Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Доповідь на тему "Нові підходи до викладання маркетингу в умовах навчально-тренувальної фірми"

Про матеріал

Доповідь, у якій коротко розкриваються основні переваги застосування у навчальному процесі методів ситуаційного моделювання, а також переваги навчання в умовах навчально-тренувальної фірми для здобуття економічної освіти

Перегляд файлу

Оксана Білоконь

Викладач маркетингу вищої категорії

Волинський коледж Національного університету харчових технологій

e-mail: oksanabilokonl@gmail.com

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ  МАРКЕТИНГУ  В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ФІРМИ

 

Формування ринкових відносин, потужні процеси інтеграції України у європейське та світове співтовариство зумовлюють стрімке зростання як попиту на фахівців-маркетологів, так і вимог до їх професійної кваліфікації. Проте кризові явища на сьогоднішній день призводять  до скорочення маркетингових бюджетів, відмови від програм підтримки брендів, замороження запланованих програм навчання персоналу. Це в кращому випадку, а більш дрібні фірми до того ж скорочують штати, і під це скорочення дуже часто потрапляють працівники маркетингових служб. А їх функції перекладають або на одного спеціаліста з маркетингу, або ж взагалі на комерційного директора чи менеджера. Тому для випускників спеціальності “Комерційна діяльність” досить важливим є обізнаність у питаннях маркетингу.

Не таємниця, що роботодавці хочуть приймати на роботу висококваліфікованого фахівця, який не лише буде знати основні закони ринку та теорію маркетингу але і мати практичні навики використання цих знань, плюс ще і “заслуги в боях”. Ситуація для випускників ускладнюється ще й тим, що  з погляду очікувань роботодавців в останні роки все частіше виникає питання спеціалізованих маркетингових знань.

Основними вимогами до сучасних фахівців-комерсантів є:

  • сильні аналітичні здібності;
  • уміння  швидко знайти необхідну інформацію;
  • здатність пристосовуватися до змін та приймати нестандартні рішення;
  • готовність взяти на себе відповідальність.

Перелічених вище навиків можна досягти лише на практиці. В ситемі освіти вже не є новим  проведення практичних занять у вигляді ділових ігор, розв’язання ситуаційних задач, які сприяють підвищенню активності студентів в процесі навчання. Але іноді такі ігри чи ситуації є відірваними від зовнішнього середовища і не дають змоги відчути повною мірою відповідальності за прийняті рішення, оскільки оцінюється саме рішення, а не результат його впровадження. В таких випадках  цікавим є навчання в умовах імітаційних навчальних фірм.

Перші навчально-тренувальні фірми (НТФ) були відкриті в Україні в 1995р. на базі ВПУ№10 м. Черкас та Київського індустріально-педпгогічного коледжу за фінансової підтримки українсько-німецької програми TRANSFORM. Наш технікум практикує навчання в умовах НТФ з 1999року. Навчання здійснюється в основному за фахом “Комерційна діяльність”

Чим же цікаве таке навчання?  Імітаційна фірма дає змогу впроваджувати і використовувати в навчальному процесі технології замкнутого циклу, а це значно підвищує конкурентоспроможність освітнього закладу та його випускників на ринку праці. Така технологія має низку переваг:

По-перше, наближення до реальної дійсності, коли учні вчаться на власних помилках, не завдаючи збитків фірмі

По-друге, постійна робота у команді виховує в учнів колективний (корпоративний) дух.

По-третє, учні можуть працювати й тренуватися, набуваючи досвіду в усіх відділах фірми, а отже, і бачити всі взаємозв’язки.

По-четверте, набуті практичні навички дають змогу випускникові безпосередньо розпочати трудову діяльність вже як повноцінному спеціалісту.

По-п’яте, постійні ділові зв’язки між імітаційними фірмами сприяють відчуттю реального бізнесу.

Наша навчально-тренувальна фірма є спрощеною моделлю реально діючої торгової фірми, що має у своїй структурі відділ складу, бухгалтерії, матеріально-технічного постачання, роботи з персоналом, канцелярії, і , звичайно ж відділ маркетингу, до складу якого входить також продаж. І якщо, наприклад для спеціальності “Бухгалтерський облік” визначальним є практикування у відділі бухгалтерії, то для “Комерційної діяльності” більшість занять проводяться у відділі маркетингу.

Заняття на НТФ проводяться не спареними уроками, а імітують справжній робочий день фірми із всіма внутрішніми та зовнішніми зв’язками. Для більш ефективної роботи у відділах фірми група ділиться на підгрупи і кожен учень з підгрупи протягом одного чи кількох “робочих днів” працює на певній посаді, опановуючи при цьому практичне виконання відповідних посадових обов’язків. Тісні зв’язки з іншими навчально-тренувальними фірмами, зокрема що стосуються документооббігу, які доступні кожному студенту, сприяють виробленню почуття відповідальності за добросовісне виконання роботи.

Стосовно занять у відділі маркетингу, то тут студенти пробують свої сили на посадах агента та менеджера з реклами, промоутера, фахівця з досліджень, торгового представника, мерчандайзера, продавця, промоутера, спеціаліста з PR, а найактивніші навіть тимчасово займають посаду керівника відділу. У цьому відділі студенти  практикуються у проведенні маркетингові дослідження ринку, планувнні та проведенні рекламних кампаній фірми, самостійно розробляючи рекламні засоби, а також безпосередньому продажу  товарів нашої віртуальної фірми іншим таким же навчально-тренувальним фірмам, оформляючи при цьому всю необхідну документацію. Періодично проводять аналіз діяльності фірми. Такі умови навчання самі по собі передбачають досить тісні міжпредметні зв’язки

Оскільки нашою метою є особистісно-орієнтоване навчання, то можна сказати, що  навчання в умовах навчально-тренувальної фірми дозволяє якнайкраще знайти підхід і використати та розвинути творчий потенціал кожного учня. Наприклад: цей відділ найбільше задіяний у підготовці фірми до участі у виставках-ярмарках навчально-тренувальних фірм, які щорічно проходять і в Україні і за кордоном в Німеччині, Польщі. Ця робота проводиться не тільки під час занять, але і у позаурочний час, що дає можливість розвивати здібності творчо обдарованих дітей. Крім того кожен учень має можливість більш глибоко опрацьовувати той напрямок діяльності фірми, який йому більше до душі. Один учень, наприклад має досить високі навики роботи з ПК, а  в іншого більше працює фантазія, і коли цим учням разом дати завдання розробити каталог, то крім того, що разом вони справляться з роботою набагато краще, ніж поодинці, то ще і непомітно для них самих зможуть передати один одному свої вміння, навчаться працювати в команді. З іншої сторони учень усвідомлює всю свою відповідальність, працюючи на певній посаді у навчально-тренувальній фірмі, адже його робота не залишиться поміченою лише викладачем, а її будуть бачити інші учні, його колеги, в тому числі і з інших регіонів. А особисте спілкування студентів під час участі у виставках-ярмарках сприяє обміну досвідом та прагненню до змагання за кращий результат.

Слід відзначити, що навчання в умовах навчально-тренувальної фірми висуває також певні вимоги і до викладацького складу навчального закладу, адже викладач який проводить заняття у відділі НТФ повинен вміти не просто доступно викласти теоретичний матеріал, але і сам орієнтуватися у відповідному напрямку діяльності, знати всі приховані сторони, які можуть відкритися в процесі роботи, і вміти організувати сам процес практикування. Тому, напевне, обов’язковою умовою для такого викладача має бути практичний досвід роботи в бізнесі або хоча б періодичне стажування на реальних підприємствах.

Таким чином імітаційне навчання в рамках мережі навчально-тренувальних фірм має незаперечну перевагу щодо формування у майбутніх фахівців умінь та навичок контролю основних параметрів прямого впливу зовнішнього середовища.

Єдиною проблемою широкого впровадження навчання в умовах імітаційних фірм є невідповідність таким технологіям навчальних планів, де останнім часом значно скорочуються обсяги лабораторно-практичних занять по профілюючих предметах. Та і розподіл “по 2 години” в тиждень на предмет  створює значні складнощі при організації навчального процесу на фірмі.

 

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
1154
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку