7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати.

Про матеріал
Розробка уроку на тему: Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Мета сформувати поняття форматів даних, вироблення навичок обчислювання за допомогою формул у середовищі табличного процесора; формування поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на діапазони комірок;
Перегляд файлу

Тема. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок в табличному процесорі Excel.

Мета: формування поняття форматів даних, вироблення навичок обчислювання за допомогою формул у середовищі табличного процесора; формування поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на діапазони комірок;

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування

1. За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?

2. Яким чином можна вставляти дані в комірки формули?

3. Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та

рядків)?

4. За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядків,

комірок таблиці?

5. Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?

6. Як можна видалити аркуш?

7. Що таке умовне форматування? Які існують його види?

8. Продовжіть речення:

1.    Електронна таблиця – це …  (… це програма. Що моделює на екрані

двовимірну таблицю, Яка складається з рядків і стовпців. Основним

призначенням ЕТ є введення даних до комірок й обробка їх за

формулами.)

2.    Функції ЕТ: … (- введення і редагування даних, автоматизація

введення, форматування табличних даних;

-    виконання обчислень за формулами;

-     аналіз табличних даних;

-     графічне зображення даних;

-     робота зі списками;

-     колективна робота з таблицями;

-     розробка програмних додатків.

III. Пояснення нового матеріалу.

Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить дані в електронній таблиці зручними для сприйняття і розуміння користувачем.

Типи даних

Електронні таблиці дають змогу працювати з трьома основними типами даних:

• число

• текст

• формула.

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в осередку по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).

Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення числа, що зберігається в осередку A1 на

5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно. Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення власних

програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівою верхньою і правою нижньою елементів таблиці.

Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі початкових даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.

Абсолютні і відносні посилання

У формулах використовуються посилання на адреси осередків. Існують два основні типи посилань:

• відносні

• абсолютні.

Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного осередку в інший осередок.

Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси осередку, що обчислюється щодо осередку, в якому знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1,B3.

Абсолютне посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси осередку ставиться знак долара

(наприклад $А$1). Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.

Нехай, наприклад, в осередку С1 записана формула =А$1+$В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду =В$1+$В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні— ні.

Іменування комірок

Всяка комірка в Microsoft Excel має свою адресу – номер стовпця, де вона знаходиться і номер рядка. Наприклад, комірка, що знаходиться на перетині рядка 8 і стовпця С має адресу С8. Адреси комірок також називають ще іменами комірок. Щоби уникнути плутанини, нижче, ми будемо називати адресами лише імена утворені в описаний вище спосіб. Нехай в комірці А1 знаходиться ціна одного виробу, а в комірці А2 – закуплена кількість виробів. Щоби в комірці А3 підрахувати сумарні витрати на закупку, слід в цій комірці записати формулу =А1*А2. Якщо дивитись на саму формулу, то з неї безпосередньо не

можна встановити, що за величини знаходяться в комірках А1 і А2. Якщо формула не така проста, а більш складна, то легко заплутатись. Тому, у ряді випадків, більш зручним є присвоєння коміркам імен. Імена комірок можна вибирати у відповідності зі змістом величин, що в них знаходяться. При записі формул використання імен надає формулам прозорості. Так, присвоївши в розглянутому вище випадку, комірці А1 ім’я Ціна, а комірці А2 – ім’я Кількість, можна записати формулу в комірці А3 як = Ціна*Кількість. В цьому

випадку, ми уже з вигляду формули можемо сказати, які величини в неї входять.

Щоби присвоїти ім’я комірці, слід:

 1. виділити потрібну комірку, встановивши на неї вказівник миши клацнувши лівою клавішею миші;
 2. в поле Ім’я ввести нове ім’я комірки. В полі Ім’я знаходиться адреса комірки, де знаходиться табличний курсор, – А1;
 3. натиснути клавішу Enter.

Можна присвоїти комірці ім’я і у інший спосіб – використовуючи діалогове вікно Присвоїти ім’я. Для цього слід:

 1. помістити курсор у комірку, якій необхідно присвоїти ім’я;
 2. з головного меню вибрати Вставка - Ім’я - Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я;
 3. набрати нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на клавіші Добавити, натиснути клавішу ОК.

Для зміни імені комірки, спочатку необхідно видалити старе ім’я комірки. Для цього потрібно:

 1. помістити курсор у комірку, ім’я якої потрібно змінити;
 2. з головного меню слід вибрати Вставка -Ім’я - Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я;
 3. клацнути мишею на імені, яке потрібно замінити, а потім на кнопці Видалити;
 4. ввести нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на кнопці Добавити;
 5. клацнути на кнопці ОК.

Питання для закріплення:

1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?

2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?

3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?

4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?

5. Які існують основні типи посилань? Чим вони відрізняються?

IV. Практична частина.

Практичне завдання

Робота за комп’ютером

Вправа 1. Табель

1. Створи табель успішності учня згідно зразка.

2. При форматуванні таблиці використовуй наступні можливості:

 1. Об’єднати і помістити в центрі, для створення заголовку таблиці;
 2. Орієнтація тексту в клітинці, для клітинок В2: D2;
 3. Зміна ширини стовпця; для встановлення необхідної ширини в стовпці А (назва предмету повинна бути оформлена за зразком);
 4. Всі межі, заливка клітинки.

3. Поставте в табель власні семестрові оцінки, а заливку за правилом: 12-10 – зелений колір, 9-7 – синій колір, 6 і нижче – червоний колір.

4. Вкажіть своє Прізвище і ім’я.

5. Назвіть аркуш «Табель»

6. Збережіть роботу у власній папці під назвою вправа 1.

V. Оцінювання роботи учнів.

VI. Домашнє завдання. Опрацювати конспект та матеріал в підручнику.

 

docx
До підручника
Інформатика 7 клас (Пилипчук О.П., Ріпко Н.А., Шестопалов Є.А.)
Додано
18 січня
Переглядів
204
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку