31 травня о 18:00Вебінар: Психологічна складова роботи вчителя: відновлення власних ресурсів

Довідник. Блог – сучасний інструмент учителя.

Про матеріал

Довідник систематизований і поданий в оригінальному форматі, теоретичний матеріал дає змогу читачеві знайти стислу відповідь та питання про можливості та властивості блогів, а також дізнатися про переваги ведення блогу в навчальній діяльності вчителя.

Розділ Огляд безкоштовних платформ для створення блогів – стислий опис найбільш широко використовуваних платформ, що пропонують безліч різних функцій, які можуть бути як безкоштовними, так і платними.

Блог сприяє співпраці між учнями та вчителем, надає можливість поділитися з перспективами, ідеями, планами уроків, методами та технологіями навчання, матеріалами.

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для перегляду роботи потрібно завантажити увесь архів.

Перегляд файлу

Каневська О. П.  Довідник. Блог – сучасний інструмент учителя. – 2019. – 24с.

 

 

 

 

Довідник розглянутий і схвалений на методичному засіданні вчителів математики, фізики та інформатики Полонської загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів №6 (протокол №2 22.10.2018 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідник систематизований і поданий в оригінальному форматі, теоретичний матеріал дає змогу читачеві знайти стислу відповідь та питання про можливості та властивості блогів, а також дізнатися про переваги ведення блогу в навчальній діяльності вчителя. 

Розділ Огляд безкоштовних платформ для створення блогів – стислий опис найбільш широко використовуваних платформ, що пропонують безліч різних функцій, які можуть бути як безкоштовними, так і платними. 

Блог сприяє співпраці між учнями та вчителем, надає можливість поділитися з перспективами, ідеями, планами уроків, методами та технологіями навчання, матеріалами. 

             Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.                                        

ЗМІСТ

 

ВСТУП ....................................................................................................................... 3

1.  З ІСТОРІЇ БЛОГІВ................................................................................................ 5

1.1. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР БЕЗ МЕЖ.................................................... 5

1.2. СУГЕСТИВНІ МОЖЛИВОСТІ БЛОГІВ......................................................... 8

1.3. ВЛАСТИВОСТІ БЛОГІВ ................................................................................ 8

2. БЛОГ, ЯК НАВЧАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК..................................................... 11

2.1. ПРИЧИН ВЕСТИ СВІЙ БЛОГ, АБО НОВЕ ХОБІ......................................... 13

2.2. ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-БЛОГЕРІВ.......................................................... 14

3.  ОГЛЯД БЕЗКОШТОВНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЛОГІВ ... 16

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................ 23

 

 

ВСТУП

Тема навчання, поєднаного з блогінгом, зараз надзвичайно цікава та актуальна.

Професійні учительські блоги отримали поширення не так давно. Вони лише зароджуються… Цей спосіб взаємодії вчителя і учня в мережі порівняно новий і для багатьох є незвичним.  

Блоги - це результат зміни стилю мислення суспільства й жанрової організації комунікації. Попередники блогів - щоденники, головною ознакою яких була інтимність. Про суть і місце нинішніх щоденників у мережі розмірковують багато дослідників. "Блог - це осередок закомплексованих графоманів і політичних фриків? І таке буває? Платформа для вільного спілкування людей, зацікавлених якоюсь темою? Так, звичайно, але не тільки. Новий вид ЗМІ? Можливо. Прекрасний маркетинговий інструмент, що забезпечує не тільки найширше охоплення, але й точне влучення в цільову аудиторію? Неочікувано, спірно, але, безсумнівно, цікаво" (Скобл P., Ізраел Ш. "Розмова дорожче за гроші. Як блогінг змінює спілкування бізнесу й споживачів"). "Більш трудомісткий і повільний, зате надійніший спосіб мати увагу постійно - заслужити довіру. Блоги - це спілкування, відкритий діалог, у якому довіра напрацьовується" (Попов А. "Блоги. Нова сфера впливу"). Таким чином, серйозний сугестивний потенціал блогів усвідомлюють і дослідники, і автори, і відвідувачі.

Блог (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно додаються.

Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога.

Блоггер - людина, яка веде блог.

Блогосфера - це сукупність усіх блогів в межах одного регіону.

Можливі дії  учасників: 

 

 

           

1. З ІСТОРІЇ БЛОГІВ.

Слово blog з'явилося наприкінці минулого тисячоріччя: У грудні 1997 року Йорн Баргер запропонував називати "інтернет щоденник" коротко - weblog (від англ. logging the web - "записуючий події мережі"). Слово прижилося, але у квітні 1999 року стало коротше на дві літери: Пітер Мерхольц, автор веблога Peterme, розщепив неологізм надвоє. Вийшов вираз we blog - "ми робимо блог". З того часу blog (блог) став визначенням інтернетного щоденника. У 2004 році повний англомовний словник Merriam-Webster назвав "блог"- мережевий щоденник - словом року.

Блоги використовували ще до виникнення терміна: з 1996 року в мережі були популярні два щоденники - "Вечірній Інтернет" А.Носика й "Паровозів News" О.Гагіна. У той же час А.Лебєдєв почав збирати на сайті НЖМД "Колекцію маразму", що була першим прикладом майданчика зі збору користувальницького контенту.

Масове визнання прийшло до блогів тоді, коли можливість просто й безкоштовно завести особистий блог з'явилася в кожного, навіть не занадто досвідченого користувача. У 1999 році був відкритий сайт ВІоgger, а потім і "Живий журнал" (Livejoumal.com). Епітет "живий" добре відображує ідею спілкування між багатьма людьми, які пишуть замітки самі й можуть залишати коментарі в чужих щоденниках.

Маніпулятивний потенціал блогів першими оцінили політики: у листопаді 2000 року, у розпал виборів президента США, відкрився блог TalkingPointsMemo, відвідувачі якого обговорювали підрахунок голосів у штаті Флорида.

 

                                               1.1.     КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР БЕЗ МЕЖ.

Зміна державних і національних кордонів приводить до зміни меж комунікативного простору; новий соціальний лад, нова система міжнародних відносин продукують нову якість інформації й комунікативно-прагматичних зв'язків людини та універсуму.

Сутність сучасного суспільства може бути визначена як інформаційнокомунікативна, що передбачає безперешкодний доступ до інформації й обмін нею, відсутність кордонів, будь-яких рамок комунікації (політичних, географічних, тимчасових), взаємопроникнення ідей і культур, зворотний комунікативний зв'язок. Інформаційно-комунікативне суспільство при всіх позитивних аспектах його організації є ідеальним середовищем для здійснення всякого роду маніпулювань і сугестивних впливів на окрему особистість і різні співтовариства, насамперед мережеві.

1.                       Інтернет - новий інформаційний простір, який обживається інформаційнокомунікативним суспільством. Інтернет становить глобальну соціальнокомунікаційну комп'ютерну мережу, призначену для задоволення особистісних, комунікаційних потреб за рахунок використання телекомунікаційних технологій.

2.                       Комунікативні й технічні особливості організації мережі створюють сприятливі умови для сугестивного впливу на індивіда, мережеві співтовариства та більш глобально - на світове співтовариство в цілому. Став можливим безпрецедентний контроль над кожним індивідом; за допомогою інтернету поширюється значна кількість матеріалів, споживання яких призводить до девальвації духовних цінностей, деформації свідомості; інформація виступає як важливий стимулятор змін у суспільстві, формуючи, змінюючи "інформаційну свідомість" й управляючи нею; дешевизна й мобільність поширення інформації створюють технологічно комфортні умови для здійснення маніпулювання; децентралізована організація мережі дає змогу приховувати реальні джерела маніпупятивних впливів; використання всіх ресурсів гіпертексту для прокладання необхідних маршрутів маніпулятивних кампаній сприяє здійсненню сугестивного впливу на глобальне світове співтовариство.

3.                       В інтернеті сугестивні технології особливо ефективні в силу різних причин: високої довіри до неофіційних ресурсів мережі; можливості залучити аудиторію демонстрацією шляхів вирішення проблем; формування мережевих співтовариств на основі емпатії.

4.                       Сугестивна комунікація в інтернеті базується на кардинально нових комунікативних принципах, один із яких звучить так: там, де раніше була реклама, сьогодні повинна бути емпатія (співчуття). Сугестивний вплив найбільш ефективно здійснюється серед тих мережевих співтовариств, де інтерактивні відносини налаштовані на довіру, симпатію, співчуття й розуміння, що знижує рівень критичності в сприйнятті інформації.

5.                       Сугестивні технології в інтернеті націлені на масовий результат. їхнім об'єктом найчастіше виступає соціальна мережа - співтовариство постійних користувачів певного мережевого ресурсу, "коло своїх", об'єднаних спільними нормами й цілями комунікації.

6.                       Сугестія може бути змодельована й одночасно досліджена в рамках двох дисциплін - теорії соціальних комунікацій і сугестивної лінгвістики.

7.                       Дослідження сугестії в мережі з позицій соціальних комунікацій дозволяє виділити такі її особливості: сугестивний вплив на мережеве співтовариство викликає "масову", "позаколективну" поведінку, його прикметна ознака - стихійне передання Інформації; зростає роль інтелектуальної рецепції - здатності духу переймати готові думки й судження інших мислячих істот і давати можливість цим судженням інтелектуально впливати на останніх; відбувається формування нових символічних систем, що свідчить про спроби встановлення влади; користувачі інтернету піддані психічному зараженню й переконанню без критичного аналізу інформації; сугестія впливає на свідомість користувачів шляхом застосування найяскравіших брендів.

8.                       Механізми сугестивної лінгвістики набувають особливої значущості в інтернетній комунікації, оскільки єдина реальність людини в мережі - це її мовленнєві вчинки. До найбільш популярних лінгвістичних прийомів сугестії в інтернеті належать конкретність й образність ключових слів, емоційне перенасичення тексту; використання риторичних запитань невизначених і наказових конструкцій; звертання до базового для того чи іншого співтовариства концепту та наповнення його новим змістом; експлуатація ідеї "кола своїх"; включення в дискурс лінгвістичних структур спільності й довіри тощо.

9.                       Усі жанри інтернетної комунікації можуть бути використані для здійснення сугестивного впливу, але найбільш активно застосовуються медіавіруси, комп'ютерні ігри й блоги. Саме в цих жанрах створені найбільш сприятливі умови для уведення в інфосферу прихованих концепцій у вигляді ідеологічного коду: медіавіруси ефективні за рахунок своєї завуальованості, привабливої оболонки й соціально-психологічної непідготовленості одержувачів. Комп'ютерні ігри створюють відчуття психологічного комфорту, дають можливість самореалізації в нових соціальних ролях. Психологічний комфорт визначає зниження рівня критичності стосовно сюжету ігор і прийнятих ролей. Сугестивний ефект блогів забезпечується їхньою принциповою настановою на довіру, відкритість, комунікацію.

 

                                                    1.2.     СУГЕСТИВНІ МОЖЛИВОСТІ БЛОГІВ.

 Розкручування будь-якого бренда, завоювання ринку впливу, закріплення нового тренда передбачають такі кроки: увага - довіра - репутація - вплив.

Ця схема є ключовою для здійснення сугестивного впливу в блогах. Щоб блог привернув увагу сугесторів, він повинен бути популярним у мережевому співтоваристві, викликати довіру, що забезпечує його репутацію в інтернеті. У цьому випадку сугестивний вплив буде особливо продуктивним. Ключовим компонентом у запропонованій схемі є довіра.

Саме установка відвідувачів блогів на щиру комунікацію, довіру до одержуваної інформації з неофіційних джерел робить можливими маніпулятивні тактики. "Довіра - валюта блогосфери. Ніяк інакше увагу "купити" неможливо"

(А.Попов).

 

1.3. ВЛАСТИВОСТІ БЛОГІВ.

З одного боку блоги відрізняються від традиційних засобів масової комунікації, з іншого - роблять ефективним майданчиком сугестивного впливу, такі:

1.                       Легкість публікацій. Блог може відкрити будь-який бажаючий. Більше мільйона блогів відкривається щорічно. Написаний пост стає доступним усьому світу за лічені секунди.

2.                       Доступність. Чим більше ви створюєте пости, чим більш активно й творчо підходите до комунікації в блогах, тим доступнішими стаєте.

3.                       Соціальний характер. "Блогосфера - одна велика розмова. Цікаві актуальні бесіди переходять із сайту на сайт, покликаючись одна на одну. За допомогою блогів люди зі спільними інтересами вибудовують дружні стосунки, переборюючи географічні кордони" (Р.Скобл, Ш.Ізраел).

4.                       Вірулентність. Інформація часто поширюється блогами швидше, ніж через агентство новин. Блоги більш ефективні в поширенні інформації, ніж різноманітні форми вірусного маркетингу.

5.                       Можливість синдиціювання. Пошукові ресурси дають можливість безкоштовної доставки блогів, що дозволяє дізнатися про відновлення блогів, заощаджує час пошуків.

6.                       Взаємозв'язок. Найбільш ефективний блог буває пов'язаний із безліччю інших посилань, тому блогеру доступні мільйони його колег.

7.                       Авторитетна роль автора, з яким можна безпосередньо спілкуватися.

8.                       Висловлення думок й ідей в авторському стилі, без спеціального літературного оброблення, що робить спілкування більш безпосереднім і викликає довіру.

9.                       Можливість відновити колишні комунікативні події. По мітках у блозі легко вести пошук минулих подій і відвідувачів.

10.                  Відкритість комунікації. Жанр блогів існує тільки за наявності постійного спілкування, відкритого діалогу, у якому репутація й довіра напрацьовуються мовленнєвими вчинками та мовленнєвою поведінкою хазяїна й гостей віртуального щоденника.

11.                  Зворотний зв'язок. У блогах спостерігається принципово нове ставлення до читача. Його думка цікава, вона відразу публікується. Читач стає співавтором блогів.

12.                  Стратегічна відмінність від рекламного впливу. Реклама розрахована на швидкий ефект, але й результати рекламних кампаній, як правило, бувають короткотривалими. "Реклама - це спроба швидко зібрати врожай уваги без посівних робіт. Але не можна збирати врожай з одного поля багато разів підряд, нічого не саджаючи. Так і люди: вони не готові виявляти увагу нескінченно й до всіх, її запас у кожного обмежений, і витрачати її кожен хоче на свій розсуд. Більш трудомісткий і повільний, зате надійніший спосіб отримувати увагу постійно - заслужити довіру. Блоги - це спілкування, відкритий діалог, у якому довіру можна заробити. Вторинні навички досягнення успіху й маркетингові хитрощі відходять на другий план, а на першому опиняються сутність людини, її справжній характер" (А.Попов).

13.                  Автор блогів у ролі когерентного журналіста. Новий напрям у журналістиці - когерентність - передбачає, що журналіст повинен уміти все - робити без помічників фото- й відеорепортажі, брати інтерв'ю, писати прес-релізи тощо. Всі ці функції виконує автор блогів, іноді випереджаючи офіційні ЗМІ за швидкістю подання інформації. Аматорський рівень подання матеріалів натомість викликає більше довіри читачів.

Таким чином, усі ті характеристики блогу, які роблять його привабливим (вірулентність, відкритість, зворотний зв'язок, синдикатна організація тощо), створили підґрунтя для сугестивного впливу на тисячі відвідувачів мережі.

           

2. БЛОГ, ЯК НАВЧАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК.

Жоден статичний сайт (із найбагатшим архівом матеріалів) і жодна книга не зрівняється із хорошим блогом. Статичному сайту не вистачає зворотнього зв’язку та «близькості» до аудиторії. А книзі не вистачає не тільки зворотнього зв’язку, але й можливості зробити навчання більш візуалізованим (вставити звук, анімацію чи повноцінний фільм).

Звісна річ, існують ще й форуми, які пропонують всі необхідні можливості для спілкування та візуалізації. Але навіть їх важко назвати ідеальним майданчиком для навчання. Адже форум – це насамперед комунікаційний, а не навчальний інструмент. Його важко замінити чимось іншим, коли йдеться про спілкування та обмін досвідом між професіоналами. Але коли на такий форум потрапляє абсолютний новачок – він майже гарантовано не знаходить там зручної організації матеріалів, яка б дозволила ефективно засвоювати знання.

Таким чином чи не єдиною системою, яка може показати себе більш ефективною для потреб навчання, ніж блоги, виявляються формальні навчальні структури, в яких є викладачі та учні, а також спеціально організований процес передачі та засвоєння знань. При цьому немає жодного значення чи використовуються для потреб навчання традиційні методи (лекції, семінари, аудиторні та позакласні заняття) чи сучасні інноваційні технології (форуми, чати, веб-конференції, спілкування з викладачами через ІМ) чи і те й інше (так зване змішане навчання – blended learning).

Переваги блогів, як інструмента навчання:

1.   Наявність автора, як особи, яка виступає викладачем і таким чином здатна організовувати процес навчання належним чином. Цієї можливості, наприклад, не вистачає форумам. Іноді там з’являються «викладачі» – одна чи дві харизматичні особи, які намагаються організувати процес навчання та подачі матеріалів. Але оскільки форум – жанр принципово комунікаційний і масовий – їхні починання переважно закінчуються провалом.

2.   Наявність зворотнього зв’язку між учасниками навчання. Цієї можливості не вистачає деяким традиційним «архівним» сайтам, а також, безперечно, всім без винятку книгам. Ви можете прочитати яку завгодно книгу для спеціалістів, але сама по собі вона навряд чи зможе вас чомусь навчити. Потрібно доповнювати знання, отримані з книги, спілкуванням з зацікавленими людьми, викладачами та учнями.

3.   Можливість легко візуалізувати деякі навчальні матеріали. Наприклад, якщо йдеться про створення анімації у Flash – автор може легко викладати готові файли та приклади створених кліпів та банерів безпосередньо в блозі. Там само можна розмістити і покроковий процес створення таких банерів, а також доповнити його звуковими файлами та навіть відео. Цієї можливості, знову ж таки, дуже не вистачає книгам.

Навчальний блог за своєю суттю і структурою значно відрізняється від традиційного щоденника. Автор такого блога повинен постійно стежити за організацією навчальних матеріалів, створюючи зручну просту навігацію по архівах. Крім того, цінність такого блога прямопропорційна кількості та якості матеріалів, викладених у ньому. А от його RSS-стрічка буде мати вже трішки меншу цінність, оскільки туди потраплятимуть всі без розбору матеріали, що може бути цікаво тільки найбільш заповзятим учням. 

           

2.1. ПРИЧИН ВЕСТИ СВІЙ БЛОГ, АБО НОВЕ ХОБІ.

 

РЕФЛЕКСІЯ. Коли ви пишете – ви рефлексуєте. За день вчитель переживає багато яскравих моментів та емоцій, і записавши їх, він/вона зможе краще побачити, що варто змінити, зробити по-іншому, або ж навпаки насолодитись спогадами, ще й поділитись приємністю з іншими.

 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК. Пишучи блог, ви отримуєте зворотній зв’язок у вигляді коментарів чи лайків від свої колег, батьків учнів, друзів. До того ж, ви повинні тримати професійну марку, а це дисциплінує і водночас захоплює. Адже коли ви бачете, що коментарі позитивні, а популярність

вашого блогу росте  – у вас появляється азарт писати ще і ще. 

 

 КРЕАТИВНІСТЬ. Ви відпускаєте на волю свій креатив. Вам ніхто не каже, як правильно це робити і про що писати. За відсутності рамок, ми даємо нашим божевільним ідеям можливість стати реальністю.

 

КРИСТАЛІЗАЦІЯ ДУМКИ. Коли ви викладаєте свої думки на папері чи бачите на екрані свого ноутбука, вони стають чіткими. Абстракне стає конкретним. У такий спосіб ми вчимося писати, аналізувати і формуємо свій власний стиль. Щочастіше ви пишете, то з кожним разом ваша думка буде більш чітка і структурована.

 

МАСШТАБ. Якщо ви вже ведете свій професійний блог, то у вас, як у вчителя, зростає кількість слухачів, вони тепер є вашими читачами. Про ваші ідеї знають не лише учні і колеги зі школи, а й колеги з різних куточків країни (і світу теж). Для ваших читачів ви можете слугувати прикладом, натхненням, джерелом нових знань. 

 

2.2 КОРИСНІ  ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-БЛОГЕРІВ.

Часом у дуже простий спосіб можна зробити свою професійну діяльність цікавою і корисною. Можливо, ви чули вислів “Sharing means caring” (“Ділитися означає турбуватися”). Завдяки такому інструменту як блог, ви можете ділитись своїми знаннями, навчати когось, мотивувати, наповнювати освітнє інформаційне середовище чимось новим, давати хороший приклад, турбуватися про своїх читачів і просто насолоджуватись самим процесом створення чогось самостійно. 

1

Виберіть тематику вашого блогу. Темою блогу не може бути “освіта”, бо ви не в силі писати про все і одразу. Сфокусуйтесь на чомусь конкретному, наприклад “Інноваційні методики викладання фізики”, “Вікова психологія дитини”, “Інтерактивне викладання іноземної мови”, тощо. Тобто правило перше – сфокусуйтесь на тому, що вас найбільше цікавить і що може бути дійсно корисним для ваших колег/батьків/дітей.

2

Розміщуйте матеріали регулярно. Це не означає, що ви маєте писати до блогу щодня по п’ять дописів, але мається на увазі, щоб ви розміщували дописи з певною частотою. Це допомагає будувати аудиторію ваших прихильників. Якщо читач вашого блогу знає, що кожного вівторка у вашому блозі з’являється супермегацікава стаття, є ймовірність, що він/вона зайде знову і поцікавиться, що там. Якщо ж навпаки, ви розмістите одну статтю, закинете свій блог і тільки через місяць за нього згадаєте, це може негативно вплинути на відвідуваність блогу. 

3

Пишіть власні матеріали/думки і рефлексії. З одного боку це добре когось цитувати чи, до прикладу, зробити добірку вже готових матеріалів, але є одне “але”. Оригінальний матеріал є набагато популярнішим за просто знайдений і скопійований в блог з інших ресурсів. Якщо ви ілюструєте свою думку якимось відео, обов’язково зробіть маленьку рецензію на відео, витягніть з нього і опишіть найцікавіший момент. 

4

Не забувайте про права власності і ліцензію до взятих з інтернету матеріалів. Зазвичай на розповсюдження авторських фото, відео, статтей, тощо, діє заборона.

Ви повинні читати умови ліцензії на сайті, з якого ви берете той чи інший матеріал. Також важливо у описі до свого блогу вказати – буквально одним реченням –  що цей блог є вашою приватною власністю і для того, щоб поширювати його вміст, людина має звернутись до вас за дозволом.

5

Анонсуйте про свій блог у соціальних мережах. Пишіть коротенькі повідомлення у facebook про те, що на вашому блозі є нова стаття. Але не вставляйте в допис просто посилання на блог, а обов’язково пишіть якийсь меседж, запитуйте у своїх колег їхню думку, закликайте до дискусії. 

6

Дбайте про вигляд вашого блогу. Понад 65 % світового населення  сприймають інформацію за допомогою органів зору, тобто візуально. Тому якщо ваш блог гарно виглядає, то він привертатиме більше уваги, навіть тих, хто не цікавиться вашою тематикою, а просто зайшов глянути на красу, яку ви створили. Підбирайте фото і картинки великого формату, вирівнюйте поля, виділяйте ключові слова, суцільний текст розділяйте на абзаци, красиво оформляйте списки. 

           

3. ОГЛЯД БЕЗКОШТОВНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЛОГІВ.

Якщо ви сумніваєтесь, на якій платформі починати свій блог, скористайтеся наступною інформацією.

1.WordPress.com

WordPress.com - мабуть, самий багатий за можливостями сервіс для створення блогу. Безкоштовна версія включає в себе безліч функцій лічильники трафіку, фільтри проти спаму, SEO, чудові теми оформлення і ін. 

Багато популярних блогів, в тому числі блог    CNN politics,       зроблені     на      цій платформі. Якщо вам знадобиться більше

можливостей, ніж запропоновано в безкоштовній версії, то ви можете скористатися преміум-пакетом, в який входить замовлення доменів, розширені ресурси хостингу і ін. 

Неважливо ким ви є в блогосфері, експертом або новачком, ця платформа буде хорошим вибором в будь-якому випадку.

2. Blog.com

Blog.com - це ще одна платформа для ведення блогу, розроблена на програмному забезпеченні WordPress. Як і інші сервіси, вона має свої плюси і мінуси. З одного боку, вам буде запропоновано багато красивих тим і сучасних полігонів для безкоштовних акаунтів, які можна використовувати. З

іншого боку, на сервісі більше рекламних оголошень, ніж на WordPress.com (але ви можете замовити платне оновлення, щоб реклама зникла). 

Безкоштовне сховище, що надається Blog.com, становить 2 ГБ в базовій версії, що менше в порівнянні з WordPress.com, який надає користувачам 3ГБ.

3. Blogger

Google Blogger - відомий сервіс для ведення блогу, який так само включає в себе безліч різних опцій. 

Наприклад, в комплект Blogger входить призначений для користувача інтерфейс графічного дизайну, який дає користувачам можливість змінювати зовнішній вигляд блогу як їм завгодно (хоча,

що надаються Blogger оформлення далекі від наданих WordPress).

 

4. TypePad Micro

 

TypePad Micro ще один гідний сервіс зі створення і ведення блога. З його плюсів: дуже зручний інтерфейс і можливість імпорту / експорту вмісту блогу з інших сервісів.

Але, що стосується кількості додатків і пропонованих тем

TypePad Micro, то навряд чи воно

задовольнить самого звичайного блогера. Найдешевша обліковий запис обійдеться користувачеві в $ 8.95 за місяць і буде включати в себе додаткові теми оформлення, власний домен, а також технічну підтримку.

           

5. Jux

Це      інноваційний        сервіс,         який дозволяється обмінюватися контентом всередині Інтернету. Це не платформа для       блогів,        в        його традиційному розумінні, як ті, які згадувалися раніше, хоча має безліч схожих функцій. У Jux ви зможете створити свій мікроблог і ділитися     в        ньому         інформацією        з іншими користувачами. У шаблонах Jux немає віджетів, характерних для більшості блогів. Але замість цього Juxе забезпечить вам ясний і красивий підхід до ведення блога. Ви просто створюєте акаунт і можете відразу приступати до розміщення змісту.

Якщо вміст вашого блогу орієнтоване більше на візуальний контент, як фото та дизайн, Jux може здивувати навіть досвідчених блогерів.

Також цей сервіс пропонує відмінну підтримку мобільних пристроїв. 6. Tumblr

                                                                                                                                    Tumblr        є       популярною         і

багатофункціональної платформою мікроблогів. Надає ряд чудових, цікавих функцій, таких як аудіо-блогінг (поділитися музикою, наприклад), безкоштовні настроюються домени, сотні приголомшливих безкоштовних тем оформлень. Крім того, ви зможете

синхронізувати свій аккаунт в Tumblr з Facebook і / або Twitter так, щоб оновлювати власний контент тільки в одному ресурсі. 

Ще однією відмінною особливістю є створення групових блогів. Tumblr підтримує Google Analytics і Feedburner.

7. Posterous Spaces

Posterous Spaces є хорошим сервісом, схожим багато в чому з Tumblr. Він володіє хорошою системою приватності і перегляду публікацій, так що ви можете легко контролювати коло людей, які можуть бачити ваші публікації в цьому сервісі. Всі функції були розроблені так, щоб користувачі

могли публікувати контент максимально швидко і без будь-яких проблем. 

Сервіс має низку особливостей, включаючи безкоштовні мобільні додатки на iOS і Android смартфони, даючи можливість оновлювати блог на ходу, використовуючи простий, вдало-розроблений для користувача інтерфейс.

8. Blogetery

Це блог-сервіс на базі WordPress, який пропонує скромний набір функцій.

Безкоштовні облікові записи з порядком 140 тим, що настроюються домени і близько 40 плагінів в арсеналі. 

На всіх безкоштовних версіях

                                                                                                                                    Blogetery       присутні       рекламні

оголошення, але якщо ви хочете поліпшити свій аккаунт, то можна вибрати платний тариф, який буде коштувати 3.50 $ в місяць і відкриє вам доступ до додаткових тем, плагінів, підтримки по email і 5 ГБ місця для зберігання ваших матеріалів. Крім того, ви зможете позбутися від реклами. 

 

9. Weebly

Weebly пропонує вам більше, ніж просто розробка блогу і його ведення. 

Це сервіс є повнофункціональним будівельником веб-сайту. Weebly має зручний          інтерфейс, підтримкою галереї зображень і слайд-шоу, аудіо- та відеофайлів, карт і т. П. До доповнення, ви можете оптимізувати

використання платформи для розробки дизайну, що дозволить Вам створити вебсайт для Вашого клієнта, ефективно використовуючи Weebly як систему з управління вмісту сайту.

                         10.         LiveJournal

LiveJournal (Живий Журнал, часто скорочено просто ЖЖ) пропонує блог-сервіс з соціальним підтекстом. Ви можете взаємодіяти і спілкуватися з   іншими          учасниками          ЖЖ   на сторінках свого блогу.

Соціальність цього блог-сервісу виступає його єдиним помітним

перевагою для більшості людей, що користуються Живим Журналом.

Фотостоки (сайти із безкоштовними і якісними фото), для ілюстрування своїх матеріалів:

http://www.imcreator.com/free https://picjumbo.com/ https://pixabay.com/ http://www.splitshire.com/

             http://www.gratisography.com/                                       

ВИСНОВКИ

Інформаційні технології сьогодні присутні майже у всіх сферах нашого життя. Ми користуємося перевагами його використання, особливо в галузі комунікації. Спілкування – це одна з перших і основних частин сучасної освіти. Фактично сьогодні Інтернет відіграє ключову роль у спілкуванні, і один із способів, його використання, – це ведення блогів. 

Блоги не потребують значних технічних знань, що робить його більш інклюзивним інструментом. Крім того, ведення блогів є педагогічним: ми є вчителями, але ми також є учнями. Як ми можемо навчити дітей любити навчання, якщо вони не люблять навчатися самі? Вчителі можуть використовувати блог, щоб залишатися на зв'язку з учнями, батьками та цілою шкільною спільнотою. Вони також можуть використовувати блог для публікації та оприлюднення фотографій, статей, інформаційних бюлетенів, занять та проектів класів, а також щоб батьки могли спостерігати  про прогрес власних дітей.

З іншого боку, блоги спонукають учнів читати і писати, що покращує їхню грамотність. Він може служити як цифровий портфель, що забезпечує зберігання творів, фотографій та інших необхідних матеріалів. У цьому аспекті блог сприяє співпраці між учнями, а також дає можливість відслідковувати їхній прогрес у своїй роботі через порівняння старих та нових результатів. Блог – це місце, де діти можуть публікувати свої власні повідомлення, де вони можуть брати участь у дискусії, що йде в блозі, і взагалі – це місце, де можна навчатися веселіше та без стресів. Радість створення щось прекрасне приносить блог.

Блог створює спільноту. Блог пропонує співпрацю між вчителями та учнями на будь-якій відстані, де ми маємо доступ до Інтернету. Блоги розширюють ваш горизонт та надають можливість поділитися з перспективами, ідеями, планами уроків, методами та технологіями навчання, матеріалами. 

 

Завдяки блогу вчитель може надати потрібну інформацію до уроку у будьякій зручній та візуальній формі, якою учні можуть скористатися як на уроці так і вдома при виконанні домашнього завдання або дистанційного навчання. Завдяки блогу можна показувати майстер-класи, лабораторні експерименти, задавати практичні завдання, робити інтерактивне спілкування між педагогом та учнями. Отже блог – це сучасний та зручний інструмент учителя.

 

 

“Sharing means caring”  

                                                                               “Ділитися означає турбуватися”                                       

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет: Мережі, НТМLі телекомунікації: Навч.посібник. Самовчитель. – 6-те вид., доп.таоновл. – Львів: ПСД Глинський, 2009. – 240 с.

2.   Стеценко В.П.   Створення та підтримка персонального освітянського сайту     Умань: Візаві, 2011.- 107 с.

3.   http://www.optimization.com.ua/articles/top-free-online-blogging.html

4.   http://www.tolerspace.org.ua/ua/blog/

5.   https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3

6.   http://blogosphere.com.ua/2009/02/26/teaching-in-blog/

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Танник Наталія Альбертівна
  Дякую! Доступно і зрозуміло написано.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Серевко Тарас Андрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Серевко Тарас Андрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Мілько Ірина
  Дякую!Просто,доступно,якісно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
pdf
Додано
22 липня 2019
Переглядів
1522
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку