Факультативний курс для учнів "Світ кімнатних рослин"

Про матеріал

Факультативний курс “Світ кімнатних рослин(Автори: Вигівська Г.П., Матущенко Т.А) забезпечує зв'язок між кур­сом“Природознавство” 5клас та навчальним предметом “Біологія” 6 клас, його зміст адаптований до вивчення у 6 класі. У даному курсі поєднуються такі сфери оточуючого світу як природа, суспільство, людина.

Перегляд файлу

Світ кімнатних рослин

 

Факультативний курс для учнів 7-х, 8-х, 9-х класів загальноосвітніх шкіл (17год)

Автори: Вигівська Г.П., Матущенко Т.А.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Факультативний курс “Світ кімнатних рослин(Автори: Вигівська Г.П., Матущенко Т.А) забезпечує зв’язок між кур­сом“Природознавство” 5клас та навчальним предметом “Біологія” 6 клас, його зміст  адаптований до вивчення у 6 класі. У даному курсі поєднуються такі сфери оточуючого світу як природа, суспільство, людина.

Факультативний курс “Світ кімнатних рослин розрахований на 17 годин, про те  враховуючи  введення його у шостому класі та відповідно до  робочого навчального плану програма курсу збільшена до 35 годин. Порівняно з основною програмою пропорційно  збільшена кількість годин в кожній темі  та кількість практичних робіт, що сприятиме формуванню в учнів цілісної наукової картини світу і пізнавального інтересу учнів до вивчення наук про природу і біологію зокрема, дасть можливість застосувати набуті знання і вміння в повсякденному житті та побуті, розвиватиме вміння вести дослідницьку роботу, виховуватиме відповідальне ставлення до рослин та естетичні смаки.

 

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин за програмою факультативного курсу

Кількість годин, що стало за робочим навчальним планом

Вступ

1

3

Тема 1. Рослини,    які рекомендовані  для вирощування в приміщеннях

2

5

Тема 2. Розмноження кімнатних рослин

5

11

Тема 3. Догляд за кімнатними рослинами

3

9

Тема 4. Захист кімнатних рослин.

3

3

Тема 5. Композиції із кімнатних рослин

3

4

 

 

К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до навчальних досягнень учнів

3

Вступ.

Кімнатні рослини в нашому житті. Основні екологічні гру­пи рослин (світлолюбиві, тіне­витривалі, теплолюбні, холо­достійкі)

Учень (учениця)

називає:

• основні екологічні групи ро­слин;

характеризує:

• рослини світлолюбні, тіне­витривалі, теплолюбні, холодостійкі;

наводить приклади:

кімнатних рослин з різних екологічних груп;

робить висновки:

• про значення рослин у житті людини

5

Тема 1. Рослини,    які рекомендовані  для вирощування в приміщеннях

Життєві форми кімнатних рослин. Декоративнолистяні декоративноквіткові кімнатні рослини.

Практичні роботи

 1.   Визначення кімнатних рослин за визначниками.
 2.   Паспортиза­ція рослин

Учень(учениця)

називає:

 • одиниці класифікації рослин

характеризує:

 • життєві форми кімнатних рослин;

порівнює:

 • рослини різних систематич­них груп;

застосовує знання:

 • визначає за допомогою ви­значника кімнатні рослини

11

Тема 2. Розмноження кімнатних рослин

Розмноження рослин. Ріст і розвиток рослин. Розмноження рослин за допомогою листкових і стеблових живців, вусами та поділом ку­ща. Розмноження кімнатних рослин насінням. Пікіровка. Розмноження рослин за допо­могою цибулин.

Практичні роботи

 1. Живцювання рослин.
 2. Вплив стимуляторів росту на укорінення живців (гетероаук­сину та ауксину).
 3. Розмноження рослин за до­помогою вусів та поділом ку­ща.
 4. Визначення схожості насін­ня рослин і їх висівання.
 5. Пікірування рослин.
 6. Вигонка цибулинних рослин

 

Учень(учениця)

називає:

 • процеси життєдіяльності ро­слин: розмноження,  ріст, розвиток;
 • способи вегетативного розмноження рослин

спостерігає:

 • за результатами дослідів (ви­значення схожості насіння, проростання насіння, уко­рінення живців);

набуває практичних навичок:

 • живцювання рослин;
 • пікірування рослин;
 • розмноження рослин цибу­линами, вусами, поділом ку­ща;
 • визначає схожість насіння;

дотримується правил:

 • виконання дослідів з живцю­вання рослин;
 • визначення схожості насіння та вплив стимуляторів росту на укорінення живців

9

Тема 3. Догляд за кімнатними рослинами

Полив рослин. Обприскуван­ня. Формування крони, омо­лоджування. Грунтові суміші для кімнатних рослин. Пере­саджування. Посуд для вирощування рослин.

Практична робота

 1. Підживлення кімнатних ро­слин.
 2. Полірування листків.
 3. Визначення кислотності ґрун­ту.
 4. Приготування грунтів різної кислотності.
 5. Пересаджування рослин

 

Учень (учениця)

називає:

 • основні процеси життєдіяль­ності рослин: живлення, ди­хання, виділення, транспорт речовин;
 • складові грунту та їх вплив на розвиток рослин;

пояснює:

 • роль мінерального живлення в житті рослин;
 • значення транспорту речо­вин, транспірації;

дотримується правил:

 • приготування грунтових су­мішей;
 • пересаджування кімнатних рослин, їх поливу, форму­вання крони;

набуває практичних навичок:

 • виконує підживлення кім­натних рослин;
 • полірує листки;
 • визначає кислотність грунту

3

Тема 4. Захист кімнатних рослин.

Причини виникнення захво­рювань рослин та методи бо­ротьби. Комахи- шкідники. Грибкові захворювання. Профілактичні заходи для за­побігання хвороб кімнатних рослин.

Практична робота

1. Приготування настоїв для боротьби зі шкідниками

 

Учень(учениця)

називає:

 • найбільш поширені хвороби та шкідники кімнатних ро­слин;

розпізнає:

 • рослини вражені шкідника­ми чи хворобами;

набуває практичних навичок:

 • готує настої для боротьби з шкідниками кімнатних рос­лин

4

Тема 5. Композиції із кімнатних рослин

Створення композицій із кім­натних рослин.

Куточок пустелі. Кактусарій. Куточок тропічного лісу.

Практичні роботи

 1.   Створення композицій із кімнатних рослин.
 2.   Догляд за кактусами

Екскурсія. До оранжереї, тепличного господарства тощо вирощування

Учень (учениця)

наводить приклади:

 • кімнатних рослин, батьків­щиною яких є пустеля, тро­пічний ліс;

набуває практичних навичок:

 • створення композицій із кімнатних рослин;
 • догляду за кактусами;

робить висновки:

 • про значення кімнатних рос­лин в житті людини, умови кімнатних рос­лин в оранжереях, тепличних господарствах

 

 

 

Очікувані результати

У процесі вивчення факультативного курсу “Світ кімнатних рослин’’ учні розширюють знання про:

 • процеси життєдіяльності рослин (живлення, дихання);
 • умови, які необхідні для життєдіяльності рослин;
 • способи вегетативного розмноження рослин, ріст і розвиток;
 • захворювання кімнатних рослин та методи боротьби зі збудниками, які викликають ці захворювання.

Учні вільно зможуть охарактеризувати:

 • умови проростання насіння;
 • ріст і розвиток рослин, 'їх індивідуальний розвиток; роль мінерального живлення в житті рослин;
 • значення транспорту речовин, транспірацію.

Набути вміння:

 • визначати кімнатні рослини за визначниками;
 • доглядати за рослинами (підживлювати, пересаджувати, розмножу­вати);
 • проводити профілактичні заходи для запобігання хвороб кімнатних рослин.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Воробьева Р. Комнатные растения. - М.: Внешсигма, 2001.
 2. Жоголева В. Г. Цветы. - К.: Урожай, 1981.
 3. Николаенко Н. П. Справочник цветовода. - М.: Колос, 1971.
 4. Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения. — Л.: Наука, 1983.
 5. Тавлинова Г. К. Комнатное цветоводство. — Санкт-Петербург: Диа­мант, 1988.
 6. Хачанян Е. Комнатные растения. - М.: Внешсигма, 2000.
 7. Хессайон Д. Г. Все о комнатных растениях. - М.: Кладезь - Буке, 2001.

Юхимчук Д. Ф. Комнатное цветоводство. - К: Урожай, 1985.

 

 

1

 

doc
Додано
12 жовтня 2018
Переглядів
3854
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку