15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Екологічні ігри на уроках в початкових класах

Про матеріал

У системі роботи щодо ознайомлення учнів початкових класів із природою на основі екологічного принципу посідають вагоме місце ігри. Пропоную деякі дидактичні ігри, які допоможуть уточнити й уза­гальнити знання дітей про тваринний і рослинний світ, а також явища в неживій природі.

Перегляд файлу

Екологічні ігри на уроках в початкових класах

Ігрова діяльність в екологічному вихованні у формуванні гармонійних відносин із природою важлива з багатьох при­чин. Найважливіший аспект полягає в тому, що гра є про­відною діяльністю дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку, а також виступає засобом усебічного розвитку й виховання малюків. Дитяча гра зумов­лена віковими особливостями дітей.

Екологічного спрямування можна надати будь-яким іграм дошкільнят: творчим, театралізованим, будівельно-конструкційним, дидактичним...

Гра є активною формою пізнання навколишньої дійсності, це свідома й цілеспрямована діяльність. Гра по своїй суті відкриває шля­хи до пізнання світу.

Практичне, дієве освоєння дійсності в грі відбувається раніше, ніж здобуття знань. Цю думку дослідників теорії гри має враховува­ти практика. У системі роботи щодо ознайомлення учнів початкових класів із природою на основі екологічного принципу посідають вагоме місце й дидактичні ігри. Специфіку дидактичних ігор, особливості їх ви­користання треба розглядати як метод і форму навчання, форму організації дитячої діяльності.

Дидактична гра має свою структуру. Випадання певних структур­них елементів перетворює дидактичну гру на дидактичну вправу. На це обов'язково варто звертати увагу в організації дидактичних ігор.

Пропоную деякі дидактичні ігри, які допоможуть уточнити й уза­гальнити знання дітей про тваринний і рослинний світ, а також явища в неживій природі.

Ігри для ознайомлення з деревами і кущами

Ознайомлюючись в іграх із деревами і кущами, діти поступово запам'ятовують їх, учаться знаходити відмінні ознаки різних рослин, називати їх окремі частини, загальні зовнішні ознаки. Тому програмні завдання поступово ускладнюються: від знаходження рослини за на­звою до більш повного її опису, добору за належністю до певного виду й виділення рослини з групи інших на основі характерних зовнішніх ознак.

Ігри дітей старшого віку ускладнюються також тим, що дітям на­зивають велику кількість дерев і кущів (до 6—7), відмінні ознаки яких вони мають знати.

ХТО ДЕ ЖИВЕ

Завдання: класифікувати рослини за їх будовою (дерева, кущі).

Ігрові дії: втекти від лисиці.

Правила: шукати дім після сигналу, правильно визначити дім.

Обладнання: шапочки-маски лисиці, зайців, білок.

ХІД ГРИ

Гра проводиться під час екскурсій у ліс і парк. Вихователь говорить дітям: «Ви будете білочками і зайчиками, а хтось один із вас — лиси­цею. Білочки шукають рослину, на якій можуть сховатися, а зайчики — під якою можуть сховатися...». Під час гри вихователь допомагає дітям уточнити, що білки живуть і ховаються на деревах, а зайці ховаються в кущах. Вибирають ведучого-лисицю, дають йому шапочку-маску лисиці, а дітям — шапочки-маски зайців і білочок. Зайчики і білочки бігають по галявині. За сигналом «Обережно — лисиця!» білочки біжать до дерева, зайчики — до кущів.

Лисиця ловить тих, хто неправильно виконав завдання.

УГАДАЙ, ЯКИЙ НАШ ДІМ, УСЕ ПРО НЬОГО РОЗПОВІМ

Завдання: описати дерева і знайти їх за характерними ознаками.

Ігрові дії: складання і відгадування загадок про дерева.

ХІД ГРИ

Гру проводять у лісі, парку, сквері. З групи дітей обирають ведучо­го, інших вихователь ділить на дві підгрупи. Кожна підгрупа обирає собі дерево, описує його ведучому, а він має пізнати рослину й на­звати «будинок», у якому «живуть» діти. Наприклад, діти кажуть хо­ром: «Угадай, який наш дім, усе про нього розповім!». Потім один із них описує: називає колір стовбурів, згадує про висоту дерева, фор­му, величину листя, плоди й насіння (вихователь, за потреби, нагадує послідовність опису).

Увага! Називати дерево можна лише після опису.

 

Ігри для ознайомлення з кімнатними рослинами

МАГАЗИН «КВІТИ»

Перший варіант

Завдання: описати, знайти й назвати предмети за характерними ознаками.

ХІД ГРИ

На столі розставляють кімнатні рослини так, щоб дітям було добре видно кожну з них. Це — магазин «Квіти». Покупці (діти) не нази­вають уподобаної рослини, а лише описують її. Продавець повинен упізнати й назвати її, а відтак видати покупку.

На початку гри вчитель може сам виконати роль покупця й по­казати зразок опису, нагадуючи послідовність: чи є стебло і яке воно, якої форми листя, як вони забарвлені, яка в них поверхня, міцність, чи є квіти, скільки їх, якого вони кольору. Потім педагог сам описує рослини.

Далі гру можна ускладнювати, продаючи в магазині рослини, різні за місцем зростання. Можна ввести роль директора, який розподіляє квіти по відділах. Покупцю запропонувати назвати відділ: польові квіти, садові квіти, кімнатні рослини, а відтак описати її.

Другий варіант

Завдання: згрупувати рослини за місцем зростання, описати їх зовнішній вигляд.

ХІД ГРИ

Магазин влаштовують на кількох столах. Окремо можна розташу­вати дикорослі, кімнатні, садові рослини, залежно від того, яку ознаку покладено в основу угруповання.

Діти виконують ролі продавців і покупців. Щоб купити, треба опи­сати рослину, яку вибрано, але не називати її, а лише сказати, де вона росте. Продавець має здогадатися, що це за квітка, назвати її й відділ, у якому вона стоїть (лісових, польових, садових квітів, кімнатних рос­лин), а відтак видати покупку.

Протягом гри ролі можна змінювати.

Під час цієї гри діти також засвоюють, що квіти на клумбах і кім­натні рослини вирощують для краси. Квіти дарують людям на свя­та, коли йдуть у гості. Квіти приносять радість, їх можна купити у квітковому магазині. Розкажіть дітям, що квіти бувають польові, лісові, садові, вдома вирощують кімнатні рослини. У них різні стебла, листя, квіти.

 

Гра для ознайомлення з овочами та фруктами

 ОПИШИ, Я ВІДГАДАЮ

Завдання: виділити й назвати характерні ознаки овочів і фруктів у відповідь на запитання дорослого.

Ігрова дія: загадування загадок дорослому.

ХІД ГРИ

Овочі та фрукти розкладають на столі. Стілець вчитель став­лять так, щоб рослин йому не було видно.

Педагог каже дітям: «З овочів, що лежать на столі, оберіть один. Я буду запитувати, який він, а ви відповідайте. Тільки не називай­те його. Я спробую відгадати за вашими відповідями». Вихователь починає ставити питання у визначеній послідовності: «Який за фор­мою? Увесь, як кулька? Ямки є? Якого кольору?» і т. д.

Діти детально відповідають на запитання. Після того як діти на­звуть характерні ознаки, вчитель відгадує загадки.

В наступних іграх запросіть дітей до обговорення проблем  охорони природи. Можна використати питання:

 • Який транспорт завдає шкоди повітрю, воді тощо?
 • Якому транспорту треба надавати перевагу? Чому?
  • Що з чого зроблено?

Наголошуємо, що основою, сюжетною канвою дидактичної гри є ігрові дії, завдяки яким діти реалізують свої ігрові задуми. Без підпорядкованих певним правилам дій гра неможлива.

ДЕ І НА ЧОМУ ЛЮДИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ?

 

ХІД ГРИ

Вчитель  розповідає дітям про те, що люди використову­ють різні засоби пересування, і роздає великі картинки: на одній із них зображено море, на другій — вулиця, на тре тій — небо, на четвертій — рейки, на п'ятій — шосе. На маленьких картинках зображено різні види транспорту: потяг, літак, вертоліт, автомобіль, велосипед, кінь тощо. Кожен із гравців добирає засоби пересування відповідно до змісту центральної картин­ки. Виграє той, хто швидше збере свої картинки і придумає невеличке оповідання про той чи інший засіб пересування.

Якщо в дітей виникають труднощі, вихователь пропонує згадати, про що їм читали, що вони бачили.

МАНДРІВКА ПО МІСТУ

ХІД ГРИ

Вчитель добирає різні картинки: на одних із них зображені робітники, школярі, мами з дітьми, спортсмени, бабуся з кошиком і т. д.; на інших — види транспорту: трамвай, автобус, тролейбус, ве­лосипед, мотоцикл; на третіх — будинки і прикраси міста: фонтан, статуя, сквер, пошта, магазини: посудний, книжковий, продуктовий.

Картинки розкладаються на столах у протилежному кінці  кімнати або в різних її місцях.

За допомогою лічилки діти діляться на чотири групи за кількістю завдань у грі. До групи входять 2—3 дітей. Кожній групі дають зав­дання: одній — подивитись, хто живе в місті, і зібрати картинки, на яких зображені люди; другій — на чому люди пересуваються, і зібрати картинки, на яких зображено транспорт; третій — розглянути прикра­си міста і т. д. Решта дітей чекає «мандрівників».

«Мандрівники» повертаються, кладуть на тацю зібрані картинки й розповідають про них. Якщо картинок небагато, діти розповідають про всі, якщо багато — лише про деякі.

ЩО З ЧОГО ЗРОБЛЕНО?

ХІД ГРИ

Вчитель звертає увагу дітей на те, що всі предмети в кімнаті зроблені з різного матеріалу: дерева, скла, паперу, пластмаси і т. д.

Діти разом із вихователем підходять до різних предметів (меблі, кар­тини, вікна, люстри і т. д.) і розповідають, з чого вони зроблені. Що зро­блено з природних матеріалів? Де ці матеріали можна знайти у природі?

Щоб потім можна було підбити підсумки, педагог готує кольорові кружечки й роздає дітям: тим, хто назвав предмет, зробле­ний із дерева, дає зелені, зі скла — білі, з металу — жовті і т. д.

Наприкінці гри діти рахують, скільки кожен із них назвав предметів і взагалі, скільки у групі предметів із дерева, скла і т. д.

Подібні ігри можна проводити також під час прогулянки.

 

 

ЗАЯЧИЙ ПИРІГ

У грі можуть брати участь шість-вісім дітей. Кожен вибирає собі листок з якого-небудь дерева: берези, тополі, клена, липи, осики, дуба тощо. Один з гравців – Зайчик, у нього листка немає. Всі говорять:

Зайчику, зайчику

Спечи пиріжок!

Зайчик кладе свою руку на коліна, долонею доверху – це нижній корж пиріжка. Потім запитує по черзі всіх:

„З якою начинкою спекти?”.

Діти відповідають залежно від того, який у кого листок ( з тополиною, липовою, березовою тощо). Дитина кладе руку з листком долонею догори на нижній корж пирога. Коли весь пиріжок спекли, Зайчик закриває його своєю рукою долонею вниз, а всі просять:

Зайчику, зайчику,

Пригости пиріжком!

„З якою начинкою?” – запитує Зайчик у того, хто просить. Він повинен назвати, а той, у кого такий листок, вийняти руку і розповісти про „начинку”. Якщо дитина розповідає неправильно – всі кричать: „Згорів пиріжок!”. Той, хто помилився, виходить з гри.

 

 

СІРИЙ ВОВК

Діти за допомогою лічилки обирають Вовка. Вовк, взявшись за щоку, сідає, згорбившись, де-небудь на горбочку і мовчить. Діти рвуть біля нього траву і промовляють:

І рву, і рву горішечки,

Не боюсь вовка ні трішечки!

Потім вони кидають на Вовка траву і тікають. Вовк намагається зловити когось з дітей. Кого зловить, той стає Вовком. Гра починається спочатку.

 

 КВОЧКА                                 

   Одного з дітей обирають Шулікою. Він сидить, ніби порпаючись у землі. Квочка з курчатами, що тримаються одне за одного, підходять до нього.

 - Що ти робиш?

 - Пічку копаю.

 - Нащо тобі пічка?

 - Запалити вогник.

 - Нащо тобі вогник?

 - Приставити горщик.

 - Нащо тобі горщик?

 - На окріпчик.

 - Нащо тобі окріпчик?

 - Твоїм дітям очі випарювати.

 - Нащо, за що?

 - Щоб не лізли в городчик.

 - Позакладай та й не будуть лізти.

 - Я позакладаю, а вони лізуть.

 - Закладай хмизом, ломаччям, вилами, рогачами, коцюбами, столом, мисником, ложками, мисками, скатертиною.

 - Я позакладаю, а вони лізуть!

Я закладаю, а вони лізуть!

Накидається на курчат.

 - Гай, гай, гай! Квок!...Квок!...Квок!...

Спіймавши курча, Шуліка відводить його у свій дім і знов кидається, поки не переловить усіх. Потім обирають нового Шуліку. Гра триває.     

 

КОЗА

 Перед грою вибирають Козу. Її підводять до стінки, сідають віддалік і кричать:

        Коза, коза, бе-е.

        Коза сердиться, тупає ногами, співає:

                       Я Коза-Дереза,

                       Півбока луплена,

                       За півкопи куплена,

                       Ту-пу, ту-пу ногами,

                       Сколю тебе рогами,

                       Ніжками затопчу,

                       Хвостиком замету,

                       Бррр…

  Потім діти гладять її по спині і запитують:

     - Коза, коза, де ти була?

     - Травку їла.

     - Чого сюди прийшла?

     - Одпочити.

  Після цього всі діти тікають, Коза ганяється за ними. Кого вона зловить, той стає Козою.

 

БОБЕР                                               

Діти обирають Бобра: беруться по черзі за кийок, ціпок чи паличку однією рукою, чия рука буде зверху, на кінці кийка, той стає Бобром. Далі обирають Мисливця: всі кладуть по одному пальцю на чиє-небудь коліно так, щоб пальці сходились кінчиками („зірочкою”). Один з гравців лічить пальці, проказуючи лічилку:

                Котилася торба

                З високого горба,

                А в тій торбі –

                Хліб та паляниця.

                Кому доведеться,

                Той буде жмуриться.

 Останній на цій лічбі стає Мисливцем, решта – хортами. Хорти вибирають собі клички: Сірко, Рябко, Крутько, Бровко, Лиска, Співко, Знайда, Жук. Мисливець з Бобром відходять далі, щоб ходити не бачили, де ховається Бобер. Мисливець сідає, заплющує очі і співає:

                         Ой ти, старий бобре,

                         Заховайся добре,

                         Бо я хорти маю,

                         На поле пускаю.

 Бобер мусить сховатися, поки Мисливець доспіває. Мисливець гукає: „Хорти з лісу!”. Хорти біжать, шукають Бобра, той утікає. Тікаючи, він може ховатись по кілька разів, а хорти шукати його. Мисливець сам не шукає і не

ловить, тільки кричить, коли бачить, що хтось лінується: „Шукай Сірко! Лови Бровко!” Якщо хтось втомиться, Мисливець завертає його: „Сюди, Лиско! Не руш, Співко!”. Той, хто перший зловить Бобра, стає Бобром, а той, хто був Бобром – Мисливцем.

 

ПТАШКА В ЛІСІ

 -Пташко, пташко, коли з клітки в небо злетиш? – Тричі повторюють діти, ходячи довкола Пташки, що стоїть нерухомо із зав’язаними очима. Потім усі зупиняються, і один з гравців запитує:

 -Пташко, пташко, вгадай, хто відчинить твою клітку?

 Кого Пташка впізнає по голосу, той займає її місце.

 

 КОНИКИ                    

 Одні з дітей – за Коників, решта – за Їздових. На майданчику проводять лінію. По один бік стають Коники, по другий – Їздові. Коники, взявшись за руки, підходять до лінії, промовляючи:

 Тара, тара – тору,

          Вийшли коні з двору.

Сказавши це, вони розбігаються, примовляючи: „Цок, цок, цок”, а їздові ловлять їх. Спіймавши, відводять у певне місце, яке називають двором.

Коли всіх коників переловлять, діти міняються місцями.

 

   ГОРОБЕЦЬ

У неї грають переважно хлопчики. Роблять коло з трьох або більше пар, беруться за руки і рухаються в один бік, приспівуючи:

 Горобейчику, шпачку, шпачку!

 Чи бував ти в саду, в садку?

 Чи бачив ти, як мак сіють?

 Як мак сіють, як мак сіють!

Проспівавши це зупиняються: хлопчики повертаються один до одного і, затиснувши кулаки, розмахуються, наче сіють мак, і б’ють в такт у боки один одного по три рази з приспівом:

 Оце так мак сіють (5р.)

Потім роблять попереднє коло і рухаються, як раніше, приспівуючи:

         Горобеїчку, шпачку, шпачку!

 Чи бував ти в садку, в садку?

 Чи бачив ти, як мак цвіте,

         Як мак цвіте? Як мак цвіте!

Коло розривається, хлопчики повертаються один до одного і вдаряють по щоках три рази то правою, то лівою рукою, приспівуючи:

 Оце так мак цвіте (5р.)

 Знову стають у попереднє коло і рухаються, як і раніше, приспівуючи:

 Горобеїчку, шпачку, шпачку!

 Чи бував ти в садку, в садку?

 Чи бачив ти, як мак трусять?

 Як мак трусять, як мак трусять!

 Після цього швидко розривають коло, кидаються один на одного, хватають за чуба, стукаються головами і приспівують:

 Оце так мак трусять (5р.)

         У цей час трусять один одного добре.

 Ще співають інакше:

 Шпачку, шпачку, горобеїчку,

 Чи бував ти в мачку, в мачку?

 Чи видав же ти, як мак сіють?

 От так, так сіють мак,

 Морковочку, пастернак.

 Шпачку, шпачку, горобеїчку,

 Чи бував же ти в мачку, мачку?

 Чи видав же ти, як мак полють?

 Чи видав же ти, як мак полють?

 От так, так полюють мак,

 Морковочку, пастернак.

 Шпачку, шпачку, горобеїчку,

 Чи бував же ти в мачку, в мачку?

 Чи видав же ти, як мак товчуть?

 Як видав же ти, як мак товчуть?

 От так, так товчуть мак,

 Морковочку, пастернак. 

ГУСИ                      

 Вибираються Вовк і Господиня, решта грають гусей. Вовк ховається де-небудь у засідці, а Господиня, вибравши місце для своєї хати, гонить у поле гусей з двору. Коли гуси відійдуть на чималу відстань, господиня гукає:

 Господиня. Гуси, додому!

 Гуси. Вовк за горою.

Господиня. Що робить?

 Гуси. Гуску скубе.

 Господиня. Яку?

 Гуси. Сіру, білу, волохату.

 Господиня. Швидко ж мої гуси до хати.

 Гуси летять додому, Вовк кидається ловити, і, якщо зловить яку-небудь, веде до своєї засідки.

 Господиня знов гонить в поле гусей і знову кличе їх, як і раніше. Це триває до того часу, поки Вовк не переловить усіх. Тоді Господиня іде шукати гусей і заходить до Вовка.

 Господиня. Здоров, кум!

 Вовк. Здраствуй, кума!

 Господиня. А чи не бачив ти моїх гусей?

 Вовк. А які в тебе гуси?

 Господиня. Були, сірі, були й білі, та з двору десь залетіли; ось уже третій день шукаю.

 Вовк. І не бачив, і не знаю

 Господиня хоче йти, але вовк зупиняє її:

 -Вернись, кума, побалакаєм.

 Господиня зупиняється, чує писк і сичання гусей.

 Господиня. Що сичить, куме?

 Вовк. Та це, кума, льон товчуть.

 Господиня іде додому, Вовк знову зупиняє її:

 -Кума, побалакаємо.

 Господиня зупиняється і чує, як гуси б’ють крилами.

 Господиня. Що це таке, куме?

Вовк. Це плаття перуть.

 Господиня іде, Вовк знову:

 -Та постривай, кумо, побалакаємо. Господиня зупиняється і чує крик гусей. Вона обертається у той бік, звідки чути крик, і запитує.

 Господиня. А хто це кричить, куме?

 Вовк. Це гуси прилетіли. Іди подивись, може тут і твої є!

 Господиня іде дивитися і бачить своїх гусей. Усі вони сидять, взявшись за руки.

 -Пізнавай, кумо, де твої гуси.

 Господиня говорить:

 -Оцей мій, оце мій, а, крий Боже! Оце тут всі мої. Сірий Вовк, щоб ти згинув!

 Вона гонить гусей додому, і тим закінчується гра.

 

  СІРИЙ КІТ  

Гравці стають у ряд, один за одним, беруть один одного за пояс і ходять у різних напрямках: і прямо, і по колу, і змійкою.

У цей час між одним з гравців – Сірим котом, який стоїть першим і всіх водить, і тими, що стоять за ним і звуться мишами, відбувається такий діалог:

 -А є миші в стозі?

 -Є!

 А не бояться кота?

 -Ой, кіт, як поворушиться, то всіх мишей подушить!

З такими словами всі розбігаються, Сірий кіт ловить мишей. Кого спіймав, той стає котом, і гра починається з початку.

 

   ЛИС                         

Побравшись за руки, діти стають у коло, а один з гравців за вибором стає за Лиса і йде усередину. Коло рухається то праворуч, то ліворуч з піснею:

 Ха-ха, х-ха, гі-гі-гі!

 Лис зловився в капкані.

 Качки, курки, голуб’ята,

 Тіштесь, смійтесь: гі-гі-гі!

 Злодій вже у капкані.

 Ой, ой! Вирвавсь – утікайте!

 Тепер в нього страшна злість,

 Кого зловить, того з’їсть.

Коли проспівають усю пісню до кінця, кидаються врізнобіч, а Лис ловить. Кого спіймає, той стає Лисом, і гра починається спочатку.

 

ХТО ДЕ ЖИВЕ?

(За віршем О. Орач)

У кожного є свій дім. Ми живемо в будинках. Пташка мостить собі гніздечко. Слимак свою хатинку-мушлю тягне на собі, куди б не йшов. Зараз я називатиму тварину, а ви будете говорити, де вона живе.

Білка селиться в дуті,

їжачисько —у кублі,

Ведмедиця —у барлозі,

Вепр —у хащах верболозів,

Вовк—у лігві,

Лис—у норах,

Тигр —у джунглях,

Барс —у горах,

Красень-олень —у лісах,

А верблюд — в пустелі,

А могутній птах орел — у  гнізді на скелі.

 • А тепер назвемо домівки хробака (дощового черв'яка), крота,
  бджілки, ящірки, метелика, зайця, миші.
 • Для кого домівкою стала земля (повітря, річка, озеро)?

ЩО РАНІШЕ, А ЩО ПІЗНІШЕ?

Завдання: викласти логічний ланцюжок.

Дітям дають чотири малюнки:

 кущик суниці без квітів і плодів, із квітами, із зеленими, а також
стиглими ягодами.

Завдання: викласти малюнки в логічній послідовності: сонце, дощ, квітка, квітковий пилок, ягідка (плід, зерно тощо).

 

ГРА «ВІДГАДАЙ ТВАРИНУ ЗА ЇЇ ДОМІВКОЮ»

Живе на далекій півночі. Робить барліг з льоду та снігу, (ведмідь)

 • На річках та біля джерел будують собі хатки з дрючків і  багна. Під водою прокладають вхід до хат­ки, а всередині є окремі місця для сну і життя. (бобер)
 • Відкладає яйця в гнізді в глибокій норі на березі річки.( качконіс)
 • Домівка у вигляді малесенької чаші, яка склеєна слиною з кусочків кори, це гніздо робиться на високій гілці і вмішає в собі тільки одне яйце. (великий стриж)
 • Видовбане в старій, гнилій осиці дупло, що всте­лене стружкою. (дятел)
 • Його домівка - лісові зарослі й кущі. (глухар)
 • Глиняні горбики висотою до 45 см і діаметром 40 см, з камерами для яєць у верхній частині. (фламінго)
 • Гніздо у вигляді глиняної печі, розміщене на верхівках стовпів. Вага домівки може досягати 9 кг. (пташка-гнилівка)
 • У найглухіших куточках Карпат, під вивернутим  деревом, старим пнем, у густому молодняку влаштовує собі житло, яке вистелює гілками смереки та ялиці, мохом, листям, а вхід закриває  верхівками
  молодих дерев, (ведмідь)
 • Домівка найчастіше розміщена під дахом бу­динків. Вона зроблена з гілочок, глини, багна. (ластівка)

Дерево - домівка для багатьох тварин. І всі вони цілком добре уживаються поруч. Назви цих тварин. (білка, метелик-аматида, кажан, дикі бджоли, пта­хи, комахи, їжак)

 • Рятується від перегріву в пустелі, економлячи енергію і позбавляючи   себе від необхідності шукати їжу, в норі глибиною до 1 м і довжиною
 • до З м.
  (мавська білка)
 • Домівка з твердого вапняка завжди знаходиться на цій тварині, (равлик-павлик)
 • Домівка зшивається з листя й будується у формі намету. При цьому голками і нитками слугують ли­чинки, що виділяють слизьку шовковисту нитку, яка надійно зшиває два листки, (мурахи-кравці)
 • Нора має двері з шовковими завісами, які мо­жуть відчинятися,  зачинятися. Господар ховається за дверима, чатує на пролітаючих повз нього  комах.
  (павук-ктенізіда)
 • Глиняні гнізда, що переважають зріст людини учетверо.   В  одному такому  гнізді  може  жити 5 мільйонів господарів, (терміти)
 • Домівка розміщена у морській глибині, де панує цілковита   темрява   і   страшенний   холод.   Для освітлення її тварина користується своїм власним освітленням, що знаходиться на довгому плавці у вигляді бульбашки, (морський чорт)
 • Домівка - клейка павутина у вигляді округлої сферичної форми ( павук)

  ПАВУТИНКА

Учетель розподіляє ролі, кожній дитині прикріплює табличку з відповідною назвою чи малюнком. Учні стають у коло, один з них тримає клубок ниток і розпочинає гру: "Я липа, мені потрібне Сонце" ... інші продовжують по черзі:

" Сонце нагріває повітря", "Повітрям дихає білочка", "Білочка їсть горішки ліщини", "На ліщині живуть комахи", '"Комах- їдять жаби", "Жаб поїдають Лелеки», «Лелеки приносять радість людині», « Людині потрібне Сонце»...

Перший гравець тримає кінець нитки, а клубок кидає "Сонцю", від нього він     

мандрує до "Повітря", "Білочки", "Ліщини"... і тах дотиком поки всі гравці           

не будуть взаємопов'язані між собою клубком ниток.

На завершення гри вчитель пропонує ситуативні завдання: "Що трапиться

якщо ... (Менше тепла і світла буде надходити від Сонця, бо його закриють хмари диму"; "Всіх комах знищують за допомогою отрутохімікатів"; "Нерозумні діти повбивають жаб" і т.д), підводячи дітей до висновку про необхідність підтримання природної рівноваги і

небезпеку її порушення внаслідок діяльності людини.                                           

МОЖНА – НЕ МОЖНА

Учитель пропонує дітям уявити, що вони знаходяться у лісі й пригадати, як слід поводитися і чого не можна робити. Згодом пропонується ускладнений варіант гря: на слова вчителя "можна" або "не можна" діти називають відповідні вчинки.
Можна: -   милуватися красою природи

 •       саджати квіти, дерева; 
 •       охороняти рідкісні рослини;
 •       берегти молоді рослини;
 •       підгодовувати; птахів; 
 •       Не можна:

-  рвати багато квітів; 

-  ламати гілочки дерев, кущів;

 •      ловити метеликів, бабочок                              
 •      руйнувати  гнізда, мурашники та ін.
 •      ловити жаб; 

 

   ЇЖА ДЛЯ ПТАХІВ                          

Малюнки із зображенням птахів (горобець,, синиця, курка, качка), окремо –

із зображенням корму для них.

а) Вчитель показує малюнки птахів, діти їх називають, а потім показують

в) Вчитель описує корм, розповідає де його знайти, або як заготовити. Діти відшукують малюнок відповідної пташки, яка споживає його і показують

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

«НЕВПІЗНАНИЙ ОБ'ЄКТ»

Завдання

За частиною опису відгадайте рослину, про яку йдеться, і на карт­ках із цифрами 1,2,3 напишіть її назву. На обдумування — 10с. Роби­ти виправлення у записах-відповідях забороняється.

Опис рослини

 1.      Росте в лісах. Інколи розводять у садах.
 2.      Це багаторічна трав'яниста рослина. Квіти білі, запашні, зібрані в китицю. З лікувальною метою використовують листя і квіти рослини.
 3.      Плоди — червоні ягоди, отруйні. Листків 2—3. Вони великі, мають дугове жилкування. Цвіте в травні або на початку червня.

(Конвалія лікарська, або конвалія травнева.)

 

«ШДКАЗКА-ПОКАЗУХА»

На виконання — 1 хв. Одному з гравців пропонується список рос­лин (на пелюстках червоної ромашки), які потрібно зобразити жеста­ми, тілом, мімікою членам своєї команди так, щоб вони змогли їх відга­дати. Для відгадки дається три спроби.

Список рослин

 1.       Тюльпан, гладіолус, матіола, троянда.
 2.       Чорнобривці, мак, соняшник, конвалія.
   

 «НОВІТНІ РОБІНЗОНИ З ОСТРОВА ЗНАННЯ»

Кожний гравець має відповісти на запитання, записані на пелюст­ках білої ромашки. Тільки так він зможе потрапити на корабель, який доправить до нового конкурсу. Ті учасники, які не дадуть відповіді, зали­шаться на острові і стануть Робінзонами з острова Знання.

 Орієнтовні запитання

 1.       Японське мистецтво складання композицій із квітів. (Ікебана.)
 2.       Зубів не має, а кусає. (Кропива.)

3.Синьоока ця заброда в полі водить хороводи.

    Де вона вінки спліта — пшениці рідкі й жита. (Волошка.)

 1.       Повна діжка жита п'ятачком накрита. (Мак.)
 2.       Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає. (Барвінок.)
 3.       Назва якої квітки в перекладі з латині звучить як «зірка»? (Айстра.)

7.Вона цвіте в травневі дні між великим листом.
   Виснуть квіточки малі запашним намистом. (Конвалія.)

8. Я — найперша квітка в гаю
Синім цвітом зацвітаю.
Відгадайте, що за квітка,

Бо мене не стане влітку. (Пролісок.)

9. Я на сонце дуже схожа: золотиста, ніжна, гожа.

   Я щоранку розцвітаю, промінцями всіх вітаю. (Соняшник.)

10. Які дзвоники не дзвенять? (Квіткові і намальовані.)

II. Яку рослину називають королевою квітів? (Троянду.)

 1.      Яка квітка є рослиною-символом Голландії? (Тюльпан.)
 2.      Квітка-символ Японії. (Хризантема.)
 3.      Квіти якої рослини є в гербі Києва? (Каштана.)
 4.      Цвіт якої рослини шукають на Івана Купала? (Папороті.)
 5.      Продовж прислів'я «Без верби і... (калини нема України)».
 6.      Навесні — білим цвітом, а восени — червоним плодом. (Калина.)
 7.      Хто автор слів: «Зацвіла в долині червона калина,

ніби засмія­лась дівчина-дитина»? (Тарас Шевченко.)

 1.      Назва якої рослини у перекладі з грецької означає «травнева лілія долин»? (Конвалії травневої.)

 

 «ПЛАТА ЗА СВОБОДУ»

На острові Знання залишилися Робінзони. Щоб порятувати їх, то­вариші по команді або вболівальники повинні заспівати пісню чи роз­повісти вірш про квіти.

 

 «АЙСТРИ І КОЛЮЧКИ»

Відповіді на запитання повинні бути однозначними—«так» або «ні». Якщо відповідь правильна — у вазу, призначену для букета кожної команди, асистенти ставлять айстру, а якщо ні — квітку будяка.

Відповідають по черзі всі гравці.

Запитання

Для команди 1

 1.       У пісні співається: «А ... цвіте синьо-синьо». Мова йде про бар­вінок? (Ні.)
 2.       Цариця квітів — троянда? (Так.)
 3.       Лотос росте у річці? (Так.)
 4.       Якщо дарують букет, то кількість квітів беруть парною? (Ні.)
 5.       Найбільша квітка в амазонської лілії? (Ні.)

6. Чи можна робити інгаляцію від кашлю відваром бузини? (Ні.)
7.  Проліски цвітуть у квітні? (Так.)

 1.         З пелюсток троянди можна робити олію? (Так.)
 2.       Чи може рости на клумбі латаття біле? (Ні.)

10. У калини білі квіти? (Так.)

Для команди 2

 1.      Квіти чорнобривців синього кольору? (Ні.)
 2.      Найсильніший аромат у вечірні години дають квіти матіоли? (Так.)
 3.      Чи бувають чорні троянди? (Ні.)
 4.      Слово «гладіолус» перекладається з латині як «меч»? (Так.)
 5.      Чи ростуть тюльпани в дикому стані в природі? (Так.)
 6.      Чи цвітуть проліски влітку? (Ні.)
 7.      Чи є мелодія «Вальс квітів»? (Так.)
 8.      Чи бувають махровими суцвіття айстр? (Так.)
 9.      Чи можна хризантему назвати весняною квіткою? (Ні.)

10. Чи можна збирати весняні квіти з цибулиною? (Ні.)

БАРВИ ПРИРОДИ
Мета: розкрити дітям різнобарв'я природи рідного краю; навчати естетично сприймати світ природи; здійснювати сенсорний і мовленнєвий розвиток засобами природи.
Матеріал: об'єкти природи (на вибір вихователя).
Ігрові завдання – запитання:
- Хто віднайде більше квітів певного кольору?
                                        

- Хто скільки відтінків помітив у пелюстках однієї квітки (листка, неба, трави, землі та ін.)?

Звуки природи
Мета: навчити дітей прислухатися до звуків природи, пізнавати і розрізняти голоси птахів, інших явищ; розвивати фонематичний слух, виховувати бажання дотримуватися правил поведінки в природі, зокрема у лісі під час висиджування птахами пташенят.
Матеріал: записи різноманітних звуків, які чути в природі.
Ігрові завдання – запитання:
- Хто як співає?
- Упізнай «співака» за голосом (розпізнавання голосів птахів).
- Хто господар цього голосу?
- Хто більше почує різноманітних голосів у природі?
- Про що вода співає навесні?
- Шум зеленого гаю.

РОСЛИНИ НАШОГО ЛІСУ
Мета: закріпити знання про природні багатства рідного краю, про лісові рослини своєї місцевості.
Матеріал: гілочки, листки, плоди різних лісових рослин.
                                            Хід гри.

Гра проводиться після екскурсії, збору та вивчення природного матеріалу. Вихователь називає рослину. Дитина, у якої є листок або плід цієї рослини, розповідає все, що знає про неї. Інші діти можуть доповнювати.
Гра завершується загадуванням та відгадуванням загадок про рослини лісу, дидактичними вправами «Що було б, якби в лісі зникли всі дерева», «Що було б, коли б кожна дитина нашої групи разом з батьками зламали для себе по одній гілочці берези і вирубали б по одній ялинці?»
Примітка. Аналогічно можуть проводитися дидактичні ігри про рослини саду, городу, поля.

ТАНОК ЛІСОВИХ РОСЛИН
Мета: закріпити знання дітей про рослини лісу; розвивати вміння гратись у хороводні ігри.
Матеріал: шапочки із зображенням лісових рослин: суниць, ожини, горіхів, грибів.
Хід гри. Ведучий пропонує загадку:
Богатир стоїть багатий,
Пригощає всіх малят:
Івасика – суничкою,
Оксанку – полуничною,
Андрійка – горішком,
Петруся – сироїжкою,
Катрусю – малинкою,
Василька – лозинкою.
Після відповіді на загадку діти вибирають ролі за допомогою лічилок або за бажанням. Одягнувши відповідні атрибути, відходять убік. Всі інші діти утворюють коло й співають:
Хоровод
Ми підемо, ми підемо,
Спілу ягідку знайдемо.
У сунички гарні щічки,
Як у дівчинки Марічки.
Гарна ягідко смачна,
Затанцюй нам гопака.
Ти, суничко-ягідко, руку нам давай,
Ти, суничко-ягідко, у танок ставай!
Ми підемо,ми підемо,
Ожинові ягоди там знайдемо
Ожинові ягоди темно-сині,
Але вас нема в колі нині.
Ожинова ягода! Руку нам давай,
З нами разом весело в танці покружляй!
Ми підемо,ми підемо,
І грибок в лісі знайдемо.
Любий підосичнику,
Шапочку зніми,
І малятам ввічливо
Добридень скажи!
Любий підосичнику! Руку нам давай,
У червоній шапочці у танок ставай!
Ми підемо,ми підемо,
І горішків наберемо.
Ти, горішку кругленький,
Ти, горішку смачненький,
Не ховайся під листок,
А ходи скоріш в танок.
Діти виконують рухи відповідно до тексту.

ХТО ЛІТАЄ?
Мета: закріпити вміння дітей класифікувати комах за способом їх пересування; збагатити знання про характерні особливості комах.
Матеріал: картонки із зображенням різних комах.
Хід гри. Вихователь розкладає на столі картки із зображенням різних комах. За його сигналом двоє дітей відбирають картки із зображенням комах, які літають (метелики, бабки, комарі та ін.), повзають (мурахи, жуки, мухи), стрибають (коники).

ХТО ДЕ ЖИВЕ І ЩО ЇСТЬ?
Мета: закріпити знання про тварин, їхній спосіб поведінки, харчування; викликати бажання турбуватися про них.
Матеріал: картинки із зображенням тварин, кружечки для оцінки відповідей дітей.
                                                         Хід гри.

Педагог показує картинку із зображенням тварини й запитує: Хто це, де живе, що їсть? За правильну відповідь роздає кружечки. В кінці проводиться підрахунок кружечків у кожної дитини. Ставиться запитання: Як би ви могли допомогти тваринам, особливо взимку?

МОЇ ДРУЗІ
Мета: закріпити знання дітей про домашніх тварин, їхні зовнішні ознаки, чим харчуються. Формувати гуманне ставлення до них.
Матеріал: іграшки чи великі картинки із зображенням свійських тварин та маленькі картинки, на яких намальовано різний корм.
Ігрове завдання. Нагодувати своїх друзів – тварин.
Правила гри. Вибрати корм для певної тварини.
Хід гри. Варіант І. Перед грою прочитати дітям вірші, загадки про тварин та їх харчування. Під картинками тварин розкладаються картинки із зображенням різного корму, які не завжди співпадають із харчуванням певної тварини. Діти підбирають відповідний корм тварині.
Варіант II. Діти поділяються на дві групи: одні зображають тварин, інші прагнуть піднести корм. Якщо корм підходить цій тварині, вона дякує за годівлю.

ХТО БІЛЬШЕ НАЗВЕ
Мета: закріпити знання дітей про диких та свійських тварин; виховувати бажання допомагати тваринам.
Матеріал: картинки із зображенням диких та свійських тварин.
Хід гри. Дітям показують картинки із зображенням свійських і диких тварин. Вони називають тварину і ознаки, що її характеризують.

БУВАЄ - НЕ БУВАЄ
Мета: виявити рівень засвоєння природничих знань дітьми та їхнє вміння орієнтуватися у явищах природи.
Хід гри. Вихователь. Послухайте, будь ласка, що я вам зачитаю і скажіть, чи буває так, чи ні.
- Випав великий сніг, і зацвіли проліски.
- Хлопчик поїхав на лижах збирати суниці.
- У саду цвітуть троянди, а двірник замітає сніг на стежці.
- Падає жовте листя, а діти ідуть до школи.
- Випало багато снігу. Діти взяли санчата й пішли кататися з гірки,
- На деревах розпускаються бруньки. Цвітуть квіти. Готуються відлітати птахи.
- Хлопчик був у лісі і бачив у норі півня.

ВІДГАДАЙ ЩО ДЕ РОСТЕ

Мета: уточнити знання про назви рослин і місце їх росту, розвивати увагу кмітливість, пам'ять, бережне ставлення до рослин.
Хід гри. Діти стоять у колі. Вихователь (або дитина) кидає кому-небудь м'яч називаючи при цьому місце, де росте та чи інша рослина (сад, город, ліс, поле луг). Той, хто спіймав м'яч, повинен назвати відповідну рослину.

ЛИСТЯЧКО, КВІТИ, ПЛОДИ
Мета: вчити дітей активно використовувати знання про рослини; виховувати такі якості, як взаємодопомога, доброзичливість, витримку (щоб не зривали незрілі плоди).
Матеріал: вирізані або наклеєні на фланель чи замшевий папір листя, плоди, квіти.
Ігрове завдання: виростити плоди або квітку.
Правила гри: підбирати плоди до листя, квіток або навпаки.
Хід гри. Варіант І. На демонстраційній дошці викладіть дві гілки: на одній плоди, квіти і листя однієї рослини, а на другій – плоди і листя різних рослин, наприклад, листя аґрусу та плоди вишні. Чи дозріють ці плоди, розквітнуть квіти і навпаки? Бажаючі виправляють помилку – до листків добирають потрібні плоди, квіти.
Варіант II. На гілці з листям різні плоди, квіти, лише одні з них розміщені правильно.
Завдання. Замінити помилково вирощені плоди, квіти правильними.

ЖИВЕ – НЕ ЖИВЕ
Мета: навчити розрізняти об'єкти та явища живої та неживої природи.
Вихователь називає об'єкти і явища природи і пропонують визначити належність до певної групи.
Наприклад: вода, мак, каміння, грім, зірки, соняшник та ін.

Літає, ходить, повзає, плаває
Мета: закріпити знання про спосіб життя об'єктів природи.
Вихователь називає ( показує малюнки або зосереджує увагу на об'єктах природи), пропонує дітям визначити спосіб їх пересування.

У лузі (в лісі, у полі, в саду, на городі)
Мета: закріпити знання про рослини поля, лісу, саду, городу, лугу, використовуючи предметні картинки, або наявні об'єкти, пропонується згрупувати рослини за місцем їх поширення.

Примітки.
1. В іграх цієї групи дорослий, або дитина-ведучий називають об'єкти природи, а діти діють відповідно до завдань гри.
2. Дорослий може використати м'яч, що його кидають дитині, яка має дати відповідь.
3. Доцільно буде використати фішки для активізації дітей.
4. У кінці гри обов'язково наголосити на бережному ставленні до об'єктів природи.

ЗБЕРЕЖИ НАС
Мета: закріпити знання про деякі рослини і тварини, занесені до Червоної книги.
Матеріал: малюнок із зображенням лісу, галявини, неба; площинні зображення рослин і тварин, занесених до Червоної книги.
Ігрове завдання. За складами, позначеними різним кольором на малюнку, прочитати назви рослин, тварин, птахів, занесених до Червоної книги.

ІГРИ - МЕДИТАЦІЇ
Вчитель. Уяви себе квіткою (ромашкою, конвалією та ін.), пташкою, метеликом, хмаркою, дощиком, деревом та ін. Розкажи про свої дії, вибери лінію поведінки в цій ролі. Чи хотілося б тобі, щоб тебе топтали, рвали, просто нищили?

ІГРИ - ПОРІВНЯННЯ
- Чим подібні і чим відрізняються кролик і кішка?
- Що є спільного і відмінного у кішки та кошеняти?- Що спільного у кішки з тигро- Яка відмінність між білкою і кішкою. У чому їх подібність?
- Чим схожі кінь і корова? Що у них є відмінного?

Деякі поради педагогам щодо використання дидактичних ігор в екологічному вихованні.

 • Вчитель повинен чітко уявити мету гри, її перебіг, свою роль у ній.

• Вибір гри визначають як рівнем розумового розвитку дітей певної групи, так і завданнями виховання.

 • При виборі гри варто пам'ятати, що вона не має бути як надто
  складною, так і легкою. І в першому, і в другому варіанті дитина реагує
  однаково: втрачає інтерес до гри.
 •  Правильно обрана гра приносить дитині і користь, і радість.
 • При виборі гри слід враховувати попередню  роботу з дітьми.
 • Пам'ятайте, що дидактичні ігри допомагають активно керувати
  розвитком дітей, спрямовувати роботу їх розуму, організовувати їх увагу, робити увагу цілеспрямованою й осмисленою.
 • Розвиток самостійності мислення за допомогою гри в розв'язанні завдань екологічного виховання потребує системного підходу з вико­ристанням необхідної методики, дидактичного комплексу.
 • За потреби створюйте ситуації затруднення, коли дитина перед їх усуненням самостійно знаходить відповідь на запитання, творчо мислить.

 

docx
Додано
2 листопада 2018
Переглядів
3530
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку