Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Екологічне виховання у школі

Про матеріал
Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого середовища існування людини.Одним з осередків екологічного виховання можна вважати комунальні заклади освіти, які відіграють важливу роль у формуванні екологічного світогляду. Співпраця профільних шкіл та комунальних закладів дозволяє надавати більш повне та гармонічне екологічне виховання школярів.
Перегляд файлу

УДК:37.033:373

 

Екологічне виховання у школі

 

Гордієнко Ю. В.1

 

1Запорізький навчально – виховний комплекс № 60

 

Резюме. Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого середовища існування людини.Одним з осередків екологічного виховання можна вважати комунальні заклади освіти, які відіграють важливу роль у формуванні екологічного світогляду. Співпраця профільних шкіл та комунальних закладів дозволяє надавати більш повне та гармонічне екологічне виховання школярів.

 

Summary.Gordianko Y.V., Ecological education at school.The system of ecological education involves the formation of the ability to analyze the phenomena of nature, a thrifty attitude to its wealth as an extremely important human environment. One of the centers of ecological education can be considered communal institutions of education, which play an important role in shaping the ecological world outlook. Collaboration of specialized schools and community institutions can provide a more complete and harmonious environmental education for school children.

 

Актуальність роботи пов’язана із сучасними масштабами екологічних змін у світі, які в наш час створюють реальну загрозу для життя людей, що робить украй гострою проблему зміни ставлення всього людства до природи. Цій меті служить саме екологічне виховання. Людина з давніх-давен цікавилася «біологією навколишнього середовища». Щоб вижити, вона мусила мати уявлення про рослинний і тваринний світ, що її оточував. Як зазначає видатний еколог Ю. Одум, – цивілізація виникла тоді, коли людина «навчилася» використовувати вогонь та інші засоби, які дали змогу їй змінити середовище свого існування (Кучерявий В. П.). Сьогодні ж, коли людина вивільнила колосальні сили природи і невпізнанно змінила це середовище, коли знання законів природи стає необхідним, екологічневиховання зайняло чільне місце у сучасному суспільному житті (Бортнікова Л.В.).

Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого середовища існування людини. Одним із осередків екологічного виховання можна вважати комунальні заклади освіти, які відіграють важливу роль у формуванні екологічного світогляду, надають уявлення про рослинний та тваринний світ, що дозволяє поєднувати набуті в класах теоретичні знання з їх практичним втіленням.

Таким чином,мета нашої роботи полягає в простеженні ролі співпраці комунально-виховних закладів та загальноосвітніх шкіл в системі екологічного виховання на прикладі Запорізького навчально-методичного комплексу №60.

На сучасному етапі педагоги і батьки усвідомлюють важливість навчання школярів правил поведінки в природі, збереження всього живого на Землі. Першооснови екологічного мислення закладаються в сім'ї, яка покликана прищепити дітям систему екологічних цінностей, норм поведінки у природному середовищі.

У тісному взаємозв'язку із сім'єю має працювати і дитячий садок. Його завдання – через казки, міфи, ігри розвивати пізнавальні здібності дітей, знайомити їх з елементарними зв'язками живої і неживої природи, впливом людини на природне середовище, завдяки чому в дитини формуватиметься потреба у спілкуванні з природою (Вершинін Н. А.).

Розпочате в дошкільному віці екологічне виховання триває на всіх етапах навчання у школі. Кожен із них має свою мету, завдання, відповідну віковим особливостям школярів методику.

На першому етапі (молодші школярі) забезпечується комплексне вивчення природи і розкриття учням її багатогранних аспектів: естетичного, санітарно-гігієнічного, екологічного, економічного. Також, діти мають зрозуміти залежність якості життя і здоров'я від стану довкілля, прагнути поліпшувати його. Діти – наше майбутнє, і вони повинні зберегти середовище для наступних поколінь.У нашій школі для молодших школярів були проведенні екскурсії до живого куточку у ЗОЦЕНТУМ. Також, на базі Позашкільного навчального закладу«Дитячий парк» Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області(далі ПНЗ «ДП «ЗМБС»») школярі молодших класів відвідували гуртки «Природна майстерня», «Диво світ», «Юні валеологи», «Маленькі розумники»,«Природа рідного краю».

На другому (5 – 7 класи) і третьому (8 – 9 класи) етапах учні накопичують знання про природні об'єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналізують і прогнозують нескладні екологічні ситуації, закріплюють правила поведінки в навколишньому середовищі. Водночас поглиблюються і збагачуються відомості про явища і закони природи, розкриваються причини екологічної кризи та усвідомлюється необхідність збереження природних комплексів (екосистем). Так, на базі Навчально-виховного комплексу №60 для школярів впроваджено окремий курс «Екологія рідного краю». Крім того, проводиться гурткова робота, акції «Чисте місто», «Довкілля», місячник «Краса Землі моєї».

На четвертому етапі (10 – 12 класи) завершується узагальнення здобутих екологічних знань, здійснюється моделювання простих кризових ситуацій. У навчальні плани включають інтегровані курси різних природничих, екологічних дисциплін.Також, в старших класах, здійснюється профільне та поглиблене вивчення біології та екології,впроваджено проект«Екологічний вектор».

Крім цього, з метою формування екологічної культури на базі нашої школи створено екологічне об’єднання «Юний еколог». Учасники об’єднання мають реальну можливість навчитися сприймати людину як невід’ємну частину природи. Члени об’єднання «Юний еколог» тісно співпрацюють з позашкільними установами, а саме з Ботанічним садом та ЗООЦЕНТУМом з питань проведення спільних проектів та заходів.

Таким чином, комунальні заклади допомагають профільній освіті сформувати в учнів різних класів уявлення про місце людини в природі, та дозволяють практично закріплювати отримані теоретичні знання з загальної біології та екології. Співпраця профільних шкіл та комунальних закладів дозволяє надавати більш повне та гармонічне екологічне виховання школярів.

 

Список літератури

  1.               Кучерявий В. П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 500с.
  2.               Бортнікова Л.В. Екологічне виховання як один із напрямів виховання учнів початкових класів / Л.В. Бортнікова // - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school /lessons_summary/upbring /37696/.
  3.                Вершинін Н.А. Виховання у молодшихшколярівлюбові до природирідного краю, інтересу до природознавчих занять // Початкова школа. 1998. № 10. С.9-11.

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Інші матеріали
Додано
17 березня 2019
Переглядів
224
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку