16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Довідка за наслідками внутрішньошкільного контролю "Про стан організації роботи з профілактики правопорушень"

Про матеріал
Надається довідка за наслідками внутрішньошкільного контролю "Про стан організації роботи щодо профілактики правопорушень, бродяжництва, жебракування у І семестрі 2019/2020 навчального року"
Перегляд файлу

ДОВІДКА

про стан організації роботи щодо профілактики

правопорушень, бродяжництва, жебракування

у І семестрі 2019/2020 навчального року

від 23.12.2109 року

 

          На виконання Указу Президента України від 11 липня 2005 р. № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», статті 22 Закону України «Про освіту» з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, захисту прав і свобод дітей, поліпшення соціального захисту дітей, запобіганню проявів наркоманії та тютюнокуріння, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх прав на сімейне виховання та розвиток в школі проводиться певна робота.

Вибір способу поведінки у молодої людини існував завжди, але сьогодні в умовах поширення бездоглядності та безпритульності, пов’язаних із  соціальним сирітством, кризою сімейних взаємин, збільшенням числа неблагополучних сімей, послабленням виховної функції сім’ї, вільної пропаганди алкоголю, тютюну, поширення ВІЛ/СНІД та наркоманії, діти складніше піддаються реабілітаційним заходам, часто не прагнуть змінити вироблений стиль життя, а іноді цей вибір зробити непросто і часто він робиться не на користь дитини.

     Виховання правової культури у дітей є одним з головних компонентів профілактичної роботи з неповнолітніми, адже вони повинні більше знати не лише про свої права, а й обов’язки та відповідальність, яка настає при порушенні певних загальноприйнятих норм співіснування у суспільстві.

Правопорушення, здійснені неповнолітніми, - це небезпечне соціальне явище, оскільки, по-перше, негативно впливають на формування особистості; по-друге, завдають значної шкоди суспільству через втрату трудових ресурсів (лише третина покараних повертаються до повно цінного суспільного життя); по-третє, відіграють значну роль у формуванні рецидивної злочинності (дві третини рецидивістів розпочинають свій злочинний шлях ще неповнолітніми).

      Одним із напрямів у боротьбі зі злочинністю взагалі та злочинністю неповнолітніх, зокрема, є профілактична діяльність.

Роботу адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2019/2020 навчальному  році   вибудовано відповідно до Указу Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»; Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 13.11.2001, №1071/2001); Наказами Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року  №2140», Національної програми правової освіти населення,  Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» і проводилась згідно з Планом спільних заходів школи та сектору превентивної діяльності Бахмутської поліції, наркологічного диспансеру, відділу у справах дітей, відділу молодіжної політики, медичних установ міста Бахмут.     

        Робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх регулюється наказами по школі:

 • «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей та підлітків шкільного віку» від 02.09.2019 р. №213;
 • «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх у  2019/2020 навчальному році» від 03.09.2019 р. №222  ;
 • «Про створення Ради профілактики» від 21.08.2019 р.  №185  ;

        В школі розроблено та затверджено директором документи :  «Положення про  Раду профілактики  правопорушень  серед неповнолітніх  Бахмутської  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №12». 

       В школі працює Рада  з профілактики  правопорушень серед неповнолітніх ( наказ по школі  від 21.08.2019 р.  №185  .)

      В період з вересня по грудень 2019 року на засіданнях Ради профілактики правопорушень розглянуто такі питання:

 • Ознайомлення з Положенням про Раду профілактики правопорушень 
 • Затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2019/2020 навчальний рік
 • Ознайомлення з Положенням про постановку учня на внутрішкільний облік.
 • Затвердження плану спільних заходів з службою у справах дітей,  кримінальною міліцією у справах дітей  та наркологічним диспансером  з профілактики правопорушень, негативних явищ.
 • Вивчення нормативно-правової документації :   Цивільний кодекс України.
 • Система роботи    школи з питання контролю за відвідуванням учнями занять.
 • Про зайнятість учнів контрольованої категорії в позаурочний час.
 • Виявлення дітей групи «ризику» та організація індивідуальної роботи з ними.
 • Про роботу класних керівників , вихователів , вчителів-предметників з учнями,  що мають нахил  до правопорушень, жебракування, бродяжництва.
 • Робота щодо запобігання поширення наркоманії, токсикоманії, негативних явищ в учнівському середовищі .  Формування  у вихованців мотивації щодо  здорового способу  життя .
 • Про роботу шкільного психолога з учнями девіантної поведінки.
 • Про спільну роботу школи, СДД,  сектору превентивної діяльності  та наркологічної служби з профілактики правопорушень.
 • Про результати перевірки стану контролю за відвідуванням  учнями навчальних занять.

                   Станом на 25.12.2019 року  на  внутрішньошкільному обліку учнів немає.

           Активну роботу з  профілактики негативних явищ в дитячому середовищі  проводять класні керівники. Проведено  ряд  індивідуальних бесід з учнями на теми:

«Дотримання правил внутрішньошкільного розпорядку, правил для учнів. Попередження правопорушень»,  «Попередження випадків скоєння протиправних дій», « Шкідливий вплив тютюнопаління на організм дитини», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів»,  «Бродяжництво – шлях до скоєння злочинів» тощо. Кожного місяця проводиться правовий всеобуч, в І семестрі тематика була такою:

 

Вересень  2019

 «Як ми знаємо закон?»;

Жовтень   2019

«Мистецтво бути здоровим»

Листопад  2019

«Право на охорону здоров’я. Шкода паління, алкоголізму, наркоманії»

Грудень    2019

   «Знай свої права, та не забувай про обов’язки ».

        Постійно контролюється відвідування учнями школи занять. Класні керівники вчасно вказують причину відсутності певного учня і заносять до шкільного журналу.

          З метою   активізації профілактичної роботи з учнями  по  попередженню протиправних дій  та   формування  правової культури учнів  в школі проводяться виховні заходи з право освітньої тематики.

 

 

 

 

 

     В листопаді пройшов місячник превентивного виховання «Здорова людина -  здорова нація», в рамках якого проведені такі заходи:

Заходи

Відповідальні

1.

Проведення виховних заходів щодо пропагування здорового способу життя: години спілкування, вікторини, ігри, анкетування, дискусії

кл.керівники

2.

Відкритий мікрофон «Культура спілкування»

 (5-8 кл.)

Жиліна О.А.

3.

Квест – гра «Молодь обирає здоров’я»

Дорошко Н.А.

4.

Конкурс малюнків, плакатів, фото  «Здоров’я – то найбільший скарб»

Дорошко Н.А.

5.

Виставка малюнків, плакатів «Україна – територія гідності та свободи!»

Посохова О.С.

6.

Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів

Вітко В.В.

7.

Правовий всеобуч «Щоб дитина не стала "живим товаром"» (1-11 кл.)

кл. керівники

 

8.

Виставка малюнків «В здоровому тілі здоровий дух»

Посохова О.С.

9.

Проведення заходу до Дня української писемності

Скиба Т.В.

10.

Конкурс проєктів  «Ми за здоровий спосіб життя» (6 – 9)

Вітко В.В.

кл. керівники

11.

Проведення виховних годин до Міжнародного дня толерантності

кл. керівники

 

12.

Проведення заходів до Дня Гідності і Свободи «Віднині і навіки»

кл. керівники

 

13.

Проведення годин пам’яті до роковин Голодомору

Богданцева Л.В.

 

14.

Проведення годин спілкування  «Шкідливі звички, чи життя у своє задоволення»

кл. керівники

 

15.

Проведення психологічного тренінгу «Як запобігти насиллю»

Практичний психолог

16.

Лекція працівників соціальної служби «Як запобігти насиллю»

Вітко В.В.

 

      В грудні  2019 р. пройшов тематичний  місячник «Я – патріот, я – громадянин, я – вихованець своєї школи», в рамках якого проведено виховні заходи правового спрямування, а саме:

 

Заходи

Відповідальні

1.

Заходи до Дня боротьби зі СНІДом» (акція на мікрорайоні школи)

 

Єршова О.О.

Бродецька І.В.

2.

Година спілкування  «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (1-4 кл.)

Іванова Н.О.

3.

Години спілкування до Дня інвалідів «Милосердя в нашому житті»

Класні керівники

4.

Проведення заходів до Дня збройних сил України:

-виховні заходи (1 – 11);

- конкурсна програма  (10-і);

- «Веселі старти» (1-4 кл, 5-6 кл);

- змагання «Юний стрілок» (8-11 кл).

Класні керівники,

учителі фізичної культури

5.

Загальношкільний захід до Дня збройних сил України (святковий концерт на території військової частини)

Дорошко Н.А.

Анацька Л.М.

6.

Година спілкування  «Національні традиції мого народу» (9-11)

Анацька Л.М.

7.

Проведення заходів до Всесвітнього дня прав людини, тиждень права, в ході якого проведено:

- Брейн – ринг «Я і мої права» (9-і);

- Години спілкування «Правова грамотність» (5 – 11 );

- Правові шаради «Я зможу» (5 – 7);

- Дайджест «Конвенція прав дитини» (1 – 6);

- Тематичні уроки з правознавства, основ здоров’я «Незнання законів не звільняє від відповідальності» (5-11)

Класні керівники

8.

Інформаційні бесіди, заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Кл. керівники

9.

Правовий брейн-ринг «Я і мої права» (9 кл)

Іваненко В.А.

10.

Конкурс малюнків, плакатів  «Закони України в малюнках» (5-8 кл.)

 

11.

Правовий всеобуч «Знай свої права, та не забувай про обов’язки »

Класні керівники

12.

Лекція працівників соціального захисту  «Мої права»

Вітко В.В.  

13.

Участь в міському конкурсі на правову тематику «Ми обираємо майбутнє»

Дорошко Н.А.

14.

Проведено позапланові бесіди з протипожежної безпеки

Вітко В.В.

15.

Проведено навчальна евакуація учнів школи на випадок надзвичайної ситуації

Вітко В.В.

 

        Вирішено питання про організацію  змістовної  позаурочної діяльності вихованців.   В школі працюють 20 гуртків . Майже 60 % учнів школи  залучені до гурткової роботи.

       Класні керівники слідкують за тим, щоб учні   приймали участь в загальношкільних виховних заходах, трудових десантах, відвідували заняття в творчих, предметних та спортивних гуртках.

        Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях методичного об’єднання  класних керівників.

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 

 1. Класним керівникам 1 – 11 класів:
  1.  Сприяти збереженню контингенту вихованців, які мають відхилення в поведінці шляхом:
 • глибокого вивчення інтересів та нахилів дітей;
 • установлення особистих контактів з вихованцями;
 • тісної співпраці та взаємодії з батьками;
 • використання виховного потенціалу органів самоврядування
  1. Продовжити роботу із залучення дітей та підлітків до занять в гуртках за інтересами

                                                  впродовж навчального року.

 1. Формувати свідоме ставлення дітей до виконання Правил для учнів та норм загальнолюдської моралі
 1. Керівнику методичного обєднання класних керівників Єршовій О.О. провести методичний науково-практичний семінар щодо сучасних форм та методів вивчення особистості неповнолітніх, які потребують особливої уваги

 

 

Заступник директора з виховної роботи      

 

docx
Додано
31 березня
Переглядів
59
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку