для того,щоб справитись із завданням цього уроку,будемо

працювати старанно,слухати уважно, писати охайно. Отже,сьогодні

завдання на уроці такі:

-Не просто слухати, а чути.

-Не просто дивитися,а бачити.

-Не просто відповідати, а міркувати,

-Дружно й плідно працювати.    ( Слайд )

 

II.Створення емоціонального настрою.

-Подивились мені в очі.Подивились один на одного,  посміхнулись

І сказали:

«Я-найкращий,Ти-найкращий,Ми-найкращі.»(Слайд)

-Щоб ви хотіли побажати один одному?

(На квітах написані побажання)

-А я побажаю вам гарного настрою і тепла.

-А від чого може стати тепло?(Від усмішок і сонечка)

-А ось і сонечко(символічне,прикріплюю до дошки)

III.Актуалізація опорних знань.

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4558.JPG-Ви скучили за сонечком? А якої пори року воно починає нам давати тепло?(Весною).

1.Технологія «Асоціативний кущ»

         сонце                 пташки                       ніч

 

     струмочки            весна             трава

2.Удосконалення каліграфічних навичок

(Діти відкривають зошити,записують число,класна робота)

-Запишіть каліграфічно окремо літери слова весна,потім склади.

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4561.JPG-зробіть звуко-буквенний аналіз цього слова;

-скласти «Сенкан» 

- На дошці зміст «Сенкану»

Весна

Ласкава,привітна

Розбуджує,запрошує,зачаровує

Сонну землю розбудила од сну

Тепло

-До якої частини мови належать слова третього рядка?(Дієслова)

-Що ви знаєте про цю частину мови я перевірю з допомогою консультантів

(1 група Завдання:Що означає? На які питання відповідає?

 2група  Завдання:Яким членом речення виступає? Які часові форми

 має?)

IV.Оголошення теми і мети уроку.

-Сьогодні ваш «мозковий комп`ютер» поповниться ще однією інформацією про дієслово.Ви дізнаєтесь про дієслова-синоніми,антоніми,багатозначні дієслова,і вживання дієслів у прямому і переносному значенні.

Метод»мікрофон»

-Продовжіть речення «Сьогодні урок навчить мене ……»

-Дійсно, на уроці ви навчитеся добирати до дієслів синоніми, антоніми,пояснювати пряме і переносне значення дієслів,вводити в речення багатозначні слова. А допоможе нам вивчений матеріал у 3 класі.

V.Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу.

1.Спостереження за мовним матеріалом.

(Слухання казки К. Д.Ушинського)

                                                Суперека

     Корова,кінь і собака говорять між собою,кого хазяїн більше любить.Кінь говорить:»Хазяїн більше любить мене.Я йому плуг тягаю,дрова з лісу вожу.Сам хазяїн на мені у місто їздить».

     А корова говорить:»Ні, хазяїн більше любить мене.Я всю його сім`ю  молоком годую».

     Собака як заговорить:Ні,мене.Я хазяйське добро стережу».

     Почув чоловік цю суперечку і говорить:»Не сперечайтеся. Всі ви мені потрібні.Кожен хороший на своєму місці».

-Що в цьому тексті вам не сподобалося?

-Якими словами потрібно замінити дієслово говорити?(Засперечатись,сказати,зауважити,загарчати)

-Як називаються слова близькі за значенням?(синоніми)

(Скрайдінг)

-Чарівний олівець допоможе вам розібратися, що таке синоніми.  

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4554.JPGРобота в групах

Девіз роботи в групах: ( слайд )

 

Діяти- активно!

Думати- оперативно

Сперечатись-доказово!

Для всіх обов`язково!

-Добрати синоніми до дієслів:

 

Бігти- мчати,нестись,летіти.

думати- мислити,міркувати.

йти- крокувати,плентатись,сунути.

доглядати- турбуватись,піклуватись.

 

-Чим відрізняються між собою дієслова ходить, плентається, суне,крокує?

(Своїм смисловим навантаженням)

2.-Як називаються слова протилежні за значенням?(Антоніми)

( Скрайбінг)

-Чарівна долонька навчить вас добирати антоніми.

-Зараз ви самі спробуєте дібрати антоніми.

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4565.JPGРобота в парах

-Добрати антоніми

 

Заплести-розплести;

в`янути-цвісти;

заходити-виходити;

піднімати- опускати;

з`єднувати-роз`єднувати;

загадувати- розгадувати,відгадувати.

3.Порівняйте:

- Що спільного в цих реченнях, а що відмінного?

 

-Щонеділі жінки ідуть до церкви.(відвідують)

-Автобус іде до вокзалу.(рухається в напрямку)

Іде вже другий тиждень канікул.(минає)

-Слова, які мають кілька лексичних значень,називають багатозначними.

-Багатозначні слова можуть мати пряме і переносне значення.Порівняйте: хор співає- душа співає (Наводять свої приклади)

-В яких текстах найчастіше вживаються слова з переносним значенням (у художніх текстах.Наводять приклади.)

4.Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях

-Відгадайте загадку.

   Старий дід мости помостив.

   Молода прийшла – мости рознесла.(Мороз і весна)

    Хлопчики записують слово мороз, а дівчатка – весна та добирають до цих слів дієслова таким чином, щоб вони були вжиті в переносному значенні.

    Наприклад: мороз – тріщить, кусає, щипає, падає, малює тощо; весна – прийшла, прилетіла, прилинула, завітала, розбудила, уквітчала тощо.

    Складання (усно) спонукальних речень про мороз і весну, використовуючи дібрані дієслова.

VI.Узагальнення і систематизація отриманих знань.

       Робота в парах

-Прочитайте байку. Знайдіть у тексті синоніми.Випишіть.

        Швидка робота

Сім діб по воду до ставу йшов Рак.

На восьмий день придибав так-сяк.

Її  він доволік до хати.

     Збагачуємо мовлення (20 синонімів)

     Іти – прямувати, простувати, крокувати, чимчикувати, тюпати, чесати, дрібнювати, ступати, шкандибати, кульгати, шкутильгати,

кривуляти, плентатися, плестися, тягтися, пхатися, теліпатися, чвалати, чалапати, тюпати.

-Уведіть у речення дієслова-синоніми відповідно їх лексичного значення.

- Скажіть дієслово …….. багатозначне ? Щоб дізнатися треба звернутися до Тлумачного словника.

 

                                        за вітром (пропасти)                                     

                                        за водою (зникнути)                              

Піти                                на свій хліб (самостійно)

                                        світ за очі (далеко)

Словникова робота.

- Доповнити текст словниковими словами, які підходять за змістом.

                                 ПОДОРОЖ ТУРИСТІВ

Туристи вирушають в путь (коли?)….. (вранці). Вони простують(куди?)…… (вперед). Переходять річку (де?)…. (посередині). З вершини поглядають (куди?)…. (ліворуч).На привалі обідають (коли?)….. (щогодини). Повертаються сповнені вражень (куди?)….. (назад).    

2.Поетична хвилинка

-Знайдіть слова, які вимовляються однаково, та визначте, до якої частини мови вони належать.

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4560.JPG           Песик шишку з лісу ніс

             І поранив собі ніс

             Довелося Трезора звати,

             Щоб наклав пов`язку з вати.

             Проти ночі по травиці

             У курник повзе лисиця.

             Напоролися на вила,

             Цілу ніч від болю вила.

3.Самостійна робота (Слайд)

-Замініть подані слова протилежними за значенням.

Наступати, згорнути, підійти, замкнути, прикрутити.

VII.Підсумок уроку

-Інтерактивна вправа «Криголам»

-На уроці ми працювали з дієсловом,то зараз спробуємо до кожної першої літери цього слова дібрати дієслова,які могли б охарактеризувати вашу роботу на уроці

Д-думали

І- ілюстрували

Є-єднали

С-старалися

Л-лагодили

О-організовували

В-вислуховували

О-оцінювали

-Чи здійснилися ваші очікування від уроку?

-Чого ви навчилися на уроці?

-Кому треба бути уважнішим на уроці?

(Оцінювання)

Домашнє завдання

-Дякую за урок.                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\ВИПУСКНИЙ\урок\DSCN4567.JPG 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://superschool.com.ua/img/18/titulka_dlja_oform.jpg 

 

 

Поезія, що стала  піснею.

               Т.Г. Шевченко

урок літературного читання

у 4 класі

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSCN4517.jpg 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Заїкіна Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Князєва Ганна Олегівна
  Розробка уроку сподобалася, дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Українська мова, Розробки уроків
НУШ
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
26531
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку