Цикл узагальнюючих уроків із англійської мови для учнів 4 класу до підручника О.Карпюк

Про матеріал
Цикл узагальнюючих уроків із англійської мови для учнів 4 класу до підручника О.Карпюк стане у нагоді вчителям, які викладають анг.мову, для перевірки знань школярів
Перегляд файлу

 

 

FORM 4. Test 1    Variant 1  ____________________________         _____

 

 1.          Перекласти слова на Українську мову: crayons_________,    scissors_______,          Art__________,      uniform __________
 2.     Вставити пропущені літери в слова: Msic, Snday,  сompte…, penil
 3.     Записати числа словами за прикладом: 27 twenty-seven

34 ______________________,   56_______________________,   72_______________________,   98_______________________

 1.     Вставити дієслово Є (am/ is/ are) за змістом

     1.She___ a girl         2. You ___pupils             3. It ___ a dog          4. I ___ a teacher          

5.Дописати речення

On Math lesson I need:___________________

______________________________________

______________________________________

6.Вставити слова в речення за смислом: Saturday, Music, summer, green, football, Italy, car.

 

   1. Bill’s favorite color is ___________________

   2.   Bill’s favorite sport  is ___________________

   3.  Bill’s favorite lesson is ___________________

   4.  Bill’s favorite season is ___________________

   5. Bill’s favorite day is ___________________  

   6.Bill’s favorite country is ___________________

 

 

 

 

FORM 4. Test 1    Variant 2  ____________________________        _____

 

 1. Перекласти слова на Українську мову: ruler________, raincoat_______,        glue________,        Math________.
 2. Вставити пропущені літери в слова: M…nday, En…lish, er…ser, Ukr…in…
 3. Записати числа словами за прикладом: 27 twenty-seven

 28_________________________, 

 47_________________________,  

 69_________________________,   

 85_________________________

 1. Вставити дієслово Є (am/ is/ are) за змістом
 1. It ___a cat          2. He ___a father         3. I ___ a boy       4. We ____ pupils

    5.Дописати речення

       On English lesson  I need: ____________

 __________________________________

___________________________________

6. Вставити слова в речення за смислом:

  Sunday, Sport, spring, red, volley-ball, France, doll.

 

1. Ann’s favorite color is ___________________

2.   Ann’s  favorite sport  is ___________________

3.  Ann’s  favorite lesson is ___________________

4. Ann’s  favorite season is ___________________

5. Ann’s  favorite day is ___________________  

6. Ann’s  favorite country is ___________________

   

 

 

 

Form 4      Test 2     Variant 1      _________________________       ________

 1. Переклаcти слова на українську мову

Morning___________, always_____________, often_____________,a ghost_________

 1. Вставити пропущені літери в слова

o…ten,      aft…rno…n,     a rol…ercoa…ter,   a dino…a…r

 1. Перекласти речення на українську мову
 1. Rosie’s favorite toy is a doll._____________________________________________
 2. Steve’s favorite sport is afootball._________________________________________
 1. Утворити речення за прикладом, обравши слово із рамки.

Art         PT           Maths           Music

Nick is good at writing text.         

His favorite lesson is Ukraine.

 1. Stella is good at doing sums.   

Her _______________________________

 1. John and Rick are good at playing basketball.  

They __________________________

 1. Перекластии речення на англійську мову.

Що він зараз робить? Він співає. ____________________________________________________________________________

 1. Заповнити таблицю.

Name

Toy

Color

Sport

 

 

 

 

 

Form 4      Test 2     Variant 2      __________________________       ________

 1. Перекласти слова на українську мову

Evening___________, sometimes_________, never_________, an island_________

 1. Вставити пропущені літери в слова

Al…wa…s,    mo…ni…g, dri…er a b…mp…r,          t…ke a p…hoto

 1. Перекласти речення на українську мову
 1. Ron’s favorite toy is a car.   _________________________________
 2. Tom’s favorite sport is hockey.___________________________________________
 1. Утворити речення за прикладом, обравши слово із рамки.

Art         PT           Maths           Music

Nick is good at writing text.         

His favorite lesson is Ukraine.

 1. Lilly is good at singing.

Her _____________________________

 1. Tom is good at playing football.

 His ____________________________

 1. Переклади речення на англійську мову.

Що вона зараз робить? Вона танцює. __________________________________________________________________________

 1. Заповни таблицю.

Name

Toy

Color

Sport

 

 

 

 

 

 

FORM 4. Test 3    Variant 1  ____________________________         _____

1.Переклаcти слова на українську мову.

a jar____________,  a cherry ____________,     a mug ____________, a fridge ___________

2.Вставити пропущені букви в слова.

go   s…ho…ping,         a   m…s…room,             a   po…t…ard,         a   ca…to… 

3.Вставити дієслово are або is в речення.

 1.     There … some juice in the fridge.            2. There … some carrots in the fridge.

3.There … some sweets in the fridge.           4. There … some  meat in the fridge.

    4. Перекласти речення на українську мову.

1. Там є  сік _____________________        

Там є 7 паків соку ________________

2. Там є мішечок цукру.________________  

Там є 5 мішечків цукру____________

5. Утворити від стверджувального заперечне та питальне речення в майбутньому часі:

+ I shall write a letter tomorrow.

- ___________________________________.

? ___________________________________?

6.Дописати, що необхідно мати для святкування вечірки.        

 For my party I need: _____________________________________

FORM 4. Test 3    Variant 2 ___________________________    ______

1.Переклаcти слова на українську мову.

a bag____________,  flour ____________, a postcard____________, a toy car________

2.Вставити пропущені букви в слова.

an   ap…le pie,         bi…c…its,                   a bo…kma…k,           a f…id…e.

3.Вставити дієслово are або is в речення.

 1.                   There … some soup in the fridge.            2. There … some tomatoes in the fridge.

3.There … some apples in the fridge.           4. There … some  sugar in the fridge.

        4. Перекласти речення на українську мову.

1. Там є банка молока________________  Там є 2 банки молока _____________

2. Там є пляшка води_________________  Там є 6 пляшок  води_____________

    5. Утворити від стверджувального заперечне та питальне речення в майбутньому часі:

+ She will make an apple pay tomorrow.

- _________________________________.

? _________________________________?

6.Дописати, що необхідно мати для святкування вечірки.        

 For my party I need: ____________________________________

 

FORM 4. Test 4    Variant 1

 ____________________________     ____

1.Перекласти слова на українську мову

ski__________, foggy_____________,  desert___________,  North___________

 

2. Заповнити пропуски

 w_rm,    s_al,      d_st_oy,    fo_est

 

3. Вставити слова із рамки за змістом та перекласти на укр.мову

wet, cool, rainy, cloudy, windy, hot, cold, muddy, frosty, foggy

1. In summer it is usually _______and ______. ______________________________________

2. It was _________and _________ yesterday . ______________________________________

 

 4. Утворити речення в минулому часі з правильним дієсловом.

I visit my granny every month. (Теп.час)   

+_____________________________________

_ ____________________________________

?  ____________________________________

 

5.Від прикметника в початковій формі утворити ступені порівняння

Початк. форма

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

warm

 

 

hot

 

 

cloudy

 

 

interesting

 

 

 

6.Вставити у текст слова за смислом та перекласти речення на українську мову.

run      Africa      angry        tiger    dangerous

Look! This is a ______________                 

It lives in _____________         

It is _________________         

This animal is very ______________        

It can ___________ very well.     

 

 

FORM 4. Test 4     Variant 2 

____________________________   ______

1. Перекласти слова на українську мову

skate__________, frosty_____________,  forest___________,  South___________

 

2. Заповнити пропуски

sk_te,      c_mel,       d_nge_ous,        o_ean

 

3. Вставити слова із рамки за змістом та переклади на укр.мову

wet, cool, rainy, cloudy, windy, hot, cold, muddy, frosty, foggy

1.In spring it is usually _______and ________.

_____________________________________

2. It is ____________and ____________ today.

 

 

  4. Утворити речення в минулому часі з правильним дієсловом.

I watch TV every day. (Теп.час)   

+______________________________________ ___________________________________

? _____________________________________

 

5.Від прикметника в початковій формі утворити ступені порівняння

Початк. форма

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

wet

 

 

short

 

 

famous

 

 

windy

 

 

 

6.Вставити у текст слова за смислом та перекласти речення на українську мову.

funny       Zoo      monkey     jump    friendly  

  Look! This is a ______________                 

It lives in _____________         

  It is _________________          

 This animal is very ______________        

  It can ___________ very well.  

 

 

Form 4        Test 5    Variant 1      ________________________        _____

1.Переклади слова на Українську мову:

between_________,   a cupboard________,   a town___________,  a circus ___________

2.Встав пропущені літери в слова: rest__ura__t,    l__brary,   an __ndeground,   a bu__lding.

3.Переклади слова на англійську мову:

театр________,  навпроти___________,  пекарня____________, вулиця __________

4.Запиши анг.мовою, які предмети знаходяться у запропонованій кімнаті.

In my kitchen there are __________________________________________________________

5.Переклади речення на українську мову.

1.London is a big city.________________

2. The Thames is a river. ________________________________

6.Переклади речення на англійську мову.

1.Галерея є між театром та спортивним магазином. _________________________________

2.Цирк є навпроти госпіталя.________________________________________________

 

 

 

 

 

Form 4        Test 5    Variant 2   __________________________         _____

1.Переклади слова на Українську мову:

behaind________,   a wardrobe_________,   a city___________,  a cinema ___________

2.Встав пропущені літери в слова: s__permark__t,  a bri__ge, an __ndeground, a b__kery.

3.Переклади слова на англійську мову:

галерея________,  між______________  бібліотека_________, дзеркало _________

4.Запиши анг.мовою, які предмети знаходяться у запропонованій кімнаті.

In my bedroom there are ___________________________________________________________

5.Переклади  речення на українську мову.

1.Kyiv is the capital of Ukraine .___________________________________

2. The Dnipro is a river. ________________________________

6.Переклади речення на  англійську мову.

1.Концертна зала є за театром. ____________________________________

2.Музей є навпроти зоопарка.________________________________________________

 

 

 

 

 

Form 4        Test 6    Variant 1      1.Переклади слова на  українську мову:

by train__________,   to travel________,                a bus station___________,  luggage _________

2.Встав пропущені літери в слова:      ar__ive,       t__ey,        time__able,       tr__m.

3.Переклади слова на англійську мову:

платформа__________,  вона_______________,  квиток____________, таксі __________

4.Cклади діалог за прикладом, використавши дані з таблиці. (Змінюй лише виділені слова!)

Приклад:

А: When does the train to Kyiv leave?

В: It leaves at 12:00.

А: When does the train to Kyiv arrive?

В: It arrives in 7 platform’s at 8:00.

Train to

Leaves

Platform

Arrives

Lviv

2:40

9

7:50

А:

В:

А:

В:

5. Утворити речення, використавши слова з рамки. Переклади на укр.мову

fast    slow       comfortable            exciting       

 1. Travelling by bike is _____________. 
 2. Travelling by train is _____________.
 3. Travelling by plane is _____________.
 4. Travelling by boat is _____________.

 

6.Замінити виділене словосполучення зворотним займенником та перекласти речення на українську мову:       it/you/her/him

I see my sister on the photo. ___________________________________________________

 

 

docx
Додано
13 травня 2020
Переглядів
1136
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку