Завдання з фізики 7 клас на базі Google Form.

Про матеріал

Використання Google Form для створення контрольних робіт у вигляді тестів. Google Form можна використовувати і в інших предметах, а також як в електронному виді так і в друкованому.

Перегляд файлу

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище та ім'я учня *

Клас *

 

(1б.) Яке з наведених понять належить до фізичних величин?

 •                               лід;
 •                               час;
 •                               кілограм;
 •                               посудина.

(2б.) Товщина лінійки 0,5 мм. Виразіть її в метрах.

 •                               0,0005 м;
 •                               0,005 м;
 •                               0,05 м;
 •                               5 м.

(2б.) Об’єм балону 50 л. Виразіть цей об’єм у м3.

 •                               0,5 м3;
 •                               0,05 м3;
 •                               0,005 м3;
 •                               0,0005 м3.

(3б.) Порівняйте одиниці вимірювання фізичних величин: а) 2 с та 200 мс; б) 740 л та 0,74 м3; в) 5500 г та 55 кг.

(4б.) Як можна виміряти товщину паперу, на якому надрукована книжка? Запропонуйте свій спосіб та опишіть його.

Конец формы

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.                    Коливальний рух.

 

Начало формы        Електронна адреса *

Прізвище та ім'я учня *

Клас *

 

1. Період коливань математичного маятника...:

 •                               залежить від довжини нитки;
 •                               залежить від маси вантажу;
 •                               залежить від амплітуди коливань;
 •                               не залежить від земного притягання.

2. Період коливань пружинного маятника становить 0,5 с. Виберіть, які з наведених чотирьох тверджень правильні

 •                               Частота коливань 0,5 Гц;
 •                               частота коливань 2 Гц;
 •                               від одного крайнього положеня до другого маятник прохо-дить за 0,5 с;
 •                               якщо масу тягарця маятника зменшити вдвічі, період коли-вань не зміниться.

3. Амплітуда коливань невеликої кульки, підвішеної на довгій нитці, дорівнює 1 см. Який шлях проходить кулька за 2 періоди?

 •                               1 см;
 •                               2 см;
 •                               4 см;
 •                               8 см.

4. Частота коливань тіла чисельно дорівнює...:

 •                               часу одного повного коливання;
 •                               кількості коливань за одну секунду;
 •                               відношенню часу коливань до їхньої кількості;
 •                               максимальному зміщенню тіла від положення рівноваги.

5. Гойдалка рухалася із крайнього лівого положення в крайнє праве протягом 2 с. Виберіть, які з наведених чотирьох тверджень правильні

 •                               Період коливань 4 с;
 •                               частота коливань 2 Гц;
 •                               якщо відпустити гойдалку, то її коливання будуть незатухаючими;
 •                               якщо довжину мотузки, на якій висить гойдалка, зменшити вдвічі, то період коливань також зменшиться вдвічі.

6. Під час вертикальних коливань вантажу на пружині відстань між двома крайніми положеннями вантажу дорівнює 4 см. Яка амплітуда коливань?

 •                               1 см;
 •                               2 см;
 •                               4 см;
 •                               8 см.

7. Колесо автомобіля обертається з періодом 0,5 с. Обчисліть обертову частоту колеса. Запишіть її в об/с та об/хв.

8. Частота обертання лопатів вентилятора дорівнює 240 об/хв. Скільки обертів здійснюють лопаті за 1 с? Обчисліть період їх обертання.

9. Довжина секундної стрілки наручного годинника дорівнює 2 см. Яка швидкість руху кінця цієї стрілки відносно циферблата?

Конец формы

 


Взаємодія тіл.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я , клас *

1. Який вчений стверджував:"Якщо на тіло нічого не діє, то воно має перебувати в стані спокою"

 •                               Галілео Галілей
 •                               Ісаак Ньютон
 •                               Арістотель

2. Що таке інерція?

 •                               Це явище зберігання швидкості тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл
 •                               Це явище зберігання швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл
 •                               Це явище зберігання швидкості тіла, коли дії на нього інших тіл скомпенсовані

3. Яке визначення правильне?

 •                               Інертність - властивість тіла, яка полягає в тому, що для певної зміни швидкості руху тіла, потрібна велика сила
 •                               Інертність - властивість тіла, яка полягає в тому, що для певної зміни швидкості руху тіла, потрібно декілька хвилин
 •                               Інертність - властивість тіла, яка полягає в тому, що для певної зміни швидкості руху тіла, потрібен певний час

4. Що є мірою інертності?

 •                               Швидкість тіла - фізична величина, яка є мірою інертності
 •                               Вага тіла - фізична величина, яка є мірою інертності
 •                               Маса тіла - фізична величина, яка є мірою інертності

5. Яке визначення правильне?

 •                               Сила - це фізична величина, що є мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії тіл)
 •                               Сила - це фізична величина, яка показує, що для певної зміни швидкості руху тіла, потрібен певний час
 •                               Сила - фізична величина, яка є мірою інертності тіла

6. Яка одиниця сили в СІ?

 •                               Н
 •                               м
 •                               Н/м

7. Деформація тіла є причиною виникнення сили...

 •                               тяжіння
 •                               пружності
 •                               тертя спокою

8. Взаємодія Землі й літака, що летить, характеризується силою...

 •                               пружності
 •                               тяжіння
 •                               тертя спокою

9. Яке визначення правильне?

 •                               Вага тіла - це сила, з якою тіло діє на опору або підвіс, унаслідок притягання до Землі
 •                               Вага тіла - це сила, що виникає в разі деформації тіла
 •                               Вага тіла - це сила тертя, що виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого

10. Яке визначення правильне?

 •                               Невагомість - це такий стан тіла, коли тіло рухається без опору повітря
 •                               Невагомість - це такий стан тіла, коли воно майже не діє на опору чи підвіс

Конец формы

 

Сила тяжіння. Вага тіла.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище та ім'я учня *

Клас *

1. Сила тяжіння - це...

2. Всесвітнім тяжінням називають ...

3. Вага тіла - це...

4. Невагомість - це...

5. Порівняйте маси та сили тяжіння , що діють на одне і те ж тіло на Землі та на Місяці (g Місяця=1,6 Н/кг).

6. Що сталося б з космічним кораблем, якби сила тяжіння раптово зникла?

7. До якого тіла прикладена вага мухи, що літає?

8. Дерев'яну кульку кинули спочатку у воду, а потім у масло. Чи змінилася при цьому сила тяжіння, що діє на кульку? Відповідь обгрунтуйте.

9. Яблуко, що падає з гілки, набуває швидкості завдяки притяганню до Землі. Чи набуває Земля швидкості завдяки притяганню до цього яблука?

10. Сформулюйте причину невагомості у космосі.

11. У якому з випадків тіло перебуває в невагомості:

 •                               риба плаває в озері
 •                               тенісний м'яч плаває на поверхні води
 •                               сталева кулька вислизнула з рук
 •                               сокіл злітає у височінь
 •                               повітряна куля піднімається в небо

12. Камінь лежить на землі. На яке тіло діє сила тяжіння каменя та його вага?

 •                               Сила тяжіння діє на землю, а вага - на камінь
 •                               Сила тяжіння і вага каменя діють на камінь
 •                               Сила тяжіння і вага каменю діють на землю
 •                               Сила тяжіння діє на камінь, а вага - на землю

 

Конец формы

 


Тиск твердих тіл на поверхню.                                        Сила тиску. Тиск рідин і газів.

Начало формы 

Електронна адреса *

Прізвище та ім'я учня *

Клас *

1. Тіло, що стоїть на горизонтальній поверхні, створює на цю поверхню тиск 7,5 кПа. Якою є вага тіла, якщо площа опори дорівнює 50 см²?

 •                               1,5 Н
 •                               37,5 Н
 •                               150 Н
 •                               375 Н

2. Який тиск на землю створює кінь масою 500 кг, якщо площа опори його одного копита дорівнює 100 см²?

 •                               125 Па
 •                               500 Па
 •                               125 кПа
 •                               500 кПа

3. Вістря голки, якою дівчинка зашиває куртку, чинить на тканину тиск 2,4 МПа. З якою силою дівчинка тисне на голку, якщо площа вістря становить 0,1 мм²?

 •                               0,2 Н
 •                               0,24 Н
 •                               2 Н
 •                               2,4 Н

4. Маса порожнього акваріума – 10 кг. Який тиск на стіл створює цей акваріум, наповнений водою, якщо висота води – 0,3 м, а площа дна акваріума дорівнює 0,5 м²?

 •                               32 Па
 •                               320 Па
 •                               3,2 кПа
 •                               32 кПа

5. Склянку по вінця заповнили водою. Визначте висоту склянки, якщо тиск, який створює вода на дно склянки, дорівнює 1,2 кПа.

6. Ємність висотою 2 м по вінця заповнили рідиною. Визначте, яка це рідина, якщо тиск, який вона створює на дно ємності, дорівнює 16 кПа.

 

Конец формы

 


Робота і енергія. Тести. 7 клас

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Ваше прізвище, клас *

1. Якими одиницями вимірюється робота?

 •                               Ньютонами
 •                               Джоулями
 •                               Ватами

2. Для виконання механічної роботи достатньо…

 •                               Тільки дії сили
 •                               Тільки наявності переміщення
 •                               Коли діє сила і тіло переміщується

3. Вираз для обчислення потужності має вигляд:

 •                               F∙s
 •                               A/t
 •                               Nt
 •                               F•υ

4. У яких одиницях вимірюється потужність?

 •                               кВт/год
 •                               Вт
 •                               Дж

5. Яку енергію мають усі рухомі тіла?

 •                               Кінетичну
 •                               Потенціальну
 •                               Тільки внутрішню

6. У яких одиницях вимірюється енергія?

 •                               Дж
 •                               Вт
 •                               Н

7. Вираз для обчислення потенціальної енергії тіла, піднятого над Землею, має вигляд…

 •                               ρgh
 •                               mgh
 •                               Fs

8. Як розрахувати роботу?

 •                               A= mg
 •                               A = Fυ
 •                               A = Nt

9. Що більше – корисна робота чи виконана?

 •                               Корисна
 •                               Виконана
 •                               Однакові

10. Кінетична енергія…

 •                               Не залежить від маси
 •                               Залежить від швидкості тіла та його маси
 •                               Залежить від швидкості тіла і не залежить від його маси

11. Потужність - це…

 •                               фізична величина не пов’язана з енергією
 •                               швидкість виконання роботи
 •                               робота

12. Під час падіння тіла потенціальна енергія…

 •                               Збільшується
 •                               зменшується
 •                               не змінюється

Конец формы

Google Форми

 

doc
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
19 липня 2018
Переглядів
2734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку