Досвід роботи класного керівника

Про матеріал

Класний керівник – найнеобхідніша людина для дитини в сучасній школі. У нього незвичайна місія в житті: не тільки керувати, направляти, але й виховувати. Його призначення – простежити за становленням особистості дитини, що входить у сучасний світ, виховати людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті.

Перегляд файлу

Опис виховної системи класу з досвіду роботи класного керівника

Кучмук Людмили Василівни


Проблема, над якою працює класний керівник в системі виховної роботи класного колективу:  Виховання національної свідомості учнів шляхом використання сучасних виховних технологій
Творче кредо класного керівника : “ Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене, вони будуть відкривати це нове самі. Моє головне завдання – допомогти їм розкритися, розвинути власні ідеї ”

Песталоцці Й.Г.

      У кожної людини є свій неосяжний життєвий простір, де його люблять і чекають, розуміють і приймають таким, який він є. Одного чудового сонячного вересневого ранку на порозі нашої школи ми вперше побачилися , щоб розпочати нову велику справу – ми з учнями почали прокладати свій шлях до зірок. Цей шлях ми подолаємо за сім років – і це наше щасливе , веселе, дружнє шкільне життя. Ми прокладемо шлях із унікального будівельного матеріалу з особливими властивостями: доброти, гумору, взаємодопомоги, мудрості і захоплень. Кожний з нас знайде на цьому шляху свою неповторну зірочку, яка засяє над дитиною майбутнього особливим сяйвом впевненості у собі, комунікабельності, самостійності, вимогливості, співчуття, патріотизму, працьовитості, навченості. За цей час ми встигнемо подружитися, звикнути і розуміти один до одного. 
       Ми – це наш клас, в якому 16 літер «Я». Кожен з нас – це унікальна, неповторна особистість, одна єдина у цілому світі. Тому ми намагаємося дбайливо, з любов’ю і повагою ставитися до себе і до оточуючих, приймати себе і інших такими, які ми є. 
Діти допитливі, з гострим розумом,
у разі правильного виховання стають великими людьми.
Я.А. Коменський
       Я розумію, що класний коллектив – це складна соціально-педагогічна система, що виконує замовлення суспільства – формувати інтелектуальну, творчу особистість, здатну жити і творити в умовах, що постійно видозмінюються й розвиваються, забезпечуючи прогрес культурного розвитку країни.
      Тому, до знайомства з новим 5 класом  першим моїм кроком було вивчення аналізу виховної роботи за початкову школу, питання соціального складу сімей класу. Досить неординарним є контингент учнів класу : соціально незахищені сім’ї становлять 40 % , є діти трудових мігрантів, 60 % дітей проживають у соціально благополучних сім’ях. На основі зібраної інформації я мала можливість скласти план роботи з класним колективом на 5-7 класи.

      Проблема виховної роботи обрана згідно даних про учнів класу, були поставленні мета та завдання роботи з класом.

      Мета: Створення умов для саморозвитку учнів

      Завдання: формування класного колективу, створення умов для формування особи кожного учня, організація всіх видів діяльності, формування етично-ціннісних поглядів учнів.
      Створюючи виховну систему в класі, я врахувала інтереси учнів та їх батьків, місцевих органів самоврядування, можливості, традиції школи, села , соціальне оточення.
       З метою формування особистості, яка вирізняється усвідомленням своїх здібностей та потреб, послідовно використовую ці знання для вибору альтернатив, що дають можливість вести дітям здорове, продуктивне і наповнене самореалізацією життя. Для цього в школі широкого розповсюдження набрав волонтерський рух, працює музей школи, була розроблена комплексна програма виховної роботи .
       Свою роботу з колективом я розпочала з вирішення виховних задач:
- продовжити роботу по згуртуванню колективу;
- організувати виховний процес в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;
- сприяти тому, щоб зміст та форми колективної та творчої діяльності допомагали учням знайти себе;
- реалізувати у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в класному колективі;
- оптимально поєднувати форми організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
- створювати належні умови для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху), його психолого-педагогічний супровід;
- інтегрувати зусилля батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Планую виховну роботу з класом за напрямками:

1.  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

2.  Ціннісне ставлення до людей

3.  Ціннісне ставлення до природи

4.  Ціннісне ставлення до мистецтва

5.  Ціннісне ставлення до праці

6.  Ціннісне ставлення до себе

       В кінці кожного навчального року я роблю аналіз і діагностику рівня вихованості учнів за напрямками.
       Як класний керівник я досягаю поставленої мети через заохочування учнів до процесу самовиховання, навчаючи їх підготовці та організації колективних творчих справ класу, багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культури поведінки, тому загальний рівень вихованості та культури класного колективу - достатній.
       Становлення людини – моя ціль педагогічної та виховної роботи в школі. У сучасній школі відроджується поняття «душі» як атрибута духовності, цілісності суб’єкта. Праця душі має свій зміст і виступає як процес осмислення, переживання себе, своєї сім’ї, держави, нації, людства; це зародження і проявів совісті, особистої відповідальності за долю близьких і далеких людей, батьківщини, всієї планети.
      У своїй роботі керуюсь основними принципами виховання.
Виховна система складається з багатьох компонентів. Виходячи з мети і завдань, у класі організоване таке виховне середовище, яке надає кожному учню можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, що відповідають особистим потребам. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей.
        Виховна система класу передбачає формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів учнів, який володіє цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе, до соціуму, навколишньої дійсності.
      Складний процес виховання здійснюю за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей з урахуванням основних напрямків діяльності школярів.

      Виховна робота у нашому класі – цікава та різноманітна, поєднує в собі традиційні форми роботи класного керівника (години спілкування, класні збори, свята, операції, виставки-конкурси, виставки творчих робіт, відверті розмови, інтелектуальні ігри, турніри) та нетрадиційні (тренінги, проекти, фестивалі, калейдоскопи, анкети думок, колажі, пошукові ігри, акції, художні галереї та ін.), застосування яких вимагає організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності: методи педагогічного впливу, методи соціальної взаємодії, методи самоорганізації життєдіяльності школярів.
       В своїй виховній роботі використовую сучасну технологію підготовки й проведення колективних творчих справ ( методика І.П.Іванова).
       Моє завдання полягає в тому, щоб спрямувати КТС на збагачення колективу й особистості соціальним цінним досвідом, на удосконалення кращих людських здібностей, потреб і відносин. 
       Розвиток дитини, її творчого потенціалу забезпечується через активну діяльність. Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до дотримання шкільного режиму, єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків, спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам'яток та інших культурних цінностей, зразково поводитися, допомагати людям.
       Учні із задоволенням беруть участь у конкурсах, вікторинах, у багатоплановій природоохоронній діяльності, що сприяє формуванню екологічної культури, вихованню таких загальнолюдських цінностей як справедливість, чуйність, чесність, гідність, толерантність, добросовісність, ввічливість, обов'язковість, працелюбність, готовність допомогти іншим, розвиває моральну активність особистості. В класі є гравці команди з футболу ( переможці кубку школи) , волейболу, переможці тенісних турнірів районного рівня. Діти з задоволенням беруть участь у розробці сценаріїв до свят. Учні класу співпрацюють з сільським будинком культури, бібліотекою. Мої діти – сучасні діти. Кожен із них людина майбутнього.
      Я тісно співпрацюю з соціальним педагогом та психологом школи . Разом ми виявили рівень розвитку психічних процесів учнів. Шляхом спостереження визначили тип темпераменту дітей. За допомогою анкетування, індивідуальних бесід з учнями, визначили їхні психофізіологічні показники, вивчили особливості характеру і поведінки, дослідили інтереси школярів, їхні нахили до певного виду діяльності, склали карту спрямованості інтересів учнів, визначили статус кожного учня в дитячому колективі (лідери, популярні, замкнуті, ті, хто прилаштовується), визначили роль дитини в суспільному житті класу (ініціатор, виконавець, організатор), виявили у дітей позитивні якості, які слід розвивати, і негативні якості, від яких, по можливості, слід позбавитися.
       Звичайно , я вважаю, що важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної роботи в школі є організація сімейного виховання, співпраця з батьками.
        Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя. Рішення даної задачі є можливим, якщо у плані роботи знайшли відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками:
вивчення родин учнів; 
педагогічна освіта батьків; 
забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі; 
педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу; 
індивідуальна робота з батьками; 
інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів. 
       Робота в кожному з перерахованих напрямів складається з певної сукупності форм і способів діяльності. 
       Свою співпрацю з батьками я розпочала у п’ятому класі з вивчення родин учнів , що дозволило мені краще довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини. 
       З’ясувалося, що 28 % батьків мають середню освіту, 38 % – професійно-технічну, 34 % - середню спеціальну.
Виховний потенціал сімей
      В результаті анкетування, спілкування, бесід було виявлено рівень виховного потенціалу сімей.

У 15%- сильний, 
25%- стійкий
30%- нестійкий
10%- слабкий, з втратою емоційного контакту
20%- слабкий, часті конфлікти.
      Мною  проведено тренінг «Давайте познайомимось», організувала свято   «Знайомтесь – це наш 5 клас!». В результаті відвідування родин, проведено анкетування з батьками, конкурс колажів учнів «Моя родина», сформовано банк даних про родину та сімейне виховання.
       Педагогічна освіта батьків організована у формі батьківського всеобучу        «Широке коло», на якому обговорюються питання виховання відповідно до вікових особливостей дітей, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Ми провели тематичні консультації з батьками дітей, що потребують особливої уваги (Шевчук Н.М. та Лосєва Л.В.), демонстрація популярної педагогічної літератури для батьків.
       Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи –                   « Благочинний ярмарок», концерти « Матусі – з любов’ю», « Разом – ми сім’я»; прогулянки у довкілля , виставка творчих сімейних робіт « Ми це можемо!», дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати. Я впевнена – батьки – наші партнери.
      Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Практикую у своїй діяльності спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення. Головне правило співпраці – «Ви зможете!»
       Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється мною за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, перевірки щоденників учнів і написання в них відзнак, подяк, привітань, написання батькам листів-характеристик, записок-повідомлень.   Програма моніторингу розвитку учнів, що працює у школі , допомагає відслідковувати якісні зрушення у навчальних досягненнях учнів щороку.
       В перспективі , в результаті співпраці всіх учасників виховного процесу ми хочемо бачити випускника, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, здорова (фізично, психологічно, духовно) людина, творча особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства. 
       Я переконана, від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей – великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ неоціненний скарб справж­нього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керів­ника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь! 
      Як і кожен класний керівник, я знаходжуся у постійному пошуку інноваційних підходів до здійснення взаємодії з учнями з метою виховання свідомого громадянина своєї держави.
       Класний керівник – це організатор і керівник цілісного педагогічного процесу. Сьогодні, як ніколи стають актуальними фундаментальні педагогічні знахідки вітчизняних і зарубіжних педагогів А. Макаренка, Я. Коменського, К. Ушинського.  Тому кожного дня я слідую словам В.О. Сухомлинського: «Через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини». Адже мені так хочеться , щоб всі учні мого класу стали людьми з Великої літери
 

doc
Додано
15 жовтня 2018
Переглядів
1120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку