Густина речовини. Розв'язування задач.

Про матеріал

Eрок засвоєння нових знань . Мета уроку : формування поняття густини речовини , установити залежність між густиною, об'ємом, масою; формування навичок розрахунку густини , маси й об'єму ;

- розвивати логічне мислення учнів , пробуджувати пізнавальний інтерес , формувати вміння висувати гіпотези, робити припущення та перевіряти їх.

- виховувати відповідальність, колективізм, самостійність.

Перегляд файлу

 

                                               УРОК  ФІЗИКИ У  7  КЛАСІ

 

 

 

Тема уроку : Густина речовини. Розв'язування задач

 

Мета уроку : -  формування поняття  густини  речовини , установити

                            залежність  між  густиною, об’ємом, масою; формування 

                            навичок  розрахунку  густини , маси й об’єму ;

                         - розвивати логічне мислення учнів ,   пробуджувати 

                            пізнавальний   інтерес , формувати вміння висувати

                            гіпотези, робити припущення та  перевіряти їх.

                          - виховувати відповідальність, колективізм, самостійність.

     

Обладнання : ваги демонстраційні, посудина з модою та машинним маслом ,

                         мензурка з квасолею, горох, магнітофон, картки із завданнями.

 

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань

 

 

Х і д      у р о к у

 

І. Організаційний момент (2хв)

- Сьогодні  ми з вами здійснимо подорож на машині часу в минуле і майбутнє  планети  „ Речовина” .

Сіли рівненько . Приготували зошити . Записали число, класна робота.

 

ІІ. Актуалізація  опорних  знань (6хв)

Завдання №1 „ Перевірка  готовності до польоту” . 

Фронтальне опитування:

- З чого складається  речовина? ( молекул, атомів)

- Яка різниця між твердим тілом та рідиною ? ( різні стани речовини  відрізняються рухом та взаємним розміщенням молекул)

- Що ви  знаєте про масу тіла? ( Маса тіла – це міра його інертності. Маса тіла – це загальна сума мас усіх молекул тіла)

- Які одиниці вимірювання маси? ( основна одиниця маси – 1 кілограм)

- Що таке об’єм ? ( Об’єм – це частина простору , яку займає тіло)

- Назвіть прилади для вимірювання маси та об’єму? ( Ваги – прилад для вимірювання маси, мензурка – прилад для вимірювання об’єму)

- Чи змінюється маса молекул води, коли вода перетворюється в лід? (Ні. Вода і лід – це два різних стани однієї  речовини, яка  складається з однакових  молекул за розмірами та масою.)

- Чи змінюється об’єм води  при замерзанні? (об’єм води змінюється , зменшуються  проміжки між молекулами води.

- Чи  змінилася маса сіна , яке було в копиці , коли сіно спресували в тюк?

 ( Ні  маса сіна залишилася така сама , але зменшився об’єм )

 

Завдання №2 „ Чи знаєте ви мову жителів планети?”

Повторення правил переходу до системи СІ

І  варіан                                                                    ІІ  варіант

25т200кг=25200кг,                                              120г50мг=0,1205кг,

10025см3=0,010025м3,                                         50дм3=0,05м3.

 Учні  по черзі демонструють готові відповіді на дошці.

-  Добре попрацювали, бачу    ви   готові до польоту. Заплющте очі, 

 і ... полетіли  ( музичний супровід)  Ой , що це ?

 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності  ( 2 хв)

( створення проблемної ситуації)  

- На нашому  шляху гранітна брила об’ємом 7м3  .( рис.1) Щоб її зрушити ми повинні  визначити масу цієї брили? ( Обговорення можливих варіантів)

- Поки  ваших знань недостатньо . Але  життя дуже часто  ставить перед людьми подібні завдання. Фізика прийшла на допомогу людині.

Щоб вирішити дане питання всі  запрошуються до станції” Наукова”

 

ІV.  Проведення колективного наукового дослідження ( 5хв)

 Учитель проводить досліди , учні спостерігають , висувають власні гіпотези щодо пояснення одержаних  результатів.

Дослід №1 . На зрівноважені терези кладемо дві склянки з водою та машинним мастилом. Порівняйте масу тіл та об’єм .

 т1 > т2 , V1=V2

Висновок : різні рідини в однакових об’ємах мають різну масу.

Дослід №2 На зрівноважені терези кладемо дві мензурки , але з різними речовинами ( квасоля і горох) Порівняйте масу та об’єм .

 т12, V1>V2

Висновок : різні тіла з однаковою масою мають різні об’єми.

 Учні пропонують власні гіпотези і доходять колективного висновку.

  1. Молекули речовин-різні за розмірами та масою.
  2. Взаємне розміщення молекул-різне.
  3. Маса всіх молекул в одиниці об’єму речовини – різна.
  4.  

V. Вивчення нового матеріалу (5 хв)

- Якби ми знали масу одиниці об’єму  й увесь об’єм , чи  могли б знайти   масу брили ? 

( так, потрібно масу одиниці об’єму помножити на об’єм  . А як же узнати масу одиниці об’єму?

Маса одиниці об’єму одержала особливу назву – густина.

Тема нашого уроку „Густина речовини „

Густина – це фізична величина , яка характеризує стан  речовини і чисельно дорівнює відношенню маси однорідного тіла до його об’єму . Позначають густину буквою   (ро)

 

                         Маса                                          m

Густина =  ---------------        ,                 =     ------ 

                        об’єм                                          V

Чарівний трикутник допоможе вам знайти масу ,

об’єм  та густину речовини

 

 

                         m        

 

                      v    ρ

 

Одиницею густини в SI є  1 кг/м3  Часто застосовують іншу одиницю – грам на кубічний сантиметр (г/см3) 

                   1 кг                   1000г

1 кг/м3 = ---------    =     ----------------  =  0,001 г/см3

                  1 м3              1000000см3

 

                                    0,001 кг

1г/см3 =  --------   =    -------------------   = 1000 кг/м3

                  1см3           0,000001 м3

Фізичний зміст густини. Густина показує , яку масу має 1 м3 або 1см3 речовини

 

VІ. Розв’язання завдань (20хв)

 

Завдання 3 . Визначте густину каменю , користуючись даними  рис. І

і результат запишіть у таблицю

 

Результати  досліджень :                                               

Тіло – камінець

Форма – неправильна

                 т  = 162г

                  V = 190мл-130мл=60мл=60см3

                      = 162г : 60см3 =2,7 г/см3

Назва речовини – мармур

 

 

 

 

      Якщо збільшується об’єм , то збільшується у стільки ж разів і маса. Через це густина даної речовини має цілком певне й стале значення незалежно від того , який об’єм цієї речовини взято. Аби щоразу не підраховувати відношення маси до об’єму  тіл , вченими були створені таблиці густин різних речовин для твердих тіл, рідин і газів.

Учні працюють з таблицями густин .

      1. За одержаним  значенням густини  визначимо  назву речовини

  1. Порівняйте густину води і льоду. ( Густина води більша за густину льоду – хоч молекули однакові , але взаємне розміщення різне)
  2. Знайдіть та порівняйте густину ртуті і нафти . ( Густина ртуті більша за густину нафти , бо речовини різні ( різні молекули і різне розміщення))
  3. Що означає запис в таблиці „густина алюмінію – 2700кг/м3” ? ( Цей запис означає , що  1м3 алюмінію  має масу 2700кг)
  4. Яка з двох ложок однакового розміру –  стальна чи срібна – має найбільшу масу? ( Срібна , бо густина срібла більша , тобто маса всіх молекул в одиниці об’єму більша)

А чи   можемо ми  вже   дати  відповідь  на питання : яка ж маса гранітної брили? ( Так ,густину граніту 2600кг/м3  потрібно   помножити на 7м3)

Запишемо у вигляді фізичної задачі :  (1 учень біля дошки , всі -  у зошитах)

__  т -?______                        Розв’язання     

V = 7м3                                            т=V  

    = 2600кг/м3                              т =2600кг/м33=18200кг

                   Відповідь : маса гранітної брили 18200кг

 

Продовжуємо нашу подорож . Подивиться ,який засмучений ведмедик,  прохає про допомогу . Допоможемо?

 

Задача 2.  Ведмідь купив у лисиці барильце з медом  . Чи надурила лисиця ведмедя?

 

 

 

 

 

 

 

 

______________             

 V=50л= 0,05 м3                            Розв’язання

 т =65кг                                          т

                                               =  ------------

                                                         V

 

                                                     65 кг

                                            =  ----------------- =1300 кг/м3

                                                  0,05м3         

        табличне значення густини  меду            = 1350 кг/м3   

Відповідь : Лисиця надурила ведмедя

 

 А ось будівельники прохають допомоги . Результат пошуку зображень за запитом "дубова дошка малюнок"

Задача 3. Яку масу має дубова балка площею поперечного перерізу 0,04 м2 і завдовжки 5м?

 т                                                       Розв’язання  

S = 0,04м2                            Значення густини дуба знаходимо з таблиці густин.

l =5м                                              т =       V;   де V = S  l ;  тоді т=  S l;

  = 800 кг/м3                                          т =800 кг/м3  0,04 м2  5м =160 кг

                                                     Відповідь . Маса дубової балки 160 кг

 

 

 

 

 

VІІ. Підсумок уроку. (3хв)

 Ось і прийшла до завершення наша подорож .

Оцінювання роботу учнів.

- Що запам’яталось кожному?

- Що ви хотіли б почути на наступному уроці?

 

VІІІ. Домашнє завдання . ( 2хв)

 Фізика  7 клас , Л.Е.Генденштейн опрацювати стр. 88-89, вивчити формулу .  У зошиті з друкованою основою ( авт. М.В.Якобі , Л.А.Альохіна ) виконати завдання 91,92,96*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
§ 24. Густина речовини
Додано
17 липня 2018
Переглядів
900
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку