Фізичні диктанти, самостійні та контрольна робота з теми: "Тиск. Архімедова сила"

Про матеріал

Представляю фізичні диктанти, самостійні роботи та крнтрольну роботу з теми: "Тиск. Архімедова сила". До фізичних диктантів розроблені презентації.

Перегляд файлу

Фізичний диктант  з теми: «Тиск твердих тіл»

 1. Одиницею вимірювання тиску є…
 2. Чим більша площа опори, тим тиск…?
 3. Від чого залежить тиск тіла на поверхню?
 4. Запишіть формулу для знаходження тиску твердих тіл.
 5. Позначення тиску.
 6. Одиницею вимірювання площі є…
 7. Перетворити у паскалі:

А) 0,7кПа;

Б) 0,034МПа;

В) 56мПа;

Г) 9000мкПа

 1. Як зміниться тиск людини на підлогу, якщо вона підніме одну ногу? 
 2. Як зміниться тиск, якщо площу тіла зменшити?
 3.  Одиницею вимірювання сили є…
 4.  Розв’язати завдання «Віртуальний магазин»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віртуальний магазин

І варіант

Обрати лише ті предмети, які зменшують тиск

ІІ варіант

Обрати лише ті предмети, які збільшують тиск

 

Картинки по запросу цвях                                         Картинки по запросу танк      

                    а)                                                                     б)

Картинки по запросу портфель ранець                        Картинки по запросу ножиці                                                  

                  в)                                                            г)

   Картинки по запросу пасатіжи                                          Картинки по запросу троянда шипи

                     д)                                                                      е)

        Картинки по запросу шасі літака                                                  Картинки по запросу сандалі

                   ж)                                                                 з)

Картинки по запросу сокира                                    Картинки по запросу санчата

            и)                                                                                і)

 Картинки по запросу ковзани                                 Картинки по запросу шприц

                ї)                                                                 й)

                Картинки по запросу ласти                                     Картинки по запросу ніж   

                     к)                                                            л)

        Картинки по запросу краз                    Похожее изображение

                               м)                                                                       н)

              Картинки по запросу голка                                 Картинки по запросу книга

                         о)                                                             п)

        Картинки по запросу туфлі на шпильці                     Картинки по запросу диван

               р)                                                                         с)

               Картинки по запросу кактус                                             Картинки по запросу комар

                                        т)                                                                 у)

 

Відповіді

І варіант:

б;  в;  д;  ж;  з;  і;  к;  м;  н;  с

ІІ варіант

а;  г;  е;   и;  ї;  й;  л;  о;  п;  р;  т;  у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичний диктант  з теми: «Тиск  газів і рідин. Атмосферний тиск»

 1. В чому полягає причина тиску газу?
 2. Чому при надуванні кульки її об’єм збільшується в усіх напрямках?
 3. Як зміниться тиск газу при його нагріванні?
 4. Запишіть формулу для знаходження тиску рідини на дно посудини.
 5. Тиск, створюваний на поверхню нерухомої рідини, передається однаково в усіх напрямках – це…
 6. Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?
 7. Яким приладом вимірюють атмосферний тиск?
 8. Як називається газова оболонка Землі?
 9. Від яких фізичних величин залежить тиск рідини на дно посудини?
 10.  Сила, яка діє на дно будь – якої посудини  рідиною -…
 11.  Назва позасистемної одиниці вимірювання тиску - …
 12.  Тиск шару повітря на поверхню Землі називають…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота з теми: «Тиск»

І варіант

 1. Перетворити  в паскалі:

А) 2,4 кПа;

Б) 8700 мкПа;

В) 93 мПа;

Г) 0,03 МПа

2. Людина масою 70кг стоїть на лижах. Який тиск вона створює на сніг, якщо довжина лижі 2м, а ширина 10см?

3. Яка маса стальної пластини, яка створює тиск на поверхню  7кПа?Довжиналастини80см, а ширина 15см.

4.На  якій глибині тиск у гасі становить 4кПа?

 

 

 

 

ІІ варіант

 1. Перетворити  в паскалі:

А) 1200 мкПа;

Б) 105 мПа;

В) 1,8 кПа;

Г) 0,002 МПа

2. Знайдіть масу тіла, яке створює  тиск на поверхню 900 Па. Площа опори тіла дорівнює 200см2.

3. Який тиск створю на стіл залізна пластина товщиною 12см?

4. Яка рідина на  глибині 50см створює  тиск 6,3кПа?

 

 

 

 

 

ІІІ варіант

 1. Перетворити в паскалі:

А) 0,034МПа;

Б) 870мПа;

В) 9000мкПа;

Г) 2,5кПа

2. Знайдіть, який тиск чинить дитина на опору, якщо маса дитини 30 кг, а площа підошви  її взуття 0,03 м².

3. Трактор чинить на ґрунт тиск 40 кПа. Визначте його масу, якщо відомо, що опорна площа однієї його гусениці становить 6500 см2.

4. Довжина акваріума 50 см, ширина 25 см, висота 40 см. Який тиск чинить вода на дно акваріума, якщо він заповнений повністю?

 

 

 

ІV варіант

 1. Перетворити в паскалі:

А) 960мПа;

Б) 0,004МПа;

В) 6,9кПа;

Г) 3600мкПа

2. Людина масою 120 кг стоїть на лижах. Тиск, створений людиною, дорівнює 6 кПа. Визначте ширину лиж, якщо їхня довжина 1,6 м.

3. На столі стоїть суцільний куб, який створює на стіл тиск 8 кПа. Укажіть масу куба, якщо його густина 8900 кг/м³.

4. У цистерні, наповненій нафтою, на глибині 4 м поставлений кран. Визначте тиск на кран.

 

 

 

 

Фізичний диктант з теми: «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда»

 1. Яка сила діє на занурене в рідину тіло?
 2. Де вага металевого циліндра буде меншою: в рідині чи у повітрі?
 3. Запишіть формулу для знаходження виштовхувальної сили.
 4. Як зміниться виштовхувальна сила, якщо густину рідини збільшити?
 5. Запишіть умову плавання тіла.
 6. Чому плавати у морі легше, ніж у річці?
 7. Як буде поводити себе тіло в рідині, якщо його густина більша, ніж густина рідини?
 8. Де людина знайшла застосування виштовхувальній силі?
 9. Запишіть позначення і розмірність виштовхувальної сили.
 10.  Скільки води виллється з посудини, наповненої по вінця, якщо в неї занурити тіло об’ємом 100 см3?
 11.  Від яких фізичних величин залежить виштовхувальна сила?
 12.  Який дослід (метод) дозволяє виявити дію на тіло виштовхувальної  сили?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна  робота з теми: « Архімедова сила»

І варіант

 1. Перетворити:

А) 0,25 г/см3 = … кг/м3;

Б) 15г = … кг;

В) 1200мкН = … Н;

Г) 200см3 = …м3

2. Знайдіть об’єм тіла, яке повністю занурене у морську воду, якщо на нього діє архімедова сила 20Н.

3. В якій рідині може плавати мідний брусок?

4. Знайдіть куди занурене тіло масою 150г, якщо на нього діє архімедова сила 2,5Н. Густина тіла 0,4г/см3.

 

 

ІІ варіант

 1. Перетворити:

А) 900мг = …кг;

Б) 2,1г/см3 = …кг/м3;

В) 0,35кН = …Н;

Г) 500см3 = …м3

2. Знайдіть в яку рідину занурене тіло, об’ємом 50см3. Якщо на нього діє архімедова сила 0,4Н.

3. Чи плаватиме алюмінієва пластинка в гліцерині?

4. Знайдіть масу та об’єм тіла, яке повністю занурене у мастило і на нього діє архімедова сила 180Н. Густина тіла 3000кг/м3.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми:  «Тиск. Архімедова сила»

 І варіант

1.(0,5б.) Тиск тіла на опору тим більший, чим:

А) Більша вага тіла і більша площа опори

Б) Більша вага тіла і менша площа опори

В) Менша вага тіла і менша площа опори

Г) Менша вага тіла і більша площа опори

2.(0,5б.) Для вимірювання атмосферного тиску використовують:

А) Ареометр;       Б) Манометр;       В) Барометр;       Г) Динамометр

3.(1б.) Тиск рідини в посудині:

А) Однаковий в усіх точках

Б) Зростає із збільшенням глибини

В) Зменшується із збільшенням глибини

Г) Зростає із зменшенням густини рідини

4.(1б.) Як зміниться тиск, що діє на площу, якщо сила тиску збільшиться вдвічі.

А) Зменшиться в 2 рази;    Б) Збільшиться в 2 рази;     Г)Не зміниться

5.(0,5б.) В якій рідині не потоне залізний брусок?

А) У воді;    Б) У спирті;   В) У ртуті;    Г) У гасі

6.(1,5б.) Який тиск створює сила 500Н на площу 800см2?

7.(2б.) Перетворити в розмірність системи СІ:
А)  23мПа;    Б)   0,009МПа;     В) 420мкПа;      Г)  0,7кПа

8.(2б.) На якій глибині тиск у мастилі становить 8 кПа? (густина мастила 900кг/м3)

9.(3б.) Тіло плаває у гасі, повністю занурившись. Визначте масу тіла, якщо його об’єм становить 250 см3. (густина гасу = 800кг/м3)

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми:  «Тиск. Архімедова сила»

ІІ варіант

1.(0,5б.) Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

А) 750мм.рт.ст.;   Б) 740 мм.рт.ст.;   В) 760 мм.рт.ст.;     Г) 720 мм.рт.ст.

2.(1б.) Як змінюється тиск, що діє на площу, якщо площа опори збільшиться вдвічі?

А) Зменшиться в 2 рази;    Б) Не зміниться;    В) Збільшиться в 2 рази

3.(1б.) Виштовхувальна сила залежить від:

А) Густини тіла, об’єму рідини

Б) Густина рідини, об’єму рідини

В) Густина рідини, об’єму тіла

Г) Густини тіла, об’єму тіла

4.(0,5б.) Учений, який виміряв атмосферний тиск:

А) Паскаль;    Б) Архімед;     В)Торрічеллі;    Г) Ньютон 

5.(0,5б.) В якій рідині буде плавати шматок льоду?

А) Гас;     Б) Дизельне паливо;     В) Бензин;     Г) Олія

6.(1,5б.) Який тиск чинить сила 3кН на площу 500см2?

7.(2б.) Перетворити в розмірність системи СІ:

А) 920мкПа;    Б) 0,2 кПа;   В) 0,003 МПа;     Г) 43 мПа

8.(2б.) Яка висота гори, якщо біля її підніжжя барометр показував 760 мм.рт.ст., а на вершині 725 мм.рт.ст.?

9.(3б.) Чи буде плавати у воді мідна куля масою 445 г, усередині якої є порожнина об’ємом 450 см3? (густина міді = 8900кг/м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 3. Взаємодія сил. Сила
Додано
11 березня 2018
Переглядів
3224
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку