Готуємося до ЗНО. Творчість Івана Франка. Тести

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Повторення вивченого з української літератури. Творчість Івана Франка. Тести. Сподіваюся, що запропонований матеріал допоможе учням швидко та якісно підготуватися до ЗНО.

Перегляд файлу

ЗНО. Творчість Івана Франка

 

 1.                Роки життя Івана Франка:

А 1840-1904  Б 1840-1910  В 1856-1916  Г1845-1907  Д 1871-1913

2. У якій з названих галузей не працював Іван Франко?

А фольклористика  Б поезія  В драматургія  Г переклад  Д духівництво

3. Збірка «З вершин і низин» вийшла друком у…

А 1887 р.  Б 1876 р.  В 1882 р.  Г 1878 р.  Д 1879 р.

4. До збірки «Зів’яле листя» ввійшли поезії, у яких йдеться про…

А любов до рідної землі  Б весняні зміни в природі  В заклики до революції Г кохання  Д скороминучість життя

5. Темою поезії «Вічний революціонер» Івана Франка є:

А заклик до революційної пропаганди  Б заклик до революційної боротьби В любов до України  Г змалювання національної підсвідомості, яка прагне волі  Д змалювання весняних змін у природі

6. Поема «Мойсей» Івана Франка вийшла друком у…

А 1887 р.  Б 1901 р.  В 1905 р.  Г 1878 р.  Д 1896 р.

7. В образі Мойсея Іван Франко втілює:

А образ борця за волю народу  Б передає власні думки та переживання  В образ біблійного героя  Г образ філософа  Д свої прагнення, мрії

8. Вірш «Чого являєшся мені у сні?» належить до лірики:

А громадянської  Б пейзажної  В інтимної  Г філософської  Д дидактичної

9. Укажіть жанр твору Івана Франка «Мойсей»:

А інтимна поема  Б політична поема  В філософська поема  Г патріотична поема                           Д громадянська поема

10. Іван Франко помер і був похований:

А у Києві на Байковому кладовищі  Б у Львові на Личаківському кладовищі  В на хуторі Надія  Г у Польщі  Д у Нагуєвичах

11. На могилі Івана Франка встановили…

А уламок скелі  Б погруддя Франка  В скульптуру Мойсея  Г скульптуру кобзаря                       Д скульптуру каменяра

12. Дружину Івана Франка звали:

А Ольга Рошкевич  Б Целіна Журовська  В Ольга Хоружинська  Г Юзефа Дзвонковська  Д Целіна Зигмунтовська

 1.           Поетичний дебют  Івана Франка відбувся у:

А журналі «Громадський друг» Б журналі «Дзвін» В журналі «Молот» Г газеті «Зоря» Д журналі «Друг»

14. Яку освіту отримав Іван Франко?

А початкову  Б вищу  В духовну  Г самоосвіта  Д гімназія

15. Перша збірка Франка називається:

А «Вічний революцьйонер» Б «Громадський друг» В «Веснянки» Г «Баляди и роскази»  Д «З вершин і низин»

16. Збірку «З вершин і низин» складає:

А патріотична та громадянська лірика Б філософська лірика В пейзажна та побутова лірика Г інтимна лірика Д сатирична лірика

17. За жанром збірка «Зів’яле листя» …:

А патріотична лірика  Б філософська лірика  В політична лірика  Г інтимна лірика                   Д лірична драма

18. Збірка «З вершин і низин» відкривається поезією:

А «Гімн» («Вічний революціонер»)  Б «Гримить» В «Гімн» («Не пора…»)                                     Г «Веснянки»  Д «Гріє сонечко»

19. Збірка «Зів’яле листя» вийшла друком:

А 1880 р. Б 1887 р. В 1891 р.  Г 1893 р.  Д 1896 р.

20. Тема прологу до поеми Івана Франка «Мойсей» - …

А роздуми над власною долею  Б історія біблійного пророка Мойсея В роздуми поета над долею рідного краю  Г заклик до боротьби за громадянські права  Д змалювання важкої долі підгірських селян

21. Образ Азазеля в поемі Івана Франка «Мойсей» символізує:

А злочин Б злагоду  В сумніви  Г темряву  Д упевненість

22. Укажіть вид строфи в поемі Івана Франка «Мойсей»:

А сонет Б дистих В верлібр  Г катрен  Д терцин

23. Композиційно збірка «Зів’яле листя» складається з…

А чотирьох частин  Б двох частин  В трьох поетичних циклів  Г трьох частин                               Д чотирьох поетичних циклів

24. У рядках

Так най те серце, що в турботі,

Неначе перла у болоті,

Марніє, в′яне, засиха, -

Хоч в сні на вид твій оживає,

Хоч в жалощах живіше грає.

По-людськи вільно віддиха…

виділені слова являють собою

А оксюморон  Б метафору  В анафору  Г синекдоху  Д антитезу

25. У рядках

Чого звертаєш ти до мене

Чудові очі ті ясні,

Сумні,

Немов криниці дно студене?

виділені слова являють собою

А антитезу  Б оксюморон  В епіфору  Г порівняння  Д уособлення

26. У рядках

В житті ти мною згордувала,

Моє ти серце надірвала,

Із нього визвала одні

Оті ридання голосні

Пісні.

виділені слова являють собою

А метафору  Б епітет  В гіперболу  Г метонімію  Д анафору

27. У рядках

В житті мене ти знать не знаєш,

Ідеш по вулиці – минаєш,

Вклонюся – навіть не зирнеш

І головою не кивнеш,

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями,

Як мучусь довгими ночами

виділені слова являють собою

А оксюморон  Б порівняння  В гіперболу Г епітет Д епіфору

 

28. У рядках

Сила родиться й завзяття

Не ридать, а добувать,

Хоч синам, як не собі,

Кращу доля в боротьбі.

виділені слова являють собою

А антитезу  Б епітет  В іронію  Г уособлення  Д порівняння

29. У рядках

Невже задарма стільки серць горіло

До тебе найсвятішою любов′ю,

Тобі офіруючи душу й тіло?

виділені слова являють собою

А іронію  Б порівняння  В метафору Г антитезу  Д епіфору

30. Рядки

Народе мій, замучений, розбитий,

Мов паралітик той на роздорожжу,

Людським презирством, ніби струпом, вкритий!

Твоїм будущим душу я тривожу,

Від сорому, який нащадків пізніх

Палатиме, заснути я не можу.

з твору І. Франка

А «Мойсей»  Б «Каменярі» В «Ой ти дівчино, з горіха зерня» Г «Гімн»   Д «Чого являєшся мені у сні?»

31. Рядки

Вічний революцьйонер -

Дух, наука, думка, воля -

Не уступить пітьмі поля.

Не дасть спутатись тепер.

з твору І. Франка

А «Мойсей»  Б «Каменярі» В «Ой ти дівчино, з горіха зерня» Г «Гімн»   Д «Чого являєшся мені у сні?»

32. За основу сюжету поеми «Мойсей» взято епізод

А з античного міфу  Б зі Старого Заповіту  В з міфології Давнього Єгипту Г з Нового Заповіту  Д з Літопису Руського

33. Укажіть два твори Івана Франка:

А «Хмари» Б «Бояриня»  В «Кармелюк»  Г «Захар Беркут»  Д «Перехресні стежки»              Е «Гетьман Іван Виговський» Ж «Князь Ієремія Вишневецький»

34. Визначте тип віршованої строфи поезії Івана Франка «Котляревський»:

Орел могучий на вершку сніжному

Сидів і оком вздовж і вшир гонив,

Втім, схопився і по снігу мілкому

Крилом ударив і в лазур поплив.

 

Та груди снігу він крилом відбив,

І вниз вона по склоні кам'яному

Котитись стала – час малий проплив,

І вниз ревла лавина дужче грому.

А сонет  Б катрен  В верлібр  Г терцина  Д шестивірш

 

 

35. Однією з перших стрілецьких пісень стала поезія Івана Франка…

А «Не пора»  Б «Гримить!..»  В «Сідоглавому»  Г «Вічний революцьйонер»    Д «Vivere memento»

36. Яка поезія зі збірки «Зів′яле листя» є автобіографічною?

А «Ой ти дівчино, з горіха зерня…»  Б «Червона Калино, чого в лузі гнешся?»  В «Тричі мені являлася любов» Г «Чого являєшся мені у сні?»

37. Кому Іван Франко присвятив збірку «З вершин і низин» (1887)?

А Ользі Рошкевич  Б Юзефі Дзвонковській  В Целіні Журовській  Г Ользі Хоружинській  Д Лесі Українці

38. Який підзаголовок має збірка І. Франка «Зів′яле листя»?

А «Зів′яла драма»  Б «Лірична драма»  В «Ліричні поезії»  Г Драма кохання»  Д «На серці туга»

39. Яку символічну назву мають частини збірки «Зів′яле листя»?

А «квіти»  Б «букети»  В «жмутки»  Г «листки»  Д «спогади»

40. У пролозі до якого твору І. Франко висловлює віру у свій народ, його гідне майбутнє?

А «Іван Вишенський»  Б «Гімн»  В «Декадент»  Г «Мойсей»  Д «Панські жарти»

41. Укажіть, який троп яскраво виражений у словах «Я ж не люблю її з надмірної любові».

А антитеза  Б метафора  В синекдоха  Г оксиморон  Д порівняння

42. Про яку збірку І. Франка М. Коцюбинський писав: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Баляди і розкази»  Б «З вершин і низин»  В «Зів′яле листя»  Г Давнє й нове»

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Игнатенко Наталья
  Підкажіть , будь ласка, чи є відповіді на ці тести?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Третяк Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Gurnitska Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дідик Марія Миколаївна
  Щиро дякую за такий потрібний і корисний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
17 березня 2018
Переглядів
11939
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку