Година спілкування "Квітни, наша рідна мово!"

Про матеріал

Мета: розвиток комунікативної компетентності учнів;

спонукання до вивчення рідної мови, її збереження, примноження;

виховання любові до рідної землі, до рідної мови, до– українського народу, до держави Україна.

Перегляд файлу

Година спілкування

Тема. Квітни, наша рідна мово!

Мета: розвиток комунікативної компетентності учнів;

           спонукання до вивчення рідної мови, її збереження, примноження;

           виховання любові до рідної землі, до рідної мови, до– українського народу, до держави Україна.

                                       

                                 

 Найбільше і найдорожче добро кожного на­роду — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздуми, досвід, почування

Панас Мирний

І Етап. Мотивація, орієтація навчальної діяльності

Вправа «гронування» (визначення функцій мови, складання схеми), її обговорення (метод «Мозковий штурм»)

Мова

 

 

-процес пізнання світу    -засіб формування, оформлення та існування      думки

                             - найважливіший засіб спілкування людей

 

  Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується через культуру мови. У ній досвід, мрії і сподівання мільйонів - людей, об’єднаних в єдине ціле - народ. Першим до нас приходить слово… І пізнаємо ми його за допомогою слова. За допомогою слова відкриваємо таємничість і складність інших наук: географії, історії, біології, фізики, математики…

   Отже, словесність — початок усіх наук. Вона джерело, звідки по­чинається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається мо­гутньою рікою. Адже, слово до слова — зложиться мова!..

   Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, про свій народ. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

   За рішенням ЮНЕСКО 21 лютого всі народи землі  відзначають     Міжнародний  день  рідної  мови. Саме цій темі присвячена наша година спілкування.

ІІ Етап. Основна частина

   Міжнародний день рідної мови святкують з 2000 року. Саме так вчені-лінгвісти намагаються привернути увагу людей щодо володіння рідною мовою. На сьогоднішній день людство розмовляє на семи тисячах мов. А кожні два тижні одна з них зникає (!). А зникає мова – перестає існувати й народ!

   У 2006 році Україна приєдналася до Європейської хартії малопоширених мов. Цей документ закликає зберегти діалекти, що перебувають на межі зникнення. На території нашої країни до таких належать:

 • Урумська та румейська мови (варіанти грецької), носії якої залишилися в Донецькій обл.;
 • Ромська або циганська мова;
 • Кримчацька (600 носіїв) та караїмська (800 носіїв) мови Криму.

  Історія свята сумна. У 1952 році в Бангладеші, який з 1947 року став регіоном Пакистану, розстріляли демонстрацію студентів. Демонстранти вимагали визнати бенгальську мову державною. Протести, що відбулися згодом, привели до того, що в 1971 році Бангладеш став незалежною державою. Отже, відвойовуючи права мови, люди здобули більше – державу.   Відтоді цей день у країні став Днем полеглих за рідну мову. У жовтні 1999 року на 30 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у пам'ять про цю подію було запроваджено Міжнародний день рідної мови, який тепер відзначають щорічно цього дня (перегляд презентації).

   Право на рідну мову - одне з головних прав людини, тому розмаїття мов на земній кулі потребує уваги і захисту.

- 28 жовтня 1989 року Верховна Рада УРСР прийняла закон про мови в Україні. В цьому документі українська мова була визнана державною, а стаття 10 Конституції України узаконила українську мову як державну.

- Історія української мови багата на факти заборон, утисків. Довгий час нею забороняли навчання дітей у школі, забороняли розмовляти нею та писати книги. Це гірка правда. Не було в народу україни тоді власної державності, тож і позбавляли його можливості спілкуватися рідною мовою. Особливої шкоди їй завдавала мовна політика Російської імперії.

- Царська імперія вела наполегливу війну проти української мови. Забороняв її і Петро І у 1720 році, і Олександр II у 1876 році, а у циркулярі Валуєва 1863 року було написано, що "никакого малоруского наречия не было, нет и не может быть

- Всі означені документи з приходом до влади більшовиків у 1917 році були скасовані, але потім русифікація набула нових обертів.

У 1938 році сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови. Аналогічна мовна політика реалізовувалася ще тривалий час, аж до розпаду СРСР та становлення незалежної держави Україна.

- Назвіть діячів українського національного руху, які внесли певний внесок у вивчення, поширення нашої мови.

  Ніякі заборони не змогли її знищити. Вона звучить у школі, вдома, з екранів телевізорів, по радіо. У слові рідної мови прихована та енергія, що розкріпачує людину, робить її незалежною, дає захисток душі і духу.

   Рідна мова

Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камінь має.

                      Сидір Воробкевич 

 

  Українська мова є спадкоємицею мов ще тих слов’янських племен, що населяли територію сучасної України. Назвіть їх ( полян, древлян, сіверян, тиверців, угличів та ін.) 

 •                   Хто створив слов’янську абетку? З 863 р. брати жили на території Моравії. 24 травня відзначається як день слов’янської писем­ності і її творців — Кирила і Мефодія.
 •                   Який народ створив першу абетку? (Створення першого алфавіту — подія величезного значення. Пер­ший алфавіт, який вражає своєю простотою, створили фінікійці в II тисячолітті до нашої ери. Вони скористалися для письма єгипет­ськими ієрогліфами. Алфавіт налічував 22 писемні знаки, які передавали тільки приголосні; писали справа наліво).
 •                   Назвіть найвидатніші пам’ятки слов’янської культури.
 •                   У середині XVI століття у східних слов’ян вини­кає друкарство.

Спочатку книги писалися на спеціально оброблених шкірах, що називалися пергаментом. Проте він був дуже дорогим. Назвіть відому пам’ятку того часу («Пересопницьке Євангеліє» написане на пергаменті. На «Пересопницькому Євангелії» присягали президенти України).

- Хто і коли надрукував перші книги на українських землях? (Іван Федоров. Саме у його друкарні було видано перший буквар, а також книгу «Апостол» (1574 рік), примірник якої зберігається у фондах Києво-Печерської Лаври.

      Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки наймилозвучніших мов земної кулі.

   У 1934 році на конкурсі мов у Парижі українська мова була визнана поряд з французькою і перською як найкраща, найбагатша мова світу. За мелодійністю українська мова займає друге місце серед мов світу, поступаючись лише італійській.

             

Звучить пісня про мову

- Чи можуть люди порозумітися без слів? Так, ще існує жестова мова, барабанного бою (Центральна і Північна Америка, Тропічна Африка), мова свисту (у жителів Канарських островів), монотонного шепоту (у жителів о. Цейлон та у пігмеїв Центральної Африки. Мова існує ще й символах (мова програмування, піктографія).

Читання вірша

ВЕСЬ ВСЕСВІТ — В МОВІ!

Весь Всесвіт в мові розмістився,
Весь світ чарівний в ній звучить.
У слові сонцем заіскрився,
Щоб у чудових звуках жить.

Усе своє звучання має,
Все-все одягнуте в слова!
У рідній мові все співає:
Пісок і камінь, і трава.

І нас єднає рідна мова
Всіх, хто живе у цім краю.
Вона прекрасна, світанкова,
Я в ній свою наснагу п’ю.

Бо наша рідна мова — мати,
Снагу і силу нам дає.
Нам стежку в світ дано топтати,
Поки в нас рідна мова є!

І, як гуртом, не поодинці,
Почнемо в світ її нести,
То й доти будем — українці
Поміж народів сміло йти!

А знехтуємо рідне слово,
Земля цього нам не простить.
То ж линь над світом, рідна мово!
Тобі в віках судилось жить!

Цвіти і сійся, рідне слово,
У серці щирому звучи!
Моя чарівна, рідна мово,
Лети над світом, не мовчи!

                        Н Красоткіна

 

- «Коли зникає народна мова — народу нема більше!..
Відберіть у народу все — і він усе може повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови ніколи: вмерла мова в устах народу — вмер і народ», - стверджував Костянтин Ушинський. Тож пропоную вам поміркувати над цим та іншими висловами, обговоривш їх в групах.

Робота в групах

 1.  Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я...

                                                                                                            Іван Огієнко

 

 1. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.

                                                                                                            Ліна Костенко   

 

 1. … Поки живе мова – житиме й народ, яко національність ... От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

                                                                                                               Іван Огієнко

 

4. Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів.  

                                                                                                            В. Захарченко

 

 1.               Доля народу нерозривно зв’язана з долею мови. В свою чергу, мова народу є тим стержнем, на якому формується культурна самобутність цього народу.

                                                                                     Нурмагомед Гаджиахмедов

 

Звіти груп.

ІІІ Етап. Підсумки заняття

    Ми з вами одержали у спадок багату, розвинену, мелодійну мову. Наша мова - одна з найдавніших і найбагатших мов світу. Нею можна висловити все: і найглибші думки, і найпотаємніші почуття.

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно

Політь бур'ян.

Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

                    Максим Рильський 

  - Тож виконуйте настанову М.Рильського, вивчайте її, розвивайте вміння нею користуватись, пам’ятайте, що найбільше і найдорожче добро кожного на­роду — це його мова.

 

 

 

Завантаження...
docx
Додано
23 вересня 2018
Переглядів
547
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку