Експертиза розділу підручника з інформатики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько)

Про матеріал

В 2017 році брав участь в конкурсі "Учитель року". Одним з завдань була експертиза підручника. Я робив експертний висновок

на Розділ 3 «Опрацювання текстових даних» підручника « Інформатика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько)

Перегляд файлу

 

Експертний висновок

на Розділ 3 «Опрацювання текстових даних»

підручника « Інформатика»

 для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(автори Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько)

 1.                   Зміст Розділу 3 повністю відповідає навчальній програмі курсу «Інформатика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, яка спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

На вивчення теми «Опрацювання текстових даних» за програмою виділено 6 годин. У підручнику, відповідно, автор створив 6 параграфів, які повністю відповідають програмі. Матеріал викладено доступно. Вважаю, що задоволено потреби усіх користувачів: для вчителя – це основа для складання плану уроку; для учнів – матеріал викладено цікаво, автор виклав додатковий поглиблений матеріал, для тих, хто захоплюється інформатикою у рубриці «Для тих, хто хоче знати більше»; батьки зможуть допомогти дитині у вивченні матеріалу завдяки алгоритмам дій, які присутні у кожному параграфі (покрокові алгоритми з малюнками). В розділі автор не забуває про те, що учні працюють в різних операційних системах і з різними версіями текстових редакторів. Для цих учнів створено спеціальні розділи:  «Для тих, хто працює з  LibreOffice» та «Для тих, хто працює з Microsoft Office 2010». 

 1.                   Автор систематизував матеріал, виклав всю інформацію послідовно. Актуальність роботи  визначається тим, що автор дібрав найуживаніші та найнеобхідніші для роботи в MS Word операції над різними об’єктами. Завдяки цьому учні будуть добре підготовлені для роботи в середовищі MS Word і знатимуть ази роботи, для подальшого поглиблення знань.
 2.                   В роботі повною мірою реалізовано особистісно-орієнтований підхід: автор пропонує на вирішення декілька видів завдань різної складності, які позначені умовними знаками (кожен знак відповідає рівню складності завдання чи питання. Всі знаки з розтлумаченням наведено на початку підручника). Автор демонструє декілька видів вирішення завдання (наприклад: демонстрація декількох способів оформлення фрагменту тексту у вигляді списку). Учні мають можливість ознайомитися з усіма варіантами, та обрати найбільш зрозумілішій для кожного з них. Компетентісний підхід реалізовано у можливості застосування набутих знать та вмінь у реальному житті: наведено приклади складання списків, таблиць та редагування графічний об’єктів не міфічних, а пов’язаних з життям школяра-підлітка. Діяльнісний підхід реалізовано через систему завдань, що спонукають учня до активної діяльності: є достатня кількість завдань, які учні виконують на кожному уроці за допомогою комп’ютера, також пояснено, як застосувати набуті знання на практиці за допомогою алгоритмів.
 3.                   На початку кожного підрозділу теми автор мотивує учнів до навчання порівнянням раніше набутих знань та вмінь з знаннями, які учні отримають, вивчаючи нову тему. Автор завжди наводить приклади матеріалу, який вивчався у попередніх класах, та показує на який рівень піднімуться знання учнів після вивчення нового матеріалу даної теми зараз.
 4.                   Відображення нової філософії шкільної освіти бачимо через розвиток ключових і предметних компетентностей: написання математичних та хімічних формул за допомогою спеціальних знаків та символів, створення розкладу занять за допомогою таблиць.
 5.                   Заслуговує на схвалення побудова й структура текстів: матеріал викладено послідовно, логічно поділено на параграфи, прослідковується зв’язок всього матеріалу, чіткість висловлювань, надання основних положень і термінів, в кінці кожного параграфу зроблено висновки та виділено найбільш головний матеріал у рубриці «Найважливіше в цьому пункті». Після кожного розділу є питання для перевірки знань, а на початку кожного розділу питання для актуалізації знань учнів з теми. Мова текстів лаконічна, зрозуміла, відповідає нормам української літературної мови, не містить молодіжного сленгу. Присутня діалогічність: автор завжди звертається до учня, спонукає його до діалогу.  В матеріалі відсутні елементи змісту й вимоги, які призвели б до перевантаження учнів. Матеріал розраховано на учнів з всіма рівнями знань.
 6.                   Автор приділив велику увагу ілюстрованому матеріалу. Цей матеріал надано у формі малюнків, скріншотів вікон і т.д Завжди текст доповнюється ілюстраціями, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та швидшому виконанню завдань на комп’ютері (учні в підручниках наочно бачать що, де і як потрібно зробити в текстовому редакторі MS Word, щоб правильно  виконати завдання).
 7.                   В розділі 3 реалізовано можливості методичного апарату в забезпеченні організації навчально–пізнавальної діяльності учнів: доцільно використано алгоритми – після викладення теоретичного матеріалу, автор надає алгоритм виконання практичного завдання на комп’ютері. Але хотілося, щоб в підручнику були більш різноманітні вправи не за рівнем, а за змістом та за типом. Також в розділі немає вправ для виконання групою учнів. Присутні тільки вправи для самостійного індивідуального виконання.
 8.                   Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій реалізовано через: самостійну роботу учнів, розділи «Для тих, хто хоче знати більше»  та нагадування про дотримання правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм перед роботою на комп’ютері. Працюючи самостійно, учні виховують в собі характер, звичку доводити роботу до кінця не покладаючись на інших. Знайомлячись з  розділом «Для тих, хто хоче знати більше», учні розширюють свої знання з предмета, що сприяє закріпленню любові до вивчення інформатики.
 9.              Підручник відповідає вимогам гендерного підходу в освіті. В розділі 3 відсутня сегрегація за ознакою статі, жінки та чоловіки не протиставлені один одному. Тільки в таблиці у завдання №1 на стр.89 в прикладах вказано тільки прізвища чоловіків, які отримують заробітну плату. Хотілося б там бачити і жіночі прізвища, адже жінки в нашій країні теж працюють.

 

Висновок 

В цілому розділ 3 підручника відповідає всім вимогам Державного стандарту. Достатньо матеріалу, матеріал цікавий та доступно викладений. Навчаючись за цим підручником можна досягти цілей та завдань, які поставлені в програмі навчання.

 

У плані побажань можна зауважити таке: доповнити розділ 3 різноманітними вправами, в т.ч. для групового виконання (після кожного підрозділу є вправи, але вони однотипні); терміни, надані в розділі 3, які присутні також в словничку в кінці підручника, можна позначити особливим знаком або кольором, адже в словничку зібрані найбільш важливі терміни, які учні обов’язково повинні знати та використовувати, тому вважаю доцільним звернути на них особливу увагу саме при вивченні параграфу; доповнити розділ 3 тестовими завданнями після вивчення всього розділу для самоперевірки учнів; доповнити розділ 3 рубриками «Чи знаєте Ви, що …» та «Цікаві факти з історії», вважаю, якщо в підручнику в цілому запропоновано ці рубрики, вони мають бути у всіх розділах.

 

 

 

 

Вчитель інформатики Міньківського

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»                                            Д.Ю.Жилєнков

 

 

11.11.2016р.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Савчук Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лемешко Юрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Стрельчук Маргарита
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Маркарян Поліна
  Очень хорошая экспертиза для образца.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пенько Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Бабіч Ганна Миколаївна
  Дякую Можна використовувати як зразок. В Інтернеті багато матеріалу загального характеру, а от конкретно експертизи підручника, як зразка, я не знайшла. Стане в нагоді у майбутньому на конкурсах Учитель року. Бо таке завдання часто є на цьому конкурсі.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
doc
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
631
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку