26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Готуємося до Контрольної роботи з теми "Фізика як природнича наука"

Про матеріал
Матеріали включають різнорівневі теоретичні запитання, довідкові відомості та дидактичний матеріал, який можна використовувати в класно-домашній, індивідуальній, груповій різнорівневій роботі учнів.
Перегляд файлу

 

Готуємося до Контрольної роботи  з теми «Фізика як природнича наука» Запитання для повторення: 1.Як в давнину називалась перша наука про навколишній світ?

2.Що в науці називають матерією?

3.Які види матерії вам відомі?

4.Яка основна властивість матерії?

5.Які форми існування матерії вам відомі?

6.Що вивчає фізика?

7.Чому фізику називають основною природничою наукою?

8.Що називають фізичними тілами?

9.Що називають фізичними явищами?

 10.Які види фізичних явищ вам відомі?

11.Які основні способи пізнання навколишнього світу?

12.Яка основна відмінність між спостереженням та експериментом?

13.Які основні етапи фізичних досліджень?

14.Як формулюються основні положення молекулярно-кінетичної  теорії будови речовини?

15.Які підтвердження основних положень МКТ вам відомі?

16.Який склад молекул речовини?

17.Який склад атома?

18.Які агрегатні стани речовини вам відомі?

19.Що називається дифузією?

20.Порівняйте швидкість дифузії в різних агрегатних станах.

21.Порівняйте швидкість дифузії за різної температури.

22.Для чого в науках вводяться фізичні величини?

23.Для чого в науках вводяться одиниці вимірювання фізичних величин?

24.Які фізичні величини вам відомі і в яких одиницях вони вимірюються?

25.Що означає: виміряти будь-яку фізичну величину?

26.Які вимірювальні прилади вам відомі і для вимірювання яких фізичних величин вони призначені?

27.Як визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу?

28.Які правильні плоскі геометричні фігури та формули визначення їх площі вам відомі?

29.Як       називається          метод          вимірювання        площі          неправильних плоских геометричних фігур і в чому полягає його суть?

30.Які правильні просторові геометричні фігури та формули визначення їх об'єму вам відомі?

31.Як можна виміряти лінійні розміри малих тіла?

32.Яким приладом і як можна виміряти об'єм рідин і сипких матеріалів?

33.Як за допомогою мірного циліндра можна виміряти об'єм тіла неправильної форми:

а)тіло може міститися в мірному циліндрі і має об'єм більший за ціну поділки

мірного циліндра;

б)тіло має об'єм менший за ціну поділки мірного циліндра;

в) тіло за об'ємом більше об'єму мірного циліндра?

Довідковий матеріал:

 

Одиниці протяжності [розмірів тіл](шлях, довжина, ширина, діаметр, радіус …) [ℓ,а,в,с,d,r.h] = 1м

3

1км = 1000м   = 10 м

-3

1м  = 0,001км = 10 км

2

1м   = 100см   = 10 см

-2

1см = 0, 01м    = 10 м

1 1м   = 10дм     = 10 дм

-1

1дм = 0,1м       = 10 м

3

1м   = 1000мм = 10 мм

-3

1мм = 0,001м   = 10 м

1

1дм = 10см   = 10 см

-1

1см = 0,1см     = 10 дм

1

1см = 10мм  = 10 мм

-1

1мм = 0,1см    = 10 см

 

Одиниці часу [протяжності подій]

[t] = 1с

1рік     =   365діб

1доба = 1/365 року

1доба   =   24год

1год    = 1/24 доби

1год     =   60хв

1хв      = 1/60 год

1год     =   3600с

1с        = 1/3600 год

1хв       =   60с

1с        = 1/60 хв

  

Одиниці величини поверхні тіла [площа]

[S] = 1м2

1га    = 100м×100м   =  10000м2 = 104м2

2

1м  = 0,0001га = 10-4га

2

1м    = 1×10дм×10дм   = 100дм2 = 102дм2

2

1дм = 0,01м2  = 10-2м2

2

1м    = 1×100см×100см = 10000см2 = 104см2

2

1см = 0,0001м2 = 10-4м2

2

1м   = 1×1000мм×1000мм   = 1000000мм2 = 106мм2

2

1мм = 0,000001м2  = 10-6м2

2

1дм = 1×10см×10см   = 100см2 = 102см2

2

1см = 0,01дм2 = 10-2дм2

2

1см = 1×10мм×10мм  = 100мм2 = 102мм2

2

1мм = 0,01см2 = 10-2см2

 

Одиниці величини частини простору, яку займає тіло [об’єм]

[V] = 1м3

3

1м    = 1×10дм×10дм×10дм     = 1000дм3 = 103дм3

3

1дм = 0,001м3  = 10-3м3

3

1м    = 1×100см×100см×100см = 1000000см3 = 106см3

3

1см = 0,000001м3 = 10-6м3

3

1м   = 1×1000мм×1000мм×1000мм 1000000000мм3=109мм3

3

1мм = 0,000000001м3 = 10-9м3

3

1дм = 1×10см×10см×10см   = 1000см3 = 103см3

3

1см = 0,001дм3 = 10-3дм3

3

1см = 1×10мм×10мм×10мм  = 1000мм2 = 103мм3

          3                       3

1мм = 0,001см = 10-3см3

 

image

Дидактичний матеріал:

 

 

Варіант № 1

1.Прикладом фізичної величини є :

а) метр; б) олія; в) маса; г) мензурка.

image2.Визначити ціну поділки лінійки. (Рис.1)                                           Рис.1

3.Який діаметр кулі?(Рис.2) 4.Які покази термометра? (Рис.3) 5.Виразити:

а) 3,7 км            в    м, дм, см, мм;  

б) 3200мм         в    см, дм, м, км;

в) 0,09т            в    ц, кг, г, мг;

г) 2500мг          в    г, кг, ц, т.                                                      Рис.2                    Рис.3

6.Довжина кімнати 5м 50см, ширина 30дм 50мм. Яка площа кімнати? Виразіть цю площу у квадратних метрах.

7.Як можна виміряти товщину аркушу підручника Фізика-7?

 

 

Варіант №2

1.Прикладом фізичного тіла є:

а) метр; б) бензин; в) площа; г) чашка.

image2.Визначити ціну поділки лінійки (Рис.1).                                                Рис.1 3.Визначити діаметр однієї кульки?(Рис.2)

4.Які покази термометра? (Рис.3).

5.Виразити:

а) 3доби           в    год, хв, с;                                                         Рис.2

б) 7200с             в    хв, год, доб;

в) 4м2                 в    дм2, см2, мм2;

г) 1500мм2          в    см2, дм2, м2.                                                                                            

6.Об'єм пляшки Соса-Соlа  2л. Об’єм склянки 250мл. Скільки склянок                          Рис.3 можна наповнити 5 пляшками напою?

7.Із несправного крана капає вода. Капельки відриваються і падають з інтервалом 5с одна за одною в посудину місткістю 300мл. Об’єм капельки 60мм3. За який час заповниться посудина?

 

Варіант 3

1.Прикладом речовини є :

imageа) об'єм; б) алюміній; в) термометр; г) секунда.

2.Визначити ціну поділки лінійки (Рис.1)                                                       Рис.1

3.Визначити діаметр одного із 30витків.(Рис.2)

4.Які покази термометра?(Рис.3).

5.Виразити: 

а) 250мм         в    см, дм, м, км;

б) 240с            в    хв, год, доб;                                                            Рис.2 в) 5м3              в    дм3, см3, мм3;  

г) 1500г            в    мг, кг, ц, т.                                                                     

                                                                                                                                  Рис.3

image6.Тривалість одного тайму футбольного матчу 45хв. Виразіть цю тривалість у годинах.

7.Який найбільший радіус може мати куля, щоб поміститися в коробку, що має форму куба, об’єм якого 64см3? (Рис.4)

                                                                                                                     Рис.4

Варіант 4

1.Прикладом фізичного приладу є:

imageа) об'єм; б) алюміній; в) термометр; г) секунда.

2.Визначити ціну поділки лінійки (Рис.1)                                                      

3.Визначити об’єм тіла. (Рис.2) 4.Які покази термометра?(Рис.3).

5.Виразити:

а) 9000000мм3       в    мл, см3, дм3, м3.

б) 0,3т                     в    ц, кг, г, мг;

в) 2доби                 в    год, хв, с; 

г) 5,2м2                      в    дм2, см2, мм2.

                                                                                              Рис.2                        Рис.3

image6.Куб із довжиною ребра 1м розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 2дм та, поставивши усі кубики один на одного, “побудували” башту. Яку висоту матиме така башта?(Рис.4)

7.Для медичних потреб використовують піпетки, на

яких нанесено шкалу. Як можна виміряти об'єм краплі                    Рис.4

води з піпетки?

 

Варіант 5 1.Прикладом фізичного явища є: 

а) кисень; б) азот; в) повітря; г) вітер. 

image2.Визначити ціну поділки лінійки (Рис.1)                                                   Рис.1

3.Визначити об’єм тіла. (Рис.2) 4.Які покази термометра? (Рис.3).

5.Виразити:

а) 0,7 км                 в  м, дм, см, мм;

б) 54000000мм     в  мл, см3, л, дм3, м3;  

в) 4м3                       в  дм3, см3, мм3;

г) 1500000м2            в  км2, дм2, см2.

                                                                                                    Рис.2                               Рис.3

image6.У посудину діаметром 12см і висотою 10см поклали 4 сталеві кульки діаметром 1,2см і, щоб вони не вкрилися іржею, залили їх олією так, щоб тільки покрити. Який об’єм олії знадобився?

7.Визначте об`єм однієї краплі, якщо для збільшення об`єму води в мензурці на одну поділку, туди довелося накапати 125 крапель. (Рис.4).

                                                                                                    

                                                                                                                                   Рис.4

pdf
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
5 жовтня 2020
Переглядів
399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку