Формування професійних коптетентностей під час вивчення географії

Про матеріал
Основою набуття професійної компетентності є власна активна діяльність здобувача освіти і викладача. Мій педагогічний досвід показує, що оптимально та вдало обрані прийоми, форми та засоби навчання сприяють розв’язуванню практично орієнтованих завдань, аналізу життєвих ситуацій, використанню наочності, проведенню експерименту ужиткового спрямування, проведенню учнівського дослідження, виконанню проєктів, розв’язуванню проблемних завдань, застосуванню технології розвитку критичного мислення тощо.
Перегляд файлу

Формування професійних компетентностей здобувачів освіти під час вивчення географії

Підготувала

викладач географії вищої категорії, старший викладач

Київського професійного коледжу будівництва і комунального господарства

Ірина БАЧИКАЛО

Основою набуття професійної компетентності є власна активна діяльність здобувача освіти і викладача. Мій педагогічний досвід показує, що оптимально та вдало обрані прийоми, форми та засоби навчання сприяють розв’язуванню практично орієнтованих завдань, аналізу життєвих ситуацій, використанню наочності, проведенню експерименту ужиткового спрямування, проведенню учнівського дослідження, виконанню проєктів, розв’язуванню проблемних завдань, застосуванню технології розвитку критичного мислення тощо.

image

Формування професійних компетентностей при вивченні географії створює умови для  внутрішньої мотивації навчання. Зазвичай, на мою думку, чинниками, які позитивно впливають на формування мотивації, є:                                                                             

-             

image

практична спрямованість мети уроку як особисто значущої, важливої для кожного учасника навчального процесу;

-              використання в процесі навчання здобутого життєвого досвіду здобувачів освіти, їхніх повсякденних спостережень, досвіду практичної діяльності;

-              зв’язок навчального матеріалу з повсякденням, явищами, які відбуваються в довкіллі;

-              використання результатів навчання в практичній діяльності людини.

imageКомпетентності, які мають бути сформовані в процесі вивчення географії:

Ключові

     Інтелектуальна

     Інформаційна

     Комунікативна

Предметні

     Картографічна

     Логічна

     Полікультурна Хронологічна

     Мовленнєва Компетентність продуктивної творчої

     Компетентність саморозвитку

     Самопізнання

     Соціальна


image


Формування  професійних компетентностей в курсі географічної освіти обумовлена рядом інноваційних напрямів.

По – перше, система географічних знань створює фундаментальну базу для практичної діяльності особистості за різними напрямками.

image

По – друге, існує реальна можливість формування ключових компетентностей, уміння використовувати можливості навколишнього середовища та суспільства. По – третє, даний підхід забезпечує відповідну структуру інтеграції знань - від інформації до прогнозування різних сторін діяльності особистості та суспільства. По – четверте, процес навчання має чітко виражений дослідницький характер, орієнтований на особистість, що постійно навчається, самовдосконалюється.

Комунікативна компетентність – провожу нестандартні уроки, які передбачають активне спілкування здобувачів освіти (конференції, семінари); залучаю до створення та захисту індивідуальних та групових проектів; використовую на уроках інтерактивні методи (метод ПРЕС, «мозковий штурм», «мікрофон»); заохочую здобувачів до вживання географічної термінології та вивчення географічної номенклатури.

image

image

imageЗаняття на свіжому повітрі,  а особливо деякі практичні роботи з географії, на мою думку, це не лише сприяє всебічному розвитку здобувача освіти, але й розвиває спостережливість, формує науковий світогляд, виховує любов до всього живого і власне, до самого життя. А в теперішніх умовах, це неабияк актуально.

image

image

Формуючи інформаційну компетентність, в групах за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» використовую завдання, пов’язані з побудовою таблиць, схем, діаграм, графіків; розвиваючи професійні навики роботи в програмі Excel; стимулюю роботу з електронними джерелами інформації (підручники, довідники, карти, наукові статті, географічні енциклопедії) розвиваючи навики пошукового

image

imageРозвиваючи професійну компетентність здобувачів освіти даної професії формую вміння працювати в програмі Word створення рефератів, статей тощо. Розвиваючи дослідницьку та пошукову діяльність створювати презентації, проєкти, нарізки відео до вивчених тем, що є невід’ємною складовою даної професії.

image

image


Викладаючи географію в групах за професією «Слюсар з ремонту транспортних засобів», розвиваю їх професійні компетентності: вчу їх не просто мислити, а критично мислити, вести пошук істини. Серед різноманітних засобів навчання особливу увагу приділяю роботі із схемами – моделями різної модифікації: - вивчення особливостей понять, явищ, процесів;

image image

- встановлення взаємозв'язків між об’єктами дослідження;

намагаюсь якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

                         https://learningapps.org/display?v=pd1gczo9a23                https://learningapps.org/display?v=p63ir9cav23

image


image

Розвиваючи професійні компетентності здобувачів освіти, які опановують професію «Опоряджувальник будівельний», особливу увагу приділяю розвитку критичного мислення, привчаю думати та діяти самостійно. На уроках даю змогу зрозуміти, що кожна людина знайде своє місце сьогодні, якщо навчиться знаходити шляхи, які необхідні для реалізації її життєвих планів.

Дана професія вимагає навиків орієнтуватися у географічному просторі,  формування вмінь роботи з картами, умінь визначати географічне положення об’єктів, аналізувати природні умов та вплив їх на будівництво, знання природних ресурсів та використання їх у професії.

image

https://naurok.com.ua/test/ek https://learningapps.org/display?v=pfxoy2du323       ologiya-i-energozberezhennya-

image

Здобувачі освіти за професією «Електромонтажник вторинних ланцюгів; слюсар електрик» мають вміти висловлювати власну думку, формулювати і захищати власну позицію, будувати відповіді на основі причинно-наслідкових зв’язків.

Розвиваючи професійні компетентності особливу увагу приділяю темам:

-   Вторинний сектор економіки країн Європи. Енергетика.

-  

image image

Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

-   Використання енергетичних ресурсів та альтернативних джерел енергії.

Великі ТНК в Україні. Участь України в процесах європейської економічної інтеграції. Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого розвитку.

                               https://learningapps.org/display?v=pxchzgvuc23                   https://learningapps.org/display?v=pjnrxf1xc23

Формування професійних компетентностей відбувається засобами змісту освіти. У підсумку в здобувачів розвиваються здібності та з’являються можливості вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми - від побутових до виробничих і соціальних.

Здобувачів освіти намагаюся переконувати в тому, що висококомпетентним спеціалістом стане той, хто матиме мобільні знання, які постійно оновлюватимуться, за допомогою гнучких і дієвих методів, що в кінцевому результаті приведуть до успіху в обраній професії!

image

pdf
Пов’язані теми
Географія, Майстер-класи
Додано
9 листопада 2023
Переглядів
151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку