10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Географічний журнал «Сторінками життя Федора Дмитровича Заставного»

Про матеріал

Географічний журнал «Сторінками життя Федора Дмитровича Заставного». Додатковий матеріал під час вивчення шкільного курсу географії "Україна у світі: природа, населення". Сучасні географічні дослідження. 8 клас

Перегляд файлу

Баран   Ірина   Іванівна,

учитель   географії   ЛДКСЗШ  №3  

 

Географчний  журнал  «Сторінками життя Федора Дмитровича Заставного»

Ведучий 1.

Любіть Україну  так, як  любив її за  життя  Федір  Дмитрович  Заставний.

         Любіть  Україну,  як   сонце,  любіть,
                            як  вітер,   і трави,  і  води,
     в  годину  щасливу  і  в   радості  мить,

любіть  у  годину   негоди!..
Любіть  Україну,  у  сні   й  наяву,
вишневу  свою  Україну,
красу  її   вічно  живу  і  нову
і  мову  її  солов'їну.
Між  братніх   народів,

мов  садом  рясним,
сіяє  вона  над  віками.
Любіть  Україну  всім  серцем  своїм
і  всіми  своїми  ділами!..
Для  нас  вона   в  світі  єдина,

         одна в  просторів  солодкому  чарі...
                    Вона  у  зірках  і  у вербах   вона,
                         І  в  кожному  серця  ударі...


                               Володимир   Сосюра

 

Учень 1.

 

Федір  Дмитрович Заставний – відомий український географ, професор, доктор  географічних   наук, завідувач   кафедри  географії України географічного   факультету Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка (1990–2009 рр.), лауреат  премії  імені О. Г.  Шліхтера АН України, дійсний  член  Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка, Почесний  член  Українського   географічного  товариства,  академік  Академії наук Вищої школи.

Ведучий 2.

Україно,
Ти - сонце  весняне,
Моя  рідна,  моя  золота...
Твої   древні  задумані  храми,
Старовинні   чудесні  міста –
Ніби   в  казці,  де   час  зупинився,
Щоб   усе, що   було,   пригадати:
Тихі   співи  і   танці   вогнисті,
Щебетання   в   садку   біля   хати,
І тумани,  і   роси   краплисті,
І   героїв   славетних   життя, -
І   мале   босоноге   дитя,
Що   біжить  радо   з   піснею  в   поле
І  сміється,   хоч   ніженьки   коле!..


Я. Черняк

Учень 2.

Народився  Федір Дмитрович  Заставний  27 березня 1929 року у селі Добринів  Рогатинського  району  Івано-Франківської  області  в  селянській сім’ї. Навчався в Бережанській  гімназії та в  Рогатинському  педагогічному училищі.

У 1946–1951 роках продовжив навчання на географічному факультеті Львівського державного університету  імені  Івана Франка.

Після закінчення навчання працював науковим співробітником відділу економіки  Інституту суспільних  наук  Львівської  філії  АН УРСР (1951–1953 рр.), літературним  працівником  сільськогосподарського  відділу  обласної

газети  “Вільна  Україна” (1953–1955 рр.).

З  1951  до  1961 року  Ф. Д.  Заставний   викладав  у  Львівському університеті, де працював доцентом  кафедри  економічної  географії.

У  1961  році   перейшов   до  Львівського торговельно-економічного інституту, де  був  доцентом,  професором  та завідувачем  кафедри  економічної  географії  Львівського торговельно-економічного інституту (по 1974 рік).

Ведучий 1.

“Постав   над   собою  і   сто    вчителів —

вони   виявляться    безсилими,

якщо   ти   не   зможеш  сам  примусити    себе

і    сам   вимагати   від   себе”.

 

В. О.  Сухомлинський

 

Учень 3.

У 1957 році Заставний Ф. Д. отримав  науковий ступінь кандидата економічних  наук.  У 1971 році  Федір  Дмитрович  стає  доктором  географічних наук, а  в 1972 році  отримує  вчене  звання  професора.

У 1974 році  Федір Дмитрович  Заставний  переїжджає до Києва, де  працює завідувачем  відділу проблем економіки районів Ради по вивченню продуктивних сил  України  Академії  Наук  Української  РСР.

Ведучий 2.

“Мої   нескінченні  дороги
Сплелися,  мов  доля  моя,
Я  знову   вернув   до  порога,
Де   батьківська   рідна   земля”.

 

Ф. Пантов

Учень 4.

У  1988  році Ф.Д. Заставний  повертається  до Львова, де стає  завідувачем  кафедри  економічної  і соціальної  географії  Львівського  державного  університету  імені  Івана Франка. 

З  травня  1990  року  до  червня   2009 року  Заставний Ф. Д.  стає   завідувачем кафедри  географії  України, (на  той  час  першої в Україні).

Тривалий період він був головою Вченої ради із захисту кандидатських та докторських  дисертацій  за  спеціальностями “Економічна і соціальна географія”  та “Конструктивна  географія  і раціональне використання природних ресурсів”  на  географічному   факультеті   Львівського   національного   університету імені Івана Франка.

Заставний Ф. Д.  підтримує тісні контакти з науковцями ряду зарубіжних університетів та інститутів.

Ведучий 1.

“…Поставити  справу  так,

щоб  усе,  що  підлягало   вивченню

 вивчалось   легко,  швидко,  грунтовно”.

 

Я. А. Коменський

Учень 1.

Під науковим керівництвом Ф. Д. Заставного захищено близько 20 кандидатських та докторських робіт. Він був науковим редактором багатьох монографій  і збірників,  автором  понад  300  публікацій,  близько 50 книг і брошур.

Основні праці Федора Дмитровича Заставного присвячені проблемам територіально-виробничих комплексів, розміщення продуктивних сил, економічного  районування, географічного  українознавства, географії  населення та  етногеографії  України.

У 80  роках ХХ століття  за його ініціативою було розроблено наукові прогнози розвитку і розміщення продуктивних сил областей України. Популярними є також  праці Федора  Дмитровича   з географії  Західної  України.

За цикл робіт з дослідження формування та розвитку територіально-виробничих  комплексів  в 1980 році  його  удостоєно української  наукової премії  імені О. Г. Шліхтера (тепер -  імені М. Туган-Барановського). 

Ведучий 2.

“Буває,  часом  сліпну   від  краси.
Спинюсь,  не  тямлю,  що   воно   за  диво,–
оці  степи,   це   небо,   ці   ліси,
усе   так  гарно,  чисто,    незрадливо,
усе  як   є – дорога,  явори,
усе   моє,   все   зветься – Україна.
Така   краса,   висока   і    нетлінна,
що   хоч   спинись   і   з   Богом   говори”.

Ліна   Костенко

Учень 2.

У 1991 році  Ф. Д. Заставний  започаткував видання серії українознавчих праць  під  рубрикою  “Народознавчі  студії”.  У серії  вийшли  праці  професора Ф. Заставного присвячені східній і західній   українській  діаспорі, українським етнічним землям, населенню України, українському геополітику і водночас всесвітньо відомому фізику професору Івану Пулюю, демографічним  втратам  України  в  ХХ ст.,  перепису населення України на  2001 рік.

На  особливу  увагу  заслуговує  натхненна  робота  професора  Ф. Д. Заставного  з  написання  підручників та посібників з географії України для учнів   середніх   шкіл і студентів   вищих навчальних закладів.

Ще  наприкінці  80 років  ХХ століття  він  підготував навчальний  посібник для  студентів  географічних факультетів університетів і педінститутів під назвою “Географія  України”.

Ведучий 1.

“Один  із  секретів 

педагогічного  керівництва - у   тому,

 щоб  пробудити  в   учителів

інтерес  до   пошуку,

аналізу  власної  діяльності”.

 

В. О. Сухомлинський

Учень 3.

В  умовах  незалежної  України  в 1992 році   виходить  досить  цікава праця Ф. Д. Заставного  “Українські  етнічні  землі”, де чималу увагу звернено на українські етнічні межі та українські етнічні території.

З  роду  в  рід  кладе  життя  мости,

Без  коріння  саду  не   цвісти,

Без  стремління  човен  не   пливе,

Без  коріння   сохне  все   живе.

(Українська  пісня  Сік землі)

Заставний Ф. Д.  підкреслює, що українські   етнічні   території  поділяються на суцільні  та мішані. На суцільних в національному складі населення переважають  українці, а   на мішаних вони складають 10-50% від   усіх   жителів.

Українські  етнічні  території   Ф. Д. Заставний  ділить на старі і нові. На старих українці жили чи живуть як автохтони багато століть. До них автор відносить Київщину, Чернігівщину, Галичину, Волинь, Поділля, Буковину, Закарпаття,  Холмщину,  Надсяння,  Лемківщину,  Слобожанщину та інші.

Ведучий 2.

Де   найкраще   місце   на   землі,

Де    зелені   змори    яворів

Заступили   неба   синій    став,

На   стежині   сонце   я   зустрів,

Привітав    його   і    запитав:

 Всі   народи   бачиш   ти   з   висот,

Всі   долини   і    гірські    шпилі,

Де   ж   найкращий   на   землі    народ?

Де   ж    найкраще    місце    на   землі?

Сонце    усміхнулося   здаля:

 Правда,   все   я   бачу   з   висоти.

Всі   народи   рівні.   

А земля

Там   найкраща,   де   вродився   ти!

Учень 3.

До нових належать території, де українці поселились значно пізніше (протягом останніх двох століть). Це Кубань, Зелений Клин та інші.

Ведучий 1.

Та   подивися,  друже,  у  вікно,
                    Де  має  жовто-синє    знамено.
                    Ласкавий  літній  легіт   проліта...
                    Он  там  цвіте  пшениця  золота.
                    Це  український  прапор - дивоцвіт.
                    Відбився  в  ньому  неповторний  світ.
                    І   чорноморська  гожа   синява,
                    І  далина   мрійлива  степова.

Ю. Загорський

Учень 4.

Автор  розглядає формування етнічних меж між Україною і Польщею, Україною і Росією, Україною  і Білорусією, Україною і Молдовою, Україною і Словаччиною.

Федір  Дмитрович  Заставний   звертає  увагу  на те, що етнічні межі України не   збігаються з її сучасним державним  кордоном. Її   етнічні території займають      значно  більшу  площу  від  території  сучасної  української держави. Значна  увага  у його праці   звернена  на характеристику етнічних  та етнографічних земель.

В умовах незалежної України з’явилось чимало публікацій про українську діаспору (західну і східну), її формування, особливості   розселення,  її сучасні соціально-економічні та культурні проблеми. Ця тематика досить повно представлена у  працях Ф. Д. Заставного: “Українська діаспора: розселення українців  у   зарубіжних     країнах” (Львів, 1991),  “Східна   українська діаспора” (Львів. Світ, 1992)  та  у  посібнику  “Географія  України” (Львів. Світ, 1994) у  розділі  “Українська  діаспора”.

Ведучий 2.

Ми  маємо справу

з  найскладнішим,   найдорожчим,  що  є  у  житті –

з  людиною.

Від  нас,  від   нашого  вміння,

майстерності,  мистецтва,  мудрості

залежить  її   життя,

здоров’я,  розум,  характер,  воля,

громадянське  й  інтелектуальне   обличчя,

її   місце й  роль  у  житті,

її  щастя”.

 

В. О. Сухомлинський

Учень 1.

У 1994 році  з’явився великого формату навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів у двох книгах “Географія України”.
Добре знаючи стан шкільної географічної освіти, рівень забезпеченості підручниками,  їхню  якість, Ф. Д. Заставний  підготував також  підручники для загальноосвітніх  шкіл  з фізичної географії України (для учнів 8 класів) та економічної  і  соціальної  географії  України (для учнів  9 класів).

Перше видання їх з’явилося у 1999 році. Ці підручники витримали декілька видань, їх було перекладено для шкіл з  мовами  викладання  національних  меншин в Україні.

У 1999 році Федір Дмитрович Заставний на замовлення Гарвардського університету (США) підготував  24  статті  з географії України для опублікування їх в українознавчій  енциклопедії  університету.

На  початку  2004    року  професор  Заставний Ф. Д.  спільно  з  професором К. Кусінським опублікував польською мовою у видавництві Варшавського університету  монографію  “Україна (природа, населення, господарство)”.

Ведучий 1.

 Про  рідний  край  і  нашу  пісню  в  світі

 Не  забувай,  співучий  мій  народ.

Учень 2.

У 2007 році з’явилася нова  монографія Ф. Д. Заставного, присвячена проблемам   депресивності  в Україні.

Впродовж   останніх  років  ним було підготовлено  та  опубліковано в журналі  “Географія та основи економіки в школі” цикл  наукових  статей про економічні  райони  України.

 У розробку нового економічного районування України вагомий внесок створили  українські  вчені-районологи  М.М. Паламарчук, Л.М.  Корецький, Ф.Д.Заставний, В.А. Поповкін, М.Д. Пістун, О.І. Шаблій  та  інші.

Зокрема, Федір Дмитрович Заставний виді­лив в межах України дев'ять мезорайонів у складі трьох  макрорайонів: Східного, Західного та Південного. Він   вважає  необхідним  уточнити  тільки  межі  сучасних  мезорайонів.

Заставний  Ф.Д. уточнював межі мезорайонів відповідно з економічним принципом, враховуючи  господарську однорідність територій, відмінності в господарській  спільності  груп  адміністративних областей, відмінності за рівнем розвит­ку та профілем господарства, обсяг виробництва товарної продукції  з  розрахунку на одного жителя.

Жодне   діло  не  можна   зробити   добре,

якщо   не    відомо,

чого   хочеш    досягти”.

 

О. Макаренко

Федір  Дмитрович  Заставний  запропонував  створити  такі економічні райони: Донецький (Луганська, Донецька області), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька обл.), Північно-Східний (Полтавська, Сумська, Харківська обл.), Столичний (Житомирська, Київська, Чернігівська обл.), Причорноморський (Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Автономна Республіка Крим), Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обл.), Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька обл.), Центральний (Кіровоград­ська, Черкаська обл.) і Волинський (Волинська, Рівненська обл.).

У  2009 році  опубліковано   монографію  “ Економічні  райони України: 

реалії та  перспективи”.

Ведучий 2.

Усі   ми  на  світі  з  роду  до роду —

Діти  прадавньої  неньки-землі,

Серцем  єднаймо  спокій  і  згоду,

Щоб  нас  обминали  жах  і  жалі.

Боже   єдиний,

     Творче   всесильний,  

Дай  же  нам  мудрості  і  доброти,

             Мирної  долі  в   злагоді   спільній  

І в   покаянні  нас   тихо   прости...

Учень 3.

В останні роки  Федір Дмитрович Заставний  активно працює над новим, суттєво доповненим і переробленим, виданням  підручника  для  студентів 

“Географія  України”.

Ф. Д. Заставний є одним з найвідоміших випускників географічного факультету  Львівського  національного  університету  імені  Івана Франка (за весь час його існування).

Він зробив один із найвагоміших внесків у славу факультету як одного з провідних осередків   географічної  науки  в  Україні.

“Карти  світу  змінюють  першопрохідці . ..”.

Вєслав   Брудзіньскій

З  іменем Федора Дмитровича Заставного, невтомною працею, пов’язаний розвиток на факультеті багатьох  нових  наукових  і  навчальних напрямів суспільної географії.

В   історію  географічної науки він  увійшов також як керівник (майже 20 років) першої  в  Україні  й  світі   кафедри  географії  України.

Нагадаємо, що дана кафедра  була   створена у травні  1990 році  і була першою  кафедрою  такого спрямування  в  історії  існування різних географічних  інституцій в Україні.

Вже    восени  1990  року   створено   кафедру   географії  України і картографії   на  географічному факультеті Чернівецького державного факультету   імені  Ю. Федьковича. 

Згодом  кафедри  з  такою ж назвою виникли в Тернополі (1992рік), Києві (1995 рік),  Одесі (1996 рік),  Мелітополі (1995 рік).

Першу  в   державі   кафедру  географії України створено  з метою поглиблення географічних  досліджень природи, населення  та  господарства України, підготовки висококваліфікованих фахівців-географів для середніх і вищих  навчальних  закладів.

Ведучий 1.

Україна — це   земля,

де   ми   народилися   і    живемо,

де   живуть   наші    батьки,

де   жили   наші   предки.

Це   наша   мати —Батьківщина.

Учень 4.

В історії кафедри  географії  України від часу її заснування  і до  сьогодні  виділяють  декілька  етапів.

Перший етап - становлення  кафедри (1990-1996 рр.). У цей  період  на  кафедрі  формувався  викладацький персонал, визначалися головні напрями наукових досліджень.

Ой   роде   наш   красний,

Роде   наш   прекрасний,

Не   цураймося,   признаваймося —

Небагацько   нас  є.

(Українська  народна  пісня У полі калина)

 

Персональний   склад  кафедри  поповнювався з науковців Львова, працівників Львівського університету й інших навчальних і наукових установ міста. З Львівського лісотехнічного інституту професор Ф. Д.  Заставний запросив   викладати   на   кафедрі   географії   України доцента С. В. Трохимчука,  з Львівського торговельно-економічного інституту (тепер Львівська комерційна академія) – доцента Н. Ю. Недашківську (фахівець з рекреаційної   географії), з  Музею   народної   архітектури  й  побуту у Львові – А. Г. Данилюка (відомого краєзнавця), з Інституту економіки НАН України (тепер Інститут регіональних досліджень НАН України) – перспективного науковця-географа М. С. Дністрянського.

У 1992 році  при  кафедрі  відкрито  аспірантуру  за спеціальністю “економічна і соціальна географія”, а у 1994 році здійснено перший випуск студентів  кафедри  географії  України.

У 1994 році на географічному факультеті відкрито спеціалізовану раду із захисту  дисертацій  на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук, головою  якої  став  професор  Заставний  Ф. Д.  

У  1995  році   відбувся  перший захист дисертації – М. Дністрянський захистив працю на тему “Політико-адміністративний устрій України (географічні  проблеми  формування  і  вдосконалення)”.

Ведучий 2.

Той,   хто   здобуде   міцні   знання,

завжди   зможе    подолати

всі  перешкоди,

у   нього   будуть   сила,   мудрість   і   розум.

Учень 1.

Другий етап розвитку кафедри тривав з 1997 по 2002 рік.

У 1997 році на географічному факультеті розпочалась підготовка фахівців з менеджменту туризму. Випускною з цієї спеціальності стала кафедра географії України. Відбулося швидке зростання кількості студентів та викладацького складу кафедри. Щороку  запроваджували  чимало  нових навчальних дисциплін.

У 2002 році кафедра географії України здійснила перший випуск фахівців з менеджменту туризму.

Сьогодні  на  кафедрі  географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка продовжує успішно  розвиватися  наукова школа  географічного   українознавства, започаткована  Заставним  Ф. Д.  

“Народе  мій,  як   добре  те,

Що   ти   у   мене  є  на  світі”.
    

 М. Вінграновський

 

З 1997 року  відбувається стрімке зростання захистів кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами кафедри. Дисертації на здобуття наукового ступеня   захищають  М. Лаврук (1997 р.), А. Данилюк (1998 р.), В. Куреляк (2000 р.), А. Ковальчук (2000 р.), О. Кучабський (2000 р.), Р. Лозинський (2000 р.), Р. Сливка (2002 р.).

У  січні  2003  року  внаслідок поділу кафедри географії України було створено  кафедру  туризму.

Учень 2.

Навчання — це   життєва   необхідність

для   кожної    людини

.

Наступний етап розвитку кафедри 2003-2008 рр. У ці роки кафедра стрімко нарощувала  наукові  здобутки  попередніх  років.

У 2006 році  М. Дністрянський  захистив  дисертацію  на  здобуття  наукового ступеня  доктора   географічних  наук. Згодом Лозинський Р. М. став переможцем   конкурсу   на  визначення  ліпшого молодого науковця Львівського національного університету імені Івана Франка Молодий науковець університету 2005 року. М. Лаврук опублікувала монографію “Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження)”, яка швидко стала бібліографічною  рідкістю.

Ведучий 1.

За    рікою   голубою —

Три   шляхи  в   Карпати.

Там   Святвечір   з   колядою

Вчились   віншувати.

Із-під   криги,   із-під   льоду

Гонить    хвиля   воду.

Нема   роду   переводу

Та   й   не  буде  зроду.

Загули    мости   кленові,

Розцвіли    зірниці.

Довкіл   столу    всі    братове,

Біля    них — сестриці.

Рід   великий,  край     багатий,

Лине   пісня  з   поля,

Будем   долю   віншувати,

Щоб   вродила   доля,

Щоб  дала  нам  щастя,  вроду

І  живлющу  воду.

Нема   роду   переводу

І  не   буде   зроду.

 

Учень 3.

Провідними  напрямками   наукової  діяльності є: етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., доц.  Лаврук М. М., доц. Лозинський Р. М.); географія  населення і географія  поселень в Україні (к. г. н. Гасуляк  Н. І.,  к. г. н.  Лабінська Г. М.); фізична  географія  Українських Карпат і Криму (доцент  Байцар А. Л.); політична географія і геополітика (професор  Дністрянський М. С., к. г. н. Склярська О. І.); історична географія України (професор Дністрянський М. С., доц.  Лозинський Р. М.); комплексні регіональні географічні дослідження (доцент  Лаврук  М. М., доцент Лозинський Р. М.,  к. г. н. Гасуляк  Н. І., к. г. н. Стецюк О. В.); географія  туризму й рекреаційна географія України (доцент  Лозинський Р. М., к. г. н. Стецюк О. В., асист. Клапчук О. О.); географічне краєзнавство (доцент  Лаврук М. М.); географічна  освіта (доцент  Лаврук М. М., к. г. н. Лабінська Г. М.).

Дисертації  на   здобуття  наукового  ступеня   захищають  Н. Прицюк (2005 р.), О. Стецюк  (2006 р.), Г. Лабінська (2007 р.).

Учень 4.

У 2009 році розпочинається наступний етап у розвитку кафедри географії України. У червні    цього ж року за станом здоровя  з  кафедри  звільняється Федір  Дмитрович  Заставний. Виконувати обовязки завідувача кафедри географії призначено доцента  Лозинського Р. М., а навесні 2010 року його обрано  завідувачем  кафедри. Цього  ж  року він захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук (тема Етномовна географія України”).

Помер Федір  Дмитрович  Заставний  у 2011 році.

У  2011  році на   кафедрі  працюють  дев’ять  викладачів та два навчально-допоміжні працівники.  

Кафедра випускає фахівців зі спеціальності “Географія” з присвоєнням кваліфікацій.

Після здачі державного екзамену бакалаврам присвоюється кваліфікація “Бакалавр географії. Географія України”; після успішного захисту дипломної роботи  випускникам  присвоюється  кваліфікація  “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”, а після захисту магістерської роботи студентам   присвоюється   кваліфікація  “Магістр географії. Географія України”.

Учень  1.     

Не  йди  найлегшим  шляхом.

Вибирай   завжди   шлях    найважчий .

 

Василь      Сухомлинський

 

Численні підручники та посібники Федора  Дмитровича  Заставного  уже понад десятиліття відкривають для студентів-географів вищих навчальних закладів  цілісний  світ  географії  України.

Федір  Дмитрович  Заставний  завжди  знаходив час для написання підручників  з  географії  для  середньої  школи. Це  висока  та  благородна справа – коли слово професора в доступній формі доходить до школярів.

Наукові  праці  Ф. Д. Заставного добре відомі як в Україні, так і за її межами. Його науковий доробок вагомо сприяв піднесенню престижу української географічної  науки  в очах  світової спільноти.

Саме завдяки таким науковцям не перервалася славна традиція  української  галицької  географічної школи, яка корінням своїм сягає у глибину століть.

Ведучий  2.

Він   душу  мав  - невиспівану   пісню

 Печальну  і  веселу,  як   життя.

 Коли  співав,  то  серцю  було  тісно

 Попід  червоно-чорним  вишиттям...

 

Використані  матеріали  інтернет сайтів:

 

 

 

 

 

 

 

 

Використані  матеріали  літературних джерел:

  • Науково-методичний  журнал Географія та економіка в сучасній школі

 № 11–12 (129–130) листопад – грудень, 2012. Стаття “У памяті  друзів  та  колег с.71

 

  • Кафедра  географії  України  Львівського національного  університету: становлення, етапи розвитку, напрямки  наукових досліджень. Автор  статті  Роман Лозинський.

 

  • Краматорська  міська  публічна  бібліотека  імені М. Горького. Інформаційно-бібліографічний  відділ. Методико-бібліографічний покажчик. Славетні  географи  України. Укладачі: Труш Н.В., Побєдаш Г.А., Горлова О.М. Краматорськ, 2010

 

  • Рутинський М. Й. Наукова  етнографічна  спадщина, внесок та підходи до збереження національного етнокультурного різноманіття Архипа Данилюка / М. Рутинський // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль: підручники і посібники, 2008. Випуск 17, с.127-134  

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку