Фізика 8 клас поглиблене вивчння

Про матеріал

Календарн планування для загальноосвітніх навчальних закладів з поглиблене вивчення з фізики у 8 класі

видавництво ОРІОН Т.М. Засєкіна Д.О. Засєкін рік 2016 Київ

Перегляд файлу

8 клас

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

30 

 

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія. Теплова рівновага.

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів.

Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл.

Наноматеріали.

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.

Кипіння. Температура кипіння.

Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.

 Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

 

Лабораторні роботи

 № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.

№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини.

 

Демонстрації

  1.  Дифузія газів, рідин.
  2. Розширення тіл під час нагрівання.
  3. Модель броунівського руху.
  4. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
  5. Принцип дії теплового двигуна.
  6.  Моделі теплових двигунів.

 

Учень/учениця:

Знає й розуміє:

сутність теплового руху молекул; поняття температури, внутрішньої енергії, кількості теплоти, питомої теплоємності, питомої теплоти плавлення, пароутворення, згоряння палива та їхні одиниці;

особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини;

фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів, приклади використання наноматеріалів;

способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія;

два способи зміни внутрішньої енергії тіла;

види теплообміну;

види теплових машин;

графіки теплових процесів (нагрівання/охолодження, плавлення/тверднення, пароутворення/конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури, розрахунку кількості теплоти для різних теплових процесів, ККД теплової машини.

Уміє:

 застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; застосовувати рівняння теплового балансу, аналізувати графіки теплових процесів;

пояснювати принцип дії теплових двигунів;

користуватися термометром, калориметром;

дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час проведення експериментів.

Виявляє ставлення й оцінює:

вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля; необхідність використання енергозбережувальних технологій; роль видатних учених у розвитку знань про теплоту.

 

 

 

 

 

3

Орієнтовні теми навчальних проектів

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води

Рідки кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.

Уміє  здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту.

 30 

 

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

Електричне поле. Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах.

Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.

Сила струму. Амперметр.

Електрична напруга. Вольтметр.

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу.

Реостати.

Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади.

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

Електричний струм у газах.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

 

Лабораторні роботи

№ 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра.

 № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

№ 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

 

Демонстрації

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Подільність електричного заряду.

5. Будова й принцип дії електроскопа.

6. Електричний струм і його дії.

7. Провідники і діелектрики.

8. Джерела струму: гальванічні елементи, аку­мулятори, блок живлення.

9. Вимірювання сили струму амперметром.

10. Вимірювання напруги вольтметром.

11. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.

12. Вимірювання опору.

13. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.

14. Будова й принцип дії реостатів.

15. Послідовне й паралельне з’єднання про­відників.

16. Електроліз.

17. Струм у газах

Учень/учениця:

Знає й розуміє:

сутність електризації, взаємодії заряджених тіл, природи електричного струму в різних середовищах;

поняття електричного заряду, сили струму, напруги,  опору провідника, роботи і потужності електричного струму, електрохімічного еквіваленту та їхні одиниці;

закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца, Фарадея для електролізу;

умови виникнення електричного струму;

види електричного розряду в газах;  формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму.

Уміє:

застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; графічно зображати електричне поле, схеми простих електричних кіл; складати прості електричні кола; користуватися вимірювальними приладами для визначення силу струму, напруги, опору; розраховувати спожиту електричну енергію за допомогою електричного лічильника;

дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Виявляє ставлення і оцінює:

прояви електричного поля, параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

значення енергії електричного струму в сучасному житті;

 

 

3 

Навчальний проект

Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Вплив електричного струму на людський організм.

Уміє здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
633
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку