ДОВІДКА "Про стан виховної роботи в 5-х класах"

Про матеріал
Надається довідка за наслідками внутрішньошкільного контролю "Про стан виховної роботи в 5-х класах" (в межах підготовки до педради)
Перегляд файлу

ДОВІДКА

про стан виховної роботи в 5-х класах

 

       Уся система виховної роботи в школі базується на Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011     № 1243), Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді 1 – 11 класів та інших документів, які регламентують освітній процес у школі.       Основою виховного процесу є людина, як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання – формування ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Виховна мета, над якою працює школа, -  це   «Виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями».

       Згідно з річним планом школи впродовж  з вересня по листопад  2018 року  здійснювалась перевірка стану виховної роботи в 5-х класах в рамках підготовки до педагогічної ради з адаптації п’ятикласників. Вивчалися наступні питання: планування та якість проведення виховної роботи з учнями;  зайнятість учнів у гуртках та клубах; результативність участі  у конкурсах, виставках дитячої творчості, соціально-психологічний супровід дітей пільгових категорій.

 Перевіркою встановлено, що всі класні керівники, які працюють в цих класах, а саме: Єршова О.О. (5А), Пухальська Т.Г. (5Б), Іваненко В.А. (5В), Бамбуля Г.Ю. (5Г), в основу своїх планів виховної роботи поклали виховання учнів з врахуванням основних напрямків: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до себе, виховання національної свідомості, патріотичних почуттів.

Виховна робота здійснюється згідно  планів виховної роботи, які містять  цілі та завдан­ня виховної діяльності, тему, над якою працює той чи інший класний керівник. Планування роботи ведеться за розділами: основні напрями діяльності та справи класного колективу, інди­відуальна  корекційно-виховна робота з учнями, охорона життя й здо­ров'я, робота з батьками, вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі.

Теми, над якими працюють класні керівники:

Клас

ПІБ класного керівника

Тема виховної роботи

Єршова Оксана Олександрівна

Розвиток творчих здібностей учнів класу

Пухальська Тетяна Герасимівна

 

Іваненко Віктор Анатолійович

Виховання загальнолюдських якостей

Бамбуля Ганна Юріївна

Виховання патріотичних почуттів та національної свідомості учнів

 

 Класними керівниками постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчального закладу. Випадки пропусків навчальних занять без поважних причин відсутні.

           Класні керівники 5-х класів всі заплановані виховні заходи виконують вчасно, проводять бесіди, батьківські збори, екскурсії, беруть участь у шкільних заходах.

Класні керівники  Пухальська Т.Г., Єршова О.О., Бамбуля Г.Ю. обізнані з теорією розвитку дітей, різноманітними методами виховання, сприяють розвитку позитивної самооцінки дітей; розмовляють з дітьми приязно, ввічливо, звертаючись до них на ім’я, знають особливості розвитку кожної дитини, розуміють її індивідуальність, до всіх дітей ставляться уважно і з повагою, сприяють залученню дітей до організації свят, виставок, екскурсій, виставки малюнків тощо.  Іваненко В.А. (5В)  перший рік працює класним керівником, намагається сумлінно виконувати свої обов’язки, але у нього не завжди це виходить, на це є декілька причин: по-перше, 5В клас складний, по-друге, не вистачає досвіду роботи, по-третє, Віктор Анатолійович  немає можливості постійно перебувати на території школи, тому в класі іноді виникають  складні ситуації, які потребують втручання з боку інших вчителів та адміністрації школи. 

Класні керівники с перших днів навчального року працюють над згуртованістю класного колективу. Вони залучають дітей до вироблення чітких і зрозумілих вимог та правил поведінки, створюють ситуації, за яких діти, виконуючи якусь роботу разом, допомагають одне одному щоб досягти позитивного результату. Сприяють цьому також заходи, які проводять класні керівники в своїх класах, намагаються проводити різні форми роботи.

Клас

ПІБ класного керівника

Шо проведено за вересень – листопад 2018

Єршова Оксана Олександрівна

Перший урок «25 незалежних років»; класні збори з вибору органів самоврядування; година спілкування «Потреби та інтереси»; огляд преси «Що? Де? Коли?»; виховна година до Дня миру «На потрібен мир»; усний журнал «Якщо бажаєш стати заможнім, у праці будь непереможний»; участь у всеукраїнському уроці доброти; виховний захід «Слава воїнам захисникам» година спілкування «Дивись, не забуть – людиною будь!»; анкетування «Я та моя  родина»; відкритий мікрофон «Культура спілкування»; виховна година «Правила та закони у твоєму житті»; урок пам’яті «Жертвам голодомору присвячується»;

Пухальська Тетяна Герасимівна

Перший урок «Україна – рідний край!»; гра «Що? Де? Коли?»; година спілкування «Безпечна дорога в школу»; участь у всеукраїнському уроці доброти; усний журнал «Мій рідний край»; виховний захід «Символи моєї держави»; вікторина «Чи знаєш ти своє місто?»; свято осені: виставка малюнків, поробок, фотографій; урок мужності «Слава воїнам-захисникам»; година спілкування «Золоті правила вихованості»; правовий буквар «Школа прав дитини»; виховний захід «Ми обираємо здоровий спосіб життя»;

Івааненко Віктор Анатолійович

Перший урок «Україна – моя держава»; ролева гра «Ми – пішоходи»; класні збори з вибору органів самоврядування; участь у всеукраїнському уроці доброти; дискусія «Мій рідний край – моя земля»; Козацький КВК; заочна подорож «Від Сходу до Заходу, від Донбасу до Карпат»; усний журнал «Чи вміємо ми спілкуватися»; заходи до Дня захисника, до Дня пам’яті жертв голодомору

Бамбуля Ганна Юріївна

Перший урок «Україна – моя земля»; гра «Що? Де? Коли?»; класні збори з вибору органів самоврядування; година спілкування «Грамотні пішоходи»; участь у всеукраїнському уроці доброти; усний журнал «Видатні міста нашого міста»; вікторина «Бережи своє здоров’я»; виховний захід «Здоровим жити здорово!»; година спілкування до Дня толерантності «Ми всі різні»; дискусія «У чому краса людини»; година пам’яті «Трагічні сторінки історії» 

Класні керівники підготували своїх учнів до шкільних заходів:

у жовтні  - «Я – україночка» для 5 – х класів:

у листопаді  - квест – гра «Ми обираємо здоров’я» для 5 – 6 класів.

У вересні було проведено громадський огляд утримання, виховання, навчання учнів пільгових категорій. Класні керівники 5-х класів за підсумками огляду склали соціальні паспорти, було складено акти обстеження матеріально – побутових умов утримання учнів пільгових категорій. В таблиці за класами  кількість пільговиків.

Клас

 

 

 

 

 

Сироти, ПБП

Багатодітні

Малозабезпечені

Матері – одиначки

Діти – інваліди

ВПО

Діти одиноких батьків

 

 

1

1

-

-

-

4

-

 

 

-

3

1

-

1

-

4

 

 

-

2

2

-

1

-

5

 

 

1

4

 

-

1

3

3

 

 

 

Одним з чинників зорового способу життя є гаряче харчування. Класні керівники на перших зборах піднімали питання про харчування в школі. Щоденний аналіз показує, що у порівнянні з початком року поступово кількість учнів, які отримують харчування збільшилась. В таблиці видно, як це відбувається в кожному класі окремо.

 

05.09

12.09

19.09

26.09

03.10

10.10

24.10

31.10

07.11

09.11

14.11

19.11

5

8

12

6

5

3

6

6

6

10

4

7

7

12

10

12

12

12

12

11

10

9

11

9

4

6

6

7

8

6

6

8

6

5

7

7

11

17

18

16

17

14

15

13

14

12

13

12

 

Звичайно, кожному класному керівнику треба працювати над збільшенням учнів, які мають отримувати гаряче харчування.

Підводячи  підсумки, можна сказати, що класні керівники  значну увагу приділяють згуртованості дитячих колективів. У класах запроваджено елементи учнівського самоврядування - працюють сектори дисципліни і порядку, нагляду за санітарним станом класу, учні щоденно чергують у класі, мають доручення та виконують їх. Класні кімнати оформлені, їх стан відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Оформлено класні куточки. Учні 5А та 5Г класу разом проводять роботу та відпочивають: проводять разом виховні заходи, екскурсія до Ямполя, замовлення автобуса для перевезення до ЗОШ№3. Класними керівниками 5-х класів проводиться робота щодо безпеки життєдіяльності шляхом проведення бесід, практичних занять, інструктажів. В щоденниках 5А (Єршова О.О.) та 5Б (Пухальська Т.Г.)  прослідковується ця робота, кожного тижня вклеєні пам’ятки, нагадування, правила тощо.

Звичайно, є ряд проблем, над якими треба працювати:

- формування загальнолюдських якостей (культура спілкування, повага до дорослих, збереження шкільного та власного майна тощо);

- дисципліна на уроках;

- наявність в класах учнів, які потребують індивідуальної уваги та психологічної допомоги;

- робота з батьківською громадськістю, на цілення їх на те, що питання, які їх турбують,  треба вирішувати в школі: з адміністрацією, з вчителями.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

  1. Відмітити позитивну роботу класних керівників 5А класу  Єршової О.О., 5Б класу Пухальської Т.Г., 5Г класу Бамбулі Г.Ю.  у вихованні підростаючого покоління, ознайомити з досвідом їхньої роботи інших педагогів на засіданні методичного об'єднання класних керівників.
  2. Класним керівникам 1 – 11 класів:
    1.   Здійснювати в організації роботи з класним колективом індивідуальний підхід, особистісно орієнтоване виховання.
    2.   Активно використовувати інтерактивні форми виховної роботи, інформаційно-комп'ютерні технології.
    3.   Активізувати  залучення  батьків до роботи з виховання учнів.

 

 

Заступник директора з виховної роботи              

 

docx
Додано
31 березня 2020
Переглядів
287
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку