Електричний струм у газах. Види самостійного розряду в газах.

Про матеріал

В ході даного уроку учні вчаться лаконічно та логічно будувати відповіді,вчаться виступати перед аудиторією, готувати самостійно теоретичний матеріал.

Перегляд файлу

Тема. Електричний струм у газах. Види самостійного розряду в газах.

Мета. Навчальна. Систематизувати та узагальнити знання попередніх уроків, дати знання з нової теми.

 Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, вміння опрацьовувати  додаткову літературою.

Виховна. Вміти бути толерантним, тактовним.

Тип уроку: урок – прес - конференція

Методичні рекомендації.

За кілька уроків до відома учнів доводиться те, що урок буде проведений у формі прес - конференції, говориться про необхідність підготовки цікавих повідомлень з даної теми,  а також про  необхідність попрацювати з додатковою літературою.

Тривалість уроку – 90 хвилин.

І. Починаю урок перевірки рівня засвоєнь знань з тем «Струм в металах, напівпровідниках, розчинах, електролітах».Учні працюють кожний самостійно, після обмінюються картками, звіряються відповідями, обговорюють, аналізують помилки.

ІІ. Учні – теоретики  роблять повідомлення з теми. Учні в класі заповнюють роздані таблиці, занотовуючи головне.

ІІІ. Розв’язування задач з теми.

ІV. Підведення підсумків уроку учні роблять самостійно, визначають найкращих, найактивніших, за роботу яких пропонують поставити певні бали. Право корекції за роботу на уроці вчитель залишає за собою.

V. Домашнє завдання. Підготуватися до написання контрольної роботи з теми «Електричний струм у різних середовищах». Римкевич. №№862- 865.

Хід уроку

І. Тестові завдання.

1. Носіями електричного струму в металах є... А) електрони; Б) негативні йони; В) дірки; Г) катіони.

2. Питомий опір металів при збільшення температури…

А) зростає; Б) спадає; В) залишається сталим; Г) зростає прямо пропорційно.

3. Клас провідників, в яких електричний струм завжди  супроводжується хімічними змінами - це ...

А) метали; Б) кристали; В) електроліти;  Г) діелектрики.

4. Властивість провідників губити власний опір при температурі нижче певної називається:

А) левітація; Б) надпровідність; В) провідність; Г) генерація.

5. При абсолютному нулі чистий напівпровідник мав би властивості:

 А) діелектрика; Б)провідника; В) електроліту;  Г) вакууму.

6. На якому малюнку зображено вакуумний діод?

7. Основні носії заряду в напівпровіднику n-типу є… А) електрони; Б) дірки; В) йони; Г) молекули

8. На якому малюнку зображено перехід речовини у  надпровідний стан?

9. Явище  виходу електронів з металу при його нагріванні називається…

А) електроліз;Б) термоелектронна емісія;В) рекомбінація; Г) генерація.

10. Яку валентність повинен мати домішок до германієвого напівпровідника, щоб він мав «діркову» провідність?  А) п’ять;Б) три; В) чотири; Г) два

11. Яку характерну особливість має p-n-перехід (діод)?

А) провідність;Б) односторонню провідність; В) залежність від валентності; Г) відсутня.

12. В основі роботи фоторезистора лежить залежність опору напівпровідника від…

А)… температури;Б)… інтенсивності падаючого світла; В)… валентності; Г) ...часу.

13. Електричний струм в електролітах – це …

А) напрямлений рух йонів обох знаків;Б) рух електронів; В) рух молекул; Г) рух протонів.

14. На якому малюнку зображено терморезистор?

15. Математичний запис I закону  Фарадея…

А) ;   Б) ;  В) ;  Г)

16. На якому малюнку зображено залежність пи­томого опору провідника від температури?

 

 

17. Який закон встановлює  взаємозв’язок між масою речовини, що виділяється на електродах, і зарядом.

А) ;   Б) ;  В) ;  Г)

 

 

 

 

Учні отримують таблиці,заповнення яких відбувається під час проведення конференції

№п/п

Види розряду

Основні характеристики

Застосування

 

Електрична дуга

 

 

 

 

 

Іскровий розряд

 

 

 

 

 

Тліючий розряд

 

 

 

 

 

Коронний розряд

 

 

 

 

Наприкінці уроку можна дати можливість порівняти отриманий результат з роботою вчителя за посиланням https://bubbl.us/NDc2OTc1OS84MTI4MDgvMmFhODJlZjNlNWFlYjc2MmZlMzVmMDAzNWQ2NGI5MjI=@X

 

ІІ. План проведення конференції

 1. Іонізація газу. Поняття про самостійний та несамостійний розряди.

Демонстрація досліду. Іонізація газу.

 1. Електрична дуга та її застосування. Євген Патон  та його відкриття.
 2. Іскровий розряд. Блискавка та її види.
 3. Тліючий розряд.  Демонстрація досліду. Світіння у газосвітній  трубці.
 4. Коронний розряд.

ІІІ. Питання для закріплення.

 1. Газ при звичайних умовах провідник чи діелектрик?
 2. Назвати іонізатори газу : полум’я, УФ, рентгенівське проміння, гама-промені.
 3. Носіями заряду в газах є…електрони та йони обох знаків.
 4. Проходження електричного струму через гази називається…газовий розряд.
 5. Розряд, який відбувається тільки під дією зовнішніх іонізаторів, а після вимкнення іонізатора припиняється називається… несамостійний.
 6. Розряд у газі, що зберігається після припинення дії зовнішнього іонізатора…самостійний.
 7.  Назвати  умови виникнення самостійного розряду: ударна іонізація ,утворення  електронних лавин.
 8. Електропровідність у газах  здійснюється в основному за рахунок електронів та іонів.
 9. Блискавка являє приклад…іскрового розряду.
 10. Чому дуговий  розряд має таку назву?
 11. Що відбудеться з падаючою електричною дугою, якщо сильно остудити від’ємний електрод? Додатний?( Дуга згасне; дуга не зміниться)
 12. Чому збільшення діаметру проводу у високовольтних  лініях передач електроенергії приводить до зменшення втрат на коронний розряд?( зменшується напруженість біля поверхні).
 13. При якій напруженості поля починається самостійний розряд у повітрі, якщо енергія іонізації молекул 2,4∙10-18Дж, а середня довжина  вільного пробігу   електронів 5мкм? ( Відповідь: 3 МВ).
 14. Щоб електрон міг іонізувати молекулу газу, його кінетична енергія має перевищувати 15еВ. Якою має бути напруженість поля, щоб електрон таку енергію на шляху 1мкм? ( Відповідь: 15∙106В/м).
 15. Якою має бути  температура атомарного водню, щоб середньої кінетичної енергії поступального руху було досить для іонізації при зіткненні? ( Відповідь: 5∙104К).

ІV. Питання для обговорення.

 1. Чому блискавка має звивистий вигляд?
 2. Скільки коштує блискавка?
 3. Як поводитися, якщо сильна гроза застала нас  у лісі, полі?
 4. Під час грози  ви  тримаєте в руках  парасольку  та  собаку на  металевому ціпку , місце вашого знаходження відкрита місцевість. Як себе поводити?
 5. Улітку 1998 року на Кременчуцькому нафтопереробному заводі пролунав вибух велетенської сили. Вибухнув “десятитисячник” — великий резервуар для зберігання нафтопродуктів, який вміщає до 10000 кубічних метрів бензину чи інших продуктів нафтопереробки. Він був майже повністю зруйнований, оскільки в нього влучила кульова блискавка, яка проплавила його товсту металеву поверхню. Інформації про кульову блискавку.
 6. Які лампи економічніші: звичайні чи лампи денного світла?
 7. Про красиве явище природи – полярне сяйво.
 8. Чому полярні сяйва найчастіше виникають в періоди найбільшої сонячної активності?
 9. Чому полярні сяйва не спостерігаються в екваторіальних зонах і дуже рідко спостерігаються в середніх широтах?
 10.  Іноді навколо дротів спостерігається світіння, яке супроводжується тріском. Що це за явище?
 11. Чи пропонують учені  використовувати енергію блискавки?

Розробку нового, альтернативного джерела енергії, що в часи енергетичної кризи може практично озолотити нашу країну, використання руйнівної енергії феномену в оборонній галузі. Хоча  наші мирно налаштовані вчені й не хотіли б іти цим шляхом.

 1.  Цікаві повідомлення з теми.
doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
До уроку
Розділ 2. Електричний струм
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
1119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку