Готуємося до ЗНО. Іван Карпенко-Карий. "Мартин Боруля". Тести

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Повторення вивченого з української літератури. Іван Карпенко-Карий. "Мартин Боруля". Тести. Сподіваюся, що запропонований матеріал допоможе учням швидко та якісно підготуватися до ЗНО.

Перегляд файлу

ЗНО. Драматургія

Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

1. Родина Тобілевичів - це:

А Карпенко-Карий, Садовський, Саксаганський, Садовська-Барілотті                  Б Карпенко-Карий, Старицький, Кропивницький, Заньковецька                               В Карпенко-Карий, Старицький, Садовська, Садовська-Барілотті                           Г Карпенко-Карий, Садовська-Барілотті, Саксаганський, Кропивницький

2. Укажіть митця, який випадає з логічного ряду:

А Микола Старицький Б Іван Карпенко-Карий  В Михайло Кропивницький Г Панас Саксаганський

3. Найбільший внесок в українську літературу Іван Карпенко-Карий зробив:

А у романістиці Б у ліричній поемі В у новелістиці Г у драматургії

4. Укажіть прізвище митця, який був засновником першої української професійної           трупи.

А Іван Карпенко-Карий Б Михайло Старицький В Панас Мирний  Г Марко Кропивницький

5. Укажіть драматичний жанр за його визначенням.

Невелика, часто одноактна весела п 'єса, в основу якої покладено анекдотичну подію,  в якій розмова героїв чергуються із жартівливими піснями, танцями; характерні проста композиція, динамічний сюжет, дотепність, гострота реплік.

А водевіль Б мелодрама В комедія  Г трагікомедія

6. Як називається сукупність драматичних творів певного письменника, народу, епохи?

А драма Б драматизація В драматургія Г драматизм

7. Як прийнято називати театр другої половини XIX століття?

А «театр Кропивницького» Б «театр Старицького» В «український професійний театр» Г «театр корифеїв»

8. Укажіть драматичний твір за його визначенням.

Драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами відображається смішне в житті, висміюються потворні суспільні й побутові явища, негативні риси людей.

А водевіль Б мелодрама В комедія  Г трагікомедія

9. Укажіть жанр твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

А комедія Б трагедія В драма Г трагікомедія

10. Яка тема п'єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

А тема знедоленої селянської дівчини, ображеної кривдниками                             Б одруження хлопця «на зло» коханій з іншою, яку згодом вбиває                           В здобування хліборобом дворянських прав Г показ методів збагачення сільського глитая

11. Чому Націєвський, герой твору «Мартин Боруля», втік від нареченої, дочки Мартина Борулі?

А Злякався Миколи, попереднього жениха Марисі Б вона виявилася не дуже багатою В подумав, що вона чекає дитину від іншого Г вона виявилася некрасивою

12. Чому Мартину Борулі, герою твору Івана Карпенка-Карого, відмовили в дворянстві?

А Він не вів дворянський спосіб життя Б у документах поплутали букви в прізвищі героя і виявилося, що документи Борулі підроблені Г Націєвський вирішив помститися за наречену

13. Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:

А батька і драматичного персонажа Б діда і драматичного персонажа                 В батька і назви місцевої річки Г брата і драматичного персонажа

14. Текст драматичного твору складається з двох компонентів (оберіть їх):

А мова героїв Б авторські відступи  В ремарки Г пейзажі Д портрети

15. Зі славнозвісною французькою комедією Ж.-Б. Мольєра «Мішанин-шляхтич» перегукується твір:

А Івана Котляревського «Енеїда» Б Івана Карпенка-Карого «Хазяїн»»                  В Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» Г Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

16. На якому музичному інструменті добре грає Націєвський, персонаж п'єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»?

А флейті Б акордеоні В віолончелі Г гітарі   Д фортепіано

17. Чиї це слова (за твором Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»): «...діло Борулі веду проти Красовського, а діло Красовського - проти Борулі. Їздю на своїх конях по просителях: і коней годують, і мене годують, і фурмана годують. І платять!... Нарешті: чи виграв, чи програв, а грошики дай! Живи - не тужи! Все одно що лікар: чи вилічив, чи залічив, - плати!»?

А Гервасія Гуляницького Б Матвія Дульського В Націєвського                            Г Трандалєва

18. Кому з персонажів твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» належить така думка: «Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном - це всяке знає»?

А Степану Б Марисі В Палажці Г Гервасію Гуляницькому

19. Кому з персонажів твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» належать слова: «От Дітки! Ти для них піклуєшся, побиваєшся, з шкури лізеш.             А вони, замість дяки, серце тобі надвоє роздирають! »?

А Гервасію Гуляницькому Б Мартину Борулі В Палажці Г Омелькові

20. Чому Мартин Боруля не хотів, щоб дочка вийшла заміж за Миколу?

А був із багатодітної сім'ї Б ворогував із батьком Миколи В не був дворянином                Г не мав належного виховання

21. Кому з персонажів твору Івана Карпенка-Карого «Мартии Боруля» належать слова: «Любов - ета злодійка приходить зря, сьогодня нєт єйо, а завтра - вот она!» ?

А Гервасію Гуляницькому Б Націєвському   В Миколі  Г Степанові

22. Ким мріє бачити свого сина Мартин Боруля»?

А освіченою людиною Б хорошим господарем В хліборобом Г знатним чиновником

23. До кого звертається Марися з твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» з такими словами: «Цього ніколи не буде! Мені легше випить оливи з мухами, ніж вас поцілувать! Душа моя до вас не лежить...»?

А до Омелька Б до Миколи В до пана Дульського Г до Націєвського

24. Кому з персонажів твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» належать слова: «Послухай мене, Степане, покинь ти думку про чиновника!... Тепер не ті часи, з твоєю наукою далеко не заскочиш...»?

А Миколі Б Геврасію В Омелькові Г Мартину   Д Марисі

25. Кого з персонажів твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» сам дає собі таку характеристику: «Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію; я умію жать у полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать...»?

А Палажка Б Марися В кухарка Г покоївка

26. Визначте художній засіб за поданим уривком: «Боже мій! Тут зразу голова моя зробилась легка, як вівсяна полова, і я догадався: де я і що зо мною було!»

А гіпербола Б уособлення В порівняння   Г епітет

27. Коли обіцяла Марися вийти заміж за Націєвського?

А на Трійцю  Б як у Спасівку соловейко заспіває  В після жнив Г коли батька визнають дворянином

28. Літературний стиль, у якому працював Іван Карпенко-Карий?

А бароко Б класицизм В реалізм Г романтизм  Д сентименталізм

29. Скільки рублів обіцяв дати Мартин Боруля Націєвському, коли він жениться на Марисі?

А 100 рублів Б 200 рублів В 500 рублів Г ніскільки

 

 

Повторення

 

1. Установіть відповідність між персонажами творів та письменниками.

А Матня, Лушня, Пацюк           1 Іван Нечуй-Левицький

Б Омелько, Маруся, Палажка           2 Іван Карпенко-Карий

В Настя, Маруся, Василь           3 Іван Котляревський

Г Палажка, Мартин, Марися           4 Панас Мирний

                                                              5 Григорій Квітка-Основ'яненко

 

2. Установіть    відповідність між твором та часовими межами описаних подій.

А 1663 рік                       1 «Енеїда»

Б 1768 рік                       2 «Гайдамаки»

В 1798 рік                       3 «Чорна рада»

Г 1185 рік                       4 «Катерина»

                                                                5 «Слово про похід Ігорів»

 

3. Установіть відповідність між твором та жанровою приналежністю.

А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 1 соціально-побутова поема

Б «Кайдашена сім'я»                        2 роман-хроніка

В «Чорна рада»                        3 соціально-психологічний роман

Г «Енеїда»                        4 бурлескно-травестійна поема

                                                                5 соціально-побутова повість

 

4. Установіть відповідність між назвою твору та його автором.

А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 1 Г. Квітка-Основ'яненко

Б «До Основ'яненка»                        2 І. Карпенко-Карий

В «Маруся»                        3 І. Нечуй-Левицький

Г «Мартин Боруля»                        4 Т. Шевченко

                                                                5 П. Мирний

 

5. Установіть відповідність між літературними стилями та творами.

А «Кайдашева сім'я»                        1 бароко

Б «Всякому місту звичай і права»       2 сентименталізм

В  «Маруся»                                           3 реалізм

Г «Наталка Полтавка»                        4 класицизм

                                                                 5 орнаменталізм

 

6. Установіть відповідність між твором та персонажами.

А «Наталка Полтавка»                        1 Святослав

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  2 Яким

В «Чорна рада»                         3 Турн

Г «Слово про похід Ігорів»                   4 Микола

                                                                  5 Грицько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Фурман Світлана Корніївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кузьма Наталія Василівна
  Щиро дякую. Допомогли у підготовці до уроку
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кутовий Єгор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Василенко Діна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
17 березня 2018
Переглядів
17501
Оцінка розробки
4.7 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку