Формування ключових компетентностей та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії

Про матеріал
Метою сучасної географічної освіти є створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, культурно-географічними ціннісними орієнтирами; особистості, яка пов`язує своє майбутнє у географічному середовищі на основі взаємодії з природою, тобто - формування компетентної, обізнаної особистості з активною громадською позицією
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування ключових компетентностей та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географіїВчитель географії Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Нівіна Н. П. 2020 н.р.

Номер слайду 2

Відповідно до мети й завдань географічної освіти, предметна географічна компетентність учнів визначається як здатність до застосування здобутих географічних знань, умінь і навичок, ціннісних установок та специфічного географічного мислення, сформованих на підґрунті здібностей і життєвого досвіду учнів, які необхідні для оптимальної діяльності в навколишньому середовищі та успішної самореалізації в соціумі, передбачення наслідків такої діяльності та розв’язання власних життєвих завдань і проблем, облаштування особистого життя, формуванням в учнів потреби у неперервній освіті.

Номер слайду 3

Педагогічна скарбничка. Основні (або ключові) компетентності (англ. key competences) — це ті, які необхідні всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування. Активізація навчально-пізнавальної діяльності - процес, направлений на мобілізацію вчителем інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів, розвиток здібності подолати труднощі, активну самостійну роботу.

Номер слайду 4

Метою сучасної географічної освіти є створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, культурно-географічними ціннісними орієнтирами; особистості, яка пов`язує своє майбутнє у географічному середовищі на основі взаємодії з природою, тобто - формування компетентної, обізнаної особистості з активною громадською позицією.

Номер слайду 5

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. Вчені вивели формулу компетентності, яку вчителі що творчо працюють і цікавляться трансформаційними процесами в сучасному суспільстві повинні взяти за основу.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Концепція модернізації вітчизняної освіти як необхідність визначає формування в учнів ключових компетентностей, формування яких покладається на школу. Пізнавальні компетентності;Особистісні компетентності;Самоосвітні компетентності;Соціальні компетентності;Творчі компетентності;Здоров’я особистості;

Номер слайду 8

До основних видів діяльності, з яких складається діяльнісний компонент змісту географічної освіти, належать

Номер слайду 9

Номер слайду 10

ПРОБЛЕМАЗниження пізнавального інтересу учнів призводить до: відсутності у дітей цілісного погляду на світ;затримується розвиток самосвідомості і самоконтролю;формується звичка до бездумної, безглуздою діяльності; звичка списувати;відповідати за підказкою, користуватися шпаргалкою..

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Ігрові технологіїтехнології проблемного навчаннянаочні методи навчання Метод проектів технології інтерактивної дошки

Номер слайду 13

Компетентнісний підхід до викладання географії має увійти допедагогічної практики кожного вчителя. Разом з тим виникаєбагато проблем. Основними проблемами, які виникають під часупровадження компетентністного викладання географії:проблеми матеріально-технічного забезпечення,відсутність мотивації та інтересу учнів,відсутність системності й цілісності в організації навчально виховного процесу, недостатній рівень психолого-діагностичного супроводу, обмеженість часу на розробку дидактичних матеріалів. Відсутність приладів та географічного обладнання можначастково компенсувати застосуванням інтернет-ресурсів,використанням електронних засобів навчального призначення

Номер слайду 14

STEM Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) Mathematics (Математика). Саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Учні отримують практичні навички, що можуть зробити наше життя простіше, наприклад створення «розумного дому».

Номер слайду 15

Навички, які повинні мати випускники для набуття STEM – професій: критичне мислення;комунікації українською та іноземними мовами;інформаційна грамотність та використання ІКТ;спостереження;проектування;дослідницька діяльність;вміння створювати інтерактивні моделі;підприємливість;вміння брати на себе відповідальність;командна робота.

Номер слайду 16

STEM студія «ПАПІР» Інженерний тижденьмеханізм підйому поверхневих вод.

Номер слайду 17

КЕЙС –УРОК«ДУБАЇ - ДИВО ЧИ МІРАЖ»

Номер слайду 18

Seterra Online (географічна вікторина) Learning. Apps.org. Мобільні додатки. ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТИ : СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯНА УРОКАХ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ

Номер слайду 19

https://www.mindmeister.com/1411731815 МЕНТАЛЬНІ КАРТИ

Номер слайду 20

Різноманітні форми і методи проведення навчальних занять дають можливість: виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмета, розвинути ідею співробітництва вчителя й учня, стати активним учасником навчального процесу, засвоїти матеріал безпосередньо на уроці.

pptx
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
29 червня 2020
Переглядів
1026
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку