Гаї шумлять. Тичина. НУШ

Про матеріал
На допомогу вчителям української літератури чудовий урок . Зроблений за всіма компетентностями та наскрізними лініями .
Перегляд файлу

Суровіцька Ірина Сергіївна, група №62, українська л-ра,Краснопільський ліцей, Березанська ТГ, Миколаївський р-н.
                                                                                прізвище, ім’я та по батькові, група, предмет, назва закладу освіти, територіальна громада, район

15-ЛЗ

Модель компетентнісно-діяльнісного літературного заняття́ (КД ЛЗ)

МКД ЛЗ – 5 кл.

30.10.2023

 

І.

Назва
літературної теми

Рідна природа .Павло Тичина «Гаї шумлять».

 

ІІ.

Тема
КД ЛЗ

  «Гаї шумлять».Музичне (слухове), зорове та емоційне наповнення поезій

 

ІІІ.

Цільові завда́ння
до компетентнісно-діяльнісного
літературного заняття (КД ЛЗ)

  1. Прочитати поезію  П.Тичини “Гаї шумлять”. 2.Розкрити зміст поезії П.Тичини “Гаї шумлять”.3. Розширити знання учнів про пейзажну лірику.

4. Охарактеризувати ліричного героя поезії. 5.Конструювати висловлювання з власним ставленням до проблеми   гармонії природи і людини. 6. Створити власний літературний продукт (сенкан  до слова природа ).

 

ІV.

Ціннісно-етична
норма

Любов і дбайливе ставлення до всього живого на Землі.

 

V.

Ставлення

3.5) усвідомлювати потребу в читанні художньої літератури для задово-

лення та рефлексії над прочитаним;

 

 

VI.

Освітні ситуації та структурні компоненти моделі компетентного учня-читача / учениці-читачки 

 п/п


Можливі освітні ситуації
компетентнісно-діяльнісного літературного заняття́,
можливі види читацької діяльності та проміжний результат
учня-читача / учениці-читачки

Ключова
компетентність -
КлКп

Читацька компетентність:
Культурологічна – К
Літературознавча – Літ
Інтерпретаційна – Інт
Аксіологічна – Акс
Творчо-мовленнєва – ТвМ

На́скрізні
уміння - НсУм

 

1.

Виразне читання  поезії  “Гаї шумлять “ П.Тичини:

1.Прослуховування поезії за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=4aPs11B6iVE

 

 ЧД: Виразне читання поезії учителем та учнями ланцюжком.

 

ПД ЧД: Монолог учня “ Які кольори та звуки виникли в моїй уяві після прочитання і прослуховування поезії?”


 

1.Вільне володіння державною мовою. 

1.1 Сприймати , розуміти , аналізувати, оцінювати інформацію.

 

Культурологічна- К 2.2)розуміти і цінувати  творчі способи вираження та передачі ідеї через різні види мистецтва.

1. На́скрізні вміння:1.2) емоційно, інтелектуально, естетично сприймати й усвідомлювати

текст прочитаний/побачений/почутий,

 

НсУм.2.1 Читати з розумінням ,що передбачає здатність до інтелектуального сприймання і усвідомлення прочитаного.

2

Розкриття змісту поезії Павла Тичини “Гаї шумлять”:

                                         ЧД:

  1.  Вибіркове читання статті в підручнику ст.137
  2. Визначення теми ,ідеї та  художніх засобів в поезії.
  3. З’ясування причини того,чому природа постає перед читачами/читачками саме “олюдненою”. Навести і проаналізувати відповідні рядки з поезії. 

ПР ЧД: характеристика художніх засобів  та їхній вплив на сприйняття.

 

1. Вільне володіння державною мовою:

1.3) критично осмислювати інформацію та використовувати для

комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних

поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей;

 

ЛІТ:1. На́скрізні вміння:

1.5) логічно обґрунтовувати позицію як вияв власного ставлення до

описаних подій, явищ і процесів;

Ціннісні ставлення:

3.3) розуміти роль читання художніх текстів для гармонійного розвитку

і самовдосконалення;

 

1. Читати з розумінням:1.1) здатність до емоційного, інтелектуального, естетичного

сприймання і усвідомлення прочитаного;

 

3 

Розширити знання учнів про пейзажну лірику:

 

ЧД : читання в підручнику матеріалу про пейзажну лірику (ст.138)

 

10. Культурна компетентність:

 10.4) прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів засобами

культури і мистецтва.

 

 

3. Критично і системно мислити:

3.1) визначати характерні ознаки явищ, подій, ідей, їх взаємозв’язків;

 

4

Характеристика ліричного героя поезії.

https://lh7-us.googleusercontent.com/UL8n7xiIvuk8tvQ3qBTHqENF1K3XcpVEEICcv38GCRAaKFGsmxrW_uXyjXI5lpyGy377l4q0FQs4Dvem0ReGjR5MlC7yrlpMl5xE3r8cMBZFwaO0dn8uZYeyeISSLxoQvDjUfnRQs0KPQ3ZPKERXO9g

ЧД: 

1.Читання в підручнику матеріалу про ліричного героя ст 113.

2.Діалог учителя з учнями “Який настрій ліричного героя поезії?”

 

ПР ЧД :

1. Тлумачення терміну” ліричний герой”

2.Зачитування рядків з поезії  в яких відчувається настрій ліричного героя

 

10. Культурна компетентність:

10.3) здатність розуміти і цінувати творчі способи вираження та передачі

ідей у різних культурах через рівні види мистецтва та інші

культурні форми;

 

Літ:

1.Наскрізні вміння : 1.4) здобувати потрібні дані з надійних джерел, презентувати та аргу-

ментувати рішення;

 

4. Логічно обґрунтовувати позицію:

4.1) здатність висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані

міркування у вигляді суджень і висновків, що є виявом власного

ставлення до подій, явищ і процесів.

:

5

Конструювання висловлювання з власним ставленням до проблеми   гармонії природи і людини.  

Чи є необхідним для   людини жити  в гармонії з природою?

Висловлювання -промова.

 

ЧД:

 

1.Читання матеріалу підручника  ст 137

2.Вичитування підтверджень із поезії.

3. Обговорення в групах

  1.                Виголошування висловлювання.

 

ПР ЧД: особистісний вибір учня-читача

 

Чи згодні ви з думкою поета, що треба жити в гармонії з природою?

8. Навчання впродовж життя:

8.4) спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно;

6. Екологічна компетентність:6.2) необхідності охорони природи;

Інтерпретаційна компетентність:1.3) планувати власну та групову роботу до та під час вивчення курсу

літератури в цілому та конкретних художніх творів;

 

5. Діяти творчо:5.2) продукувати нові ідеї;

6.

 Створити власний літературний продукт (сенкан  до слова природа ).(Домашня робота письмова)

Коментар-консультація для учнів-читачів:ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 Пам'ятка «Складання сенкану»

1.    Один іменник – назва поняття (тема).

2.    Два прикметники –опис поняття.

3.    Три дієслова – дії, що стосуються теми.

4.    Фраза з чотирьох слів, що стосується теми.

5.    Одне слово – синонім до теми, у якому відображено тему або сформульовано висновок.

 

5. Інноваційність:5.4) спроможність визначати і ставити перед собою цілі;

 

2. Читацькі (предметні) вміння:2.3) формувати світогляд учнів, їх національну свідомість, моральну та

громадянську позиції;

 

5. Діяти творчо:5.4) застосовувати власні знання для створення нових об’єктів, ідей;

VІІ.

Тип/різновид літературного заняття

Формування читацької компетентності: літературознавчої

Зміни, доповнення, коментарі: ЧД – читацька діяльність; ПР ЧД – проміжний результат ЧД; читацька компетентність ОДНА базова – Б, фонових – може бути ДЕКІЛЬКА – Ф; ключова компетентність – ОДНА базова – Б, фонових – ДЕКІЛЬКА; наскрізні вміння й читацькі вміння – по ОДНОМУ елементу з ЧИТАЦЬКИХ компетентностей
 

docx
Додано
10 грудня 2023
Переглядів
358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку