Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Цикл уроків з біології 6 клас з теми "Вступ"

Про матеріал

Даний матеріал розроблений згідно з новою програмою, уроки - відповідно до вимог сучасного уроку з використанням методів стратегії розвитку особистості. Вони містять особистісно - орієнтовані вправи та завдання, елементи творчого навчання, вправи для розвитку логічного мислення, інтерактивні авторські вправи та прийоми, завдання та рольові ігри. Уроки зорієнтовані на психофізіологічні особливості дітей - мають ігрові і проблемні ситуацій, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Для ефективного засвоєння знань пропонуються опорні схеми, таблиці, кросворди, малюнки.

Перегляд файлу

Урок 1

Тема:  Біологія – наука про життя. 

                      Мета: формувати знання учнів про біологію як науку, що вивчає живі    організми, її завдання та значення біологічних знань в житті людини, активізувати знання про живу природу; розвивати  уміння логічно мислити та давати розгорнуті відповіді на запитання, наводити приклади застосування біологічних знань у медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи; сприяти вихованню  бережливого ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: набори  картинок, підручник, папір, фломастери, опорна схема

Хід уроку

І. Організаційний момент

Знайомство з учнями. Гра „ Не хочу хвалитись, але я …

           Правила: учні стають у коло і кожен по черзі  називає своє ім’я і продовжує фразу, що починається зі слів  «Не хочу хвалитись, але я…». Наприклад : «Не хочу хвалитись, але я добре граю у футбол». Таким чином кожен представить себе.     (Діти грають гру)

Учитель. Дуже приємно було почути про вас стільки цікавого. Я бачу, що ви не тільки вмієте вчитись, а й маєте багато прихованих талантів.

           ІІ. Актуалізація знань учнів

Учитель. Природа – це гармонійне поєднання живих та неживих компонентів, що в результаті народжує диво, частиною якого є людина. А людині притаманна жага до знань. Одна з найскладніших та найважливіших наук, що намагається осягнути людство – це біологія, яку ми з вами починаємо сьогодні вивчати.  Кожен  урок  ми будемо одна за одною гортати сторінки цієї чудової науки і відкривати її таємниці. В попередніх класах ви вже ознайомились із природничими науками, до яких належить і біологія.

 

Вправа «Точка опори»

Використовуючи знання із курсу природознавства, дайте визначення науці біології .

ІІІ. Мотивація. Оголошення теми і мети уроку

Учитель.  Світ живих організмів надзвичайно різноманітний, дивовижний і досконалий. Тому він завжди цікавив людей. Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати ще первісна людина. Жива природа давала їй їжу, матеріал для одягу й житла. Уже в давні часи людина не могла обійтися без знань про властивості рослин, місця їх зростання, поширення і звички тварин, на яких вона полювала, про хижих тварин і отруйні рослини, які могли загрожувати її життю.

          Пам’ятки доісторичних культур свідчать, що ще до початку нашої ери людство зібрало величезний багаж знань з біології. І вони носять не лише академічний характер, а мають величезне практичне значення. Наше завдання сьогодні – з’ясувати що є предметом біології та в чому полягає значення біологічних знань для людини.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Саме слово біологія походить з грецької мови (βίοσ (bios) - життя, λόγος (logos) - слово; наука) і дослівно перекладається, як наука про життя. Цей термін ввів французький натураліст Жан – Батист Ламарк у 1802 році.

     Біологія, як і будь-яка  наука,  щось вивчає, досліджує має предмет свого вивчення. Давайте з’ясуємо кого  саме вивчає  біології.

Прийом «Вибери об’єкт»

 

 

tvaruna-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоцианы придают пурпурный цвет этим анютиным глазкам 

Ґрунтовий_розріз

 

 

 

24_hour_water_sampler 

 

 

 

 

 

iceberg

 

Із запропонованих карток-картинок учням необхідно відібрати зображення тих об’єктів, які є предметом вивчення біології.

Технологія « Мозковий штурм».

Учні з’ясовують що вивчає біологія.

Перед виконанням завдання учнів ознайомлюють з правилами мозкового штурму:

1. Висловлюйте все, що спадає на думку.

2. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших.

3. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим.

4. Розширення вже озвученої ідеї заохочується.

    Ідеї запропоновані учнями записуються на дошці, а потім обговорюються, аналізуються, систематизуються. В результаті обговорення робляться висновки про те, що біологія вивчає будову, життєдіяльність, різноманітність, походження та розмноження живих організмів.

Розвиток навичок роботи в групах

Прийом «Спільний проект»

  Клас ділиться на групи.  Кожній з них необхідно створити плакат, який би дав відповідь на запитання для чого вивчати біологію. Плакат може містити схеми, малюнки, комікси. Кожен член групи створює одну із частин плакату, які об’єднуються у один загальний варіант. Потім кожна група презентує та захищає свою роботу.

V.Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Експрес - тест»

1.Біологія це наука :

А) про  живі організми;

Б)  про властивості фізичних тіл.

2. Об’єктом вивчення біології є

А)  небесні тіла, материки, речовини;

Б)  рослини, тварини, гриби, мікроорганізми.

3. Біологія вивчає:

А)  властивості та перетворення речовин;

Б)  будову та життєдіяльність живих організмів.

4. Біологія не вивчає:

А) віруси та бактерії;

Б) космічні тіла.

5. Біологічні знання людині необхідні:

А) для ведення сільського господарства;

Б)  для виробництва продуктів харчування.

Робота з зошитом

Заповнити схему, що відображає значення біологічних знань в житті людини.  

Опорна  схема

                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Точка зору»

Давньоіндійська легенда розповідає, що учитель послав свого учня до лісу принести кілька зовсім некорисних рослин. Повернувшись із лісу той сказав: “Учителю, я три дні ходив лісом і не знайшов жодної некорисної рослини”.

 А як на вашу думку, вірно це чи ні?

VІ. Рефлексія.

 • Сьогодні я згадав (згадала)…
 • На уроці я дізнався (дізналась)…
 • Обов'язково поцікавлюся  додатково дома про…
 • Запитаю чи пошукаю в Інтернеті   про…

VІІ. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику. Використовуючи літературні джерела, добрати цікаву інформацію про живі організми .

 

 

 

 

Урок 2

Тема: Основні властивості живого.

Мета: формувати знання учнів про основні властивості   організмів як ознаки життя, поглибити знання про відмінності живої і неживої природи; розвивати уміння порівнювати тіла природи між собою та робити відповідні висновки; уміння логічно мислити та давати розгорнуті відповіді на запитання; сприяти формуванню бережливого  ставлення до навколишнього середовища.

           Обладнання:

          Тип уроку: комбінований урок

Хід уроку

          І. Організаційний момент. Створення психологічного клімату

Прийом « Допоможе  дієслово »                                                                                                       (Учитель пропонує учням за допомогою дієслів визначити свій емоційний стан : очікую, сподіваюся , радію , хвилююся, турбуюся..)                                                                                                                        

ІІ. Актуалізація знань учнів

Вправа «Бліц-інтерв`ю»

         Для проведення «інтерв'ю» клас поділяється на «експертів» та «журналістів». «Експерти» займають місце в центрі, «журналісти» по черзі ставлять запитання, які вони готують за матеріалом попереднього уроку.   Запитання мають бути чіткі та лаконічні. Під час виконання цієї вправи школярі навчаються із фактів виділяти головні думки, на основі яких і будують запитання, що вимагають відповіді двома-трьома словами. До того ж розвивається взаємоповага та коректне ставлення один до одного.

Прикладами запитань можуть бути:

 • Що  вивчає біологія ?
 • Де можна застосовувати знання з біології ?
 • Чи є рослини предметом вивчення біології ?

ІІІ. Мотивація знань учнів.

Учитель.. Як ви вже знаєте з уроків природознавства, кожна жива істота — це єдина цілісна система, побудована зі складових частин: клітин, тканин, органів, які чітко й злагоджено взаємодіють між собою. Щодня ви стикаєтесь із різноманітними живими істотами, а також із багатьма неживими тілами - камінням, ґрунтом тощо. На перший погляд, відрізнити живе від неживого нібито й неважко, проте це не зовсім так. Часто живі організми можуть перебувати у такому стані (наприклад, насіння рослин взимку), коли прояви їхньої життєдіяльності приховані і вони зовні нагадують неживі тіла. Що ж об'єднує всі живі організми та відрізняє їх від неживої природи? Які спільні  ознаки можна виділити у всіх організмів, які доводять те що вони живі ? Сьогодні на ці запитання ми дамо з вами відповідь.

            ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Метод спроб і помилок .

       Виділіть ознаки, за якими можна відрізнити живий організм від неживого тіла.

         Метод «Спроб і помилок» дозволяє учням дійти правильного висновку, коли учитель лише направляє їх думки та припущення у  вірному напрямку. Приймаються різні припущення та докази, але відбираються лише близькі до вірної відповіді.  В результаті спільної роботи учнів та вчителя виділяються  властивості  живого: дихання, ріст, розвиток, рух, живлення, обмін речовин, розмноження, подразливість.

2.Прийом «Упорядкуй свої знання».

Учні записують у  зошити властивості  живого.

3. Вправа «Знайди визначення терміну»

Учні отримують картки : на одних написані ознаки живого, а на інших – їх визначення. Потрібно  знайти відповідність між картками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V. Закріплення вивченого матеріалу.

Вправа для порівняння. Прийом «Свої та чужі» 

Завдання: які з наведених нижче висловів відносять до живих організмів, а які до неживих ?

1. Сталактити і сталагміти – кам’яні нарости із солей кальцію в печерах, що збільшуються з кожним роком. Отже, вони ростуть.

2. Посаджена вами яблунька щодня стає вищою, отже вона росте.

3. З великої гранітної брили шляхом подрібнення виробляють щебінь, тобто каменів стає багато, отже – це розмноження.

4. Кульбаба поширює вітром парашутики з насінинками, з яких виростають

нові рослини. Це розмноження.

5. Під час дощу річка поповнюється водою – це називають живленням річки.

6. Рослина вбирає воду, вуглекислий газ та сонячне проміння, здійснює фотосинтез і так живиться.

7. На вершині гори є кратер вулкану, який періодично випускає дим – це дихання вулкану.

8. Дельфін вистрибує з води, вбирає повітря, так він дихає.

9. Дюни та бархани рухаються, коли вітер піднімає і пересипає пісок.

10. Соняшник рухається, повертаючи свої квіти до сонця.

Прийом «Вирішення проблеми»

       Дихання забезпечує організми киснем і видаляє вуглекислий газ, а в процесі виділення вони позбавляються непотрібних продуктів життєдіяльності.  Шматок вугілля, що горить, також перебуває в стані обміну з навколишнім середовищем, оскільки під час горіння використовується кисень, виділяється вуглекислий газ та тепло. Чи можна назвати процес горіння свічки її диханням ?

Прийом «Мудра сова»

Знайдіть спільні та відмінні риси між конем та автомобілем.

VI. Підсумок уроку . Рефлексія.

 • Сьогодні на уроці ми вивчили …
 •  Мені було цікаво те, що …
 •  Ці знання мені згодяться …
 • Яка інформація уроку для вас є новою?

VII. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника. Навести приклади явищ у неживій природі, які відповідають ознакам живого.

Урок 3

Тема.  Різноманітність життя . Поняття про Віруси.

           Мета:  формувати знання учнів про різноманітність органічного світу ,   

             основні групи організмів - рослини,  тварини, гриби, бактерії, віруси

            та причини їх різноманітності ; розвивати уміння учнів порівнювати

           організми, знаходити  спільні та відмінні риси між основними     

            групами  живих організмів;   сприяти розвитку логічного і критичного  

            мислення,  культуру спілкування; сприяти вихованню бережного

            ставлення до живої природи. 

Обладнання: підручник, схеми, малюнки, картки, таблиці

Тип уроку.  Комбінований урок

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

 Створення психологічної атмосфери уроку.

 Вправа «Зроби комплімент товаришу» (діти за партою  роблять компліменти один одному)

ІІ. Актуалізація знань учнів.

Вправа «Активізуюча вікторина»

Знайдіть та виправіть помилки у твердженнях.

 1. Процес забезпечення організму поживними речовинами називається диханням.
 2. Подразливість це  здатність   організму  відповідати  біологічною реакцією на дію будь-якої сили, яку називають подразником
 3. Сукупність процесів, унаслідок яких до організму надходять речовини й енергія, а продукти життєдіяльності  виводяться із організму називається живленням.
 4. Процес, який забезпечує надходження кисню в організм та виведення вуглекислого газу з нього - дихання.
 5. Розвиток організмів це кількісні зміни організму, які супроводжуються  збільшенням  маси, розмірів та об’єму
 6. Ростом називаю якісні зміни організму, які забезпечують його життєдіяльність.
 7. Рух це здатність  організмів до відтворення собі подібних.
 8. Зміна положення тіла організму або його частин в просторі, для того, щоб зайняти    якнайсприятливіше положення й уникнути всього небезпечного для їхнього життя називається подразненням.

 

ІІІ. Мотивація знань учнів. Повідомлення теми та мети уроку.

Прийом «Проблемне питання»

        Як ви знаєте з курсу природознавства, жива природа, або органічний світ  — це вся сукупність організмів, які населяють Землю. Сучасний органічний світ на нашій планеті надзвичайно різноманітний, він представлений рослинами, тваринами, грибами, бактеріями та вірусами. Кількість видів живих істот перевищує два мільйони. Одні з них добре помітні, а інші мають настільки дрібні розміри, що побачити їх неозброєним оком неможливо.  Кожен з них освоїв свою територію існування: ви їх можете знайти як у морях, так і у невеликих калюжах, у ґрунті, на поверхні і всередині інших живих істот.

Чим  зумовлена така надзвичайна різноманітність організмів?

На це запитання ви зможете відповісти сьогодні на уроці.

 

ІV.Вивчення нового матеріалу

Технологія «Мозаїка»

      Для виконання  вправи учні поділяються на експертні групи, які отримують завдання для експертизи, працюючи з додатковою літературою члени групи складають блок-схеми експертної оцінки.

   Завдання групам:

Опрацюйте запропонований матеріал та заповніть запропоновану вам схему.

1-й групі:  заповніть схему класифікації живих організмів за будовою

 

Інформаційна довідка для першої групи

  Нашу Землю населяє надзвичайно величезна кількість живих організмів.

Вони різноманітні за своєю будовою. Вам вже відомо, що живі організми складаються із клітин. За кількістю клітин в організмі вони поділяються на  одноклітинні та багатоклітинні. Одноклітинними організмами називають істоти, які складаються лише з однієї клітини, що виконує всі необхідні для життя процеси. Організми, тіло яких складається з великої кількості клітин, що спеціалізуються на виконанні окремих процесів життя, називають       багатоклітинними.  Такі організми мають тканини та  органи.

     Рослини, тварини та гриби бувають як одноклітинними так і багатоклітинними, а от бактерії завжди лише одноклітинні.

     Виключенням в органічному світі є віруси. Ці форми життя займають у природі особливе місце, адже  мають неклітину будову . Вони проявляють ознаки живого, лише потрапивши в живі клітини інших організмів, де  починають рости і розмножуватися. Самостійно ж здійснювати життєві функції вони не можуть. Віруси несуть загрозу іншим організмам, бо є  збудниками багатьох хвороб людини (грип, СНІД, гепатит, кір тощо), а також  рослин і тварин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2-й групі: заповніть схему класифікації живих організмів за способом живлення.

 

Інформаційна довідка для другої групи

     Кожен організм є відкритою системою, тому що бере із середовища завдяки процесам живлення необхідні поживні речовини й енергію. Кожен організм має свої пристосування до живлення. За типом живлення організми поділяють на автотрофні та гетеротрофні. Автотрофні організми, або автотрофи, самостійно виробляють усі необхідні для їхнього життя органічні речовини з неорганічних. При цьому пони можуть використовувати як енергію сонця (фототрофи)  так і енергію хімічних зв’язків (хемотрофи).  До фототрофів належать всі зелені рослини та ціанобактерії, а до хемотрофів – деякі види бактерій (сіркобактерії, азот фіксуючі бактерії, залізобактерії ).             

         Гетеротрофні організми, або гетеротрофи, не здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних, тому живляться готовими органічними речовинами, виробленими іншими організмами.  Прикладом таких організмів можуть бути рослиноїдні, м’ясоїдні або всеїдні тварини, а також гриби.  Гетеротрофи можуть живитися як органічними речовинами живих так і відмерлих  організмів. Наприклад, багато бактерій  живляться органічними речовинами відмерлих організмів, або їх частин. При цьому вони розкладають органічні речовини, перетворюючи їх на мінеральні, і сприяють ґрунтоутворенню. Такі організми називають сапротрофами, це наприклад , бактерії гниття, гриби   або жуки гнойовики. В противагу їм є організми, які живляться органічними речовинами живих організмів, цим самим наносячи їм шкоду. Їх називають паразитами і вони можуть бути представлені як бактеріями, грибами, рослинами так і тваринами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й групі: заповніть схему класифікації живих організмів за середовищем життя.

Інформаційна довідка для третьої групи

        Живі організми, виникнувши на Землі дуже давно, близько 4 млрд років, постійно розвиваються, удосконалюються, пристосовуючись до життя в різних середовищах. Вчені виокремлюють чотири середовища існування організмів: водне, наземно-повітряне, грунтове та в інших організмах. Усім відомо, що одні організми живуть тільки на суходолі, інші — у воді, ще інші — у грунті тощо. Місця, у яких живуть організми, називають середовищем їхнього існування. Тобто, середовище існування — це частина природи, що безпосередньо оточує організми й здійснює на них прямий або непрямий вплив. У кожному середовищі для особин є певні умови життя, які створюються дією таких чинників, як світло, температура, вологість тощо. Ці чинники називаються екологічними. Саме особливості впливу екологічних чинників і відрізняють середовища існування між собою і визначають особливості будови   та життєвих функцій організмів, які живуть в ньому.        Наприклад, риби, які живуть у водному середовищі, мають для переміщення плавці, а птахи, які літають у повітрі, — крила. Органи дихання у тварин, які живуть у наземно-повітряному середовищі – легені або трахеї, а у риб для дихання у водному середовищі є зябра. Організми, які живуть у інших організмах мають пристосування які приводять до спрощення організму. Наприклад,   рослина як омела,що паразитує на деревах, не має коренів, а стьожкові черви – паразити хребетних – не мають травної системи, адже паразитують у травній системі і вбирають поживні речовини всією поверхнею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Після завершення роботи діти обмінюються результатами експертиз,

роблять нотації в зошитах та формулюють загальний висновок проте , що величезна різноманітність організмів зумовлена їхнім тривалим історичним розвитком і різноманітністю умов існування, що їх  оточують.

Прийом  «Точка опори»

1.Пригадайте, які  царства живих організмів вам відомі ?

2. Як називається царство у яке  об’єднали представників, які  мають неклітинну будову і існують лише в клітинах інших живих організмів, викликаючи при цьому їх захворювання?

 3. Назвіть царство  до якого віднесли організми, які не можуть переміщуватись у просторі, тому що прикріплені до субстрату  і є автотрофними організмами. Вони завдяки здатності до фотосинтезу, утворюють органічні речовини, що є їжею для представників інших царств, до того ж, виділяють в атмосферу кисень, який необхідний для всього живого.

4. Яке царство  об’єднує гетеротрофних організмів, більшість з яких вільно переміщуються у просторі у пошуках їжі? Представники цього царства живляться рослинами або іншими організмами. За способом живлення серед них розрізняють травоїдних, хижаків і всеїдних.

5.  Представники якого царства використовують готові органічні речовини, тобто є гетеротрофами  і при цьому   прикріплені до субстрату? Серед них є одноклітинні та багатоклітинні, корисні та шкідливі для людини види.        6. 6.  До якого    царства належать  лише одноклітинні організми, клітини яких не мають ядра, а за  типом живлення   можуть бути як автотрофи.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Спіймай свого.

Учні класу діляться на 5 команд з назвами «Рослини», «Тварини», «Гриби»,

«Дробянки», «Віруси».

      На  картках записані ознаки різних царств, вчитель їх зачитує. Учні повинні упізнати характерні риси царства, яким названо їх команду. В результаті гри кожна команда отримує набір ознак  з яких формулююється загальна характеристика царства. Карток з однаковими ознаками може бути по декілька.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Рефлексія

 

Сьогодні на уроці мені було цікаво (не цікаво) тому що….

 

І. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника.

Індивідуальне завдання: за допомогою інтернет ресурсів або додаткової літератури підготуйте повідомлення  «Бактерії на службі у людей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 4

Тема. Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

Мета: формувати знання учнів про біологію  як комплексну науку та методи,

            які вона використовує ; навчати учнів розпізнавати  такі  методи

            дослідження природи як  спостереження, опис, порівняння,        

            експеримент; сприяти розвитку умінь виділяти головне в навчальному

            матеріалі, робити висновки та узагальнення; сприяти формуванню 

            екологічного світогляду учнів.

Обладнання: букет квітів,підручники, малюнки,

Тип уроку: комбінований урок

Хід уроку.

І. Організаційний момент.  Створення психологічного настрою.

Продовж фразу

Кожен учень по черзі має сказати фразу - побажання на сьогоднішній урок   до товариша , який сидить за сусідньою партою

Наприклад:  Я Сергій, бажаю тобі…

ІІ . Актуалізація знань учнів .

Заповни таблицю, вибравши відповідні характеристики і позначивши їх знаком «+»

Характеристика

віруси

дробянки

рослини

тварини

гриби

Утворюють органічні речовини з неорганічних

 

 

 

 

 

Використовують готові органічні речовини

 

 

 

 

 

Прикріплені до субстрату

 

 

 

 

 

Більшість здатні активно рухатись

 

 

 

 

 

Фотосинтетики

 

 

 

 

 

Хемосинтетики

 

 

 

 

 

Паразити

 

 

 

 

 

Життєдіяльні лише в клітинах інших організмів

 

 

 

 

 

Викликають захворювання людей, тварин та рослин

 

 

 

 

 

Клітини не мають ядра

 

 

 

 

 

Лише одноклітинні

 

 

 

 

 

Неклітинної будови

 

 

 

 

 

 

Прийом «Я дізнався що…»

Виступи учнів із повідомленнями «Бактерії на службі у людей».

ІІІ. Мотивація знань учнів. Повідомлення теми та мети уроку.

Слово вчителя. З тих під, як людина усвідомила себе, вона весь час прагнула до пізнання навколишнього світу. Перше, що її оточувало це був живий світ рослин і тварин, які вона спостерігала, використовувала, досліджувала. З розвитком людини її прагнення до пізнання збільшувалось.  За багато століть накопичилось стільки знань про природу, що виникла потреба їх розмежувати.  Людина не здатна охопити неосяжне, і тому вимушена вивчати окремо живі об’єкти та процеси живої природи, щоб у майбутньому скласти накопичені знання до купи, як пазл, та побачити картину в цілому.  

Тому,  на сьогоднішньому уроці ми  детально ознайомимось з цими  науками, а також вивчимо методи, якими користуються біологічні науки для дослідження живої природи.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

(Вчитель демонструє букет квітів, на кожній з яких написано одну із галузей біологічних наук)

   У мене наука біологія  асоціює із цим букетом квітів. Кожна наука – це окрема квітка, а всі разом вони утворюють букет, який  дає  змогу пізнати світ ,що нас оточує,  зазирнути у чарівний світ  природи, сприяють її вдумливому використанню.

 

Прийом « Мудра сова»

 Завдання: Кожна пара учнів  отримує  підписану квітку  із  букету. Користуючись підручником учні з’ясовують, що є предметом вивчення запропонованої галузі біології.  Опрацьовують дві хвилини, потім обговорюють по черзі і складають букет знову.

 Розповідь вчителя  з елементами бесіди

Для дослідження різних біологічних об’єктів та явищ біологічні науки користуються різними методами, найголовнішими з яких є:

 - спостереження

- опис

- порівняння

-  експеримент.

Прийом «Навчаючи – вчуся» ( Робота в динамічних  парах)

Учні діляться за довільною ознакою на пари та отримують завдання  вивчити один із методів біологічних досліджень. Учні опрацьовують його і міняються парами . Після зміни пар кожен учень по черзі пояснює опрацьований ним матеріал . Пари змінюються до тих пір , поки не утворяться початкові пари . Таким чином кожен учень опрацює весь матеріал .

V.Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Продовж  речення».

 1. Описовий метод дослідження  ґрунтується на …
 2.  Метод спостережень використовують для того, щоб…
 3. Суть методу експерименту полягає у….
 4. Метод порівняння дає можливість…

Прийом «Знайди  пару »

Учні в парах закріплюють знання про біологічні науки та їх предмети. Один бере квітку із букету і зачитує написану на ній науку, а інший називає  предмет вивчення цієї науки.

- ботаніка –   рослини;

- зоологія –   тварини;

- мікологія –   гриби;

- мікробіологія –   мікроскопічні організми ;

- екологія –   взаємозв’язки між організмами та середовищем;

- систематика –   різноманітність організмів та  їх класифікація;

- анатомія –   будова організму;

- фізіологія –   функції та процеси життєдіяльності організму;

- гігієна –   вплив різних факторів на організм та його здоров’я;

- генетика –     спадковість і мінливість організмів;

- палеонтологія –   вимерлі організми;

- цитологія –   клітини організмів.

VI. Підсумок уроку.

Вправа «Дякую»

Кожен учень по черзі дякує товаришу за роботу на уроці.

Перелік можливих фраз:

Я дякую …. за …

Мені було приємно працювати з ……

Я дякую за цікаву відповідь…..

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф у підручнику.

Індивідуальне завдання: скласти  кросворд, відповідями до якого були б назви біологічних наук.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Денисенкова Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Денисенкова Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Денисенкова Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Денисенкова Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. П Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Венжик Неля Арсенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
3725
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку